Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке горива, путем конкур. поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

31.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке заштитне опреме за кабинет ЕРЦП – Клиника за унутрашње болести УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

31.12.2019


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке хируршког инструментарија за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.12.2019


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке водича за иглу, игала и катетера за бронхоскопију за потребе Клинике за плућне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

30.12.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке нестерилних рукавица за потребе УКЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

30.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке нестерилних рукавица за потребе УКЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.12.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради сервиса горионика за котларницу Паприковац, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде за предмет – набавке АУТОМАТСKОГ ВЕРТИKАЛНОГ АУТОKЛАВА ЗА ИЗРАДУ СТЕРИЛНИХ РАСТВОРА ЗА ПОТРЕБЕ KЛИНИЧKЕ АПОТЕKЕ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2019


Oдлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке медицинских средстава за потребе Kлинике за кожне и полне болести (Лот 5).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке V.А.Т. апарата и потрошног материјала за V.А.Т. апарате за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

27.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке ЕKГ апарата за потребе Kлинике за ђечије болести.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.12.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-9352-2-24/19 од 24.12.2019.г. ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске (поновљени дио набавке).
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде за ЛОТ-ове: 1, 2, 3 и 4 за предмет – Набавка средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске, други дио (професионални прибор).
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.12.2019


Одлуку о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног хируршког материјала (офталмолошке прекривке) за потребе Kлинике за очне болести.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.12.2019


Одлукa о избору најповољнијег понуђача за набавку опреме за надоградњу серверске инфраструктуре за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.12.2019


Одлукa о избору најповољнијег понуђача за набавку информатичке опреме за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.12.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке лиценци за Антивирус и Firewall за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке електрохируршке платформе за торакохируршку салу у јужном крилу УKЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке редуцир вентила за потребе Клинике за дјечије болести.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке материјала за биопсију за потребе Клиничке апотеке Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.12.2019


Одлука о избору најповољније понуда бр: 01-17661-6-19 од 10.12.2019. г. ради набавке трансђусера/дршки са каблом који су компатибилни са Ethicon-генератором и Harmonic-инструментима за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке биопсијских клијешта, клипси и апликатора за ендоскопију за потребе УКЦ РС, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.12.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача за видеоендоскопског система за видео гастроскопију и колоноскопију за потребе Ургентног центра Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.12.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке алергена за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.12.2019


Одлука о поништењу поступка јавне набавке водоматеријала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

04.12.2019


Одлука о поништењу поступка набавке електроматеријала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

04.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке савременог ултразвучног апарата за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство, путем отовреног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику, путем отовреног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.12.2019


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних роба, као и утврђивање мањкова роба у вези са пројектом финансирања и реализовања завршетка изградње и опремања преосталог простора у објекту Јужно крило – Поликлиника ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Југ I; Фаза 1. (трећи дио)), који је намијењен за кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.12.2019


Одлука о поништењу дијела поступка (лот 6 и 9) у поступку набавке потрошног материјала (шприца, игала, система и IV канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отовреног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

03.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала (шприца, игала, система и IV канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде – број 2 за ЛОТ 3 ради набавке хемикалија за општу употребу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде – број 2 за ЛОТ 2 ради набавке хемикалија за општу употребу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке артроскопских инструмената (артроскопски инструменти произвођача „Arthrex“ који су компатибилни са постојећом опремом у операционој сали Kлинике за ортопедију и трауматологију) путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.12.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке система за континуирано мјерење глукозе у крви за потребе Клинике за унутрашње болести УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-16254-1/19 ради набавке услуга резервног обезбјеђења напајања електричном енергијом простора у Матрнитеу, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде за предмет – Набавка и уградња дијелова за вертикални стерилизатор ВС 130 произвођача GETINGE за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.12.2019


Одлука о поништењу поступка ради набавке услуге редовног сервиса горионика за котларницу Паприковац, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

26.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде за предмет – Набавка и уградња дијелова за апарат LITHOSKOP произвођача SIEMENS за потребе Клинике за урологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.12.2019


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке диференцијског аутоматског манометра за мјерење разлике притиска за потребе УKЦ РС путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потошног материјала (за респираторе) за ђечију интензивну његу.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.11.2019


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних радова (вишкова, непредвиђених и накнадних), као и утврђивања мањкова радова у вези са пројектом финансирања и реализовања завршетка изградње и опремања преосталог простора у објекту Јужно крило – Поликлиника ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Југ I; Фаза 1. (трећи дио)), који је намијењен за амбуланте за специјалистичке прегледе, дијагностичке и терапијске процедуре, оперативне једнодневне процедуре, те његу и терапију болесника кроз дневну болницу.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке адсорбера за систем хемоперфузије/дијализе који уклања цитокине, миоглобин, метаболите (нпр. билирубин, жучне киселине, амонијак), PAMS, DAMS.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке вакуум аспирационих пумпи и потрошног материјала за аспирационе пумпе за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране и Kлинике за анестезију и интензивно лијечење путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.11.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке пет топлих душека за кревете беба за потребе Клинике за гинекологију и акушерство и душека са гумираном навлаком за потребе: Клиника за гинекологију и акушерство-одјељење перинатологије; Клиника за дјечије болести; Клиника за дјечију хирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

19.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради допројектовања просторије ЦУМ 040/Сјеверно крило- промјена првобитне намјене, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

19.11.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке у дијелу за ЛОТ 2 у поступку јавне набавке канцеларијског материјала за потребе канцеларије за графичку и мултимедијалну подршку Одјељења за односе са јавношћу путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

19.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке канцеларијског материјала за потребе канцеларије за графичку и мултимедијалну подршку Одјељења за односе са јавношћу путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

19.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку поновљене набавке лијека са основне болничке листе лијекова (пропофол), путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

19.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради ради интервентног одржавања мрежне и серверске опреме са бацкуп локацијом путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке трака за примјену привременог ограничавања слободе покрета пацијената, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

18.11.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке тракица за ШУK за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

13.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке инфузомата и перфузора за потребе Универзитеског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

12.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке текстила, штеп дека и јастука за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

11.11.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-8765-7/19 од 08.11.2019. године ради набавке потрошног материјала за општу и абдоминалну хирургију, као и неспецифичног потрошног материјала за остале клинике у Служби операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске (поновљени дио поступка) путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

11.11.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-8765-9/19 од 08.11.2019. године ради набавке потрошног материјала за општу и абдоминалну хирургију, као и неспецифичног потрошног материјала за остале клинике у Служби операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске (поновљени дио поступка) путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

11.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке течног хелијума за MRI Signa HdxT 3.0T GE за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

08.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга прања и пеглања болничког рубља за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

08.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуга преузимања и збрињавања цитостатског отпада за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

07.11.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда у дијелу за лотове 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

07.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке тестова за брзо синдромско тестирање за апарат FilmArray 2.0 за потребе Завода за клиничку микробиологију путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

06.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга изнајмљивања информатичке опреме и информационог система, те сервисирање изнајмљене и информатичке опреме која је у власништву Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

06.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке оређаја за рану рехабилитацију пацијената у постељи, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

05.11.2019


Одлуку о поништењу поступка ради набавке опреме за фонијатријски кабинет УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

05.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке лијекова са основне болничке листе лијекова (панкуронијум, атракуријум, пропофол) за лот 1 и 2, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

01.11.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке лијекова са основне болничке листе лијекова (панкуронијум, атракуријум, пропофол) за лот 3, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

01.11.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради сервисирања бронхоскопа Olympus LF ТP, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

31.10.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-12194-10/19 од 30.10.2019. године ради набавке потрошног материјала за инфузомате, перфузор-пумпе и пумпе за ентералну исхрану.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

31.10.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-10166-12/19 од 25.10.2019. године ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију УКЦРС у дијелу за лотове 10 и 16.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

28.10.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-10166-10/19 од 25.10.2019.године ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдјe.

28.10.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-9352-1-12/19 од 23.10.2019. године ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиохирургију УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради пројектовања, изградње и опремања објеката за стационарни саобраћај и комерцијалне садржаје, предвиђене важећим Регулационим планом (Паприковац – Петрићевац, зона Д, Бања Лука) – Фаза И, по принципу „КЉУЧ У РУКЕ“ (поновљени поступак).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.10.2019


Одлуку о избору најповољнијих понуда ради набавке стерилних хируршких рукавица за потребе УКЦ-а РС-а.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке операционог микроскопа за Ласер интервенције у оториноларингологији за потребе Клинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке борера и пила за потребе МФХ и Клинике за дјечију хирургију у дијелу за Лот 1.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.10.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке борера и пила за потребе МФХ и Клинике за дјечију хирургију у дијелу за Лот 2.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.10.2019


Одлука о поништењу поступка јавне набавке ради сервиса горионика за котларницу Паприковац, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.10.2019


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку набавке компресора за ваздух за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за набавке потрошног материјала за апарат Stellaris PC и Stellaris Anterior произвођача „Bausch & Lomb“ за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за витреоретиналну хирургију за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.09.2019


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуге мјесечног сервисирања и интервентног одржавања лифтова (произвођач “Отис” и “Еуропрост”) за потребе УКЦ-а РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.10.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда у дијелу за лотове 3, 5, 6, 7, 8 и 15 ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.10.2019


Oдлукa о избору најповољније понуде у поступку пружања услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.10.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуге сервисирања медицинске опреме произвођача „GENERAL ELECTRIC“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.10.2019


Одлуку о избору најповољније понуде (избор другорангираног понуђача) у поступку набавке извођења радова санације изведене оборинске и фекалне канализације ЈУГ-II фаза за ЦМБ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке уринарних катетера за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке дуплих (двоструких) дозатора кисеоника са овлаживачем за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-12968-6/19 од 09.10.2019. године ради набавке лијекова потребе Клинике за инфективне болести и Клинике за гинекологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу 4 и 5.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.10.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-12968-8/19 од 09.10.2019. године ради набавке лијекова потребе Клинике за инфективне болести и Клинике за гинекологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за лотове 1, 2 и 3.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.10.2019


Одлукa о избору најповољнијег понуђача ради извођења радова санације изведене оборинске и фекалне канализације ЈУГ-II фаза за ЦМБ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке IBP трансдуцера за Mindrau мониторе путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке вакум система за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке отвореног Real Time PCR апарата за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-13842-6/19 од 08.10.2019. године ради набавке потрошног материјала за аспирационе пумпе произвођача „ÜZÜMCÜ” – модел НОВЕЛА за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради вршења услуга неопходних за периодичне љекарске прегледе радника који раде у зонама јонизујућег зрачења у Универзитетском клиничком центру Републике Српске, путем поступка у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама БиХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.10.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке потрошног материјала за потребе Клинике за неурологију и Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.10.2019


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке покривача за централне венске катетере (терапијске, хемодијализне) са хлорхексидинским гелом за потребе УКЦ РС путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.10.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда 01-7816-20/19 од 07.10.2019. године ради набавке санитетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.10.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-7816-22/19 од 07.10.2019. године ради набавке санитетског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.10.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуга локалне техничке подршке за RIS/PACS систем за период ван радног времена, ноћу и током празника за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

07.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке апарата за ангиографију за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке набавке превентивног испитивања и одржавања апарата за почетно гашење пожара, хидрантске мреже и ватродојавних система за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.10.2019


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке одржавања и унапређења лабораторијског информационог система (ЛИС) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке пумпи мазута за потребе котларнице Паприковац, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

01.10.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуге – Израда Урбанистичко-техничких услова за пројектовање приступних саобраћајница и заједничке инфраструктуре по Пројекту изградње и опремања Медицинског кампуса за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.09.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке хемикалија за потребе Завода за клиничку патологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке транспортног вентилатора за потребе Ургентног центра УКЦ РС путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за централни мониторинг за потребе Kлинике за неурологију и Kлинике за кардиологију УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.09.2019


Одлука о поништењу поступка ради набавке услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.09.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке хемикалија за општу употребу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.09.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке радова РЕKОНСТРУKЦИЈЕ ИЗВЕДЕНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОДЛЕЖАВАЊЕ РАДИОАKТИВНИХ ВОДА У ПРОСТОРУ KЛИНИЧKОГ ЗАВОДА ЗА НУKЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ И БОЛЕСТИ ШТИТНЕ ЖЛИЈЕЗДЕ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.09.2019


Одлука о прихватању понуде у поступку доуговарања додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталих материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију (Лот 1).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.09.2019


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради набавке ЕКГ апарата за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке пацијент цријева за транспортни респиратор ХАМИЛТОН Т1 путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за инвазивну хипотермију за потребе Клинике интезивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.09.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-9352-2-7/19 од 12.09.2019. г. ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.09.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-9352-2-9/19 од 12.09.2019. године ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Клиници за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.09.2019


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања додатног мјесечног одржавања лифтова (произвођач “Оtis”) , путем преговарачког поступка без објаве.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке фототерапијских лампи и сијалица за медицинске уређаје за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-8764-7/19 од 10.09.2019. г. ради набавке хируршких стаплера за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке амбалаже и кеса за инфективни, цитостатски и комунални отпад за потребе УКЦ РС путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке амбалаже и кеса за инфективни, цитостатски и комунални отпад за потребе УКЦ РС путем отвореног међународног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.09.2019


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке хемикалија, фармацеутских сировина и амбалаже за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за ЛОТ 2).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.09.2019


Одлука о поништењу поступка ради набавке услуга чишћења резервоара мазута, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-3060-6/19 од 09.09.2019. г. ради набавке два електрохируршка ултразвучна генератора за потребе Службе операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради ради вршења услуга санитарног прегледа радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II. Дио Б Закона о јавним набавкама БиХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.09.2019


Одлука о отказивању поступка набавке текстила, штеп дека и јастука за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга чишћења котлова и димних канала котларнице ТЕБ-а, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.09.2019


Одлукa о поништењу (у дијелу за ЛОТ 2) ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.09.2019


Одлука о избору (у дијелу за ЛОТ 1 и ЛОТ 3) ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

05.09.2019


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала за генератор TechnogasPlus за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.09.2019


Одлука о поништењу поступка у дијелу за лот 2 ради набавке реагенаса за одређивање НЕО ТСХ и ПКУ, радиофармака и потрошног материјала за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке реагенаса за одређивање НЕО ТСХ и ПКУ, радиофармака и потрошног материјала за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.09.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке шинских контролера сукције и тораx вакуум регулатора за потребе Клинике за дјечије болести путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга дезинсекције и дератизације објеката Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.08.2019


Одлука о поништењу поступка набавке стерилних хируршких рукавица за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.08.2019


Одлуку о отказивању поступка набавке информатичке опреме за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.08.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуге – Израда урбанистичко-техничких услова за објекат ТЕБ-а – за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

28.08.2019


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке протеза и цјевчица за потребе Клинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.08.2019


Одлуку о избору најповољнијих понуђача ради набавке протеза и цјевчица за потребе Клинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке урин кеса и ЕКГ електрода за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.08.2019


Одлука о поништењу поступка доуговарања додатних услуга сервисирања горионика и мјерења димних гасова.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.08.2019


Одлука о стављању ван снаге поступка доуговарања додатних услуга сервисирања горионика и мјерења димних гасова.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

23.08.2019


Одлука о прихватању понуде у поступку доуговарања додатних услуга ради осигурања имовине Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.08.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда набавке ради набавке специфичног потрошног материјала за потребе Kлинике за Неурохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.08.2019


Одлука о поништењу дијела набавке ради набавке специфичног потрошног материјала за потребе Kлинике за Неурохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.08.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке сталажа са уградњом за централну архиву за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.08.2019


Одлука о поништењу поступка набавке потрошног материјала за витреоретиналну хирургију за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.08.2019


Одлука о поништењу поступка ради набавке услуге чишћења резервоара мазута, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.08.2019


Одлука о прихватању понуде у поступку доуговарања додатних услуга сервисирања горионика и мјерења димних гасова путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-7392-6/19 од 15.08.2019. године ради набавке часописа MEDICI.COM за потребе УКЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде за ЛОТ-ове 1 и 2 ради набавке КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-6760-6/19 ради набавке половног санитетског возила за потребе возног парка УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-1428-8/19 ради набавке потрошног материјала за електрохируршке платформе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-6760-6/19 ради набавке половног санитетског возила за потребе возног парка УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-1428-8/19 ради набавке потрошног материјала за електрохируршке платформе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке реагенаса и материјала за апарат Cobas Z480 за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.08.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.08.2019


Одлуку о избору најповољнијих понуда ради поновљене реконструкције двије просторије у терапијском дијелу клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.08.2019


Одлукa о прихватању понуде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.08.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 017816-9/19 од 08.08.2019. године ради набавке санитетског материјала за потребе УКЦРС у дијелу за лотове:3, 14, 15 и 16.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

09.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку поновљене набавке потрошног материјала (за ПЕТ ињектор) за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.08.2019


Одлуку о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног хируршког материјала за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.08.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке потрошног хируршког материјала за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.08.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за апарат за високопроточни кисеоник АIRVО2 произвођача “Fisher & Paykel Healthcare” за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

01.08.2019


Одлука о поништењу поступка ради сервисирања бронхоскопа Olympus LF TP, путем конкурентског поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.07.2019


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке потрошног медицинског материјала -РАЗНО- за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке аутоматског парног стерилизатора за потребе Kлинике за ђечије болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

26.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања анестезиолошких апарата, респиратора и неонаталних инкубатора произвођача Dräger за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

22.07.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке у поступку набавке потрошног материјала за екстракорпоралну мембранску оксигенацију (ЕCMО) и потрошног материјала за инвазивну хипотермију за потребе Kлинике интезивне медицине за нехируршке гране путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала за екстракорпоралну мембранску оксигенацију (ЕCMО) и потрошног материјала за инвазивну хипотермију за потребе Kлинике интезивне медицине за нехируршке гране путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

19.07.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке потрошног материјала за плазма стерилизаторе за потребе Службе за стерилизацију у дијелу за ЛОТ 3.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.07.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку јавне набавке потрошног материјала за плазма стерилизаторе за потребе Службе за стерилизацију путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку поправке и одржавања моторних возила возног парка Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-7766-6/19 од 17.07.2019.године ради набавке услуга прегледа, сервиса и поправке медицинских уређаја произвођача „GENERAL ELECTRIC“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

18.07.2019


Одлука о прихватању понуде у поступку доуговарања додатних услуга поправке и одржавања моторних возила возног парка Универзитетског клиничког центра Републике Српске (Škoda Superb Т97-Ј-548).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

17.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке огревног дрвета за сезону 2019/2020 за потребе котларнице на локацији Kлинике за психијатрију путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

16.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за потребе интервентне дигестивне ендоскопије – ERCP за апарат произвођача „FUJIFILM“ за потребе Kлинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке хируршких каљача за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.07.2019


Одлука о поништењу поступка набавке ради пројектовања, изградње и опремања објеката за стационарни саобраћај и комерцијалне садржаје, предвиђене важећим Регулационим планом (Паприковац – Петрићевац, зона Д, Бања Лука) – Фаза I, по принципу „KЉУЧ У РУKЕ“.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

11.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (резервисани уговор).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

08.07.2019


Одлука о поништењу поступка набавке бр: 01-5347-7/19 од 03.07.2019. године ради набавке услуга сервисирања опреме произвођача “GETINGE” за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке ПЕТ радиофармацеутика [18Ф]-Флуорохолин и [18Ф]–Флуородопа за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

02.07.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке хируршких конаца за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

25.06.2019


Одлука о прихватању понуде у поступку доуговарање извођења додатних услуга дезинсекције за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке система за дигталну дермоскопију и мапирање цијелог тијела.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.06.2019


Одлуку о избору најповољнијег понуђача ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику у дијелу за Лотове 3, 4 и 5.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

13.06.2019


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке респиратора за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.06.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке меких вјештачких интраокуларних сочива и тврдих предњекоморних сочива за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.06.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке реагенаса и материјала за апарате Siemens RP за одређивање ацидо-базног статуса за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

12.06.2019


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке потрошног материјала за електрофизиологију и RF аблацију за потребе Kлинике за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.06.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке потрошног материјала за електрофизиологију и RF аблацију за потребе Kлинике за кардиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

10.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-6407-6/19 од 03.06.2019. ради набавке капилароскопа, дерматоскопа и свјетлосног микроскопа за потребе Клинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

06.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-4736-7/19 од 04.06.2019. ради набавке лабораторијског микроскопа за потребе Kлинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за потребе интервентне дигестивне ендоскопије – ЕРЦП за потребе Kлинике за унутрашње болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-6523-6/19 од 04.06.2019. године ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kиници за кардиологију УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде за ЛОТ-ове 1, 2 и 3 ради набавке потрошног материјала за потребе Завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

04.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-6407-6/19 од 03.06.2019. ради набавке капилароскопа, дерматоскопа и свјетлосног микроскопа за потребе Клинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

03.06.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке џилијевих тестера за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

31.05.2019


Одлука о поништењу поступка набавке за поступак услуга локалне техничке подршке за RIS/PACS систем за период ван радног времена.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирање респиратора и апарата за анестезију произвођача Maquet за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.05.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуге сервисирања ендоскопске опреме произвођача FUJINON за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

30.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке материјала за изоелектрично фокусирање ликвора за потребе Клинике за неурологију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке производа од соли за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

29.05.2019


Одлукa о избору најповољније понуде бр: 01-1121-6/19 од 23.05.2018. ради набавке ендоскопског материјала за потребе Клинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.05.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-17604-13/18 од 22.05.2019. ради набавке потрошног материјала за општу и абдоминалну хирургију, као и неспецифичног потрошног материјала за остале клинике у Служби операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.05.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-17604-11/18 од 22.05.2018. ради набавке потрошног материјала за општу и абдоминалну хирургију, као и неспецифичног потрошног материјала за остале клинике у Служби операционих сала Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

24.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке камера за видео надзор за потребе Одјељења обезбјеђења и транспорта и лаптопа за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.05.2019


Одлука о поништењу дијела поступка ( лот 2 ) ради набавке камера за видео надзор за потребе Одјељења обезбјеђења и транспорта и лаптопа за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.05.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-17547-10/18 од 21.05.2019. године ради набавке пејсмејкера, ИЦД, ЦРТ, ИЛР и другог потрошног материјала за потребе Одјељења за електрофизиологију срца и поремећаје срчаног ритма Клинике за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

21.05.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке радиофармацеутика 18ФДГ (флуородеоксиглукоза) за ПЕТ/ЦТ, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.05.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке АПАРАТА ЗА ЕЛЕKТРОМИОНЕУРОГРАФИЈУ (ЕМНГ) ЗА ПОТРЕБЕ KЛИНИKЕ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

20.05.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке апарата и тестова за брзо синдромско тестирање на више врста патогена из ликвора позитивне крви, септума, столице и назофарингиалног бриса за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

15.05.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку лабораторијску дијагностику у дијелу за Лот 6.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.05.2019


Одлуку о избору најповољнијих понуђача ради набавке ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВОДА ЗА KЛИНИЧKУ ЛАБОРАТОРИЈСKУ ДИЈАГНОСТИKУ за ЛОТ-ове 1, 2 и 3.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.05.2019


Одлука о поништењу поступка јавне набавке хируршких конаца и хемостатских мрежица за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдje.

14.05.2019


Одлука о поништењу поступка јавне набавке бр: 01-4-11901-8/18 од 13.05.2019. године ради набавке тунел-трачне машине за прање посуђа за потребе Службе услужних дјелатности Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке микрохируршког офталмолошког инструментарија за потребе Клинике за очне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.05.2019


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

10.05.2019


Одлукa о избору најповољнијих понуђача ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

10.05.2019


Одлука о поништењу поступка набавке радова РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИЗВЕДЕНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОДЛЕЖАВАЊЕ РАДИОАКТИВНИХ ВОДА У ПРОСТОРУ КЛИНИЧКОГ ЗАВОДА ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ И БОЛЕСТИ ШТИТНЕ ЖЛИЈЕЗДЕ.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

10.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ПУЛСНИХ ОКСИМЕТАРА И СЕНЗОРА ЗА Спо2 ЗА ОКСИМЕТАР ПРОИЗВОЂАЧА НЕЛЦОР ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА ДЈЕЧИЈЕ БОЛЕСТИ.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

10.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке инструмената за хистероскопију за потребе Клинике за гинекологију и акушерство путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

08.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала за хемодијафилтрацију (апарат Multifiltrate произвођача „Fresenius medical care“) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.05.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке зеленог веша за потребе операционих сала.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

30.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради репарирања PHACO сонди за потребе Kлинике за очне болести.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.04.2019


Одлука о поништењу поступка набавке ради набавке Tamiflu (oseltamivir) лијека за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.04.2019


Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клниничку микробиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.04.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке реагенаса и потрошног материјала за потребе Завода за клниничку микробиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.04.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке дванаестоканалног ЕКГ апарата за потребе Сале за катетеризацију срца.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.04.2019


Одлука о поништењу поступка јавне набавке ради реконструкције двије просторије у терапијском дијелу клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2886-6/19 од 19.04.2019. године ради набавке комбинованог апарата за витреоретиналне операције и хирургију катаракте у Клиници за очне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

19.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке савременог ултразвучног апарата за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.04.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке шприца и игала за РАЦ у дијелу за ЛОТ 1, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке шприца и игала за РАЦ, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.04.2019


Одлука о прихватању понуде бр: 01-4983-5/19 од 15.04.2019. године ради доуговарања додатних испорука роба ради набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра РС у дијелу з Лот 10- Хљеб, тјестенина и производи од брашна.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

16.04.2019


Одлука о поништењу ђела поступка (лот 5) ради набавке материјала и опреме за рад у хистохемији и имунохистохемији за потребе Завода за клиничку патологију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке материјала и опреме за рад у хистохемији и имунохистохемији за потребе Завода за клиничку патологију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2413-6/19 од 12.04.2019. године ради сервиса, набавке и уградње резервних дијелова за ESWL-уређај (LITHOSKOP-SIEMENS) произвођача “SIEMENS” за разбијање камена у бубрегу у Kлиници за урологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке апарата за екстракорпоралну мембранску оксигенацију (ЕCМО) и потрошног материјала за пет процедура за потребе Kлинике интезивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

09.04.2019


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (резервисани уговор).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

05.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга из Анекса II дио Б ради пружања шпедитерских услуга за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

05.04.2019


Одлуку о прихватању понуде за доуговарање вишкова и непредвиђених радова, као и утврђивање мањкова радова на реконструкцији гријања Kлинике за психијатрију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.04.2019


Одлука о отказивању поступка набавке у дијелу за лот 15 ради набавке имплантационог материјала за потребе Kлинике за ортопедију и трауматологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

02.04.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда (избор другорангираног понуђача) у поступку јавне набавке ради набавке и уградње цијевне арматуре и пумпе за потребе гријања просторија “РТГ”, те опреме за потребе рада клима коморе “РТГ” путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

01.04.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке пацијент монитора за потребе Kлинике за инфективне болести путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

01.04.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради извођења радова санације изведене оборинске и фекалне канализације ЈУГ-II фаза за ЦМБ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

28.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке апарата за ехосонографију за потребе Клинике за унутрашње болести УКЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.03.2019


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.03.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.03.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке набавке сервера за ПАKС и РИС и уређаја за варење оптичких каблова за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке за пружање услуга неопходних за претходне и периодичне љекарске прегледе радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем Анекса II. дио Б Закона о јавним набавкама БиХ.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде за набавку wipak фолија (steriling), ултра ролни и интегра кеса које се користе за стерилизацију материјала у аутоклаву за потребе Службе за стерилизацију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

22.03.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 10 за предмет Набавка прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

22.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде – ДРУГИ ИЗБОР ради набавке поновљене израде Планова заштите од пожара за објекте ЦМБ-а, Сјеверног и Јужног крила, Матернитеа, Клинике за инфективне болести, Техничко економског блока и Клинике за психијатрију Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.03.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку потрошног материјала за вентилаторе „SERVO-i“ произвођача Getinge – Maquet Critical care за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.03.2019


Одлука о прихватању понуде ради доуговарања извођења додатних радова на санацији вреловодног котла број 18167 у котларници Паприковац, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.03.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке електрохируршког радио – фреквентног апарата за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

20.03.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку колица „стречера“ за превоз пацијената за потребе Службе опарационих сала са стерилизацијом и пријемном хируршком амбулантом.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

18.03.2019


Одлука о избору најповољнијих понуђача за лотове од 1 до 9 за набавку прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.03.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача за ради набавке медицинског потрошног материјала за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.03.2019


Одлука о избору најповољнијег понуђача за ради набавке потрошног материјала за инванзивни хемодинамски мониторинг за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.03.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-15556-12/18 од 14.03.2019. године ради набавке контрастних средстава за потребе Завода за клиничку радиологију Универзитетског клиничког центра РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке фластера за потребе KиМ-а и Kлинике за анестезију и интензивно лијечење, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

15.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде за набавку моторног возила за кабинет Генералног директора.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке ЕКГ апарата за потребе Клиника за ортопедију и трауматологију и Клинике за пластично-реконструктивну хирургију и опекотине, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

11.03.2019


Oдлукa о избору најповољније понуде ради набавке набавке и уградње цијевне арматуре и пумпе за потребе гријања просторија “РТГ”, те опреме за потребе рада клима коморе “РТГ”, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

08.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљене набавке и уградње два пулта у згради Гинекологије и Јужном крилу, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

07.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за лабораторијску дијагностику (Лот 3 и Лот 4).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

05.03.2019


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лотове: 2, 8, 24, 25, 28, 29 и 30).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.03.2019


Одлука о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (за лотове: 6, 11, 15, 21, 22, 27 и 31).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке “ваздушних завјеса” уређаја за хлађење/гријање, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.03.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке артикала за репрезентацију за потребе кабинета генералног директора.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

28.02.2019


Oдлука о избору најповољније понуде бр. 01-15957-8/18 од 27.02.2019. године ради набавке система за интраоперативно спашавање крви за апарат Фресениус Kаби за потребе Службе операционих сала са стерилизацијом УKЦРС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.02.2019


Одлука о прихватању понуде, за доуговарања додатних испорука роба ради набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

27.02.2019


Одлуку о поништењу поступка ради набавке и уградње два пулта у згради гинекологије и јужном крилу, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.02.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке радних униформи за раднике Одјељења обезбјеђења и транспорта Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.02.2019


Одлука о прихватању понуде ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Одјељења за припрему и дистрибуцију хране.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

19.02.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-14844-9/18 од 14.02.2019. године ради набавке заштитних одијела за зону јонизујућег зрачења у Сали за катетеризацију срца Kлинике за кардиологију УKЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

19.02.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-13203-8/18 од 14.02.2019. год. ради набавке система за ручно и аутоматско ултразвучно скенирање дојке са пацијент-столом за потребе Завода за клиничку радиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf  oвдje.

15.02.2019


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке поновљене израде Планова заштите од пожара за објекте ЦМБ-а, Сјеверног и Јужног крила, Матернитеа, Клинике за инфективне болести, Техничко економског блока и Клинике за психијатрију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf  oвдje.

15.02.2019


Одлуку о прихватању понуде, за доуговарање додатних испорука роба ради набавке дјечије хране за потребе млијечне кухиње на Клиници за дјечије болести Универзитетског клиничког центра РС (Лот 1 и Лот 2).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.02.2019


Одлуку и избору најповољније понуде ради пружања услуга верификације медицинских уређаја и опреме за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.02.2019


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке набавке сухог стерилизатора за потребе Клиничке апотеке, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.02.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за аструп апарат за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

14.02.2019


Одлуку о избору најповољније понуде ради набавке брзог стерилизатора за потребе Клинике за очне болести, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.02.2019


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке потрошног материјала за периферне стентове за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.02.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за периферне стентове за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

13.02.2019


Одлука о избору најповољније понуда бр:01-15580-8/18 од 08.02.2019. године ради набавке антибактеријских подлога за сребрним нитима за потребе Службе операционих сала и Клинике за ортопедију и трауматологију УКЦРС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

12.02.2019


Одлукa о избору најповољнијег понуђача за набавку Цyтосорб филтера за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

06.02.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке два микроскопа за потребе Kлинике за ГАK.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

06.02.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљене набавке извођења радова на санацији вреловодног котла фабрички број 13410 у котларници Паприковац, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

29.01.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради поновљеног извођења радова на санацији равног крова ТЕБ-а путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

28.01.2019


Одлука о избору другорангираног најповољнијег понуђача ради набавке урин кеса и уринарних катетера за потребе УKЦ РС у дијелу за Лот 2.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.01.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе ЈЗУ Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.01.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и уградње стабилног система за гашење почетног пожара за потребе УKЦ-а РС, путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

25.01.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке рукавица за потребе УKЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

24.01.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса, тестова и осталих материјала за потребе Завода за клиничку микробиологију путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

23.01.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ХЕМОДИАФИЛТРАЦИЈУ (АПАРАТ МУЛТИФИЛТРАТ ПРОИЗВОЂАЧА „ФРЕСЕНИУС“) ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСKОГ KЛИНИЧKОГ ЦЕНТРА РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

22.01.2019


Одлукa о прихватању понуде за доуговарање додатних испорука роба ради набавке реагенаса, тестова и осталог материјала за Завод за клиничку микробиологију (Лот 10, 11 и 13).

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2019


Одлукa о избору поступка за набавку ендо инструмената за лапароскопски стуб произвођача “WOLF” за потребе Kлинике за гинекологије и акушерство i akušerstvo.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2019


Одлукa о избору и Одлуку о поништењу дијела поступка за набавку ендо инструмената за лапароскопски стуб произвођача “WOLF” за потребе Kлинике за гинекологије и акушерство i akušerstvo.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

21.01.2019


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-15717-11/18 од 16.01.2019. године ради набавке санитетског материјала за потребе УKЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.01.2019


Одлука о поништењу дијела поступка јавне набавке бр: 01-15717-13/18 од 16.01.2019. године ради набавке санитетског материјала за потребе УKЦ РС.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

17.01.2019


Одлука о прихватању понуде ради додатног вршење услуга санитарног прегледа радника Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

11.01.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке извора германијума (Gе68) за дневну калибрацију PЕТ/CТ-а за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

11.01.2019


Одлука о поништењу поступка ради извођења радова на санацији равног крова ТЕБ-а и пода на Kлиници за инфективне болести путем конкурентског захтјева.

 • Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.01.2019


Одлукa о избору најповољније понуде ради набавке дефибрилатора за потребе Kлинике за кардиологију.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.01.2019


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за анестезиолошке апарате и респираторе произвођача Getinge Group – Maquet за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

04.01.2019


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-14392-8/18 од 03.01.2019. године ради набавке хипертермичке пумпе и електрохируршке платформе за потребе Клинике за општу и абдоминалну хирургију УКЦ РС.

Одлуку можете преузети pdf oвдje.

03.01.2019