Odluka o poništenju dijela postupka nabavke broj: 01-7674-10/20 od 15.10.2020.g. radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Angio-sale u Zavodu za kliničku radiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda broj: 01-7674-8/20 od 15.10.2020.g. radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Angio-sale u Zavodu za kliničku radiologiju UKCRS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.10.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke laringoskopa za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje i Klinike za intenzivnu medicinu za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.10.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-8784-1/20 radi nabavke materijala za pakovanje i kontrolu sterilizacije za potrebe službe za sterilizaciju u dijelu za lot 3, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-8784-1/20 radi nabavke materijala za pakovanje i kontrolu sterilizacije za potrebe službe za sterilizaciju u dijelu za lotove 1 i 2, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za potrebe centralne kompresorske stanice u objektu CMB-a, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi izrade PVC poda na II spratu Klinike za infektivne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.10.2020


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2020


Odluka o prihvatanju ponude dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke medicinskih i tehničkih gasova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke elektrohirurške platforme sa kompletnom opremom za potrebe Službe za maksilofacijalnu hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.09.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke reagenasa za određivanje NEO TSH i PKU, radiofarmaka i potrošnog materijala za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa za određivanje NEO TSH i PKU, radiofarmaka i potrošnog materijala za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke mobilnih stanica za dezinfekciju za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2020


ODLUKA O IZBORU najpovoljnije ponude – za predmet: NABAVKA usluge zbrinjavanja infektivnog medicinskog otpada za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-5745-24/19 od 18.09.2020.god. radi nabavke analizatora za toksikološku analizu i pratećeg materijala za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (ponovljeni dio nabavke).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluga održavanja poslovno – informacionog sistema u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.09.2020


Odluka o poništenju postupka radi nabavke nitrilnih rukavica za potrebe UKC-a RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.09.2020


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke profesionalnih bolničkih inhalatora za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-8570-1/20 radi nabavke štampača za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-10778-1/20 radi nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom Radiometar ABL90 FLEX za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2020


Odluka o izboru najpovojnije ponude radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-5829-1/20 radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lot 2, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5829-1/20 radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lot 3, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi pružanja usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke fleksibilnog bronhoskopa i seta za rigidnu bronhoskopiju za potrebe Klinike za plućne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala za gasne analizatore proizvođača „Eschweiler modular pro“ za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti i Klinike za infektivne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke zaštitnih maski FFP3 sa valvulom za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju i Kliniku intenzivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i instalacije softvera za kontrolu telefonskih troškova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.09.2020


Odluka o poništenju postupka radi ponovljene nabavke medicinskih preglednih i zaštitnih rukavica za potrebe UKC – a RS putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.09.2020


Odluka o izbor najpovoljnije ponude radi nabavke transportnih kreveta i terapijskih kolica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.09.2020


Odluka o izbor najpovoljnije ponude radi nabavke profesionalnih bolničkih inhalatora za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.09.2020


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke hemikalija za opštu upotrebu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Lot 3) putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke trakica za ŠUK za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke jedinica za evakuaciju mikroorganizama u ozračenom prostoru za potrebe Klinike za infektivne bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku aparata za transkranijalnu magnetnu stimulaciju za potrebe Klinike za psihijatriju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke EKG elektroda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi sanacije i djelimične adaptacije Stare hirurgije za privremenu COVID-19 bolnicu JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske po principu „KLJUČ U RUKE“.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi implementacije sistema za konsolidaciju poslovne štampe za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za tender broj: 01-8751-1/20 radi nabavke kapa i kaljača za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke pacijent monitora za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.08.2020


Odluka o prihvatanju ponude dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.08.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke laboratorijske opreme za kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke laboratorijske opreme za kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2020


Odluka o stavljanju van snage u dijelu za lotove 2 i 3 radi nabavke sredstava za odžavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-8648-6/20 od 14.08.2020.godine radi nabavke hirurških instrumenata i potrošnog materijala za UZ-generator (SÖRING) za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi popravke i održavanja motornih vozila voznog parka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju UKC RS putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke hirurških mantila putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-3238-7/20 od 11.08.2020.g. radi nabavke operaciong mikroskopa za potrebe Klinike za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.08.2020


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke potrošnog materijala za proizvodnju i kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za proizvodnju i kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-5996-6/20 od 07.08.2020.g. radi nabavke ŠEST kohlearnih implantata za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga mjesečnog servisiranja i interventnog održavanja liftova.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.08.2020


Odluka o izboru najpovojnije ponude radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Lot 1), da biste objavili na sajtu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.08.2020


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke rukavica za potrebe UKC – a RS za lot 2 putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke rukavica za potrebe UKC – a RS za lot 1 putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.08.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-4259-1/20 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku u dijelu za lotove: 170, 179 i 180, putem otvorenog međunarodnog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.08.2020


Odluka o izboru najpovojnijih ponuda radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku za lotove: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192 i 194.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-9911-6/20 od 04.08.2020. radi izvođenja radova na sanaciji i adaptaciji objekta Pulmologije na lokaciji stare hirurgije za potrebe Covid-19 bolnice u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke specifičnih oftalmoloških konaca za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.07.2020


Odluka o stavljanju van snage u dijelu za lot 1 radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-8409-7/20 od 28.07.2020.g.radi izbora pet banaka za pružanje usluga vođenja platnog prometa za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.07.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-8409-9/20 od 28.07.2020.g.radi izbora pet banaka za pružanje usluga vođenja platnog prometa za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
30.07.2020

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA – za predmet NABAVKA medicinskih sredstava za intenzivnu njegu i anesteziju za potrebe Kliničke apoteke.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.07.2020


ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA NABAVKE – za predmet NABAVKA medicinskih sredstava za intenzivnu njegu i anesteziju za potrebe Kliničke apoteke.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku godišnjeg održavanja telefonske centrale za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2020


Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđa radi nabavke dva fleksibilna video laringoskopa za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagensa i potrošnog materijala za aparat BD BACTEC 9120 za potrebe Zavoda za Kliničku mikrobiologiju putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke mikromanipulatora sa dodatnom opremom za aparat CO2 LASER MCO 50 PLUS proizvođača “KLSMARTIN” za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke materijala za izoelektrično fokusiranje likvora za potrebe Klinike za neurologiju putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za proširenje postojećih respiratora Servo-i i aparata za anesteziju Flow-i proizvođača “MAQUET CRITICAL CARE AB” i dodatnog potrošnog materijala za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor trećerangiranog ponuđača) u postupku nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.07.2020


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih usluga preventivnog ispitivanja i održavanja aparata za početno gašenje požara, hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske  putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-3541_6_20 radi nabavke aparata za asistiranu drenažu sekreta i EKG-aparata za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.07.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku u dijelu za lotove: 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 70, 78, 88 i 119.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
09.07.2020

Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku za lotove: 22, 24, 31, 37, 42, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129 i 130.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke mobilnih motornih uređaja (prskalica) za dezinfekciju prostora u UKC RS putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na lot 11.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.07.2020


Odluka o stavljanju van snage u postupku nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na lot 11.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
08.07.2020

Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke testova za serološku dijagnostiku infekcije SARS-CoV-2 kompatibilnih sa platformom Architect, monotest, za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.07.2020


Odluka o otkazivanju postupka radi kalibracije aparata za tranzijentnu elastografiju (FibroScan) za potrebe Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
24.06.2020

Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za lot 2 radi nabavke testova za serološku dijagnostiku infekcije SARS-CoV-2 za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
22.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke testova za serološku dijagnostiku infekcije SARS-CoV-2 za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke nabavku aspiracione pumpe za potrebe operacione sale na Klinici za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.06.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-3352-8/20 od 18.06.2020.g. radi nabavke hirurških staplera za potrebe Sl. operacionih sala UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
18.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-3352-6/20 od 18.06.2020.g. radi nabavke hirurških staplera za potrebe Sl. operacionih sala UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke defibrilatora za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke polovnih vozila za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.06.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-4259-1/20 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku u dijelu za lotove: 23, 71 i 72, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
10.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-4259-1/20 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku u dijelu za lotove: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 53, 54, 55, 66, 71, 72, 75, 76, 79, 80, 81, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 126, 154, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 188, 193, 195, 196 i 197, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala (za PET injektor) za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi servisiranja protočne citometrije putem ponovljenog konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2020


Odluka i poništenju dijela postupka nabavke: 01-2064-10/20 od 08.06.2020.g. radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
08.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br.01-2064-8/20 od 08.06.2020.g. radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke samostalnih automatskih jedinica za prevenciju zaraznih bolesti i širenja infekcije za potrebe UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.06.2020


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE – za predmet NABAVKA lož ulja srednjeg »S« (LUS) – MAZUTA za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke videoendoskopskog sistema sa HD videogastroskopom, HD videokolonoskopom i video bronhoskopijom za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-545-8/20 radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.06.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-545-10-20 radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
02.06.2020

Odluka o poništenju postupka nabavke za tender broj: 01-5724-1/20 radi nabavke rukavica za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
02.06.2020

Odluka o poništenju postupka javne nabavke maski, kapa i kaljača za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
01.06.2020

Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke hidrofilne gaze za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
29.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-3903-1/20 radi nabavke radiofarmaceutika 18FDG (fluorodeoksiglukoza) za PET/CT, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangirane ponude) radi nabavke hidrofilne gaze za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke uređaja za dezinfekciju prostora za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5272-1/20 radi nabavke remonta čilera za objekat Južno krilo, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lotove: 3, 4 i 5 – „GLAS SRPSKI TRGOVINA“ AD Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lotove: 1 i 2 – „NOVO – TEKS“ d.o.o. Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke mikrosenzora za određivanje modulacije hemoglobina u krvi za potrebe UKC RS , putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-3217_6_20 radi nabavke potrošnog materijala za respiratore i anesteziološke aparate (GETINGE-MAQUET) za potrebe UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke hidrofilne gaze za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2020


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE – za predmet Nabavka aktivne mrežne opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ginekoloških stolica za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.05.2020


Odluka o poništenju dijela postupka za tender broj: 01-18947-1/19 radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
22.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-18947-1/19 radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, za predmet RASHLADNE KOMORE ZA ČUVANJE STUDIJSKIH LIJEKOVA (lijekovi za potrebe kliničkih istraživanja) sa mapiranjem, validacijom i INOX ormarima ZA POTREBE KLINIČKE APOTEKE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.05.2020


Odluka o poništenju postupka radi servisiranja protočne citometrije, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
20.05.2020

Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke opreme za potrebe kardiohirurgije.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.05.2020


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA ZA LOTOVE OD 1 DO 10 za predmet – Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2020


Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke instrumentarija za dva interventna kabineta polikliničkog dijela Maksilofacijalne hirurgije.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br:01-3326-6/20 radi nabavke i instalacije monitora i nosača monitora za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br:01-11079-19/19 radi nabavke opreme za potrebe vazdušnog medicinskog transporta i Kliniku intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke laparoskopskih instrumenata za laparoskopski stub proizvođača Karl Storz za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke gasnih analizatora za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-726-7/20 radi nabavke usluge servisiranja opreme proizvođača “GETINGE” za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi rekonstrukcije hemijske pripreme vode za objekat TEB i Južno krilo (kotlovska voda i sanitarna voda), putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za invanzivni hemodinamski monitoring za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2020


Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke radnih uniformi za potrebe radnika Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.05.2020


Оdlukа o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke elektrohirurške platforme za potrebe ORL, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet – Nabavka usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „SIEMENS“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke CTG aparata za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga hitnog pranja, čišćenja i dezinfekcije prostora objekata UKC RS na lokaciji Zdrave Korde 1, namijenjenih za smještaj pacijenata zaraženih virusom COVID-19.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-1475-1/20 radi nabavke abdominalnog retraktora za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.04.2020


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, molekularna dijagnostika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
30.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, molekularna dijagnostika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.04.2020


Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke rezane gaze.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi izvođenja radova na poslovima revitalizacije kompresorske stanice na lokalitetu Poliklinika (stara lokacija) i poslovima opremanja i puštanja u rad stanice medicinskih gasova (kiseonik i komprimovani vazduh), i operacionih sala, na lokalitetu Hirurgija (stara lokacija) sa nabavkom opreme za medicinske gasove putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike untenzivne medicine UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke mobilne mikroprocesorske jedinice za zaštitu pacijenata od hipotermije za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti UKC RS , putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za Lot 5, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2020


Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke pacijent monitora za potrebe Klinike intenzivne medicine UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke modula i neophodne opreme za praćenje oboljelih od COVID-19.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.04.2020


Odluka o poništenju postupka nabavke medicinskih nitrilnih nesterilnih rukavica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
22.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke histeroskopskog sistema za identifikaciju, odstranjivanje i evakuaciju intrauterinih abnormalnosti za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.04.2020


Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke zaštitne opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.04.2020


Odluka o poništenju radi nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
16.04.2020

Odlukа o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke aparata za dekontaminaciju površina i prostora visokog rizika za nastanak infekcija u bolničkoj sredini za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-15497-8/19 radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.04.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za lot 7 radi nabavke specifičnih oftalmoloških konaca za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
15.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke specifičnih oftalmoloških konaca za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-11216-7/19 od 14.04.2020.g. radi nabavke endoskopske opreme za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radinabavke medicinskog potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječije bolesti za lot 7.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku patologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke jedinica za evakuaciju mikroorganizama u ozračenom prostoru za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.04.2020


Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke straka i papira za medicinske uređaje za potrebe UKC RS za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.04.2020


Odluka o poništenju postupka radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
10.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke sterilnih setova za pokrivanje mikroskopa i kamera za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.04.2020


Odluka o otkazivanju postupka nabavke zaštitnih odijela za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
10.04.2020

Odluka o otkazivanju postupka nabavke hirurških maski putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
09.04.2020

Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-2063-9/20 od 09.04.2020. godine radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju u klinici za kardiologiju UKCRS (u dijelu za lot 14).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
09.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-2063-7/20 od 09.04.2020. godine radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju u klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.04.2020


Odluka o prihvatanju ponude br. 01-7740-15-4/18 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke endoskopskog materijala za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti UKC RS , putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi postavljanja instalacija medicinskih gasova, u prostorije predviđene za smještaj pacijenata zaraženih virusom COVID-19 u Klinici za infektivne bolesti putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke lijekova za potrebe Kardiohirurgije, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.04.2020


Odluka o poništenju dijela postupka u postupku nabavke lijekova za potrebe Kardiohirurgije, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
06.04.2020

Odluka o poništenju postupka nabavke maski, kapa i kaljača za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
06.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u dijelu za lot 27 radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.04.2020


Informacije o pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.04.2020


Odluka o izboru najpovonjije ponude u postupku javne nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke automatskog ELISA analizatora za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u dijelu za lotove 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32 i 33 radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.03.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za lotove 1, 5, 7, 9, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 26 i 31 radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
27.03.2020

Odluka o poništenju dijela nabavke radi nabavke tehničkog materijala za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
27.03.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke tehničkog materijala za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke artikala za reprezentaciju za potrebe kabineta generalnog direktora UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke vakuum aspiracionih pumpi i potrošnog materijala za aspiracione pumpe za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke jednokratnog operativnog veša za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke LOOP omčica za LOOP exciziju za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.03.2020


Odluka o izboru najpovonjije ponude (drugorangiranog ponuđača) u postupku javne nabavke materijala za Zavod za kliničku radiologiju (za izvođenje biopsije dojke).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-960-8/20 radi nabavke pacijent kablova, senzora i ostalog pribora za pacijent monitore ekg uređaja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove: 5, 7 i 28).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke testova za testiranje pacijenata na COVID-19 za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke pacijent monitora vitalnih funkcija za potrebe Klinike za plućne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove: 8, 10 i 29).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za lot 1 u postupku nabavke vodiča za iglu i igala za potrebe Klinike za plućne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
23.03.2020

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke vodiča za iglu i igala za potrebe Klinike za plućne bolesti u dijelu za lot 2, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom GEM Premier 5000, gasni analizator, za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.03.2020


Odluka o izboru najpovonjije ponude u postupku javne nabavke materijala za Zavod za kliničku radiologiju (za izvođenje biopsije dojke).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.03.2020


Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke generatora, rastvora, modula i prekursora za proizvodnju 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za fonijatrijski kabinet za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.03.2020


Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi preuzimanja hemijskog i farmaceutskog otpada za potrebe JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke sistema za isporuku infuzionih tečnosti pod pritiskom za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.03.2020


Odluka o izboru najpovonjije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača) u postupku javne nabavke maski, kapa i kaljača za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za predmet – Nabavka DVA MOBILNA KUPATILA ZA POTREBE UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA REPUBLIKE SRPSKE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-2-17-5/19 od 04.03.2020.godine radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa za biohemijski analizator Beckman Coulter DxC700 za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-2248-6/20 od 03.03.2020.g. radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom Radiometar ABL90 FLEX, gasni analizator, za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-1-18-5/19 od 27.02.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-1-16-5/19 od 27.02.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-1-19-5/19 od 02.03.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-1-15-5/19 od 02.03.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-2-11-5/19 od 26.02.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-2-14-5/19 od 26.02.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-2-12-5/19 od 27.02.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala (sistemi za davanje transfuzije) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.02.2020


Odluka o poništenju dijela posupka nabavke u postupku javne nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
26.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.02.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke (lot 10 i 20) za tender broj: 01-18434-1/19 radi nabavke urološkog potrošnog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za Mindray respiratore za potrebe Klinike za dječije bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-15799-9/19 od 19.02.2020. god. radi nabavke hirurških implantacionih mrežica i lokalnih hemostiptika za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike putem otovorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke motornog sistema- pila za otvaranje laringsa, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke laringoskopa za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke maski, kapa i kaljača za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (rezervisani ugovor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet – Nabavka usluge REVIZIJA AKTA O PROCJENI RIZIKA NA RADNOM MJESTU I RADNOJ SREDINI I KONTROLNO ISPITIVANJE HEMIJSKIH I BIOLOŠKIH ŠTETNOSTI po organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke elektrohirurške platforme za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala za potrebe digestivnog sistema endoskopiju za potrebe UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2020


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-17200_12_19 od 12.02.2020. g. u postupku nabavke jednokratnog op. veša za UKCRS (za lotove 1, 3 i 4).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2020


Odluka o stavljanju van snage akata br: 01-17200_11_19 od 12.02.2020. g.u dijelu postupka nabavke jednokratnog op. veša za UKCRS (za lotove 1, 3 i 4).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za astrup aparat za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke EKG aparata za potrebe Klinike za infektivne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke medicinske opreme za torakoskopiju za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br. 2,  br: 01-5745-14/19 od 07.02.2020.g. radi nabavke analizatora za kliničku toksikologiju (sa pratećim materijalom) za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku UKCR RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 2, br: 01-5745-14/19 od 07.02.2020.g. radi nabavke analizatora za kliničku toksikologiju (sa pratećim materijalom) za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku UKCR RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2020


Odluka o stavljanju van snage dio akata br: 01-5745-14/19 od 07.02.2020.g. radi nabavke analizatora za kliničku toksikologiju (sa pratećim materijalom) za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku UKCR RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke i ugradnje rezervnih dijelova za LITHOSKOP proizvođača SIEMENS za potrebe Klinike za urologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke urološkog potrošnog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za LOT-ove: 6, 7, 11, 16, 17, 21, 23 i 26, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke urološkog potrošnog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke hvataljki za laringomikroskopiju za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke OSTEODENZITOMETRA ZA POTREBE KLINIKE ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI UKC RS , putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2020


Odluka o poništenju postupka javne nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom Radiometar ABL90 FLEX, gasni analizator, za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.01.2020


Odluka o otkazivanju postupka nabavke hirurških konaca za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke reagenasa i potrošnog materijala za Real Time PCR aparat za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku i Zavoda za kliničku mikrobiologiiju u dijelu za LOT 2 i LOT 3, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke usluga osiguranja zakonske (građansko-pravne) odgovornosti osiguranika za štete nastale uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja trećih lica, koje su nastale kao posljedica profesionalne greške ljekara i/ili drugog medicinskog osoblja, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17200-8/19 od 24.01.2020. g. radi nabavke jednokratnog operativnog veša za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke reagenasa i potrošnog materijala za Real Time PCR aparat za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku i Zavoda za kliničku mikrobiologiiju u dijelu za LOT 1 putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-11079-8-19 od 24.01.2020. g. radi nabavke opreme za potrebe vazdušnog medicinskog transporta i Kliniku intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-11079-10/19 od 24.01.2020. g. radi nabavke opreme za potrebe vazdušnog medicinskog transporta i Kliniku intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke setova za aparat za plazmaferezu (Multifiltrate) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke setova za aparat za plazmaferezu (Multifiltrate) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2020


Odluka o poništenju postupka javne nabavke u dijelu za lotove 1, 2 i 3 u postupku javne nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti – Lot 4.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-10166-25/19 od 21.01.2020. g. radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (ponovljeni dio nabavke).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-5745-11/19 od 20.01.2020. g. radi nabavke analizatora za kliničku toksikologiju (sa pratećim materijalom) za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-5745-9-19 od 20.01.2020. g. radi nabavke analizatora za kliničku toksikologiju (sa pratećim materijalom) za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke preskontejnera za odlaganje komunalnog otpada za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke linearne sonde za UZV aparat Esaote seven za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi osiguranja imovine za potrebe UKC-a RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2020


Odluka o poništenju postupka javne nabavke materijala za Zavod za kliničku radiologiju (za izvođenje biopsije dojke).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke testova za dijagnostiku prsnuća plodovih ovoja za potrebe GAK-a putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke monitora za monitoring pacijenata za potrebe UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala (boreri, pile, granule i blokovi) za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke jedinica za evakuaciju mikroorganizama u ozračenom prostoru za potrebe transplantacijske ambulante UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke „Curetis Unyvero” dijagnostičkog sistema sa potrošnim materijalom za potrebe Klinike za anestezije i intenzivno liječenje putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe transplantacijske ambulante UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke goriva, putem konkur. postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke zaštitne opreme za kabinet ERCP – Klinika za unutrašnje bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke hirurškog instrumentarija za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke vodiča za iglu, igala i katetera za bronhoskopiju za potrebe Klinike za plućne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke nesterilnih rukavica za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke nesterilnih rukavica za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi servisa gorionika za kotlarnicu Paprikovac, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet – nabavke AUTOMATSKOG VERTIKALNOG AUTOKLAVA ZA IZRADU STERILNIH RASTVORA ZA POTREBE KLINIČKE APOTEKE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti (Lot 5).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke V.A.T. aparata i potrošnog materijala za V.A.T. aparate za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke EKG aparata za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-9352-2-24/19 od 24.12.2019.g. radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (ponovljeni dio nabavke).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za LOT-ove: 1, 2 ,3 i 4 za predmet – Nabavka sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, drugi dio (profesionalni pribor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog hirurškog materijala (oftalmološke prekrivke) za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za nadogradnju serverske infrastrukture za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke licenci za Antivirus i Firewall za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke elektrohirurške platforme za torakohiruršku salu u južnom krilu UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reducir ventila za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke materijala za biopsiju za potrebe Kliničke apoteke Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponuda br: 01-17661-6-19 od 10.12.2019. g. radi nabavke transđusera/drški sa kablom koji su kompatibilni sa Ethicon-generatorom i Harmonic-instrumentima za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke biopsijskih kliješta, klipsi i aplikatora za endoskopiju za potrebe UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za videoendoskopskog sistema za video gastroskopiju i kolonoskopiju za potrebe Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke alergena za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.12.2019


Odluka o poništenju postupka javne nabavke vodomaterijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.12.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke elektromaterijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke savremenog ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo, putem otovrenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, putem otovrenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.12.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih roba, kao i utvrđivanje manjkova roba u vezi sa projektom finansiranja i realizovanja završetka izgradnje i opremanja preostalog prostora u objektu Južno krilo – Poliklinika JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Jug I; Faza 1. (treći dio)), koji je namijenjen za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.12.2019


Odluka o poništenju dijela postupka (lot 6 i 9) u postupku nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otovrenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala (šprica, igala, sistema i IV kanila) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude – broj 2 za LOT 3 radi nabavke hemikalija za opštu upotrebu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude – broj 2 za LOT 2 radi nabavke hemikalija za opštu upotrebu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke artroskopskih instrumenata (artroskopski instrumenti proizvođača „Arthrex“ koji su kompatibilni sa postojećom opremom u operacionoj sali Klinike za ortopediju i traumatologiju) putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.12.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke sistema za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-16254-1/19 radi nabavke usluga rezervnog obezbjeđenja napajanja električnom energijom prostora u Matrniteu, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet – Nabavka i ugradnja dijelova za vertikalni sterilizator VS 130 proizvođača GETINGE za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.11.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke usluge redovnog servisa gorionika za kotlarnicu Paprikovac, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet –  Nabavka i ugradnja dijelova za aparat LITHOSKOP proizvođača SIEMENS za potrebe Klinike za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke diferencijskog automatskog manometra za mjerenje razlike pritiska za potrebe UKC RS putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potošnog materijala (za respiratore) za dječiju intenzivnu njegu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih radova (viškova, nepredviđenih i naknadnih), kao i utvrđivanja manjkova radova u vezi sa projektom finansiranja i realizovanja završetka izgradnje i opremanja preostalog prostora u objektu Južno krilo – Poliklinika JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Jug I; Faza 1. (treći dio)), koji je namijenjen za ambulante za specijalističke preglede, dijagnostičke i terapijske procedure, operativne jednodnevne procedure, te njegu i terapiju bolesnika kroz dnevnu bolnicu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke adsorbera za sistem hemoperfuzije/dijalize koji uklanja citokine, mioglobin, metabolite (npr. bilirubin, žučne kiseline, amonijak), PAMS, DAMS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke vakuum aspiracionih pumpi i potrošnog materijala za aspiracione pumpe za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane i Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke pet toplih dušeka za krevete beba za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo i dušeka sa gumiranom navlakom za potrebe: Klinika za ginekologiju i akušerstvo-odjeljenje perinatologije; Klinika za dječije bolesti; Klinika za dječiju hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi doprojektovanja prostorije CUM 040/Sjeverno krilo- promjena prvobitne namjene, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke u dijelu za LOT 2 u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala za potrebe kancelarije za grafičku i multimedijalnu podršku Odjeljenja za odnose sa javnošću putem konkurentskog zahtjeva

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala za potrebe kancelarije za grafičku i multimedijalnu podršku Odjeljenja za odnose sa javnošću putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku ponovljene nabavke lijeka sa osnovne bolničke liste lijekova (propofol), putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi radi interventnog održavanja mrežne i serverske opreme sa backup lokacijom putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke traka za primjenu privremenog ograničavanja slobode pokreta pacijenata, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke infuzomata i perfuzora za potrebe Univerziteskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke tekstila, štep deka i jastuka za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-8765-7/19 od 08.11.2019. godine radi nabavke potrošnog materijala za opštu i abdominalnu hirurgiju, kao i nespecifičnog potrošnog materijala za ostale klinike u Službi operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (ponovljeni dio postupka) putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.11.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-8765-9/19 od 08.11.2019. godine radi nabavke potrošnog materijala za opštu i abdominalnu hirurgiju, kao i nespecifičnog potrošnog materijala za ostale klinike u Službi operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (ponovljeni dio postupka) putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke tečnog helijuma za MRI Signa HdxT 3.0T GE za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga pranja i peglanja bolničkog rublja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluga preuzimanja i zbrinjavanja citostatskog otpada za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u dijelu za lotove 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke testova za brzo sindromsko testiranje za aparat FilmArray 2.0 za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga iznajmljivanja informatičke opreme i informacionog sistema, te servisiranje iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke oređaja za ranu rehabilitaciju pacijenata u postelji, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.11.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke opreme za fonijatrijski kabinet UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke lijekova sa osnovne bolničke liste lijekova (pankuronijum, atrakurijum, propofol) za lot 1 i 2, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.11.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke lijekova sa osnovne bolničke liste lijekova (pankuronijum, atrakurijum, propofol) za lot 3, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.11.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi servisiranja bronhoskopa Olympus LF TP,  putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-12194-10/19 od 30.10.2019. godine radi nabavke potrošnog materijala za infuzomate, perfuzor-pumpe i pumpe za enteralnu ishranu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.10.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-10166-12/19 od 25.10.2019. godine radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju UKCRS u dijelu za lotove 10 i 16.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-10166-10/19 od 25.10.2019.godine radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-9352-1-12/19 od 23.10.2019. godine radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiohirurgiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi projektovanja, izgradnje i opremanja objekata za stacionarni saobraćaj i komercijalne sadržaje, predviđene važećim Regulacionim planom (Paprikovac – Petrićevac, zona D, Banja Luka) – Faza I, po principu „KLJUČ U RUKE“ (ponovljeni postupak).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke sterilnih hirurških rukavica za potrebe UKC-a RS-a.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke operacionog mikroskopa za Laser intervencije u otorinolaringologiji za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke borera i pila za potrebe MFH i Klinike za dječiju hirurgiju u dijelu za Lot 1.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.10.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke borera i pila za potrebe MFH i Klinike za dječiju hirurgiju u dijelu za Lot 2.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.10.2019


Odluka o poništenju postupka javne nabavke radi servisa gorionika za kotlarnicu Paprikovac, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke kompresora za vazduh za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za nabavke potrošnog materijala za aparat Stellaris PC i Stellaris Anterior proizvođača „Bausch & Lomb“ za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluge mjesečnog servisiranja i interventnog održavanja liftova (proizvođač “Otis” i “Europrost”) za potrebe UKC-a RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u dijelu za lotove 3, 5, 6, 7, 8 i 15 radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku pružanja usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluge servisiranja medicinske opreme proizvođača „GENERAL ELECTRIC“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača) u postupku nabavke izvođenja radova sanacije izvedene oborinske i fekalne kanalizacije JUG-II faza za CMB za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke urinarnih katetera za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke duplih (dvostrukih) dozatora kiseonika sa ovlaživačem za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-12968-6/19 od 09.10.2019. godine radi nabavke lijekova potrebe Klinike za infektivne bolesti i Klinike za ginekologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu 4 i 5.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-12968-8/19 od 09.10.2019. godine radi nabavke lijekova potrebe Klinike za infektivne bolesti i Klinike za ginekologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lotove 1, 2 i 3.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi izvođenja radova sanacije izvedene oborinske i fekalne kanalizacije JUG-II faza za CMB za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke IBP transducera za Mindray monitore putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke vakum sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke otvorenog Real Time PCR aparata za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-13842-6/19 od 08.10.2019. godine radi nabavke potrošnog materijala za aspiracione pumpe proizvođača „ÜZÜMCÜ” – model NOVELA za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi vršenja usluga neophodnih za periodične ljekarske preglede radnika koji rade u zonama jonizujućeg zračenja u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske,  putem postupka u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurologiju i Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke pokrivača za centralne venske katetere (terapijske, hemodijalizne) sa hlorheksidinskim gelom za potrebe UKC RS putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda 01-7816-20/19 od 07.10.2019. godine radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-7816-22/19 od 07.10.2019. godine radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluga lokalne tehničke podrške za RIS/PACS sistem za period van radnog vremena, noću i tokom praznika za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke aparata za angiografiju za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke nabavke preventivnog ispitivanja i održavanja aparata za početno gašenje požara, hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke održavanja i unapređenja laboratorijskog informacionog sistema (LIS) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke pumpi mazuta za potrebe kotlarnice Paprikovac,  putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.10.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluge – Izrada Urbanističko-tehničkih uslova za projektovanje pristupnih saobraćajnica i zajedničke infrastrukture po Projektu izgradnje i opremanja Medicinskog kampusa za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke hemikalija za potrebe Zavoda za kliničku patologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke transportnog ventilatora za potrebe Urgentnog centra UKC RS putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za centralni monitoring za potrebe Klinike za neurologiju i Klinike za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.09.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke hemikalija za opštu upotrebu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke radova REKONSTRUKCIJE IZVEDENOG POSTROJENJA ZA ODLEŽAVANJE RADIOAKTIVNIH VODA U PROSTORU KLINIČKOG ZAVODA ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLIJEZDE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.09.2019


Odluka o prihvatanju ponude u postupku dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalih materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju (Lot 1).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke EKG aparata za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke pacijent crijeva za transportni respirator HAMILTON T1 putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za invazivnu hipotermiju za potrebe Klinike intezivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-9352-2-7/19 od 12.09.2019. g. radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.09.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-9352-2-9/19 od 12.09.2019. godine radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.09.2019


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnog mjesečnog održavanja liftova (proizvođač “Otis”) putem pregovaračkog postupka bez objave.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke fototerapijskih lampi i sijalica za medicinske uređaje za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-8764-7/19 od 10.09.2019. g. radi nabavke hirurških staplera za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke ambalaže i kesa za infektivni, citostatski i komunalni otpad za potrebe UKC RS putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.09.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke hemikalija, farmaceutskih sirovina i ambalaže za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za LOT 2).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.09.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke usluga čišćenja rezervoara mazuta, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-3060-6/19 od 09.09.2019. g. radi nabavke dva elektrohirurška ultrazvučna generatora za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi radi vršenja usluga sanitarnog pregleda radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.09.2019


Odluka o otkazivanju postupka nabavke tekstila, štep deka i jastuka za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga čišćenja kotlova i dimnih kanala kotlarnice TEB-a,  putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.09.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke lijeka fitomenadion za primjenu kod novorođenčadi za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.09.2019

Odluka o poništenju (u dijelu za LOT 2) radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.09.2019


Odluka o izboru (u dijelu za LOT 1 i LOT 3) radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala za generator TechnogasPlus za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.09.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke sterilnih hirurških rukavica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke reagenasa za određivanje NEO TSH i PKU, radiofarmaka i potrošnog materijala za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.09.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke šinskih kontrolera sukcije i torax vakuum regulatora za potrebe Klinike za dječije bolesti putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga dezinsekcije i deratizacije objekata Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.08.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke sterilnih hirurških rukavica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.08.2019


Odluka o otkazivanju postupka nabavke informatičke opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluge – Izrada urbanističko-tehničkih uslova za objekat TEB-a – za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.08.2019


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke proteza i cjevčica za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke proteza i cjevčica za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke urin kesa i EKG elektroda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2019


Odluka o poništenju postupka dougovaranja dodatnih usluga servisiranja gorionika i mjerenja dimnih gasova.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2019


Odluka o stavljanju van snage postupka dougovaranja dodatnih usluga servisiranja gorionika i mjerenja dimnih gasova.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2019


Odluka o prihvatanju ponude u postupku dougovaranja dodatnih usluga radi osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda nabavke radi nabavke specifičnog potrošnog materijala za potrebe Klinike za Neurohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.08.2019


Odluka o poništenju dijela nabavke radi nabavke specifičnog potrošnog materijala za potrebe Klinike za Neurohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke stalaža sa ugradnjom za centralnu arhivu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.08.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke potrošnog materijala za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.08.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke usluge čišćenja rezervoara mazuta, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.08.2019


Odluka o prihvatanju ponude u postupku dougovaranja dodatnih usluga servisiranja gorionika i mjerenja dimnih gasova putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-7392-6/19 od 15.08.2019. godine radi nabavke časopisa MEDICI.COM za potrebe UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za LOT-ove 1 i 2 radi nabavke KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA REPUBLIKE SRPSKE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-6760-6/19 radi nabavke polovnog sanitetskog vozila za potrebe voznog parka UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-1428-8/19 radi nabavke potrošnog materijala za elektrohirurške platforme UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke reagenasa i materijala za aparat Cobas Z480 za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi ponovljene rekonstrukcije dvije prostorije u terapijskom dijelu kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2019


Odluka o prihvatanju ponude.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 017816-9/19 od 08.08.2019. godine radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe UKCRS u dijelu za lotove:3, 14, 15 i 16.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku ponovljene nabavke potrošnog materijala (za PET injektor) za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog hirurškog materijala za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.08.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke potrošnog hirurškog materijala za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.08.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za aparat za visokoprotočni kiseonik AIRVO2 proizvođača “Fisher & Paykel Healthcare” za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.08.2019


Odluka o poništenju postupka radi servisiranja bronhoskopa Olympus LF TP, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke potrošnog medicinskog materijala -RAZNO- za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke automatskog parnog sterilizatora za potrebe Klinike za dječije bolesti,  putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja anestezioloških aparata, respiratora i neonatalnih inkubatora proizvođača Dräger za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.07.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke u postupku nabavke potrošnog materijala za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) i potrošnog materijala za invazivnu hipotermiju za potrebe Klinike intezivne medicine za nehirurške grane putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) i potrošnog materijala za invazivnu hipotermiju za potrebe Klinike intezivne medicine za nehirurške grane putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.07.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke potrošnog materijala za plazma sterilizatore za potrebe Službe za sterilizaciju u dijelu za LOT 3.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku javne nabavke potrošnog materijala za plazma sterilizatore za potrebe Službe za sterilizaciju putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku popravke i održavanja motornih vozila voznog parka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-7766-6/19 od 17.07.2019.godine radi nabavke usluga pregleda, servisa i popravke medicinskih uređaja proizvođača „GENERAL ELECTRIC“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2019


Odluka o prihvatanju ponude u postupku dougovaranja dodatnih usluga popravke i održavanja motornih vozila voznog parka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Škoda Superb T97-J-548).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke ogrevnog drveta za sezonu 2019/2020 za potrebe kotlarnice na lokaciji Klinike za psihijatriju putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za potrebe interventne digestivne endoskopije – ERCP za aparat proizvođača „FUJIFILM“ za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke hirurških kaljača za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.07.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke radi projektovanja, izgradnje i opremanja objekata za stacionarni saobraćaj i komercijalne sadržaje, predviđene važećim Regulacionim planom (Paprikovac – Petrićevac, zona D, Banja Luka) – Faza I, po principu „KLJUČ U RUKE“.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (rezervisani ugovor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.07.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke br: 01-5347-7/19 od 03.07.2019. godine radi nabavke usluga servisiranja opreme proizvođača “GETINGE” za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke PET radiofarmaceutika [18F]-Fluoroholin i [18F]–Fluorodopa za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.07.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.06.2019


Odluka o prihvatanju ponude u postupku dougovaranje izvođenja dodatnih usluga dezinsekcije za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sistema za digtalnu dermoskopiju i mapiranje cijelog tijela.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku u dijelu za Lotove 3, 4 i 5.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke respiratora za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke mekih vještačkih intraokularnih sočiva i tvrdih prednjekomornih sočiva za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke reagenasa i materijala za aparate Siemens RP za određivanje acido-baznog statusa za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za elektrofiziologiju i RF ablaciju za potrebe Klinike za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.06.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke potrošnog materijala za elektrofiziologiju i RF ablaciju za potrebe Klinike za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.06.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke potrošnog materijala (za PET injektor) za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-4736-7/19 od 04.06.2019. radi nabavke laboratorijskog mikroskopa za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za potrebe interventne digestivne endoskopije – ERCP za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti,  putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-6523-6/19 od 04.06.2019. godine radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Kinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za LOT-ove 1, 2 i 3 radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-6407-6/19 od 03.06.2019. radi nabavke kapilaroskopa, dermatoskopa i svjetlosnog mikroskopa za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.06.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke džilijevih testera za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke za postupak usluga lokalne tehničke podrške za RIS/PACS sistem za period van radnog vremena.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranje respiratora i aparata za anesteziju proizvođača Maquet za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluge servisiranja endoskopske opreme proizvođača FUJINON za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke materijala za izoelektrično fokusiranje likvora za potrebe Klinike za neurologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke proizvoda od soli za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-1121-6/19 od 23.05.2018. radi nabavke endoskopskog materijala za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.05.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-17604-13/18 od 22.05.2019. radi nabavke potrošnog materijala za opštu i abdominalnu hirurgiju, kao i nespecifičnog potrošnog materijala za ostale klinike u Službi operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-17604-11/18 od 22.05.2018. radi nabavke potrošnog materijala za opštu i abdominalnu hirurgiju, kao i nespecifičnog potrošnog materijala za ostale klinike u Službi operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke kamera za video nadzor za potrebe Odjeljenja obezbjeđenja i transporta i laptopa za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.05.2019


Odluka o poništenju dijela postupka ( lot 2 ) radi nabavke kamera za video nadzor za potrebe Odjeljenja obezbjeđenja i transporta i laptopa za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-17547-10/18 od 21.05.2019. godine radi nabavke pejsmejkera, ICD, CRT, ILR i drugog potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja za elektrofiziologiju srca i poremećaje srčanog ritma Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.05.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke radiofarmaceutika 18FDG (fluorodeoksiglukoza) za PET/CT putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.05.2019


Odlukа o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke APARATA ZA ELEKTROMIONEUROGRAFIJU (EMNG) ZA POTREBE KLINIKE ZA NEUROLOGIJU.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke aparata i testova za brzo sindromsko testiranje na više vrsta patogena iz likvora pozitivne krvi, septuma, stolice i nazofaringialnog brisa za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku u dijelu za Lot 6.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA KLINIČKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU za LOT-ove 1, 2 i 3.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.05.2019


Odluka o poništenju postupka javne nabavke hirurških konaca i hemostatskih mrežica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.05.2019


Odluka o poništenju postupka javne nabavke br: 01-4-11901-8/18 od 13.05.2019. godine radi nabavke tunel-tračne mašine za pranje posuđa za potrebe Službe uslužnih djelatnosti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke mikrohirurškog oftalmološkog instrumentarija za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.05.2019


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.05.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke radova REKONSTRUKCIJE IZVEDENOG POSTROJENJA ZA ODLEŽAVANJE RADIOAKTIVNIH VODA U PROSTORU KLINIČKOG ZAVODA ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLIJEZDE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke PULSNIH OKSIMETARA I SENZORA ZA Spo2 ZA OKSIMETAR PROIZVOĐAČA NELCOR ZA POTREBE KLINIKE ZA DJEČIJE BOLESTI.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke instrumenata za histeroskopiju za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.05.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala za hemodijafiltraciju (aparat Multifiltrate proizvođača „Fresenius medical care“) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.05.2019


Odlukа o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke zelenog veša za potrebe operacionih sala.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi repariranja PHACO sondi za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2019


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke Tamiflu (oseltamivir) lijeka za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za klniničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za klniničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke dvanaestokanalnog EKG aparata za potrebe Sale za kateterizaciju srca.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2019


Odluka o poništenju postupka javne nabavke radi rekonstrukcije dvije prostorije u terapijskom dijelu kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2886-6/19 od 19.04.2019. godine radi nabavke kombinovanog aparata za vitreoretinalne operacije i hirurgiju katarakte u Klinici za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke savremenog ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.04.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke šprica i igala za RAC u dijelu za LOT 1, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke šprica i igala za RAC, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.04.2019


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-4983-5/19 od 15.04.2019. godine radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS u dijelu z Lot 10- Hljeb, tjestenina i proizvodi od brašna.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.04.2019


Odluka o poništenju djela postupka (lot 5)  radi nabavke materijala i opreme za rad u histohemiji i imunohistohemiji za potrebe Zavoda za kliničku patologijuputem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  radi nabavke materijala i opreme za rad u histohemiji i imunohistohemiji za potrebe Zavoda za kliničku patologiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2413-6/19 od 12.04.2019. godine radi servisa, nabavke i ugradnje rezervnih dijelova za ESWL-uređaj (LITHOSKOP-SIEMENS) proizvođača “SIEMENS” za razbijanje kamena u bubregu u Klinici za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  radi   nabavke aparata za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) i potrošnog materijala za pet procedura za potrebe Klinike intezivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.04.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (rezervisani ugovor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga iz Aneksa II dio B radi pružanja špediterskih usluga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje viškova i nepredviđenih radova, kao i utvrđivanje manjkova radova na rekonstrukciji grijanja Klinike za psihijatriju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.04.2019


Odluka o otkazivanju postupka nabavke u dijelu za lot 15 radi nabavke implantacionog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda (izbor drugorangiranog ponuđača) u postupku javne nabavke radi nabavke i ugradnje cijevne armature i pumpe za potrebe grijanja prostorija “RTG”, te opreme za potrebe rada klima komore “RTG” putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke pacijent monitora za potrebe Klinike za infektivne bolesti putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.04.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi izvođenja radova sanacije izvedene oborinske i fekalne kanalizacije JUG-II faza za CMB za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke aparata za ehosonografiju za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.03.2019


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke nabavke servera za PACS i RIS i uređaja za varenje optičkih kablova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke za pružanje usluga neophodnih za prethodne i periodične ljekarske preglede radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama BiH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku wipak folija (steriling), ultra rolni i integra kesa koje se koriste za sterilizaciju materijala u autoklavu za potrebe Službe za sterilizaciju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 10 za predmet Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude – DRUGI IZBOR radi nabavke ponovljene izrade Planova zaštite od požara za objekte CMB-a, Sjevernog i Južnog krila, Maternitea, Klinike za infektivne bolesti, Tehničko ekonomskog bloka i Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog materijala za ventilatore „SERVO-i“ proizvođača Getinge – Maquet Critical care za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.03.2019


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja izvođenja dodatnih radova na sanaciji vrelovodnog kotla broj 18167 u kotlarnici Paprikovac, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke elektrohirurškog radio – frekventnog aparata za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kolica „strečera“ za prevoz pacijenata za potrebe Službe oparacionih sala sa sterilizacijom i prijemnom hirurškom ambulantom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.03.2019


Odlukа o izboru najpovoljnijih ponuđača za lotove od 1 do 9 za nabavku prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radi nabavke medicinskog potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za radi nabavke potrošnog materijala za invanzivni hemodinamski monitoring za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-15556-12/18 od 14.03.2019. godine radi nabavke kontrastnih sredstava za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2019


Odluka o izboru  najpovoljnije ponude radi nabavke flastera za potrebe KiM-a i Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku motornog vozila za kabinet Generalnog direktora.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke EKG aparata za potrebe Klinika za ortopediju i traumatologiju i Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke nabavke i ugradnje cijevne armature i pumpe za potrebe grijanja prostorija “RTG”, te opreme za potrebe rada klima komore “RTG” , putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljene nabavke i ugradnje dva pulta u zgradi Ginekologije i Južnom krilu, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku (Lot 3 i Lot 4).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.03.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove: 2, 8, 24, 25, 28, 29 i 30).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove: 6, 11, 15, 21, 22, 27 i 31).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke “vazdušnih zavjesa” uređaja za hlađenje/grijanje, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke artikala za reprezentaciju za potrebe kabineta generalnog direktora.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 01-15957-8/18 od 27.02.2019. godine radi nabavke sistema za intraoperativno spašavanje krvi za aparat Fresenius Kabi za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.02.2019


Odluka o prihvatanju ponude, za dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.02.2019


Odluka o poništenju postupka radi nabavke i ugradnje dva pulta u zgradi ginekologije i južnom krilu, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke radnih uniformi za radnike Odjeljenja obezbjeđenja i transporta Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.02.2019


Odluka o prihvatanju ponude radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-14844-9/18 od 14.02.2019. godine radi nabavke zaštitnih odijela za zonu jonizujućeg zračenja u Sali za kateterizaciju srca Klinike za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-13203-8/18 od 14.02.2019. god. radi nabavke sistema za ručno i automatsko ultrazvučno skeniranje dojke sa pacijent-stolom za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ponovljene izrade Planova zaštite od požara za objekte CMB-a, Sjevernog i Južnog krila, Maternitea, Klinike za infektivne bolesti, Tehničko ekonomskog bloka i Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2019


Odluka o prihvatanju ponude, za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra RS (Lot 1 i Lot 2).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi pružanja usluga verifikacije medicinskih uređaja i opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke nabavke suhog sterilizatora za potrebe Kliničke apoteke, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za astrup aparat za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke brzog sterilizatora za potrebe Klinike za očne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2019


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke potrošnog materijala za periferne stentove za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za periferne stentove za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponuda br:01-15580-8/18 od 08.02.2019. godine radi nabavke antibakterijskih podloga za srebrnim nitima za potrebe Službe operacionih sala i Klinike za ortopediju i traumatologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Cytosorb filtera za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke dva mikroskopa za potrebe Klinike za GAK.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.02.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljene nabavke izvođenja radova na sanaciji vrelovodnog kotla fabrički broj 13410 u kotlarnici Paprikovac, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2019


Odluka o izboru  najpovoljnije ponude radi ponovljenog izvođenja radova na sanaciji ravnog krova TEB-a  putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2019


Odluka o izboru drugorangiranog najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke urin kesa i urinarnih katetera za potrebe UKC RS u dijelu za Lot 2.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2019


Odluka o izboru  najpovoljnije ponude radi nabavke i ugradnje stabilnog sistema za gašenje početnog požara za potrebe UKC-a RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke rukavica za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa, testova i ostalih materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke POTROŠNOG MATERIJALA ZA HEMODIAFILTRACIJU (APARAT MULTIFILTRAT PROIZVOĐAČA „FRESENIUS“) ZA POTREBE UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA REPUBLIKE SRPSKE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2019


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku mikrobiologiju (Lot 10, 11 i 13).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2019


Odluka o izboru postupka za nabavku endo instrumenata za laparoskopski stub proizvođača “WOLF” za potrebe Klinike za ginekologije i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2019


Odluka o poništenju dijela postupka za nabavku endo instrumenata za laparoskopski stub proizvođača “WOLF” za potrebe Klinike za ginekologije i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-15717-11/18 od 16.01.2019. godine radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2019


Odluka o poništenju dijela postupka javne nabavke br: 01-15717-13/18 od 16.01.2019. godine radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2019


Odluka o prihvatanju ponude radi dodatnog vršenje usluga sanitarnog pregleda radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke izvora germanijuma (Ge68) za dnevnu kalibraciju PET/CT-a za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.01.2019


Odluka o poništenju postupka radi izvođenja radova na sanaciji ravnog krova TEB-a i poda na Klinici za infektivne bolesti putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke defibrilatora za potrebe Klinike za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za anesteziološke aparate i respiratore proizvođača Getinge Group – Maquet za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-14392-8/18 od 03.01.2019. godine radi nabavke  hipertermičke pumpe i elektrohirurške platforme za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.01.2019