KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Šef odjeljenja

  • 051/342-193 lok. 2193

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Bokan

  • 051/342-282 lok. 2282

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ljekarska soba dr Cerić-Baničević

  • 051/342-130 lok. 2130

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Prijemni trakt-administracija

  • 051/342-234 lok. 2234

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Dnevni boravak

  • 051/342-229 lok. 2229

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Citološki laboratorij

  • 051/342-214 lok. 2214

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ambulanta IV

  • 051/342-218 lok. 2218

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Ambulanta I

  • 051/342-318 lok. 2318

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Specijalistička ambulanta za namjerni prekid trudnoće

  • 051/342-259 lok. 2259

KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO | Dnevni boravak – odmor osoblja

  • 051/342-258 lok. 2258
Strana 1 od 212