Одлука о избору најповољнијих понуђача ради набавке потрошног материјала за потребе Kлинике за кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.12.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке потрошног материјала за потребе Kлинике за кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.12.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке лапароскопских инструмената за потребе Kлинике за општу и абдоминалну хирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.12.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-18148-1/23 ради набавке услуга одржавања пословно-информационог система.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.12.2023


Одлука о избору најповољније понуде за набавку кеса за урин за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.12.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-14821-1/23 ради набавке детерџената за машинско прање инструмената.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.12.2023


Одлука о поништењу поступка набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања медицинске опреме произвођача Schiller.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.12.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр: 01-8087-16/23 од 21.12.2023. године за набавку рукавица за потребе УКЦ РС, у дијелу за лот 1.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.12.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда 01-16270-5/23 од  20.12.2023. године у поступку набавке протеза за отосклерозу, аерационих цјевчица и аспирика за потребе ОРЛ-клинике.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.12.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке канцеларијског материјала за потребе УКЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.12.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-10732-17/23 ради поновљене набавке потрошног материјала (топломјери и бочице за feces).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.12.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-14453-5/23 од 12.12.2023. године ради набавке васкуларних протеза за потребе Службе операционих сала.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.12.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр : 01-11374-5/23 оф 12.12.2023. године ради извођења радова на замјени и реконструкцији дијела електро, машинских и грађевинских инсталација у објектима Инфективне клинике и Матернитеа Универзитетског клиничког центра РСради извођења радова на замјени и реконструкцији дијела електро, машинских и грађевинских инсталација у објектима Инфективне клинике и Матернитеа Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.12.2023


Одлука о поништењу поступка набавке микроскопа за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.12.2023


Одлука о другом избору бр: 01-10839-17/23 од 06.12.2023.г.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.12.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке хемикалија за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.12.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-10723-7/23 од 04.12.2023.г. ради набавке услуга превентивног и ванредног одржавања, испитивања и сервисирања апарата за почетно гашење пожара, хидрантске мреже, уређаја за контролу и заштитно дjеловање, уређаја за спријечавање ширења пожара.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.12.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса за неонатални скрининг за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.12.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга сервисирања MRI Signa Hdxt 3.0T-GE, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.12.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга сервисирања респиратора, ЕCМО уређаја и апарата за анестезију произвођача Маquет за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.12.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала компатибилног са гасним анализатором GEM PREMIER (5000 и 3500).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.12.2023


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради сервисирања штампача који у власништву УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.12.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-12080-1/23 ради набавке рачунара и монитора за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-15296-1/23 ради набавке SIEM software/алата (софтwаре за прикупљање информација о дешавањима унутар система и управљање догађајима/дешавањима унутар система).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке замрзивача за потребе Завода за клиничку микробиологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке физиодиспензера за потребе МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде дијела поступка ради набавке хемикалија за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.11.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке хемикалија за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке биполарних наставака и трансдуцера компатибилних са електрохируршком платформом Олyмпус за потребе МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.11.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-13078-5/23 од 22.11.2023. године у поступку набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.11.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тонера за штампаче на медицинским уређајима за потребе УKЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.11.2023


Одлука о поништењу поступка набавке за тендер број: 01-16097-1/23 ради набавке услуга сервисирања транспортних респиратора произвођача HAMILTON.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.11.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-11779-1/23 ради набавке услуга сертификације система управљања квалитетом и консултантских услуга на унапређењу система управљања квалитетом у Kлиници интензивне медицине за нехируршке гране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.11.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-12092-6/23 од 20.11.2023.г. у поступку набавке специфичних хируршких конаца за шивање трбушног зида, гастро-интестиналних и хепато-билијарних анастомоза за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде (други избор) у поступку набавке апарата за лијечење хроничних рана за потребе Kлинике за пластично-реконструктивну хирургију и опекотине.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуге поправке, одржавања и прања возила возног парка Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке баркод штампача за потребе Завода за клиничку и лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.11.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке специфичне опреме за потребе Kлинике за кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде набавке у поступку набавке ПЕТ радиофармацеутика [18Ф]-Флуорохолин и [18Ф]– Флуородопа за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга сервисирања и квалификације Viessmann расхладне коморе и сервисирања и калибрације Testo Saveris loggera.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.11.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-11415-1/23 ради набавке стерилних навлака за потребе Службе операционих сала.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-12020-1/23 ради набавке потрошног материјала за Medrad Salient dual CT injektor.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-8087-12/23 од 14.11.2023. године у поступкуа набавке рукавица за потребе УКЦ РС, у дијелу за лот 1.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-9388-1/23 ради набавке гинеколошке столице са колпоскопом за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.11.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-10839-5/23 од 09.11.2023. године за набавку коронарних балон-катетера за потребе Сале за катетеризацију у Kлиници за кардиологију УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.11.2023


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке опреме за видео надзор за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке радиоактивног извора за дневну калибрацију ПЕТ/ЦТ-а за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала компатибилног са системом за магнетну локализацију сентинел лимфног чвора за потребе Центра за дојку.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.11.2023


Одлука о поништењу поступка набавке у поступку набавке ради збрињавања отпадног мазута, чишћења мазутног цјевовода и санације измјењивача топлоте, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.11.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-4069-1/23 ради набавке лијекова за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.11.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-4069-1/23 ради набавке лијекова за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке хемикалија -алкохол- (апсолутни и концетровани) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка у дијелу за лот 2.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-11698-6/23 ради набавке дијелова за антидекубиталне мадраце и ноћне ормариће “ЛИНЕТ”.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-13087-1/23 ради набавке услуга сервисирања опреме произвођача „ZEISS“ за потребе УKЦ РС (по систему TOP Premium (full) уговора).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке остеосинтетског и потрошног материјала за потребе УKЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.11.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке магнетних везалица за потребе Kлинике за психијатрију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.11.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ за предмет Ангажовање вањског сарадника на молерско-гипсарским радовима за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.11.2023


 Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке апарата за лијечење хроничних рана за потребе Клинике за пластично-реконструктивну хирургију и опекотине.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.11.2023


 Одлука о избору ради набавке гастроскопа и колоноскопа за постојеће ендоскопске видео стубове за потребе Клинике за унутрашње болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.11.2023


 Одлука о избору ради  набавке добоша за газу и касета за инструменте за потребе Клинике за гинекологију и акушерство, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.10.2023


 Одлука о избору најповољније понуде (други избор) у поступку набавке офталмолошких хируршких сетова за потребе Клинике за очне болести.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.10.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ради набавке услуга сервисирања хируршких бушилица и пила произвођача AESCULAP.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.10.2023


ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ за обнову смартнет-а – подршке за CISKO уређаје за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.10.2023


Одлука о избору ради ради набавке апарата за терапијску хипотермију за потребе Клинике за дјечије болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.10.2023


Одлука о избору ради набавке и уградње даљинских управљача и пуњача за операционе столове MEERA MAQUET.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.10.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке сонди за УЗ апарате произвођача „ESAOTE“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.10.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања ињектора за контрасте произвођача Медрад, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.10.2023


Oдлукa о избору најповољније понуде ради набавке услуге одржавања медицинске опреме произвођача „DRÄGER“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.10.2023


Одлуку о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-10732-1/23 ради набавке потрошног материјала (брисеви, стакла, наставци, епрувете стерилне, топломјери, бочице за фецес и бочице за урин).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.10.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-10732-1/23 ради набавке потрошног материјала (брисеви, стакла, наставци, епрувете стерилне, топломјери, бочице за фецес и бочице за урин).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.10.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-10198-8/23 од 19.10.2023.г. ради набавке стаплера за ендоскопску и отворену хирургију за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.10.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке затворених система – потрошног материјала за припрему и примјену цитостатске терапије, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.10.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-10149-1/23 ради набавке реагенаса и опреме за FISH дијагностику за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.10.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-10149-1/23 ради набавке реагенаса и опреме за FISH дијагностику за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.10.2023


Одлука о избору најповољније понуде за набавку пацијент монитора за потребе Kлинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.10.2023


Одлукa о избору најповољније понуде ради набавке офталмолошких хируршких сетова за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.10.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.10.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.10.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке  годишњег суппорта за Manage Engine и проширење за 10 техничара додатак за језик, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.10.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке операционих лампи за потребе МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.10.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке сета за хемадсорпцију и континуирану замјену бубрежне функције компатибилног са апаратом Prismaflex.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.10.2023


Одлука о избору најповољније понуде за набавку потрошног материјала компатибилног са апаратима триологy и ласерцласт за потребе Kлинике за урологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.10.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-7687-1/23 ради набавке хируршког зеленог веша за потребе операционих сала УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.10.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга сервисирања опреме произвођача „СИЕМЕНС“ за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.10.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр:01-5725-6/23 од 03.10.2023.г. ради набавке дезинфекционих средстава за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.10.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке бр:01-5725-8/23 од 03.10.2023.г.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.10.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.10.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-4302-5/23 од 02.10.2023. године ради набавке опреме за полуинтензивну његу за потребе Kлинике за општу и абдоминалну хирургију УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.10.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке хируршког потрошног материјала за потребе Службе за максилофацијалну хирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.10.2023


Одлука о избору најповољније понуде (трећи избор за Лотове од 1 до 8) у поступку набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке стерилног лубрикантног гела за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.09.2023


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке потрошног медицинског материјала за потребе Kлинике за неурохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-9787-5/23 од 25.09.2023. године ради набавке медицинског кисеоника (компримовани) у боцама од 200 бара за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.09.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке ултразвучних апарата за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-8146-6/23  од 22.09.2023. године ради набавке уређаја за 24-часовну пХ-метрију са импедансом једњака за потребе Kлинике за општу и адбоминалну хирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала за респираторе и анестезиолошке апарате за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране и Kлинике за анестезију и интензивно лијечење.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке једнолуменских трансђусера за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење и Клинике интензивне медицине за нехируршке гране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке и монтаже напојних пумпи за котловницу Паприковац.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.09.2023


Одлукa о избору најповољније понуде ради набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања опреме произвођача GETINGE за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку поновљене набавке инструмената компатибилних са Ethicon generatorom GEN 11.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.09.2023


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку набавке филтера за хемадсорпцију за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке опреме за надоградњу и потрошног материјала компатибилног са СервоУ респиратором за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-9931-1/23 ради набавке ЕKГ апарата за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.09.2023


Одлука о избору најповољније поуде у поступку набавке хемикалија -алкохол- (апсолутни и концетровани) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.09.2023


Одлукa о избору најповољнијег понуђача ради набавке лиценци Kaspersky Endpoint Security for Business-Select.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.09.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке хируршког материјала за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке хируршког материјала за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.09.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-8087-7/23 од 12.09.2023. године у поступку набавке рукавица за потребе УKЦРС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде (други избор за лотове од 1 до 8) ради набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.09.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке број: 01-8118-11/23, везано за поступак набавке професионалног прибора и материјала за хигијену површина и кухиње за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (отворени поступак).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-8118-9/23, везано за поступак набавке професионалног прибора и материјала за хигијену површина и кухиње за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (отворени поступак).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке трођелних интраокуларних сочива за потребе Kлинике за очне болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга осигурања имовине Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.09.2023


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку поновљене набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања инфузомата, перфузора и ентералних пумпи произвођача „FRESENIUS KABI“ на годишњем нивоу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.09.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-9284-1/23 ради набавке реагенаса за апарате Alinity ci, Abbott за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.09.2023


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ за Годишње одржавање телефонске централе и софтвера за аналитику телефонских позива за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке моторизованих ендоскопских инструмената са улошцима за резање и фузију ткива за једнократну употребу, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде везано за поступак набавке потрошног материјала компатибилног са апаратом Servino Maquet број: 01-10580-1/23, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.08.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда у поступку набавке ролни и папира за паковање материјала који се стерилише у аутоклаву или плазма стерилизатору, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-9459-1/23 ради набавке услуга одржавања опреме произвођача OLYMPUS за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања расхладних система за потребе Завода за клиничку радиологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-9765-1/23 ради пружања услуга санитарних прегледа – услуга завршног прегледа специјалисте епидемиолога/доктора медицине, путем поступка у складу са Правилником о поступку дођеле уговора о услугама из Анекса II Закона о јавним набавкама.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тоталних осикуларних титанијумских протеза за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга осигурања законске (грађанско-правне) одговорности осигураника за штете настале услијед смрти, повреде тијела или здравља трећих лица, које су настале као посљедица професионалне грешке љекара и/или другог медицинског особља, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга годишњег сервисирања плазма стерилизатора CISA, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке два робота резача за CD/DVD за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ради извођења радова на изради пулта за потребе Kлинике за онкологију на приземљу зграде “Старе хирургије”, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.08.2023


Одлука о поништењу поступка набавке бр: 01-4073-8/23 од 10.08.2023. године.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.08.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ за набавку услуге превентивног и интервентног одржавања на термоенергетским постројењима за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске на локацији Паприковац.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.08.2023


ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ за набавку опреме за потребе Клинике за урологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-8298-5/23 од 07.08.2023. године у поступку набавке омчица са системом за увођење и клипси за подвезивање крвних судова у отвореној и ендоскопској хирургији Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-9176-6-23 од 08.08.2023. године у поступку набавке услуге дигитализације простора УКЦ РС – ВИРТУЕЛНА ШЕТЊА кроз УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.08.2023


Одлука о поништењу поступка набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања ињектора за контрасте произвођача Медрад, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.08.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда (други избор за лотове 5 и 13) ради набавке потрошног материјала за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке трака за одређивање глукозе из крви на апаратима Accu Chek Inform II за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.08.2023


Одлука о поништењу дијела поступка за набавку пејсмејкера, ИЦД, ЦРТ, ИЛР и другог потрошног материјала за потребе Одјељења за електрофизиологију срца и поремећаје срчаног ритма Клинике за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.08.2023


Одлука о избору најповољнијих понудa за набавку пејсмејкера, ИЦД, ЦРТ, ИЛР и другог потрошног материјала за потребе Одјељења за електрофизиологију срца и поремећаје срчаног ритма Клинике за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга ради извођења радова за реконструкцију предулаза Ургентног центра, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-21765-17/22 од 04.08.2023. године ради набавке хидрофилне памучне газе за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.08.2023


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку набавке инструмената за операциону салу Kлинике за гинекологију и акушерство, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.08.2023


Одлука о поништењу поступка набавке инструмената компатибилних са Ethicon generatorom GEN 11 за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке вакум система за потребе УKЦ-а РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде за набавку сензора за уређај за неинвазивни хемодинамски мониторинг INVOS 7100, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде за набавку кардиолошке сонде за одрасле S4-2 и одговарајућег кардиолошког софтвера за потребе надоградње ултразвучног апарата Affiniti 30, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке интраокуларних сочива са продуженим фокусом за потребе Kлинике за очне болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.08.2023


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке услуга чишћења фекалне инсталације постројења за одлагање отпадних вода у Заводу за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.08.2023


Одлука о избору најповољнијег понуђача ради набавке потрошног материјала за анестезиолошке апарате PERSEUS А500 произвођача Drägеr.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.08.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда дијела поступка за набавку  радиоактивног и осталог материјала за дијагностику, терапију и радијохемијску лабораторију за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.08.2023


Одлука о поништењу дијела поступка за набавку  радиоактивног и осталог материјала за дијагностику, терапију и радијохемијску лабораторију за потребе Kлиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.08.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга имплементације система за консолидацију пословне штампе за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.07.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке материјала (таблетирана со) неопходног за хемијску припрему воде у котловници, микробиолошкој лабораторији, централној лабораторији, стерилизацији и централној апотеци, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.07.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда дијела поступка набавке гипсаног материјала и материјала за привремену имобилизацију пацијената путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.07.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке гипсаног материјала и материјала за привремену имобилизацију пацијената путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.07.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку редовног сервиса горионика за котларницу Паприковац – поновљени поступак, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.07.2023


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ради набавке хируршких конаца за потребе Kлинике за Kардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.07.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-3231-1/23 ради набавке услуга превентивног сервисирања и интервентног одржавања лифтова “ОТIS” и “Еуропрост” (ЦМБ, Матерните Југ и Инфективна клиника) и “ОРОНА” и „ДАKА“ (Сјеверно крило и Стара хирургија).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.07.2023


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у дијелу за лотове 1 и 2 за набавку капиталне инвестиције за ротаблацију за потребе сале за катетеризацију срца Kлинике за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.07.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-5903-1/23 ради набавке услуга колективног осигурања радника Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.07.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-7553-1/23 ради набавке потрошног материјала за ХЕМОСПХЕРЕ хемодинамску платформу.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.07.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ за набавку потрошног материјала за контролу рада и стерилности за стерилизаторе произвођача „ГЕТИНГЕ“ за потребе Службе за стерилизацију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.07.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2748-7/23 од 12.07.2023. године.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.07.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке ради извођења радова на завршетку и опремању операционе сале Kлинике за очне болести на етажи Б01 Јужног крила, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.07.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке имобилизационих плочица и шарафа за потребе Службе за МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.07.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУДА у дијелу за лотове 1, 2, 3, 4, 9, 10 и 11 у поступку јавне набавке пејсмејкера, ИЦД, ЦРТ, ИЛР и другог потрошног материјала за потребе Одјељења за електрофизиологију срца и поремећаје срчаног ритма Клинике за кардиологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.07.2023


Одлука о отказивању поступка набавке пумпи за ентералну исхрану и потрошног материјала за пумпе за потребе Клинике интензивне медицине за нехируршке гране.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.07.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке игала за РАЦ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.07.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке опреме за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.07.2023


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку набавке материјала за контролу рада плазма стерилизатора, те материјала за паковање и стерилизацију термолабилног материјала за потребе Службе за стерилизацију (Kасете и термо траке (H2О2) за STERAD и NX), путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.07.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке инструмената за потребе Kлинике за неурохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.07.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 3768-6/23 од 03.07.2023. године у поступку набавке хируршких конаца за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.07.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у дијелу за лотове 1 и 2 у поступку јавне набавке услуга сервисирања респиратора и сервовентилатора разних произвођача за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.07.2023


 Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-2291-1/23 ради сервисирања батеријске пиле и батеријске бушилице и наставака за краниотомију ЕЛАН 4 произвођача AESCULAP.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.06.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке специфичне опреме неопходне за екстракорпоралну циркулацију и оперативни програм за потребе Клинике за Кардиохирургију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.06.2023


Одлука о поништењу поступка набавке у поступку набавке услуга превентивног и интервентног сервисирања инфузомата, перфузора и ентералних пумпи произвођача „FRESENIUS KABI“ на годишњем нивоу за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке материјала за одржавање и рад котларнице Паприковац, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.06.2023


Одлука о поништењу поступка набавке за тендер број: 01-8398-1/23 ради набавке услуга едукације из репроцесирања и реконструкције снимака на PET/CT апарату GE Discovery 610.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.06.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке услуга сервисирања новије опреме произвођача „SIEMENS“ за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.06.2023


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга сервисирања уређаја за дензитометрију Excellus, путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке, монтаже и пуштања у рад центрифугалне пумпе за потребе котловнице на локацији Паприковац, путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке пацијент монитора са припадајућим модулима и потрошним материјалом за потребе Клинике за анестезију и интензивно лијечење УКЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке опреме за потребе Kлинике за торакалну хирургију, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке канцеларијског материјала за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске (резервисани уговор), путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.06.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-4462-5/23 од 15.06.2023.г. у поступку набавке потрошног материјала за електрохируршке платформе „ЕТХИЦОН“ и „ФОРЦЕ ТРАИД“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.06.2023


 Одлука о избору најповољније понуде ради услуге сервисирања уређаја произвођача “Леица” у Завода за патологију.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-5086-8/23 ради поновљене набавке потрошног материјала за ИЕФ лабораторију на Клиници за неурологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке сонди за УЗ апарате ЕСАОТЕ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.06.2023


Одлуку о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала за гасни анализатор АБЛ 90 Флеx, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга сервисирања пумпи и електромотора за потребе УКЦ-а РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде (нови избор) у поступку израде Плана заштите од пожара за објекте Централно медицинског блока, Сјеверног крила, Јужног крила, Матерните зграда, Клинике за инфективне болести, Техничко економског блока и Клинике за психијатрију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-3882-12/23 од 07.06.2023. године ради набавке потрошног материјала за инфузомате, перфузоре и пумпе за ентералну исхрану за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске путем отвореног поступка, у дијелу за лот 4.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.06.2023


Одлука о избору ради набавке болничких електричних апарата за екстракцију хуманог млијека и потрошног материјала за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

06.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке потрошног материјала за процедуру терапијске измјене плазме (плазмафереза) за потребе Kлинике за неурологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-5815-1/23 ради набавке апарата за остеодензитометрију (DЕXА) за потребе Kлинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-5073-1/23 ради набавке услуга одржавања опреме произвођача GENERAL ELECTRIC за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.06.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку набавке АПАРАТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИРУРШКИХ ТРЕТМАНА ХЕМОРОИДА И РЕКТАЛНОГ ПРОЛАПСА ХАЛ-РАР МЕТОДОМ СА ПРАТЕЋИМ МАТЕРИЈАЛОМ КОЈИ РАДИ НА БАТЕРИЈЕ И КОРИСТИ БЕЖИЧНУ ТЕХНОЛОГИЈУ КОМУНИКАЦИЈЕ СА СОНДОМ (БЛУЕТООТХ) ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА ОПШТУ И АБДОМИНАЛНУ ХИРУРГИЈУ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.06.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-21765-10/22 од 31.05.2023. године ради набавке хидрофилне памучне газе за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке материјала за текуће одржавање за 2023. годину за потребе Службе услужних дjелатности, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.05.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-720-1/23 ради набавке антитијела и реагенаса за имунохистохемијску и молекуларну анализу за потребе Завода за клиничку патологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-720-1/23 ради набавке антитијела и реагенаса за имунохистохемијску и молекуларну анализу за потребе Завода за клиничку патологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке система за давање трансфузије за потребе УKЦ РСС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.05.2023


Одлукa о избору ради набавке услуга обезбијеђења и изнајмљивања серверских постројења за потребе резервног продукционог сервера и бекапа података клиничког информационог система „КИС“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-5292-5/23 од 25.05.2023.г. ради набавке свјежег воћа и поврћа за потребе Универзитетског клиничког центра РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.05.2023


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку набавке услуге чишћења и дезинфекције клима комора и вентилационих канала за све објекте Универзитетског клиничког центра Републике Српске на локацији Паприковац.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-22491-1/22 ради набавке десет кохлеарних имплантата за потребе Kлинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке пет дигиталних оптотипа и два егзофталмометра по Хертел-у за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.05.2023


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку набавке и инсталације бодy плетизмографског радног мјеста за потребе Kлинике за плућне болести, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке материјала за контролу рада плазма стерилизатора (Лот 1, 3 и 4), те материјала за паковање и стерилизацију термолабилног материјала за потребе Службе за стерилизацију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.05.2023


Одлука о поништењу поступка набавке, ради  набавке материјала за контролу рада плазма стерилизатора, те материјала за паковање и стерилизацију термолабилног материјала за потребе Службе за стерилизацију у дијелу за лот 2 – Kасете и термо траке (H2О2) за STERAD и NX, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-3941-6/23 од 19.05.2023.г. ради набавке заштитне РТГ-е опреме за потребе Службе операционих сала УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-3882-8/23 од 19.05.2023.г. ради набавке потрошног материјала за инфузомате, перфузоре и пумпе за ентералну исхрану за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке Ултразвучних апарата за потребе УKЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.05.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке за тендер број: 01-869-1/23 ради набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка са међународном  објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуђача за тендер број: 01-869-1/23 ради набавке прехрамбених производа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

18.05.2023


Одлука о поништењу поступка набавке, ради  набавке, монтаже и пуштања у рад опреме потребне ради сервисирања горионика у котловници Паприковац, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.05.2023


Одлукa о поништењу дијела поступка ради набавке медицинских средстава (потрошног материјала) за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке медицинских средстава (потрошног материјала) за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга превентивног и интервентног одржавања УПС уређаја за потребе УKЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке читача за електронске здравствене књижице за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке реагенаса за увођење дијагностике спиналне мишићне атрофије у УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-1836-6/23 од 11.05.2023. године ради набавке тракица за ШУK запотребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.05.2023


Одлука о поништењу поступка набавке за тендер број: 01-5086-1/23 ради набавке потрошног материјала за IEF лабораторију на Kлиници за неурологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуга преузимања хемијског и фармацеутског отпада.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке потрошног материјала за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда дијела поступка набавке потрошног материјала за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.05.2023


ОДЛУKА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПKА НАБАВKЕ у поступку набавке хемикалија за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2620-5/23 од 03.05.2023. године ради набавке сетова за плазмаферезу за апарат MULTIFILTRAT FRESENIUS (кит број 16) за потребе Kлинике за унутрашње болести.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.05.2023


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-1834-5/23, везано за поступак набавке каротидних шантова за потребе васкуларне хирургије у Служби операционих сала.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде број: 01-21006-6/22, везано за поступак набавке радова замјене дијела дистрибутивне мреже на старој локацији.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.04.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-13051-26/22 од 26.04.2023. године, у дијелу за лотове: 12 и 13.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-13051-24/22 од 26.04.2023. године, у дијелу за лотове: 17,18 и 19.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

27.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-17794-1/22 ради набавке потрошног материјала за МИНДРАY респираторе.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-2950-10/23 ради поновљене набавке професионалних средстава за хигијену руку и средстава за одржавање личне хигијене за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-2288-1/23 ради набавке опреме за потребе Kлинике за радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга редовног и интервентног сервисирања расхладних уређаја на објектима УKЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.04.2023


Oдлука о избору најповољније понуде, ради набавке сетова за аутологне ткивне адхезиве за потребе Клинике за торакалну хирургију, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.04.2023


Одлука о избору најповољнијих понуђача, ради набавке медицинских средстава (потрошног материјала) за анестезију (лотови 21 и 29), путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.04.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку набавке и уградње резервних дијелова за уређаје произвођача „ГЕНЕРАЛ ЕЛЕЦТРИЦ“ за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке уринског анализатора за потребе Завода за клиничку микробиологију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

21.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде за набавку медицинских кревета и колица за потребе Ургентног центра УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-22492-1/22 ради набавке апарата за објективно испитивање слуха за потребе Клинике за болести уха, грла и носа.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-2910-6/23 од 19.04.2023. године ради набавке система обраде, анализирања и валидације узорака глукозе пацијената за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-2987-1/23 ради набавке услуга сервисирања ПЕТ/ЦТ апарата за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке машине за прање лабораторијског посуђа за потребе Завода за клиничку микробиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

25.04.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-567-5/23 од 12.04.2023. године ради набавке лиценци за Антивирус и Firewall за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке боца за скупљање секрета из аспирационих пумпи произвођача Heyer Aerotech, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке фармацеутских супстанци и амбалаже за магистралне препарате за потребе УКЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.04.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке у поступку набавке фармацеутских супстанци и амбалаже за магистралне препарате за потребе УКЦ РС, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке материјала за плазма апарат ЦИСА 4270.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде за набавку услуга интервентног одржавања ДАТА центра и инфраструктуре информационог система.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.04.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке антиалергијских рукавица за потребе Клинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

11.04.2023


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУДА у поступку јавне набавке санитетског материјала за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.04.2023


ОДЛУKА О ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА ПОСТУПKА НАБАВKЕ у поступку јавне набавке санитетског материјала за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке артикала за репрезентацију за потребе Управе УKЦ-РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.04.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-21765-6/22 од 31.03.2023. године ради набавке хидрофилне памучне газе за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.04.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке серверске опреме и мрежне инфраструктуре за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.04.2023


Одлукa о избору најповољнијих понуда ради набавке ЕKГ електрода за одрасле за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке система за брзу молекуларну дијагностику бактеријских инфекција за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

29.03.2023


Одлукa о избору најповољније понуде (трећи избор за лот 1) за тендер број: 01-13081-1/22 ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга сервисирања и калибрације уређаја за дензитометрију Еxцеллус, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.03.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку поновљене набавке амбалаже и кеса за инфективни, цитостатски и комунални отпад за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради услуге успоставе wireless sistema за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске – ФАЗА IV.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде (избор другорангираног понуђача у дијелу за лот 1) за тендер број: 01-21766-1/22 ради набавке потрошног материјала (шприца, игала, система за инфузију и И.В. канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.03.2023


Одлукa о поништењу поступка набавке за тендер број: 01-2950-1/23 ради набавке професионалних средстава за хигијену руку и средстава за одржавање личне хигијене за потребе УКЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.03.2023


Одлука о поништењу поступка набавке, ради јавне набавке потрошног материјала за потребе Завода за клиничку патологију, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

23.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-1045-1/23 ради пружања услуга преноћишта за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

22.03.2023


ОДЛУКA О ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА ПОСТУПКА НАБАВКЕ у поступку јавне набавке потрошног материјала за потребе Клинике за урологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.03.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУДА у поступку јавне набавке потрошног материјала за потребе Клинике за урологију.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке болесничких кревета и ормарића за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.03.2023


Одлукa о избору најповољније понуде у поступку набавке парафина за потребе Завода за клиничку патологију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке потрошног материјала за индиректни имунофлуоресцентни тест (ИИФТ), путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.03.2023


Одлука о поништењу дијела поступка (Лот 20), ради набавке медицинских средстава (потрошног материјала) за анестезију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.03.2023


Одлука о избору најповољнијих понуђача, ради набавке медицинских средстава (потрошног материјала) за анестезију, путем отвореног поступка са међународном објавом.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за хемодијафилтрацију (апарат Мултифилтрате произвођача „Фресениус медицал царе“) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.03.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-21766-1/22 ради набавке потрошног материјала (шприца, игала, система за инфузију и И.В. канила) за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

10.03.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-13051-20/22 од 09.03.2023. г. ради набавке медицинског потрошног материјала за хируршке клинике у Служби операционих сала УКЦ РС (у дијелу за лот 22).

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке услуга чишћења котлова, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.03.2023


Одлука о поништењу поступка набавке за тендер број: 01-18260-1/22 ради набавке потрошног материјала за ИЕФ лабораторију на Клиници за неурологију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.03.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за потребе Завода за клиничку радиологију.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.03.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке потрошног материјала за потребе Завода за клиничку радиологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.03.2023


Одлука о поништењу набавки четки за хируршко прање руку за потребе УКЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.03.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ради набавке опреме за потребе Клинике за унутрашње болести и Клинике за дјечије болести.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за потребе Клинике за унутрашње болести и Клинике за дјечије болести.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде, ради одржавања ЛИС-а за потребе Завода за клиничку лабораторијску дијагностику, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.03.2023


Одлукa о избору најповољније понуде ради набавке фотокопир апарата за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке батерија за потребе УКЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке артроскопа и пратећих инструмената компатибилних са постојећим Артхреx Сyнергy стубом за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.03.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-21680-1/22 ради набавке апарата и пропратне опреме за уреаза издисајни тест у сврху детекције инфекције Helicobacter pylori, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

28.02.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке потрошног материјала за ендоскопске кабинете за потребе Клинике за унутрашње болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.02.2023


Одлука о поништењу поступка ЈН бр: 01-1443-7/22 од 20.02.2023. г. ради набавке и испоруке електричне енергије за потребе УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.02.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-17640-9-22 од 17.02.2023. године ради набавке потрошног материјала за инфузомате, перфузоре и пумпе за ентералну исхрану за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-17640-7-22 од 17.02.2023. године.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке тонера за штампаче на медицинским уређајима за потребе УKЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.02.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке ПЕТ радиофармацеутика [18Ф]-Флуородеоксигукоза ([18Ф]-ФДГ) за потребе Клиничког завода за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.02.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда бр: 01-13051-8/22 од 13.02.2023.г. ради набавке медицинског потрошног материјала за хируршке клинике у Служби операционих сала УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.02.2023


Одлука о поништењу дијела поступка ЈН бр: 01-13051-10/22 од 13.02.2023.г.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

15.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке пумпи за механичку превенцију дубоке венске тромбозе за потребе Клинике за анестезију и интезивно лијечење и Клинике интезивне медицине за нехируршке гране.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

14.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке хируршког инструментарија (наставака и негативних електрода за електрохируршку платформу) за потребе Максилофацијалне и оралне хирургије, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке опреме за едукацију из мјера напредне кардиопулмоналне реанимације за потребе Ургентног центра УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

09.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде (избор другорангираног понуђача у дијелу за Лот 1) за тендер број: 01-13081-1/22 ради набавке средстава за одржавање чистоће и хигијене за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске у дијелу за Лот 1, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

08.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради вршења услуга прегледа посуда под притиском и сигурносних вентила у УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде (нови избор), ради набавке огревног дрвета и дрвеног брикета за потребе котларнице на локацији Kлинике за психијатрију (ЛОТ 1 и 2), путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке намјештаја за потребе Клинике за гинекологију и акушерство, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

07.02.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за тендер број: 01-21812-1/22 ради набавке опреме за потребе Kлинике за анестезију и интензивно лијечење УKЦ РС, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

03.02.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-19619-1/22 ради набавке медицинског часописа за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

02.02.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда за набавку пиџама, папуча и пешкира за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

01.02.2023


Одлука о поништењу дијела поступка набавке ради набавке специфичне опреме за потребе Kлинике за кардиохирургију, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.01.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда поступка набавке ради набавке специфичне опреме за потребе Kлинике за кардиохирургију, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке система за континуирани мониторинг гликемије за потребе Kлинике за дjечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

31.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-17179-6/22 од 27.01.2023. године ради набавке Ротем сигма анализатора и потрошног материјала за анализатор за потребе Kлинике за анестезију и интензивно лијечење УKЦ РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке лиценцираног Microsoft Office 2019, путем отвореног поступка.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

30.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради услуге сервисирања ендоскопске опреме произвођача PENTAX за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

26.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке тестова за дијагнозу прснућа плодове овојнице за потребе Kлинике за гинекологију и акушерство, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке инструментарија за потребе Службе за МФХ.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.01.2023


Одлука о избору најповољнијих понуда ради набавке специфичних офталмолошких конаца за потребе Kлинике за очне болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

24.01.2023


ОДЛУКA О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке ради Поновљене набавке амбалаже и кеса за инфективни, цитостатски и комунални отпад за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-18986-23/21.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке ради Ангажовања вањског сарадника на молерско-гипсарским радовима у циљу санирања организационих јединица након ублаживања мјера на корона вирус за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-19047-1/22.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке услуге надоградње телефонске централе УКЦ-РС.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке апарата за ЕЕГ са пратећом опремом за потребе Клинике за дјечије болести.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде ради набавке потрошног материјала за лабораторију у Ургентном центру.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-19051-1/22 ради обнове лиценци за постојећу апликацију система за колаборацију и видео конференцију, путем конкурентског захтјева.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

20.01.2023


ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке резервних дијелова са одржавањем опреме у подстаницама за медицинске гасове за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-11976-1/22.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

19.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде, ради набавке машине за прање инструмената за потребе Службе за стерилизацију, путем отвореног поступка са међународном објавом.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

17.01.2023


ОДЛУKА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке услуге сервисирања респиратора и сервовентилатора разних произвођача за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-13228-1/22.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.01.2023


ОДЛУKА О ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА НАБАВKЕ у поступку јавне набавке услуге сервисирања респиратора и сервовентилатора разних произвођача за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске, предмет број: 01-13228-1/22.

 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

16.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде бр: 01-14139-1-21/22 од 11.01.2023. године ради набавке коронарних стентова за потребе Сале за катетеризацију срца у Kлиници за кардиологију УKЦ РС, у дијелу за лот 7.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде за набавку медицинског бензина за потребе УKЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

13.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде у поступку набавке сета за хемадсорпцију и континуирану замјену бубрежне функције за потребе Kлинике интензивне медицине за нехируршке гране, путем конкурентског захтјева.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

12.01.2023


Одлука о избору најповољније понуде за тендер број: 01-10582-1/22 ради набавке општих и ортопедских инструмената за потребе Kлинике за дjечију хирургију, путем отвореног поступка.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

05.01.2023


Одлукa о избору најповољније понуде ради набавке фотокопир апарата и уништавача папира за потребе УKЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.01.2023


Одлукa о избору најповољније понуде ради набавке МFC уређаја и пакирке за коверте за потребе УKЦ РС.
 • Oдлуку можете преузети pdf oвдје.

04.01.2023