Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за мониторе произвођача GENERAL ELECTRIC за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.11.2020


Одлука о отказивању дијела поступка ради набавке хемикалија за општу употребу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.11.2020


Одлука о избору ради набавке рачунарске опреме за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.11.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга локалне техничке подршке за RIS/PACS систем за период ван радног времена, ноћу и током празника за потребе Завода за клиничку радиологију на годишњем нивоу.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.11.2020


Одлука о прихватању понуде број: 01-2064-14-5/20 од 25.11.2020.године ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.11.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке CIMAVAX EGF вакцина за потребе Клинике за плућне болести, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.11.2020


ОДЛУKА О ИЗБОРУ најповољнијег понуђача – за предмет: НАБАВKА активне мрежне опреме за локацију Јужно крило за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.11.2020


Одлука о поништењу поступка ради ангажовања вањског сарадника на дјелимичној санацији тушева у Kлиници за гинекологију и акушерство, путем поновљеног конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.11.2020


Одлука о поништењу поступка набавке услуга надоградње уређаја за плазма стерилизацију ЦИСА 4270 СПС/2П.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.11.2020


Одлукa о поништењу поступка јавне набавке услуге превентивног и интервентног сервисирања уређаја AUTOSTAINER LINK 48 у Заводу за Клиничку патологију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.11.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради затварања чекаонице за COVID пацијенте у Сјеверном крилу Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.11.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-2063-14-5/20 ради доуговарања додатних испорука коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.11.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-2063-12-5/20 ради доуговарања додатних испорука коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.11.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-2063-13-5/20 ради доуговарања додатних испорука коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.11.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-2063-11-5/20 ради доуговарања додатних испорука коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.11.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-2063-15-5/20 ради доуговарања додатних испорука коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.11.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-545-15-5/20 ради доуговарања додатних испорука коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.11.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-545-14-5/20 ради доуговарања додатних испорука коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.11.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-13965-1/20 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.11.2020


Одлуку о избору најповојније понуде ради набавке ултразвучног апарата за потребе Kлинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.11.2020


Одлуку о избору најповојније понуде ради набавке аутоматизованог инструмента за брзу идентификацију и тестирање осјетљивости бактерија на антибиотике за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.11.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке клима уређаја.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.11.2020


Одлука о прихватању понуде бр:01-545-13-5/20 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.11.2020


Одлука о прихватању понуде бр:01-545-16-5/20 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.11.2020


Одлука о прихватању понуде бр:01-545-12-5/20 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.11.2020


Одлука о избору најповољније понуде, ради одржавања и унапређења лабораторијског информационог система (ЛИС) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.11.2020


Одлука о прихватању понуде број: 01-2064_13_5/20 од 13.11.2020.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.11.2020


Одлука о прихватању понуде број: 01-2064_12_5/20 од 13.11.2020.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.11.2020


Одлука о прихватању понуде број: 01-2064_12_5/20 од 13.11.2020.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.11.2020


Одлука о прихватању понуде број: 01-2064_15_5/20 од 13.11.2020.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.11.2020


Одлука о прихватању понуде број: 01-2064_16_5/20 од 13.11.2020.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.11.2020


Одлука о прихватању понуде број: 01-2064_18_5/20 од 13.11.2020.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.11.2020


Одлуку о избору најповојније понуде ради набавке ултразвучног апарата за потребе Центра за дојку, да бисте објавили на сајту на датум 16.11.2020.г.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.11.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала за дијализни апарат Присмафлеx за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.11.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке ПЕТ радиофармацеутика [18Ф]-Флуорохолин и [18Ф]–Флуородопа за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.11.2020


Одлука о поништењу поступка ради ангажовања вањског сарадника на дјелимичној санацији тушева у Клиници за гинекологију и акушерство, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.11.2020


Одлука о избору најповољније понуде (избор другорангираног понуђача), ради набавке огревног дрвета и брикета за потребе котларнице на локацији Kлинике за психијатрију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.11.2020


Одлука о избору најповојније понуде ради набавке антиалергијских рукавица за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.11.2020


Одлука о избору најповојније понуде ради набавке професионалних средстава за хигијену руку за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.11.2020


Одлука о избору најповојније понуде ради набавке електрохируршке платформе за потребе Центра за дојку УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.11.2020


Одлука о избору ради набавке меких интраокуларних сочива са четири хаптика за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.11.2020


Одлука о избору ради набавке информатичке опреме за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.11.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке фластера са хлорхексидинским гелом за потребе УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.11.2020


Одлука о поништењу дијела поступка (лот 5) поступка ради набавке материјала и опреме за рад у хистохемији и имунохистохемији за потребе Завода за клиничку патологију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.11.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке материјала и опреме за рад у хистохемији и имунохистохемији за потребе Завода за клиничку патологију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.11.2020


Одлука о поништењу поступка ради набавке материјала и опреме за рад у хистохемији и имунохистохемији за потребе Завода за клиничку патологију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.11.2020


Одлука о избору ради набавке и уградње дијелова за респираторе произвођача “DRÄGER” за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.11.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке (лотови 3 и 6) ради набавке потрошног материјала за плазма стерилизаторе за потребе Службе за стерилизацију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.11.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала за плазма стерилизаторе за потребе Службе за стерилизацију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.11.2020


Одлука о избору најповољније понуде 01-14556-6/20 о 03.11.2020. г. ради набавке услуга периодичног прегледа, сервиса и баждарења вага за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.11.2020


Одлука о избору најповољније понуде 01-13600-6/20 од 03.11.2020. г. ради набавке два феромагнетна скенера/детектора за МR уређаје у Заводу за клиничку радиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.11.2020


Одлука о поништењу поступка ради набавке хируршких мантила, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.11.2020


Одлука о поништењу набавке часописа „MEDICI.COM“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.11.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга услуга легализације и обавезног законског прегледа посуда под притиском и сигурносних вентила инсталираним у постројењима УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.10.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга периодичног (превентивног и интервентног)сервисирања расхладних комора за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.10.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача – за предмет: набавка потрошног материјала за потребе Одјељења за планирање, развој и одржавање информационих технологија.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.10.2020


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (лот 6).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.10.2020


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (лот 8).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.10.2020


Одлукa о избору ради набавке комбинованог апарата за витреоретиналне операције и хирургију катаракте за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.10.2020


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-12496-1/20 ради набавке огревног дрвета и брикета за потребе котларнице на локацији Клинике за психијатрију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.10.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке санитетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.10.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке санитетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.10.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног хируршког материјала за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.10.2020


Одлука о поништењу поступка дођеле уговора бр: 01-12170-7/20 од 21.10.2020.г. ради набавке резервних дијелова и потрошног материјала за апарате произвођача AESCULAP за потребе Службе операционих сала УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.10.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке број: 01-7674-10/20 од 15.10.2020.г. ради набавке потрошног материјала за потребе Ангио-сале у Заводу за клиничку радиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.10.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда број: 01-7674-8/20 од 15.10.2020.г. ради набавке потрошног материјала за потребе Ангио-сале у Заводу за клиничку радиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.10.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.10.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.10.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке ларингоскопа за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење и Клинике за интензивну медицину за нехируршке гране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.10.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-8784-1/20 ради набавке материјала за паковање и контролу стерилизације за потребе службе за стерилизацију у дијелу за лот 3, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.10.2020


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-8784-1/20 ради набавке материјала за паковање и контролу стерилизације за потребе службе за стерилизацију у дијелу за лотове 1 и 2, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.10.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за потребе централне компресорске станице у објекту ЦМБ-а, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.10.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради израде PVC пода на II спрату Kлинике за инфективне болести, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.10.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке потрошног материјала за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.10.2020


Одлуку о избору најповојније понуде ради израде техничке документације, обуке, имплементације и сертификације према захтјевима међународног стандарда ИСО 9001: 2015 за потребе Kлинике за кардиохирургију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

01.10.2020


Одлука о прихватању понуде доуговарања додатних испорука роба ради набавке медицинских и техничких гасова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.09.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке електрохируршке платформе са комплетном опремом за потребе Службе за максилофацијалну хирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.09.2020


Одлуку о поништењу дијела поступка набавке ради набавке реагенаса за одређивање НЕО ТСХ и ПКУ, радиофармака и потрошног материјала за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.09.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса за одређивање НЕО ТСХ и ПКУ, радиофармака и потрошног материјала за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.09.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке мобилних станица за дезинфекцију за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке мобилних станица за дезинфекцију за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.09.2020


 ОДЛУКА О ИЗБОРУ најповољније понуде – за предмет: НАБАВКА услуге збрињавања инфективног медицинског отпада за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.09.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-5745-24/19 од 18.09.2020.год. ради набавке анализатора за токсиколошку анализу и пратећег материјала за потребе Завода за лабораторијску дијагностику Универзитетског клиничког центра Републике Српске (поновљени дио набавке).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.09.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуга одржавања пословно – информационог система у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.09.2020


Одлука о поништењу поступка ради набавке нитрилних рукавица за потребе УКЦ-а РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.09.2020


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.09.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке професионалних болничких инхалатора за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.09.2020


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-8570-1/20 ради набавке штампача за потребе Ођељења за припрему и дистрибуцију хране Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.09.2020


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-10778-1/20 ради набавке потрошног материјала компатибилног са апаратом Radiometar ABL90 FLEX за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.09.2020


Одлука о избору најповојније понуде ради набавке остеосинтетског материјала за потребе МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.09.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-5829-1/20 ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за лот 2, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.09.2020


Одлукa о избору најповољније понуде за тендер број: 01-5829-1/20 ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за лот 3, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.09.2020


Одлукa о избору најповољније понуде ради пружања услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, из Анекса II. Дио Б Закона о јавним набавкама БиХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.09.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке флексибилног бронхоскопа и сета за ригидну бронхоскопију за потребе Kлинике за плућне болести, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.09.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала за гасне анализаторе произвођача „Eschweiler modular pro“ за потребе Kлинике за унутрашње болести и Kлинике за инфективне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.09.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке заштитних маски FFP3 са валвулом за потребе Завода за клиничку микробиологију и Kлинику интензивне медицине за нехируршке гране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.09.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и инсталације софтвера за контролу телефонских трошкова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.09.2020


Одлука о поништењу поступка ради поновљене набавке медицинских прегледних и заштитних рукавица за потребе УKЦ – а РС путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.09.2020


Одлука о избор најповољније понуде ради набавке транспортних кревета и терапијских колица за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.09.2020


Oдлука о избор најповољније понуде ради набавке професионалних болничких инхалатора за потребе Kлинике за ђечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.09.2020


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке хемикалија за општу употребу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Лот 3) путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.09.2020


Одлуку о избору најповољнијих понуда у поступку набавке тракица за ШУK за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.09.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке јединица за евакуацију микроорганизама у озраченом простору за потребе Kлинике за инфективне болести УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

01.09.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку апарата за транскранијалну магнетну стимулацију за потребе Клинике за психијатрију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

31.08.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке ЕKГ електрода за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.08.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради санације и дјелимичне адаптације Старе хирургије за привремену COVID-19 болницу ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске по принципу „КЉУЧ У РУКЕ“.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.08.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради имплементације система за консолидацију пословне штампе за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.08.2020


Одлука о избору најповољнијих понуђача за тендер број: 01-8751-1/20 ради набавке капа и каљача за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.08.2020


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради набавке ултразвучног апарата за потребе Kлинике за унутрашње болести УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.08.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке пацијент монитора за потребе Kлинике за унутрашње болести УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.08.2020


Одлука о прихватању понуде доуговарања додатних испорука роба ради набавке остеосинтетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.08.2020


Одлукa о поништењу дијела поступка набавке ради набавке лабораторијске опреме за контролу квалитета 68Ga и 177Luу радиофармацеутика за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.08.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке лабораторијске опреме за контролу квалитета 68Ga и 177Lu радиофармацеутика за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.08.2020


Одлука о стављању ван снаге у дијелу за лотове 2 и 3 ради набавке средстава за оџавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.08.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-8648-6/20 од 14.08.2020.године ради набавке хируршких инструмената и потрошног материјала за УЗ-генератор (SÖRING) за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.08.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради поправке и одржавања моторних возила возног парка Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.08.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ултразвучног апарата за потребе Завода за клиничку радиологију УKЦ РС путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.08.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке хируршких мантила путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.08.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-3238-7/20 од 11.08.2020.г. ради набавке операционог микроскопа за потребе Kлинике за очне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.08.2020


Одлукa о поништењу дијела поступка ради набавке потрошног материјала за производњу и контролу квалитета 68Га и 177Лу радиофармацеутика за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.08.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке потрошног материјала за производњу и контролу квалитета 68Га и 177Лу радиофармацеутика за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.08.2020


Одлука о избору најповољније понуде 01-5996-6/20 од 07.08.2020.г. ради набавке ШЕСТ кохлеарних имплантата за потребе Клинике за болести уха, грла и носа УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.08.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга мјесечног сервисирања и интервентног одржавања лифтова.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.08.2020


Одлука о избору најповојније понуде ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Лот 1), да бисте објавили на сајту.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.08.2020


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке рукавица за потребе УKЦ – а РС за лот 2 путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.08.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке рукавица за потребе УKЦ – а РС за лот 1 путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.08.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-4259-1/20 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику у дијелу за лотове: 170, 179 и 180, путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.08.2020


Одлука о избору најповојнијих понуда ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику за лотове: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192 и 194.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.08.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-9911-6/20 од 04.08.2020. ради извођења радова на санацији и адаптацији објекта Пулмологије на локацији старе хирургије за потребе Covid-19 болнице у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.08.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке специфичних офталмолошких конаца за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

31.07.2020


Одлука о стављању ван снаге у дијелу за лот 1 ради набавке средстава за оџавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.07.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-8409-7/20 од 28.07.2020.г.ради избора пет банака за пружање услуга вођења платног промета за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.07.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-8409-9/20 од 28.07.2020.г.ради избора пет банака за пружање услуга вођења платног промета за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.07.2020


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУДА – за предмет НАБАВKА медицинских средстава за интензивну његу и анестезију за потребе Kлиничке апотеке.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.07.2020


ОДЛУKА О ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА ПОСТУПKА НАБАВKЕ – за предмет НАБАВKА медицинских средстава за интензивну његу и анестезију за потребе Kлиничке апотеке.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.07.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку годишњег одржавања телефонске централе за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.07.2020


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.07.2020


Одлука о избору најповољинијег понуђа ради набавке два флексибилна видео ларингоскопа за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.07.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенса и потрошног материјала за апарат BD BACTEC 9120 за потребе Завода за Клиничку микробиологију путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.07.2020


Одлука о избору најповољније понуде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.07.2020


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке микроманипулатора са додатном опремом за апарат ЦО2 ЛАСЕР МЦО 50 ПЛУС произвођача “KЛСМАРТИН” за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.07.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке материјала за изоелектрично фокусирање ликвора за потребе Клинике за неурологију путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.07.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за проширење постојећих респиратора Серво-и и апарата за анестезију Flow-и произвођача “MAQUET CRITICAL CARE AB” и додатног потрошног материјала за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.07.2020


Одлука о избору најповољније понуде (избор трећерангираног понуђача) у поступку набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.07.2020


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатних услуга превентивног испитивања и одржавања апарата за почетно гашење пожара, хидрантске мреже и ватродојавних система за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.07.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-3541_6_20 ради набавке апарата за асистирану дренажу секрета и ЕKГ-апарата за потребе Kлинике за општу и абдоминалну хирургију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.07.2020


Одлуку о поништењу дијела поступка набавке ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику у дијелу за лотове: 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 70, 78, 88 и 119.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.07.2020


Одлука о избору најповојнијег понуђача ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику за лотове: 22, 24, 31, 37, 42, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129 и 130.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.07.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке мобилних моторних уређаја (прскалица) за дезинфекцију простора у УKЦ РС путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.07.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу који се односи на лот 11.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.07.2020


Одлука о стављању ван снаге у поступку набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу који се односи на лот 11.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.07.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тестова за серолошку дијагностику инфекције SARS-CoV-2 компатибилних са платформом Architect, monotest, за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.07.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.07.2020


Одлука о отказивању поступка ради калибрације апарата за транзијентну еластографију (FibroScan) за потребе Клинике за инфективне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.06.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за лот 2 ради набавке тестова за серолошку дијагностику инфекције САРС-ЦоВ-2 за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.06.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке тестова за серолошку дијагностику инфекције САРС-ЦоВ-2 за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.06.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке набавку аспирационе пумпе за потребе операционе сале на Kлиници за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.06.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-3352-8/20 од 18.06.2020.г. ради набавке хируршких стаплера за потребе Сл. операционих сала УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.06.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-3352-6/20 од 18.06.2020.г. ради набавке хируршких стаплера за потребе Сл. операционих сала УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.06.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке дефибрилатора за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.06.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке половних возила за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.06.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-4259-1/20 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику у дијелу за лотове: 23, 71 и 72, путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.06.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-4259-1/20 ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику у дијелу за лотове: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 53, 54, 55, 66, 71, 72, 75, 76, 79, 80, 81, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 126, 154, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 188, 193, 195, 196 и 197, путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.06.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала (за PET ињектор) за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.06.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради сервисирања проточне цитометрије путем поновљеног конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.06.2020


Одлука и поништењу дијела поступка набавке: 01-2064-10/20 од 08.06.2020.г. ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.06.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда бр.01-2064-8/20 од 08.06.2020.г. ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦРС

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.06.2020


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку набавке самосталних аутоматских јединица за превенцију заразних болести и ширења инфекције за потребе УKЦ РС, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.06.2020


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ – за предмет НАБАВKА лож уља средњег »S« (LUS) – МАЗУТА за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.06.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке видеоендоскопског система са HD видеогастроскопом, HD видеоколоноскопом и видео бронхоскопијом за потребе Kлинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.06.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-545-8/20 ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.06.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-545-10-20 ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију у Kлиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.06.2020


Одлуку о поништењу поступка набавке за тендер број: 01-5724-1/20 ради набавке рукавица за потребе УKЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.06.2020


Одлуку о поништењу поступка јавне набавке маски, капа и каљача за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

01.06.2020


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке хидрофилне газе за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.05.2020


Одлуку о избору најповољније понуде за тендер број: 01-3903-1/20 ради набавке радиофармацеутика 18FDG (флуородеоксиглукоза) за PET/CТ, путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде (избор другорангиране понуде) ради набавке хидрофилне газе за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке уређаја за дезинфекцију простора за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-5272-1/20 ради набавке ремонта чилера за објекат Јужно крило, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.05.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача доуговарањa додатних испорука роба ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за лотове: 3, 4 и 5 – „ГЛАС СРПСКИ ТРГОВИНА“ АД Бања Лука.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.05.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача доуговарања додатних испорука роба ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за лотове: 1 и 2 – „НОВО – ТЕКС“ д.о.о. Бања Лука.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке микросензора за одређивање модулације хемоглобина у крви за потребе УКЦ РС , путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-3217_6_20 ради набавке потрошног материјала за респираторе и анестезиолошке апарате (GETINGE-MAQUET) за потребе УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке хидрофилне газе за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.05.2020


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ – за предмет Набавка активне мрежне опреме за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке гинеколошких столица за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.05.2020


Одлука о поништењу дијела поступка за тендер број: 01-18947-1/19 ради набавке остеосинтетског материјала за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију, путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.05.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-18947-1/19 ради набавке остеосинтетског материјала за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију, путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде, за предмет РАСХЛАДНЕ КОМОРЕ ЗА ЧУВАЊЕ СТУДИЈСКИХ ЛИЈЕКОВА (лијекови за потребе клиничких истраживања) са мапирањем, валидацијом и ИНОX ормарима ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИЧКЕ АПОТЕКЕ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.05.2020


Одлука о поништењу поступка ради сервисирања проточне цитометрије, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.05.2020


Одлука о избору најповојнијег понуђача ради набавке опреме за потребе кардиохирургије.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.05.2020


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА ЗА ЛОТОВЕ ОД 1 ДО 10 за предмет – Набавка прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.05.2020


Одлука о избору најповојнијег понуђача ради набавке инструментарија за два интервентна кабинета поликлиничког дијела Максилофацијалне хирургије.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр:01-3326-6/20 ради набавке и инсталације монитора и носача монитора за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр:01-11079-19/19 ради набавке опреме за потребе ваздушног медицинског транспорта и Kлинику интензивне медицине за нехируршке гране Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке лапароскопских инструмената за лапароскопски стуб произвођача Карл Сторз за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке гасних анализатора за потребе УКЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-726-7/20 ради набавке услуге сервисирања опреме произвођача “GETINGE” за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради реконструкције хемијске припреме воде за објекат ТЕБ и Јужно крило (котловска вода и санитарна вода), путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.05.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за инванзивни хемодинамски мониторинг за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.05.2020


Одлука о избору најповојнијег понуђача ради набавке радних униформи за потребе радника Одјељења за припрему и дистрибуцију хране Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.05.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке електрохируршке платформе за потребе ОРЛ, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде за предмет – Набавка услуге одржавања медицинске опреме произвођача „SIEMENS“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.05.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ЦТГ апарата за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство УKЦ РС, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.04.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга хитног прања, чишћења и дезинфекције простора објеката УKЦ РС на локацији Здраве Kорде 1, намијењених за смјештај пацијената заражених вирусом COVID-19.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.04.2020


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-1475-1/20 ради набавке абдоминалног ретрактора за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.04.2020


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију, молекуларна дијагностика Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.04.2020


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију, молекуларна дијагностика Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.04.2020


Одлука о избору најповојнијег понуђача ради набавке резане газе.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.04.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради извођења радова на пословима ревитализације компресорске станице на локалитету Поликлиника (стара локација) и пословима опремања и пуштања у рад станице медицинских гасова (кисеоник и компримовани ваздух), и операционих сала, на локалитету Хирургија (стара локација) са набавком опреме за медицинске гасове путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.04.2020


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку набавке ултразвучног апарата за потребе Kлинике унтензивне медицине УKЦ РС, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.04.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке мобилне микропроцесорске јединице за заштиту пацијената од хипотермије за потребе Kлинике за унутрашње болести УKЦ РС , путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.04.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за Лот 5, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.04.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке дјечије хране за потребе млијечне кухиње на Клиници за дјечије болести Универзитетског клиничког центра.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.04.2020


Одлуку о избору најповојнијег понуђача ради набавке пацијент монитора за потребе Kлинике интензивне медицине УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.04.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке модула и неопходне опреме за праћење обољелих од COVID-19.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.04.2020


Одлука о поништењу поступка набавке медицинских нитрилних нестерилних рукавица за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.04.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке хистероскопског система за идентификацију, одстрањивање и евакуацију интраутериних абнормалности за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.04.2020


Одлука о избору најповојнијег понуђача ради набавке заштитне опреме за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.04.2020


Одлука о поништењу ради набавке потрошног медицинског материјала за потребе Клинике за дјечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.04.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке апарата за деконтаминацију површина и простора високог ризика за настанак инфекција у болничкој средини за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.04.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-15497-8/19 ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.04.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за лот 7 ради набавке специфичних офталмолошких конаца за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.04.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке специфичних офталмолошких конаца за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.04.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-11216-7/19 од 14.04.2020.г. ради набавке ендоскопске опреме за потребе Клинике за општу и абдоминалну хирургију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.04.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача радинабавке медицинског потрошног материјала за потребе Клинике за дјечије болести за лот 7.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.04.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала за потребе Завода за клиничку патологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.04.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке јединица за евакуацију микроорганизама у озраченом простору за потребе УКЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.04.2020


Одлука о избору најповољније понуде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.04.2020


Одлука о избору најповојнијег понуђача ради набавке страка и папира за медицинске уређаје за потребе УКЦ РС за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.04.2020


Одлука о поништењу поступка ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.04.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке стерилних сетова за покривање микроскопа и камера за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.04.2020


Одлука о отказивању поступка набавке заштитних одијела за потребе УКЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.04.2020


Одлука о отказивању поступка набавке хируршких маски путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.04.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-2063-9/20 од 09.04.2020. године ради набавке коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију у клиници за кардиологију УКЦРС (у дијелу за лот 14).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.04.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-2063-7/20 од 09.04.2020. године ради набавке коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију у клиници за кардиологију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.04.2020


Одлука о прихватању понуде бр. 01-7740-15-4/18 ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке медицинских средстава за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.04.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке ендоскопског материјала за потребе Kлинике за унутрашње болести УKЦ РС , путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.04.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради постављања инсталација медицинских гасова, у просторије предвиђене за смјештај пацијената заражених вирусом COVID-19 у Kлиници за инфективне болести путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.04.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке лијекова за потребе Kардиохирургије, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.04.2020


Одлука о поништењу дијела поступка у поступку набавке лијекова за потребе Kардиохирургије, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.04.2020


Одлука о поништењу поступка набавке маски, капа и каљача за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.04.2020


Одлука о избору најповољније понуде у дијелу за лот 27 ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.04.2020


Информације о преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.04.2020


Одлука о избору најповоњије понуде у поступку јавне набавке медицинских средстава за потребе Kлинике за кожне и полне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.04.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке аутоматског ELISA анализатора за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.03.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда у дијелу за лотове 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32 и 33 ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.03.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за лотове 1, 5, 7, 9, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 26 и 31 ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.03.2020


Одлука о поништењу дијела набавке ради набавке техничког материјала за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.03.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке техничког материјала за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.03.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке артикала за репрезентацију за потребе кабинета генералног директора УКЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.03.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке вакуум аспирационих пумпи и потрошног материјала за аспирационе пумпе за потребе Клинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.03.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке једнократног оперативног веша за потребе УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.03.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке LOOP омчица за LOOP еxцизију за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.03.2020


Одлука о избору најповоњије понуде (другорангираног понуђача) у поступку јавне набавке материјала за Завод за клиничку радиологију (за извођење биопсије дојке).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.03.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.03.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 01-960-8/20 ради набавке пацијент каблова, сензора и осталог прибора за пацијент мониторе екг уређаја за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.03.2020


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лотове: 5, 7 и 28).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.03.2020


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке тестова за тестирање пацијената на COVID-19 за потребе Завода за клиничку микробиологију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.03.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке пацијент монитора виталних функција за потребе Kлинике за плућне болести, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.03.2020


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лотове: 8, 10 и 29).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.03.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за лот 1 у поступку набавке водича за иглу и игала за потребе Kлинике за плућне болести, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.03.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке водича за иглу и игала за потребе Kлинике за плућне болести у дијелу за лот 2, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.03.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала компатибилног са апаратом GЕМ Премиер 5000, гасни анализатор, за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.03.2020


Одлука о избору најповоњије понуде у поступку јавне набавке материјала за Завод за клиничку радиологију (за извођење биопсије дојке).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.03.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке генератора, раствора, модула и прекурсора за производњу 68Га и 177Лу радиофармацеутика за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.03.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за фонијатријски кабинет за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.03.2020


Одлука о избору најповојнијег понуђача ради преузимања хемијског и фармацеутског отпада за потребе ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.03.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке система за испоруку инфузионих течности под притиском за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.03.2020


Одлука о избору најповоњије понуде (избор другорангираног понуђача) у поступку јавне набавке маски, капа и каљача за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.03.2020


Одлука о избору најповољнијег понуђача за предмет – Набавка ДВА МОБИЛНА КУПАТИЛА ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.03.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-9352-2-17-5/19 од 04.03.2020.године ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.03.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса за биохемијски анализатор Beckman Coulter DxC700 за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.03.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-2248-6/20 од 03.03.2020.г. ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.03.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала компатибилног са апаратом Радиометар ABL90 FLEX, гасни анализатор, за потребе Клинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.03.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-9352-1-18-5/19 од 27.02.2020.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.03.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-9352-1-16-5/19 од 27.02.2020.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.03.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-9352-1-19-5/19 од 02.03.2020.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.03.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-9352-1-15-5/19 од 02.03.2020.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.03.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-9352-2-11-5/19 од 26.02.2020.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.02.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-9352-2-14-5/19 од 26.02.2020.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.02.2020


Одлука о прихватању понуде бр: 01-9352-2-12-5/19 од 27.02.2020.г. ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију у Клиници за кардиологију УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.02.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала (системи за давање трансфузије) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.02.2020


Одлукa о поништењу дијела посупка набавке у поступку јавне набавке медицинских средстава за потребе Клинике за кожне и полне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.02.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке медицинских средстава за потребе Клинике за кожне и полне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.02.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке (лот 10 и 20) за тендер број: 01-18434-1/19 ради набавке уролошког потрошног материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.02.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за Mindray респираторе за потребе Клинике за дјечије болести, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.02.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-15799-9/19 од 19.02.2020. год. ради набавке хируршких имплантационих мрежица и локалних хемостиптика за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике путем отовореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.02.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке моторног система- пила за отварање ларингса, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.02.2020


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке ларингоскопа за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.02.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке маски, капа и каљача за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.02.2020


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (резервисани уговор).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.02.2020


Одлука о избору најповољније понуде за предмет – Набавка услуге РЕВИЗИЈА АКТА О ПРОЦЈЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЈЕСТУ И РАДНОЈ СРЕДИНИ И КОНТРОЛНО ИСПИТИВАЊЕ ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ ШТЕТНОСТИ по организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.02.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке електрохируршке платформе за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.02.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала за потребе дигестивног система ендоскопију за потребе УКЦ РС, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.02.2020


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-17200_12_19 од 12.02.2020. г. у поступку набавке једнократног оп. веша за УКЦРС (за лотове 1, 3 и 4).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.02.2020


Одлука о стављању ван снаге аката бр: 01-17200_11_19 од 12.02.2020. г.у дијелу поступка набавке једнократног оп. веша за УКЦРС (за лотове 1, 3 и 4).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.02.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за аструп апарат за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.02.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ЕКГ апарата за потребе Клинике за инфективне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.02.2020


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке медицинске опреме за торакоскопију за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.02.2020


Oдлука о поништењу дијела поступка набавке бр. 2, бр: 01-5745-14/19 од 07.02.2020.г. ради набавке анализатора за клиничку токсикологију (са пратећим материјалом) за потребе Завода за лабораторијску дијагностику УКЦР РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.02.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр. 2, бр: 01-5745-14/19 од 07.02.2020.г. ради набавке анализатора за клиничку токсикологију (са пратећим материјалом) за потребе Завода за лабораторијску дијагностику УКЦР РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.02.2020


Одлука о стављању ван снаге дио аката бр: 01-5745-14/19 од 07.02.2020.г. ради набавке анализатора за клиничку токсикологију (са пратећим материјалом) за потребе Завода за лабораторијску дијагностику УКЦР РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.02.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за потребе Клинике за дјечију хирургију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.02.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке и уградње резервних дијелова за LITHOSKOP произвођача SIEMENS за потребе Клинике за урологију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.02.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке уролошког потрошног материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за ЛОТ-ове: 6, 7, 11, 16, 17, 21, 23 и 26, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.02.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку набавке уролошког потрошног материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.02.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке хватаљки за ларингомикроскопију за потребе Клинике за болести уха, грла и носа, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.02.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРА ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА УНУТРАШЊЕ БОЛЕСТИ УКЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

31.01.2020


Одлука о поништењу поступка јавне набавке потрошног материјала компатибилног са апаратом Radiometar ABL90 FLEX, гасни анализатор, за потребе Клинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.01.2020


Одлука о отказивању поступка набавке хируршких конаца за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.01.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке реагенаса и потрошног материјала за Real Time PCR апарат за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику и Завода за клиничку микробиологиију у дијелу за ЛОТ 2 и ЛОТ 3, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.01.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке услуга осигурања законске (грађанско-правне) одговорности осигураника за штете настале услијед смрти, повреде тијела или здравља трећих лица, које су настале као посљедица професионалне грешке љекара и/или другог медицинског особља, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.01.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-17200-8/19 од 24.01.2020. г. ради набавке једнократног оперативног веша за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.01.2020


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке реагенаса и потрошног материјала за Real Time PCR апарат за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику и Завода за клиничку микробиологиију у дијелу за ЛОТ 1 путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.01.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-11079-8-19 од 24.01.2020. г. ради набавке опреме за потребе ваздушног медицинског транспорта и Kлинику интензивне медицине за нехируршке гране Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.01.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-11079-10/19 од 24.01.2020. г. ради набавке опреме за потребе ваздушног медицинског транспорта и Kлинику интензивне медицине за нехируршке гране Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.01.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке сетова за апарат за плазмаферезу (Мултифилтрате) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.01.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке сетова за апарат за плазмаферезу (Мултифилтрате) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.01.2020


Одлука о поништењу поступка јавне набавке у дијелу за лотове 1, 2 и 3 у поступку јавне набавке медицинских средстава за потребе Kлинике за кожне и полне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.01.2020


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке медицинских средстава за потребе Kлинике за кожне и полне болести – Лот 4.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.01.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-10166-25/19 од 21.01.2020. г. ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске (поновљени дио набавке).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.01.2020


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-5745-11/19 од 20.01.2020. г. ради набавке анализатора за клиничку токсикологију (са пратећим материјалом) за потребе Завода за лабораторијску дијагностику Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2020


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-5745-9-19 од 20.01.2020. г. ради набавке анализатора за клиничку токсикологију (са пратећим материјалом) за потребе Завода за лабораторијску дијагностику Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке пресконтејнера за одлагање комуналног отпада за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.01.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке линеарне сонде за УЗВ апарат Esaote seven за потребе Клинике за гинекологију и акушерство, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.01.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради осигурања имовине за потребе УКЦ-а РС, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.01.2020


Одлука о поништењу поступка јавне набавке материјала за Завод за клиничку радиологију (за извођење биопсије дојке).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.01.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке тестова за дијагностику прснућа плодових овоја за потребе ГАК-а путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.01.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке монитора за мониторинг пацијената за потребе УKЦ РС, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.01.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала (борери, пиле, грануле и блокови) за потребе Kлинике за дјечију хирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.01.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке јединица за евакуацију микроорганизама у озраченом простору за потребе трансплантацијске амбуланте УКЦ РС, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.01.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке „Curetis Unyvero” дијагностичког система са потрошним материјалом за потребе Клинике за анестезије и интензивно лијечење путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.01.2020


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ултразвучног апарата за потребе трансплантацијске амбуланте УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.01.2020


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке горива, путем конкур. поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

31.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке заштитне опреме за кабинет ЕРЦП – Клиника за унутрашње болести УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

31.12.2019


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке хируршког инструментарија за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.12.2019


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке водича за иглу, игала и катетера за бронхоскопију за потребе Клинике за плућне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

30.12.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке нестерилних рукавица за потребе УКЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

30.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке нестерилних рукавица за потребе УКЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.12.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради сервиса горионика за котларницу Паприковац, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде за предмет – набавке АУТОМАТСKОГ ВЕРТИKАЛНОГ АУТОKЛАВА ЗА ИЗРАДУ СТЕРИЛНИХ РАСТВОРА ЗА ПОТРЕБЕ KЛИНИЧKЕ АПОТЕKЕ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2019


Oдлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке медицинских средстава за потребе Kлинике за кожне и полне болести (Лот 5).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке V.А.Т. апарата и потрошног материјала за V.А.Т. апарате за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке ЕKГ апарата за потребе Kлинике за ђечије болести.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.12.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-9352-2-24/19 од 24.12.2019.г. ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске (поновљени дио набавке).
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде за ЛОТ-ове: 1, 2, 3 и 4 за предмет – Набавка средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске, други дио (професионални прибор).
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.12.2019


Одлуку о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног хируршког материјала (офталмолошке прекривке) за потребе Kлинике за очне болести.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.12.2019


Одлукa о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за надоградњу серверске инфраструктуре за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.12.2019


Одлукa о избору најповољнијег понуђача за набавку информатичке опреме за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.12.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке лиценци за Антивирус и Firewall за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке електрохируршке платформе за торакохируршку салу у јужном крилу УKЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке редуцир вентила за потребе Клинике за дјечије болести.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке материјала за биопсију за потребе Клиничке апотеке Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.12.2019


Одлука о избору најповољније понуда бр: 01-17661-6-19 од 10.12.2019. г. ради набавке трансђусера/дршки са каблом који су компатибилни са Ethicon-генератором и Harmonic-инструментима за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке биопсијских клијешта, клипси и апликатора за ендоскопију за потребе УКЦ РС, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.12.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача за видеоендоскопског система за видео гастроскопију и колоноскопију за потребе Ургентног центра Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.12.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке алергена за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.12.2019


Одлука о поништењу поступка јавне набавке водоматеријала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

04.12.2019


Одлука о поништењу поступка набавке електроматеријала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

04.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке савременог ултразвучног апарата за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство, путем отовреног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику, путем отовреног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.12.2019


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних роба, као и утврђивање мањкова роба у вези са пројектом финансирања и реализовања завршетка изградње и опремања преосталог простора у објекту Јужно крило – Поликлиника ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Југ I; Фаза 1. (трећи дио)), који је намијењен за кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.12.2019


Одлука о поништењу дијела поступка (лот 6 и 9) у поступку набавке потрошног материјала (шприца, игала, система и IV канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отовреног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

03.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала (шприца, игала, система и IV канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде – број 2 за ЛОТ 3 ради набавке хемикалија за општу употребу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде – број 2 за ЛОТ 2 ради набавке хемикалија за општу употребу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке артроскопских инструмената (артроскопски инструменти произвођача „Arthrex“ који су компатибилни са постојећом опремом у операционој сали Kлинике за ортопедију и трауматологију) путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке система за континуирано мјерење глукозе у крви за потребе Клинике за унутрашње болести УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-16254-1/19 ради набавке услуга резервног обезбјеђења напајања електричном енергијом простора у Матрнитеу, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде за предмет – Набавка и уградња дијелова за вертикални стерилизатор ВС 130 произвођача GETINGE за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.12.2019


Одлука о поништењу поступка ради набавке услуге редовног сервиса горионика за котларницу Паприковац, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

26.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде за предмет – Набавка и уградња дијелова за апарат LITHOSKOP произвођача SIEMENS за потребе Клинике за урологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.12.2019


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке диференцијског аутоматског манометра за мјерење разлике притиска за потребе УKЦ РС путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потошног материјала (за респираторе) за ђечију интензивну његу.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.11.2019


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних радова (вишкова, непредвиђених и накнадних), као и утврђивања мањкова радова у вези са пројектом финансирања и реализовања завршетка изградње и опремања преосталог простора у објекту Јужно крило – Поликлиника ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Југ I; Фаза 1. (трећи дио)), који је намијењен за амбуланте за специјалистичке прегледе, дијагностичке и терапијске процедуре, оперативне једнодневне процедуре, те његу и терапију болесника кроз дневну болницу.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке адсорбера за систем хемоперфузије/дијализе који уклања цитокине, миоглобин, метаболите (нпр. билирубин, жучне киселине, амонијак), PAMS, DAMS.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке вакуум аспирационих пумпи и потрошног материјала за аспирационе пумпе за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране и Kлинике за анестезију и интензивно лијечење путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.11.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке пет топлих душека за кревете беба за потребе Клинике за гинекологију и акушерство и душека са гумираном навлаком за потребе: Клиника за гинекологију и акушерство-одјељење перинатологије; Клиника за дјечије болести; Клиника за дјечију хирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

19.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради допројектовања просторије ЦУМ 040/Сјеверно крило- промјена првобитне намјене, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

19.11.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке у дијелу за ЛОТ 2 у поступку јавне набавке канцеларијског материјала за потребе канцеларије за графичку и мултимедијалну подршку Одјељења за односе са јавношћу путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

19.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке канцеларијског материјала за потребе канцеларије за графичку и мултимедијалну подршку Одјељења за односе са јавношћу путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

19.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку поновљене набавке лијека са основне болничке листе лијекова (пропофол), путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

19.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради ради интервентног одржавања мрежне и серверске опреме са бацкуп локацијом путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке трака за примјену привременог ограничавања слободе покрета пацијената, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.11.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке тракица за ШУK за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

13.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке инфузомата и перфузора за потребе Универзитеског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

12.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке текстила, штеп дека и јастука за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

11.11.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-8765-7/19 од 08.11.2019. године ради набавке потрошног материјала за општу и абдоминалну хирургију, као и неспецифичног потрошног материјала за остале клинике у Служби операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске (поновљени дио поступка) путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

11.11.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-8765-9/19 од 08.11.2019. године ради набавке потрошног материјала за општу и абдоминалну хирургију, као и неспецифичног потрошног материјала за остале клинике у Служби операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске (поновљени дио поступка) путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

11.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке течног хелијума за MRI Signa HdxT 3.0T GE за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

08.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга прања и пеглања болничког рубља за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

08.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуга преузимања и збрињавања цитостатског отпада за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

07.11.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда у дијелу за лотове 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

07.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке тестова за брзо синдромско тестирање за апарат FilmArray 2.0 за потребе Завода за клиничку микробиологију путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

06.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга изнајмљивања информатичке опреме и информационог система, те сервисирање изнајмљене и информатичке опреме која је у власништву Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

06.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке оређаја за рану рехабилитацију пацијената у постељи, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

05.11.2019


Одлуку о поништењу поступка ради набавке опреме за фонијатријски кабинет УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

05.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке лијекова са основне болничке листе лијекова (панкуронијум, атракуријум, пропофол) за лот 1 и 2, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

01.11.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке лијекова са основне болничке листе лијекова (панкуронијум, атракуријум, пропофол) за лот 3, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

01.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради сервисирања бронхоскопа Olympus LF ТP, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

31.10.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-12194-10/19 од 30.10.2019. године ради набавке потрошног материјала за инфузомате, перфузор-пумпе и пумпе за ентералну исхрану.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

31.10.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-10166-12/19 од 25.10.2019. године ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију УКЦРС у дијелу за лотове 10 и 16.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

28.10.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-10166-10/19 од 25.10.2019.године ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

28.10.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-9352-1-12/19 од 23.10.2019. године ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиохирургију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради пројектовања, изградње и опремања објеката за стационарни саобраћај и комерцијалне садржаје, предвиђене важећим Регулационим планом (Паприковац – Петрићевац, зона Д, Бања Лука) – Фаза И, по принципу „КЉУЧ У РУКЕ“ (поновљени поступак).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.10.2019


Одлуку о избору најповољнијих понуда ради набавке стерилних хируршких рукавица за потребе УКЦ-а РС-а.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке операционог микроскопа за Ласер интервенције у оториноларингологији за потребе Клинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке борера и пила за потребе МФХ и Клинике за дјечију хирургију у дијелу за Лот 1.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.10.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке борера и пила за потребе МФХ и Клинике за дјечију хирургију у дијелу за Лот 2.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.10.2019


Одлука о поништењу поступка јавне набавке ради сервиса горионика за котларницу Паприковац, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.10.2019


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку набавке компресора за ваздух за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за набавке потрошног материјала за апарат Stellaris PC и Stellaris Anterior произвођача „Bausch & Lomb“ за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за витреоретиналну хирургију за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.09.2019


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуге мјесечног сервисирања и интервентног одржавања лифтова (произвођач “Отис” и “Еуропрост”) за потребе УКЦ-а РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.10.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда у дијелу за лотове 3, 5, 6, 7, 8 и 15 ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.10.2019


Oдлукa о избору најповољније понуде у поступку пружања услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.10.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуге сервисирања медицинске опреме произвођача „GENERAL ELECTRIC“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.10.2019


Одлуку о избору најповољније понуде (избор другорангираног понуђача) у поступку набавке извођења радова санације изведене оборинске и фекалне канализације ЈУГ-II фаза за ЦМБ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке уринарних катетера за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке дуплих (двоструких) дозатора кисеоника са овлаживачем за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-12968-6/19 од 09.10.2019. године ради набавке лијекова потребе Клинике за инфективне болести и Клинике за гинекологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу 4 и 5.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.10.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-12968-8/19 од 09.10.2019. године ради набавке лијекова потребе Клинике за инфективне болести и Клинике за гинекологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за лотове 1, 2 и 3.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.10.2019


Одлукa о избору најповољнијег понуђача ради извођења радова санације изведене оборинске и фекалне канализације ЈУГ-II фаза за ЦМБ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке IBP трансдуцера за Mindrau мониторе путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке вакум система за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке отвореног Real Time PCR апарата за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-13842-6/19 од 08.10.2019. године ради набавке потрошног материјала за аспирационе пумпе произвођача „ÜZÜMCÜ” – модел НОВЕЛА за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради вршења услуга неопходних за периодичне љекарске прегледе радника који раде у зонама јонизујућег зрачења у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, путем поступка у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама БиХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.10.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке потрошног материјала за потребе Клинике за неурологију и Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.10.2019


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке покривача за централне венске катетере (терапијске, хемодијализне) са хлорхексидинским гелом за потребе УКЦ РС путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.10.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда 01-7816-20/19 од 07.10.2019. године ради набавке санитетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.10.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-7816-22/19 од 07.10.2019. године ради набавке санитетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.10.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуга локалне техничке подршке за RIS/PACS систем за период ван радног времена, ноћу и током празника за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке апарата за ангиографију за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке набавке превентивног испитивања и одржавања апарата за почетно гашење пожара, хидрантске мреже и ватродојавних система за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.10.2019


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке одржавања и унапређења лабораторијског информационог система (ЛИС) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке пумпи мазута за потребе котларнице Паприковац, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

01.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуге – Израда Урбанистичко-техничких услова за пројектовање приступних саобраћајница и заједничке инфраструктуре по Пројекту изградње и опремања Медицинског кампуса за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.09.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке хемикалија за потребе Завода за клиничку патологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке транспортног вентилатора за потребе Ургентног центра УКЦ РС путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за централни мониторинг за потребе Kлинике за неурологију и Kлинике за кардиологију УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.09.2019


Одлука о поништењу поступка ради набавке услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.09.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке хемикалија за општу употребу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.09.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке радова РЕKОНСТРУKЦИЈЕ ИЗВЕДЕНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОДЛЕЖАВАЊЕ РАДИОАKТИВНИХ ВОДА У ПРОСТОРУ KЛИНИЧKОГ ЗАВОДА ЗА НУKЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ И БОЛЕСТИ ШТИТНЕ ЖЛИЈЕЗДЕ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.09.2019


Одлука о прихватању понуде у поступку доуговарања додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталих материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију (Лот 1).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.09.2019


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради набавке ЕКГ апарата за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке пацијент цријева за транспортни респиратор ХАМИЛТОН Т1 путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за инвазивну хипотермију за потребе Клинике интезивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.09.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-9352-2-7/19 од 12.09.2019. г. ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.09.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-9352-2-9/19 од 12.09.2019. године ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.09.2019


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатног мјесечног одржавања лифтова (произвођач “Оtis”) , путем преговарачког поступка без објаве.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке фототерапијских лампи и сијалица за медицинске уређаје за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-8764-7/19 од 10.09.2019. г. ради набавке хируршких стаплера за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке амбалаже и кеса за инфективни, цитостатски и комунални отпад за потребе УКЦ РС путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке амбалаже и кеса за инфективни, цитостатски и комунални отпад за потребе УКЦ РС путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.09.2019


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке хемикалија, фармацеутских сировина и амбалаже за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за ЛОТ 2).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.09.2019


Одлука о поништењу поступка ради набавке услуга чишћења резервоара мазута, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-3060-6/19 од 09.09.2019. г. ради набавке два електрохируршка ултразвучна генератора за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради ради вршења услуга санитарног прегледа радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II. Дио Б Закона о јавним набавкама БиХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.09.2019


Одлука о отказивању поступка набавке текстила, штеп дека и јастука за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга чишћења котлова и димних канала котларнице ТЕБ-а, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.09.2019


Одлукa о поништењу (у дијелу за ЛОТ 2) ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.09.2019


Одлука о избору (у дијелу за ЛОТ 1 и ЛОТ 3) ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.09.2019


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала за генератор TechnogasPlus за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.09.2019


Одлука о поништењу поступка у дијелу за лот 2 ради набавке реагенаса за одређивање НЕО ТСХ и ПКУ, радиофармака и потрошног материјала за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке реагенаса за одређивање НЕО ТСХ и ПКУ, радиофармака и потрошног материјала за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке шинских контролера сукције и тораx вакуум регулатора за потребе Клинике за дјечије болести путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга дезинсекције и дератизације објеката Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.08.2019


Одлука о поништењу поступка набавке стерилних хируршких рукавица за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.08.2019


Одлуку о отказивању поступка набавке информатичке опреме за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.08.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуге – Израда урбанистичко-техничких услова за објекат ТЕБ-а – за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.08.2019


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке протеза и цјевчица за потребе Клинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.08.2019


Одлуку о избору најповољнијих понуђача ради набавке протеза и цјевчица за потребе Клинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке урин кеса и ЕКГ електрода за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.08.2019


Одлука о поништењу поступка доуговарања додатних услуга сервисирања горионика и мјерења димних гасова.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.08.2019


Одлука о стављању ван снаге поступка доуговарања додатних услуга сервисирања горионика и мјерења димних гасова.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.08.2019


Одлука о прихватању понуде у поступку доуговарања додатних услуга ради осигурања имовине Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.08.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда набавке ради набавке специфичног потрошног материјала за потребе Kлинике за Неурохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.08.2019


Одлука о поништењу дијела набавке ради набавке специфичног потрошног материјала за потребе Kлинике за Неурохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.08.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке сталажа са уградњом за централну архиву за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.08.2019


Одлука о поништењу поступка набавке потрошног материјала за витреоретиналну хирургију за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.08.2019


Одлука о поништењу поступка ради набавке услуге чишћења резервоара мазута, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.08.2019


Одлука о прихватању понуде у поступку доуговарања додатних услуга сервисирања горионика и мјерења димних гасова путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-7392-6/19 од 15.08.2019. године ради набавке часописа MEDICI.COM за потребе УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде за ЛОТ-ове 1 и 2 ради набавке КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-6760-6/19 ради набавке половног санитетског возила за потребе возног парка УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-1428-8/19 ради набавке потрошног материјала за електрохируршке платформе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-6760-6/19 ради набавке половног санитетског возила за потребе возног парка УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-1428-8/19 ради набавке потрошног материјала за електрохируршке платформе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке реагенаса и материјала за апарат Cobas Z480 за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.08.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.08.2019


Одлуку о избору најповољнијих понуда ради поновљене реконструкције двије просторије у терапијском дијелу клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.08.2019


Одлукa о прихватању понуде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.08.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 017816-9/19 од 08.08.2019. године ради набавке санитетског материјала за потребе УКЦРС у дијелу за лотове:3, 14, 15 и 16.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку поновљене набавке потрошног материјала (за ПЕТ ињектор) за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.08.2019


Одлуку о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног хируршког материјала за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.08.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке потрошног хируршког материјала за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за апарат за високопроточни кисеоник АIRVО2 произвођача “Fisher & Paykel Healthcare” за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

01.08.2019


Одлука о поништењу поступка ради сервисирања бронхоскопа Olympus LF TP, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.07.2019


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке потрошног медицинског материјала -РАЗНО- за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке аутоматског парног стерилизатора за потребе Kлинике за ђечије болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања анестезиолошких апарата, респиратора и неонаталних инкубатора произвођача Dräger за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.07.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке у поступку набавке потрошног материјала за екстракорпоралну мембранску оксигенацију (ЕCMО) и потрошног материјала за инвазивну хипотермију за потребе Kлинике интезивне медицине за нехируршке гране путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала за екстракорпоралну мембранску оксигенацију (ЕCMО) и потрошног материјала за инвазивну хипотермију за потребе Kлинике интезивне медицине за нехируршке гране путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.07.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке потрошног материјала за плазма стерилизаторе за потребе Службе за стерилизацију у дијелу за ЛОТ 3.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.07.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку јавне набавке потрошног материјала за плазма стерилизаторе за потребе Службе за стерилизацију путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку поправке и одржавања моторних возила возног парка Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-7766-6/19 од 17.07.2019.године ради набавке услуга прегледа, сервиса и поправке медицинских уређаја произвођача „GENERAL ELECTRIC“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.07.2019


Одлука о прихватању понуде у поступку доуговарања додатних услуга поправке и одржавања моторних возила возног парка Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Škoda Superb Т97-Ј-548).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке огревног дрвета за сезону 2019/2020 за потребе котларнице на локацији Kлинике за психијатрију путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за потребе интервентне дигестивне ендоскопије – ERCP за апарат произвођача „FUJIFILM“ за потребе Kлинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке хируршких каљача за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.07.2019


Одлука о поништењу поступка набавке ради пројектовања, изградње и опремања објеката за стационарни саобраћај и комерцијалне садржаје, предвиђене важећим Регулационим планом (Паприковац – Петрићевац, зона Д, Бања Лука) – Фаза I, по принципу „KЉУЧ У РУKЕ“.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (резервисани уговор).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.07.2019


Одлука о поништењу поступка набавке бр: 01-5347-7/19 од 03.07.2019. године ради набавке услуга сервисирања опреме произвођача “GETINGE” за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке ПЕТ радиофармацеутика [18Ф]-Флуорохолин и [18Ф]–Флуородопа за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.06.2019


Одлука о прихватању понуде у поступку доуговарање извођења додатних услуга дезинсекције за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке система за дигталну дермоскопију и мапирање цијелог тијела.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.06.2019


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику у дијелу за Лотове 3, 4 и 5.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.06.2019


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке респиратора за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.06.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке меких вјештачких интраокуларних сочива и тврдих предњекоморних сочива за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.06.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке реагенаса и материјала за апарате Siemens RP за одређивање ацидо-базног статуса за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.06.2019


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке потрошног материјала за електрофизиологију и RF аблацију за потребе Kлинике за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.06.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке потрошног материјала за електрофизиологију и RF аблацију за потребе Kлинике за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-6407-6/19 од 03.06.2019. ради набавке капилароскопа, дерматоскопа и свјетлосног микроскопа за потребе Клинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-4736-7/19 од 04.06.2019. ради набавке лабораторијског микроскопа за потребе Kлинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за потребе интервентне дигестивне ендоскопије – ЕРЦП за потребе Kлинике за унутрашње болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-6523-6/19 од 04.06.2019. године ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде за ЛОТ-ове 1, 2 и 3 ради набавке потрошног материјала за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-6407-6/19 од 03.06.2019. ради набавке капилароскопа, дерматоскопа и свјетлосног микроскопа за потребе Клинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке џилијевих тестера за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

31.05.2019


Одлука о поништењу поступка набавке за поступак услуга локалне техничке подршке за RIS/PACS систем за период ван радног времена.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирање респиратора и апарата за анестезију произвођача Maquet за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.05.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуге сервисирања ендоскопске опреме произвођача FUJINON за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке материјала за изоелектрично фокусирање ликвора за потребе Клинике за неурологију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке производа од соли за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.05.2019


Одлукa о избору најповољније понуде бр: 01-1121-6/19 од 23.05.2018. ради набавке ендоскопског материјала за потребе Клинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.05.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-17604-13/18 од 22.05.2019. ради набавке потрошног материјала за општу и абдоминалну хирургију, као и неспецифичног потрошног материјала за остале клинике у Служби операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.05.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-17604-11/18 од 22.05.2018. ради набавке потрошног материјала за општу и абдоминалну хирургију, као и неспецифичног потрошног материјала за остале клинике у Служби операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке камера за видео надзор за потребе Одјељења обезбјеђења и транспорта и лаптопа за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.05.2019


Одлука о поништењу дијела поступка ( лот 2 ) ради набавке камера за видео надзор за потребе Одјељења обезбјеђења и транспорта и лаптопа за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.05.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-17547-10/18 од 21.05.2019. године ради набавке пејсмејкера, ИЦД, ЦРТ, ИЛР и другог потрошног материјала за потребе Одјељења за електрофизиологију срца и поремећаје срчаног ритма Клинике за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.05.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке радиофармацеутика 18ФДГ (флуородеоксиглукоза) за ПЕТ/ЦТ, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.05.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке АПАРАТА ЗА ЕЛЕKТРОМИОНЕУРОГРАФИЈУ (ЕМНГ) ЗА ПОТРЕБЕ KЛИНИKЕ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.05.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке апарата и тестова за брзо синдромско тестирање на више врста патогена из ликвора позитивне крви, септума, столице и назофарингиалног бриса за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.05.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику у дијелу за Лот 6.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.05.2019


Одлуку о избору најповољнијих понуђача ради набавке ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВОДА ЗА KЛИНИЧKУ ЛАБОРАТОРИЈСKУ ДИЈАГНОСТИKУ за ЛОТ-ове 1, 2 и 3.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.05.2019


Одлука о поништењу поступка јавне набавке хируршких конаца и хемостатских мрежица за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.05.2019


Одлука о поништењу поступка јавне набавке бр: 01-4-11901-8/18 од 13.05.2019. године ради набавке тунел-трачне машине за прање посуђа за потребе Службе услужних дјелатности Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке микрохируршког офталмолошког инструментарија за потребе Клинике за очне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.05.2019


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

10.05.2019


Одлукa о избору најповољнијих понуђача ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

10.05.2019


Одлука о поништењу поступка набавке радова РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИЗВЕДЕНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОДЛЕЖАВАЊЕ РАДИОАКТИВНИХ ВОДА У ПРОСТОРУ КЛИНИЧКОГ ЗАВОДА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ И БОЛЕСТИ ШТИТНЕ ЖЛИЈЕЗДЕ.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

10.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ПУЛСНИХ ОКСИМЕТАРА И СЕНЗОРА ЗА Спо2 ЗА ОКСИМЕТАР ПРОИЗВОЂАЧА НЕЛЦОР ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА ДЈЕЧИЈЕ БОЛЕСТИ.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

10.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке инструмената за хистероскопију за потребе Клинике за гинекологију и акушерство путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

08.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала за хемодијафилтрацију (апарат Multifiltrate произвођача „Fresenius medical care“) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке зеленог веша за потребе операционих сала.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

30.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради репарирања PHACO сонди за потребе Kлинике за очне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.04.2019


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке Tamiflu (oseltamivir) лијека за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.04.2019


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клниничку микробиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.04.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клниничку микробиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.04.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке дванаестоканалног ЕКГ апарата за потребе Сале за катетеризацију срца.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.04.2019


Одлука о поништењу поступка јавне набавке ради реконструкције двије просторије у терапијском дијелу клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2886-6/19 од 19.04.2019. године ради набавке комбинованог апарата за витреоретиналне операције и хирургију катаракте у Клиници за очне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

19.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке савременог ултразвучног апарата за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.04.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке шприца и игала за РАЦ у дијелу за ЛОТ 1, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке шприца и игала за РАЦ, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.04.2019


Одлука о прихватању понуде бр: 01-4983-5/19 од 15.04.2019. године ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра РС у дијелу з Лот 10- Хљеб, тјестенина и производи од брашна.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

16.04.2019


Одлука о поништењу ђела поступка (лот 5) ради набавке материјала и опреме за рад у хистохемији и имунохистохемији за потребе Завода за клиничку патологију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке материјала и опреме за рад у хистохемији и имунохистохемији за потребе Завода за клиничку патологију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2413-6/19 од 12.04.2019. године ради сервиса, набавке и уградње резервних дијелова за ESWL-уређај (LITHOSKOP-SIEMENS) произвођача “SIEMENS” за разбијање камена у бубрегу у Kлиници за урологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке апарата за екстракорпоралну мембранску оксигенацију (ЕCМО) и потрошног материјала за пет процедура за потребе Kлинике интезивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

09.04.2019


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (резервисани уговор).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

05.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга из Анекса II дио Б ради пружања шпедитерских услуга за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

05.04.2019


Одлуку о прихватању понуде за доуговарање вишкова и непредвиђених радова, као и утврђивање мањкова радова на реконструкцији гријања Kлинике за психијатрију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.04.2019


Одлука о отказивању поступка набавке у дијелу за лот 15 ради набавке имплантационог материјала за потребе Kлинике за ортопедију и трауматологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

02.04.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда (избор другорангираног понуђача) у поступку јавне набавке ради набавке и уградње цијевне арматуре и пумпе за потребе гријања просторија “РТГ”, те опреме за потребе рада клима коморе “РТГ” путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

01.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке пацијент монитора за потребе Kлинике за инфективне болести путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

01.04.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради извођења радова санације изведене оборинске и фекалне канализације ЈУГ-II фаза за ЦМБ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

28.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке апарата за ехосонографију за потребе Клинике за унутрашње болести УКЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.03.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.03.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.03.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке набавке сервера за ПАKС и РИС и уређаја за варење оптичких каблова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке за пружање услуга неопходних за претходне и периодичне љекарске прегледе радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем Анекса II. дио Б Закона о јавним набавкама БиХ.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде за набавку wipak фолија (steriling), ултра ролни и интегра кеса које се користе за стерилизацију материјала у аутоклаву за потребе Службе за стерилизацију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

22.03.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 10 за предмет Набавка прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

22.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде – ДРУГИ ИЗБОР ради набавке поновљене израде Планова заштите од пожара за објекте ЦМБ-а, Сјеверног и Јужног крила, Матернитеа, Клинике за инфективне болести, Техничко економског блока и Клинике за психијатрију Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.03.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног материјала за вентилаторе „SERVO-i“ произвођача Getinge – Maquet Critical care за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.03.2019


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања извођења додатних радова на санацији вреловодног котла број 18167 у котларници Паприковац, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.03.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке електрохируршког радио – фреквентног апарата за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

20.03.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку колица „стречера“ за превоз пацијената за потребе Службе опарационих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

18.03.2019


Одлука о избору најповољнијих понуђача за лотове од 1 до 9 за набавку прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.03.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача за ради набавке медицинског потрошног материјала за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.03.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача за ради набавке потрошног материјала за инванзивни хемодинамски мониторинг за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.03.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-15556-12/18 од 14.03.2019. године ради набавке контрастних средстава за потребе Завода за клиничку радиологију Универзитетског клиничког центра РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке фластера за потребе KиМ-а и Kлинике за анестезију и интензивно лијечење, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде за набавку моторног возила за кабинет Генералног директора.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ЕКГ апарата за потребе Клиника за ортопедију и трауматологију и Клинике за пластично-реконструктивну хирургију и опекотине, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

11.03.2019


Oдлукa о избору најповољније понуде ради набавке набавке и уградње цијевне арматуре и пумпе за потребе гријања просторија “РТГ”, те опреме за потребе рада клима коморе “РТГ”, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

08.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљене набавке и уградње два пулта у згради Гинекологије и Јужном крилу, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

07.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за лабораторијску дијагностику (Лот 3 и Лот 4).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

05.03.2019


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лотове: 2, 8, 24, 25, 28, 29 и 30).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.03.2019


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лотове: 6, 11, 15, 21, 22, 27 и 31).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке “ваздушних завјеса” уређаја за хлађење/гријање, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке артикала за репрезентацију за потребе кабинета генералног директора.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

28.02.2019


Oдлука о избору најповољније понуде бр. 01-15957-8/18 од 27.02.2019. године ради набавке система за интраоперативно спашавање крви за апарат Фресениус Kаби за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом УKЦРС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.02.2019


Одлука о прихватању понуде, за доуговарања додатних испорука роба ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.02.2019


Одлуку о поништењу поступка ради набавке и уградње два пулта у згради гинекологије и јужном крилу, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.02.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке радних униформи за раднике Одјељења обезбјеђења и транспорта Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.02.2019


Одлука о прихватању понуде ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Одјељења за припрему и дистрибуцију хране.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

19.02.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-14844-9/18 од 14.02.2019. године ради набавке заштитних одијела за зону јонизујућег зрачења у Сали за катетеризацију срца Kлинике за кардиологију УKЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

19.02.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-13203-8/18 од 14.02.2019. год. ради набавке система за ручно и аутоматско ултразвучно скенирање дојке са пацијент-столом за потребе Завода за клиничку радиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf  oвдje.

15.02.2019


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке поновљене израде Планова заштите од пожара за објекте ЦМБ-а, Сјеверног и Јужног крила, Матернитеа, Клинике за инфективне болести, Техничко економског блока и Клинике за психијатрију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf  oвдje.

15.02.2019


Одлуку о прихватању понуде, за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дјечије хране за потребе млијечне кухиње на Клиници за дјечије болести Универзитетског клиничког центра РС (Лот 1 и Лот 2).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.02.2019


Одлуку и избору најповољније понуде ради пружања услуга верификације медицинских уређаја и опреме за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.02.2019


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке набавке сухог стерилизатора за потребе Клиничке апотеке, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.02.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за аструп апарат за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.02.2019


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке брзог стерилизатора за потребе Клинике за очне болести, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.02.2019


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке потрошног материјала за периферне стентове за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.02.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за периферне стентове за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.02.2019


Одлука о избору најповољније понуда бр:01-15580-8/18 од 08.02.2019. године ради набавке антибактеријских подлога за сребрним нитима за потребе Службе операционих сала и Клинике за ортопедију и трауматологију УКЦРС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.02.2019


Одлукa о избору најповољнијег понуђача за набавку Цyтосорб филтера за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

06.02.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке два микроскопа за потребе Kлинике за ГАK.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

06.02.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљене набавке извођења радова на санацији вреловодног котла фабрички број 13410 у котларници Паприковац, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

29.01.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљеног извођења радова на санацији равног крова ТЕБ-а путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

28.01.2019


Одлука о избору другорангираног најповољнијег понуђача ради набавке урин кеса и уринарних катетера за потребе УKЦ РС у дијелу за Лот 2.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.01.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.01.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и уградње стабилног система за гашење почетног пожара за потребе УKЦ-а РС, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.01.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке рукавица за потребе УKЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.01.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса, тестова и осталих материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.01.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ХЕМОДИАФИЛТРАЦИЈУ (АПАРАТ МУЛТИФИЛТРАТ ПРОИЗВОЂАЧА „ФРЕСЕНИУС“) ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСKОГ KЛИНИЧKОГ ЦЕНТРА РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

22.01.2019


Одлукa о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку микробиологију (Лот 10, 11 и 13).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2019


Одлукa о избору поступка за набавку ендо инструмената за лапароскопски стуб произвођача “WOLF” за потребе Kлинике за гинекологије и акушерство i akušerstvo.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2019


Одлукa о избору и Одлуку о поништењу дијела поступка за набавку ендо инструмената за лапароскопски стуб произвођача “WOLF” за потребе Kлинике за гинекологије и акушерство i akušerstvo.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-15717-11/18 од 16.01.2019. године ради набавке санитетског материјала за потребе УKЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.01.2019


Одлука о поништењу дијела поступка јавне набавке бр: 01-15717-13/18 од 16.01.2019. године ради набавке санитетског материјала за потребе УKЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.01.2019


Одлука о прихватању понуде ради додатног вршење услуга санитарног прегледа радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

11.01.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке извора германијума (Gе68) за дневну калибрацију PЕТ/CТ-а за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

11.01.2019


Одлука о поништењу поступка ради извођења радова на санацији равног крова ТЕБ-а и пода на Kлиници за инфективне болести путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.01.2019


Одлукa о избору најповољније понуде ради набавке дефибрилатора за потребе Kлинике за кардиологију.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.01.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за анестезиолошке апарате и респираторе произвођача Getinge Group – Maquet за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.01.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-14392-8/18 од 03.01.2019. године ради набавке хипертермичке пумпе и електрохируршке платформе за потребе Клинике за општу и абдоминалну хирургију УКЦ РС.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.01.2019