Хируршки тим Клинике за васкуларну хирургију је урадио врло сложену операцију анеуризме трбушне аорте са урођеном аномалијом реналних артерија.

Сложеност оперативног захвата огледа се у томе што је изведен код пацијента мушког пола (1955) са урођеном врло ријетком аномалијом тј. пацијент има осам бубрежних артерија (четири артерије за један бубрег, четири артерије за други бубрег), а физиолошки је по једна артерија за сваки бубрег. Колико је ријетка ова урођена аномалија говори у прилог и чињеница да је до сада у медицинској литератури забиљежен случај са највише шест бубрежних артерија код пацијента.

Такође, пацијент има још једну урођену аномалију бубрежних вена гђе је поред кардиналне вене за десни бубрег присутна још једна вена која се одваја за доњи пол бубрега, а које су пратиле акцесорне артерије које су током операције имплантиране у тијело вјештачког крвног суда. За лијеви бубрег је верфикована још једна бубрежна вена за доњи пол бубрега која се одвајала од лијеве илијачне вене које су пратиле акцесорну бубрежну артерију за доњи пол лијевог бубрега. Важно је нагласити да је акцесорна артерија полазила из анеуризматске промјене заједничких илијачних артерија. Отежавајућа околност се огледа у томе што је бубрежна вена пролазила иза аорте , а испред кичменог стуба, а нормално је да иде испред аорте.

Извођењем овако сложеног оперативног захвата медицинско особље ове Клинике је доказало да може да одговори свим изазовима савремене васкуларне хирургије.

Постоперативни ток протиче уредно, а пацијент ће кроз неколико дана бити пуштен на кућно лијечење и вратити се нормалном животу.

Хируршки тим чинили су: начелник Клинике за васкуларну хирургију прим. др Миланко Максић, те асистенти др Слободан Шормаз, др Момир Бобар и др Александар Кошпић, специјализанти, анестезиолог др Дејан Никић, те инструментарке Данка Кљајић, Биљана Бојић и Јована Илић.

Приоритети пословодства УКЦ РС на челу са проф. др Владом Ђајићем подразумијевају константну едукацију кадра и улагање у савремену медицинску опрему што је резултирало и континуираним процесом модернизације васкуларне хирургије у УКЦ РС.