Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-19619-1/22 ради набавке медицинског часописа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.02.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за набавку пиџама, папуча и пешкира за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.02.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке специфичне опреме за потребе Kлинике за кардиохирургију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.01.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда поступка набавке ради набавке специфичне опреме за потребе Kлинике за кардиохирургију, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке система за континуирани мониторинг гликемије за потребе Kлинике за дjечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-17179-6/22 од 27.01.2023. године ради набавке Ротем сигма анализатора и потрошног материјала за анализатор за потребе Kлинике за анестезију и интензивно лијечење УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке лиценцираног Microsoft Office 2019, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради услуге сервисирања ендоскопске опреме произвођача PENTAX за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке тестова за дијагнозу прснућа плодове овојнице за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке инструментарија за потребе Службе за МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.01.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке специфичних офталмолошких конаца за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.01.2023


ОДЛУКA О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке ради Поновљене набавке амбалаже и кеса за инфективни, цитостатски и комунални отпад за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-18986-23/21.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке ради Ангажовања вањског сарадника на молерско-гипсарским радовима у циљу санирања организационих јединица након ублаживања мјера на корона вирус за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-19047-1/22.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуге надоградње телефонске централе УКЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке апарата за ЕЕГ са пратећом опремом за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за лабораторију у Ургентном центру.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-19051-1/22 ради обнове лиценци за постојећу апликацију система за колаборацију и видео конференцију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке резервних дијелова са одржавањем опреме у подстаницама за медицинске гасове за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-11976-1/22.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке машине за прање инструмената за потребе Службе за стерилизацију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.01.2023


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке услуге сервисирања респиратора и сервовентилатора разних произвођача за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-13228-1/22.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.01.2023


ОДЛУKА О ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА НАБАВKЕ у поступку јавне набавке услуге сервисирања респиратора и сервовентилатора разних произвођача за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-13228-1/22.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-14139-1-21/22 од 11.01.2023. године ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦ РС, у дијелу за лот 7.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде за набавку медицинског бензина за потребе УKЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке сета за хемадсорпцију и континуирану замјену бубрежне функције за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-10582-1/22 ради набавке општих и ортопедских инструмената за потребе Kлинике за дjечију хирургију, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.01.2023


Одлукa о избору најповољније понуде ради набавке фотокопир апарата и уништавача папира за потребе УKЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.01.2023


Одлукa о избору најповољније понуде ради набавке МFC уређаја и пакирке за коверте за потребе УKЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.01.2023