Основни дио посла клиничке апотеке састоји се у адекватној набавци и снабдијевању лијековима, медицинским средствима, дијагностичким средствима, хемикалијама, те галенским и магистралним приправцима из властите производње, свих Клиника и Завода у саставу Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
Свој рад заснивамо на најрелевантнијим информацијама и сазнањима из области примјене лијекова засноване на доказима, као и интернационалних смјерница које се односе на праћење и рационализацију потрошње лијекова. Магистри фармације су активно укључени у програм континуиране медицинске едукације. Завод такође служи као наставна база за едукацију магистара фармације и фармацеутских техничара.

Дјелатност:

1. Логистика:
• планирање потреба за лијековима и другим медицинским производима
• снабдијевање уз интензивну комуникацију са добављачима и/или произвођачима безбједног квалитета
• пријем и складиштење робе у складу са принципима ДПС (добра пракса у складиштењу)
• финансијска администрација
• информациони послови: анализа потрошње, извјештавања по захтјевима унутар и изван установе и читав низ активности управљања информацијама о лијековима
• учествовање у раду Комисије за лијекове, као и планирању и изради листи болничких лијекова
• учествовање у клиничким студијама и изради смјерница

2. Израда властитих приправака

• припрема магистралних и галенских препарата
• планом је предвиђено проширење услуга на централизовање растварање цитостатика, припрему капи и масти за очи
• производња и испитивање исправности стерилних раствора

3. Информације о лијековима

• нови препарати, инкомпатибилије, интеракције и нежељена дејства лијекова
• савјетовање пацијената, као и праћење ефеката употребљених лијекова
Континуирано радимо на унапријеђењу квалитета услуге, а све у циљу постизања што бољег квалитета лијечења пацијената.

Пероралне суспензије за педијатријску популацију 

Да би се постигли жељени терапијски циљеви код педијатријских пацијената, од кључне важности јесте осигурати доступност фармацеутских облика који су одговарајући за узраст, стабилни су, ефикасни и добро се подносе. Примјена терапије код одојчади и дјеце представља велики проблем усљед недостатка адекватних комерцијално доступних препарата који се могу перорално примјенити код пацијената ове старосне доби. У оваквим ситуацијама улога фармацеута је од изузетног значаја да својим знањем и могућностима обезбиједи лијек у одговарајућој дози и адекватном фармацеутском облику за примјену. Чињеница је да течни љековити препарати имају предност када је у питању перорална примјена код одојчади и дјеце у односу на чврсте фармацеутске облике. Усљед недостатка регистрованих лијекова на тржишту, као једно од рјешења препозната је еx темпоре припрема течних љековитих препарата за пероралну примјену из комерцијално доступних препарата, односно готових, регистрованих лијекова у облику таблета или капсула.
Овдје ће бити објављени производни листови неких од најчешће израђиваних течних љековитих препарата за пероралну примјену у Апотеци Универзитетског клиничког центра Републике Српске. Ови подаци развијени су искључиво за потребе наше установе и објављени су у информативне сврхе за квалификовано медицинско особље. Овај материјал не смије да служи као замјена за консултацију и савјетовање са квалификованим медицинским особљем. Универзитетски клинички центар Републике Српске не сноси одговорност за актуелност података, нити за грешке или било какве посљедице настале употребом ових информација изван Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
За сва додатна питања на располагању су магистри фармације Апотеке УКЦ РС:

Тел: +387 51 342 304
+387 51 342 308
Е-маил: апотека@кц-бл.цом

Основну болничку листу лијекова ФЗО-а можете преузетиpdf овдје

 Пероралне суспензије за педијатријску популацију

Телефонски именик Апотеке

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука