Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала за процедуру терапијске измјене плазме (плазмафереза) за потребе Kлинике за неурологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-5815-1/23 ради набавке апарата за остеодензитометрију (DЕXА) за потребе Kлинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-5073-1/23 ради набавке услуга одржавања опреме произвођача GENERAL ELECTRIC за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.06.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку набавке АПАРАТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИРУРШКИХ ТРЕТМАНА ХЕМОРОИДА И РЕКТАЛНОГ ПРОЛАПСА ХАЛ-РАР МЕТОДОМ СА ПРАТЕЋИМ МАТЕРИЈАЛОМ КОЈИ РАДИ НА БАТЕРИЈЕ И КОРИСТИ БЕЖИЧНУ ТЕХНОЛОГИЈУ КОМУНИКАЦИЈЕ СА СОНДОМ (БЛУЕТООТХ) ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА ОПШТУ И АБДОМИНАЛНУ ХИРУРГИЈУ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-21765-10/22 од 31.05.2023. године ради набавке хидрофилне памучне газе за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке материјала за текуће одржавање за 2023. годину за потребе Службе услужних дjелатности, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.05.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-720-1/23 ради набавке антитијела и реагенаса за имунохистохемијску и молекуларну анализу за потребе Завода за клиничку патологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-720-1/23 ради набавке антитијела и реагенаса за имунохистохемијску и молекуларну анализу за потребе Завода за клиничку патологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке система за давање трансфузије за потребе УKЦ РСС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-5292-5/23 од 25.05.2023.г. ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.05.2023


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку набавке услуге чишћења и дезинфекције клима комора и вентилационих канала за све објекте Универзитетског клиничког центра Републике Српске на локацији Паприковац.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-22491-1/22 ради набавке десет кохлеарних имплантата за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке пет дигиталних оптотипа и два егзофталмометра по Хертел-у за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.05.2023


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку набавке и инсталације бодy плетизмографског радног мјеста за потребе Kлинике за плућне болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке материјала за контролу рада плазма стерилизатора (Лот 1, 3 и 4), те материјала за паковање и стерилизацију термолабилног материјала за потребе Службе за стерилизацију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.05.2023


Одлука о поништењу поступка набавке, ради  набавке материјала за контролу рада плазма стерилизатора, те материјала за паковање и стерилизацију термолабилног материјала за потребе Службе за стерилизацију у дијелу за лот 2 – Kасете и термо траке (H2О2) за STERAD и NX, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-3941-6/23 од 19.05.2023.г. ради набавке заштитне РТГ-е опреме за потребе Службе операционих сала УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-3882-8/23 од 19.05.2023.г. ради набавке потрошног материјала за инфузомате, перфузоре и пумпе за ентералну исхрану за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке Ултразвучних апарата за потребе УKЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.05.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-869-1/23 ради набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка са међународном  објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуђача за тендер број: 01-869-1/23 ради набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.05.2023


Одлука о поништењу поступка набавке, ради  набавке, монтаже и пуштања у рад опреме потребне ради сервисирања горионика у котловници Паприковац, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.05.2023


Одлукa о поништењу дијела поступка ради набавке медицинских средстава (потрошног материјала) за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке медицинских средстава (потрошног материјала) за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга превентивног и интервентног одржавања УПС уређаја за потребе УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке читача за електронске здравствене књижице за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса за увођење дијагностике спиналне мишићне атрофије у УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-1836-6/23 од 11.05.2023. године ради набавке тракица за ШУK запотребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.05.2023


Одлука о поништењу поступка набавке за тендер број: 01-5086-1/23 ради набавке потрошног материјала за IEF лабораторију на Kлиници за неурологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга преузимања хемијског и фармацеутског отпада.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке потрошног материјала за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда дијела поступка набавке потрошног материјала за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2023


ОДЛУKА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПKА НАБАВKЕ у поступку набавке хемикалија за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2620-5/23 од 03.05.2023. године ради набавке сетова за плазмаферезу за апарат MULTIFILTRAT FRESENIUS (кит број 16) за потребе Kлинике за унутрашње болести.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-1834-5/23, везано за поступак набавке каротидних шантова за потребе васкуларне хирургије у Служби операционих сала.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-21006-6/22, везано за поступак набавке радова замјене дијела дистрибутивне мреже на старој локацији.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.04.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-13051-26/22 од 26.04.2023. године, у дијелу за лотове: 12 и 13.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-13051-24/22 од 26.04.2023. године, у дијелу за лотове: 17,18 и 19.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-17794-1/22 ради набавке потрошног материјала за МИНДРАY респираторе.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-2950-10/23 ради поновљене набавке професионалних средстава за хигијену руку и средстава за одржавање личне хигијене за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-2288-1/23 ради набавке опреме за потребе Kлинике за радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга редовног и интервентног сервисирања расхладних уређаја на објектима УKЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.04.2023


Oдлука о избору најповољније понуде, ради набавке сетова за аутологне ткивне адхезиве за потребе Клинике за торакалну хирургију, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.04.2023


Одлука о избору најповољнијих понуђача, ради набавке медицинских средстава (потрошног материјала) за анестезију (лотови 21 и 29), путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.04.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку набавке и уградње резервних дијелова за уређаје произвођача „ГЕНЕРАЛ ЕЛЕЦТРИЦ“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке уринског анализатора за потребе Завода за клиничку микробиологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде за набавку медицинских кревета и колица за потребе Ургентног центра УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-22492-1/22 ради набавке апарата за објективно испитивање слуха за потребе Клинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2910-6/23 од 19.04.2023. године ради набавке система обраде, анализирања и валидације узорака глукозе пацијената за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-2987-1/23 ради набавке услуга сервисирања ПЕТ/ЦТ апарата за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке машине за прање лабораторијског посуђа за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.04.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-567-5/23 од 12.04.2023. године ради набавке лиценци за Антивирус и Firewall за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке боца за скупљање секрета из аспирационих пумпи произвођача Heyer Aerotech, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке фармацеутских супстанци и амбалаже за магистралне препарате за потребе УКЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.04.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке у поступку набавке фармацеутских супстанци и амбалаже за магистралне препарате за потребе УКЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке материјала за плазма апарат ЦИСА 4270.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга интервентног одржавања ДАТА центра и инфраструктуре информационог система.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.04.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке антиалергијских рукавица за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.04.2023


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУДА у поступку јавне набавке санитетског материјала за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.04.2023


ОДЛУKА О ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА ПОСТУПKА НАБАВKЕ у поступку јавне набавке санитетског материјала за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке артикала за репрезентацију за потребе Управе УKЦ-РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-21765-6/22 од 31.03.2023. године ради набавке хидрофилне памучне газе за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.04.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке серверске опреме и мрежне инфраструктуре за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.04.2023


Одлукa о избору најповољнијих понуда ради набавке ЕKГ електрода за одрасле за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке система за брзу молекуларну дијагностику бактеријских инфекција за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.03.2023


Одлукa о избору најповољније понуде (трећи избор за лот 1) за тендер број: 01-13081-1/22 ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга сервисирања и калибрације уређаја за дензитометрију Еxцеллус, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.03.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку поновљене набавке амбалаже и кеса за инфективни, цитостатски и комунални отпад за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради услуге успоставе wireless sistema за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске – ФАЗА IV.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде (избор другорангираног понуђача у дијелу за лот 1) за тендер број: 01-21766-1/22 ради набавке потрошног материјала (шприца, игала, система за инфузију и И.В. канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.03.2023


Одлукa о поништењу поступка набавке за тендер број: 01-2950-1/23 ради набавке професионалних средстава за хигијену руку и средстава за одржавање личне хигијене за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.03.2023


Одлука о поништењу поступка набавке, ради јавне набавке потрошног материјала за потребе Завода за клиничку патологију, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-1045-1/23 ради пружања услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.03.2023


ОДЛУКA О ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА ПОСТУПКА НАБАВКЕ у поступку јавне набавке потрошног материјала за потребе Клинике за урологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.03.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУДА у поступку јавне набавке потрошног материјала за потребе Клинике за урологију.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке болесничких кревета и ормарића за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.03.2023


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку набавке парафина за потребе Завода за клиничку патологију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке потрошног материјала за индиректни имунофлуоресцентни тест (ИИФТ), путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.03.2023


Одлука о поништењу дијела поступка (Лот 20), ради набавке медицинских средстава (потрошног материјала) за анестезију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.03.2023


Одлука о избору најповољнијих понуђача, ради набавке медицинских средстава (потрошног материјала) за анестезију, путем отвореног поступка са међународном објавом.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за хемодијафилтрацију (апарат Мултифилтрате произвођача „Фресениус медицал царе“) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.03.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-21766-1/22 ради набавке потрошног материјала (шприца, игала, система за инфузију и И.В. канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.03.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-13051-20/22 од 09.03.2023. г. ради набавке медицинског потрошног материјала за хируршке клинике у Служби операционих сала УКЦ РС (у дијелу за лот 22).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга чишћења котлова, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.03.2023


Одлука о поништењу поступка набавке за тендер број: 01-18260-1/22 ради набавке потрошног материјала за ИЕФ лабораторију на Клиници за неурологију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.03.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за потребе Завода за клиничку радиологију.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.03.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке потрошног материјала за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.03.2023


Одлука о поништењу набавки четки за хируршко прање руку за потребе УКЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.03.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке опреме за потребе Клинике за унутрашње болести и Клинике за дјечије болести.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за потребе Клинике за унутрашње болести и Клинике за дјечије болести.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде, ради одржавања ЛИС-а за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.03.2023


Одлукa о избору најповољније понуде ради набавке фотокопир апарата за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке батерија за потребе УКЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке артроскопа и пратећих инструмената компатибилних са постојећим Артхреx Сyнергy стубом за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-21680-1/22 ради набавке апарата и пропратне опреме за уреаза издисајни тест у сврху детекције инфекције Helicobacter pylori, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.02.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за ендоскопске кабинете за потребе Клинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.02.2023


Одлука о поништењу поступка ЈН бр: 01-1443-7/22 од 20.02.2023. г. ради набавке и испоруке електричне енергије за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.02.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-17640-9-22 од 17.02.2023. године ради набавке потрошног материјала за инфузомате, перфузоре и пумпе за ентералну исхрану за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-17640-7-22 од 17.02.2023. године.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тонера за штампаче на медицинским уређајима за потребе УKЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.02.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке ПЕТ радиофармацеутика [18Ф]-Флуородеоксигукоза ([18Ф]-ФДГ) за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.02.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-13051-8/22 од 13.02.2023.г. ради набавке медицинског потрошног материјала за хируршке клинике у Служби операционих сала УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.02.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-13051-10/22 од 13.02.2023.г.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке пумпи за механичку превенцију дубоке венске тромбозе за потребе Клинике за анестезију и интезивно лијечење и Клинике интезивне медицине за нехируршке гране.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке хируршког инструментарија (наставака и негативних електрода за електрохируршку платформу) за потребе Максилофацијалне и оралне хирургије, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за едукацију из мјера напредне кардиопулмоналне реанимације за потребе Ургентног центра УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде (избор другорангираног понуђача у дијелу за Лот 1) за тендер број: 01-13081-1/22 ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за Лот 1, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради вршења услуга прегледа посуда под притиском и сигурносних вентила у УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде (нови избор), ради набавке огревног дрвета и дрвеног брикета за потребе котларнице на локацији Kлинике за психијатрију (ЛОТ 1 и 2), путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке намјештаја за потребе Клинике за гинекологију и акушерство, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.02.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-21812-1/22 ради набавке опреме за потребе Kлинике за анестезију и интензивно лијечење УKЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-19619-1/22 ради набавке медицинског часописа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.02.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за набавку пиџама, папуча и пешкира за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.02.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке специфичне опреме за потребе Kлинике за кардиохирургију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.01.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда поступка набавке ради набавке специфичне опреме за потребе Kлинике за кардиохирургију, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке система за континуирани мониторинг гликемије за потребе Kлинике за дjечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-17179-6/22 од 27.01.2023. године ради набавке Ротем сигма анализатора и потрошног материјала за анализатор за потребе Kлинике за анестезију и интензивно лијечење УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке лиценцираног Microsoft Office 2019, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради услуге сервисирања ендоскопске опреме произвођача PENTAX за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке тестова за дијагнозу прснућа плодове овојнице за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке инструментарија за потребе Службе за МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.01.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке специфичних офталмолошких конаца за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.01.2023


ОДЛУКA О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке ради Поновљене набавке амбалаже и кеса за инфективни, цитостатски и комунални отпад за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-18986-23/21.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке ради Ангажовања вањског сарадника на молерско-гипсарским радовима у циљу санирања организационих јединица након ублаживања мјера на корона вирус за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-19047-1/22.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуге надоградње телефонске централе УКЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке апарата за ЕЕГ са пратећом опремом за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за лабораторију у Ургентном центру.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-19051-1/22 ради обнове лиценци за постојећу апликацију система за колаборацију и видео конференцију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке резервних дијелова са одржавањем опреме у подстаницама за медицинске гасове за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-11976-1/22.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке машине за прање инструмената за потребе Службе за стерилизацију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.01.2023


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке услуге сервисирања респиратора и сервовентилатора разних произвођача за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-13228-1/22.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.01.2023


ОДЛУKА О ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА НАБАВKЕ у поступку јавне набавке услуге сервисирања респиратора и сервовентилатора разних произвођача за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-13228-1/22.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-14139-1-21/22 од 11.01.2023. године ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦ РС, у дијелу за лот 7.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде за набавку медицинског бензина за потребе УKЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке сета за хемадсорпцију и континуирану замјену бубрежне функције за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-10582-1/22 ради набавке општих и ортопедских инструмената за потребе Kлинике за дjечију хирургију, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.01.2023


Одлукa о избору најповољније понуде ради набавке фотокопир апарата и уништавача папира за потребе УKЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.01.2023


Одлукa о избору најповољније понуде ради набавке МFC уређаја и пакирке за коверте за потребе УKЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.01.2023