Ukupan broj posjeta

3741558
Kontinuirana medicinska edukacija
Štampa

Klinički centar Banja Luka obavlja kontinuiranu medicinsku edukaciju kao program permanentnog obrazovanja i usavršavanja svojih zaposlenih Kontinuiranu medicinsku edukaciju provodimo zasebno u Hirurškim i Konzervativnim granama Kliničkog centra.
Menadžment Kliničkog centra opredjelio se za formiranje Odbora za KME, Rukovodioce Konzervativnih i Hirurških timova, redakcioni odbor.

RUKOVODILAC CENTRA ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU:

Doc.dr Nenad Prodanović

Odbor za KME čine:


Doc dr Nenad Prodanović
Prof. dr Zvezdana Rajkovača
Prof dr Vesna Ećim Zlojutro
Doc. dr Zoran Mavija
Mr sci. Dr Zoran Aleksić

Odbor Centra utvđuje:


Godišnji plan i program KME
Sastav edukacionih timova na osnovu predloga organizatora i suorganizatora seminara
Sadržaj edukacionih ciklusa
Razmatra izveštaj o održanim edukacionim ciklusima
Planira referentne članke za objavljivanje u „Scripta medica“
Stara se o kvalitetu edukacije

Edukacioni Tim za KME Hirurških grana


Red.br
Ime i prezime

1

prof.dr Vesna Ećim-Zlojutro- rukovodilac tima

2

prof.dr Predrag Grubor-član

3

prof.dr Zdravko Marić-član

4

prof.dr Slobodan Spremo-član

5

prof.dr M Raković-član

6

doc. dr Branko Despot-član

7

dr sc. med. Milan Žigić-član

8

dr sc. med. Dušan Janičić-član

9

prim.mr.sci. dr Darko Golić-član

10

mr.sci.dr Vladimir Papić-član

11

mr. sci. dr Vinko Regoda-član

12

dr Nedeljko Dragojević-član

13

dr Vladimir Keča-sekretar

14

dr Predrag Ćosović-član

15

dr Predrag Tanasković-član

Redakcijski odbor


Red.br
Ime i prezime

1

prof. dr V. Ećim-Zlojutro-predsjednik

2

prof. dr Z. Marić-član

3

prof. dr Slobodan Spremo-član

4

prof. dr Predrag Grubor-član

5

prim. mr. sci. dr D. Golić-član

6

mr. sci. dr Vladimir Papić-član

7

dr Vladimir Keča-sekretar

Edukacioni Tim za KME Konzervativnih grana


Red.br
Ime i prezime

1

Doc. dr Zoran Mavija -Rukovodilac

2

Doc.dr Zoran Vujković

3

Doc.dr Jagoda Balaban

4

Doc.dr Peđa Kovačević

5

Prim.spec. dr Gordana Bukara-Radujković

6

Doc.dr Snežana Petrović

7

dr Ljiljana Latinović

8

dr Violeta Kovačević-Dragosavljević-

9

dr Lora Novaković

10

dr Tamara Kovačević

11

.dr Antonija Verhaz

12

dr Romana Rajić

13

dr Branislava Jakovljević

14

dr Ninoslava Žmarić

15

dr Božana Marjanac

16

dr Siniša Stanković

17

dr Mira Ećim Martić

18

Mr.farm.tijana Marinković

19

Mr med.bioh.Bosa Mirjanić

 

Redakcijski odbor

Red.br

Imer i prezime

1

Doc.dr Zoran Mavija-predsjednik

2

Doc.dr Peđa Kovačević-član

3

Doc.dr Antonija Verhaz-član

4

Doc.dr Zoran Vujković-član

5

Dr Violeta Kovačević-član

6

Doc. dr Snežana Petrović-Tepić-član

7

Mag.farm.Tijana Marinković-član

8

Dr Romana Rajić-sekretar

Aktivnosti i organizacija KME


Inicijacija i razvoj sistema kontinuirane medicinske edukacije
Popularizacija ideje kontinuirane medicinske edukacije
Organizacija stručno-naučnih skupova (seminara, škola itd), u cilju kontinuirane medicinske edukacije
Zdravstveno prosvećivanje
Uspostavljanje interdisciplinarne akademske, naučne i stručne saradnje sa drugim Centrima u zemlji i inostranstvu
Uključivanje u internacionalni sistem kontinuirane medicinske edukacije koji na različite načine funkcioniše u svim zemljama Evrope.
Saradnja u međunarodnim projektima u oblasti kontinuirane medicinske edukacije
Obavljanje drugih edukacionih aktivnosti vezanih za razvoj zdravstva, medicinskih nauka
Formiranje zajedničkog sistema za kontinuiranu medicinsku edukaciju, licenciranje i akreditaciju u saradnji sa  lekarskom komorom
Koordinacija sa radom Medicinskiog fakulteta Banja Luka


Edukativni timovi CENTRA


Edukacione timove Centra čine grupe stručnjaka iz određenih oblasti koje imenuje Odbor Centra radi organizovanja određenog oblika edukacije. Edukacione timove Centra čine rukovodioci timova, predavači i instruktori.
Rukovodilac edukacionog tima može biti nastavnik Fakulteta. Rukovodilac edukacionog tima: predlaže plan i program edukacionog ciklusa i odgovara za njegov kvalitet, rukovodi izradom edukacionog materijala i autorizuje edukacioni materijal, predlaže način i sprovodi ocenjivanje edukacionog ciklusa od strane polaznika, učestvuje u marketinškim aktivnostima i dr.


Izdavanje sertifikata

Polaznicima i predavačima svih vidova edukacije Centar izdaje uverenja o završenoj edukaciji. Uverenje je dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.
Sertifikovanje određenih kurseva vrši se preko Medicinskog fakulteta Banja Luka, bodovi za KME Hirurških i Konzervativnih grana bodovani su preko Udruženja doktora Republike Srpske.
Polaznici seminara dobijaju Uvjerenje-Sertifikat za odslušanu nastavu u okviru edukativnog seminara.
Uverenje koje se izdaje polaznicima sadrži: ime i prezime polaznika, naziv kursa, vreme održavanja, broj nastavnih sati, definisana stečena znanja i osposobljenosti: slušao, položio, sposoban za primenu metoda samostalno, pod nadzorom mentora, rezultate provere znanja i broj bodova (kredita) prema ECTS kada to bude uvedeno.
Dekan Fakulteta, Generalni direktor Kliničkog centra i rukovodilac programa usavršavanja potpisuju uverenje koje se izdaje polaznicima.
Predavači na seminaru dobijaju Uvjerenje-Sertifikat za održanu nastavu u okviru edukativnog seminara.
Uvjerenje koje se izdaje predavačima sadrži: ime i prezime predavača, naziv kursa, vreme održavanja, broj nastavnih sati i broj bodova (kredita) prema ECTS kada to bude uvedeno.
Dekan Fakulteta, Generalni direktor Kliničkog centra i rukovodilac Centra potpisuju uvjerenje koje se izdaje predavačima.

Aktuelni program KME u Kliničkom centru Banja Luka:

Jednogodišnji kurs za rad u jedinicama poluintenzivne njege. Preuzmite dokument ovdje
Kontinuirtana medicinska edukacija Konzervativnih grana. Preuzmite dokument ovdje
Kontinuirana medicinska edukacija Hirurških grana. Preuzmite dokument ovdjе
Ehosonografija abdomena i karlice. Preuzmite dokument ovdjе

 


Promjena veličine slova

Brošura

Webmail


Korisničko ime:
Lozinka:
Tip konekcije:


Skoro postavljeno

Najčitanije


© 2012 Klinički centar Banja Luka. Sva prava zadržana.

Autor: Dipl. ing. el. Nikola Obradović