У Служби за торакалну хирургију се оперативно третира обољења грудног коша и штитасте жлијезде. Процедуре: VATS, медијастиноскопија, плеуроскопија (ендоскопске методе), отворена хирургија грудног коша (пулмектомије, лобектомије, атипичне ресекције и сл.), отворена дијагностика грудног коша (биопсија по Danielsu, биопсије по Massenu и Klassenu), те палијативни третман штитне и параштитне жлијезде (лобектомије, лобоисткоментомије, тоталне тиреидектомије), Sleev lobectomia, VATS thimectomia, Dorsalna sympatectomia, Uniportal VATS lobectomia.

Телефонски именик Службе

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука