Клиника за општу и абдоминалну хирургију формирана је одлуком Клиничког центра Бањалука 8.12.1998. године. Стручно и академски Клиника је најјача и најоспособљенија хируршка клиника. Од тренутно постојеће структуре раде три професора Медицинског факултета Бањалука, два примаријуса, пет магистра медицинских наука, један субспецијалиста, четири специјализанта, један интерниста и два секундарца. У будућности Клиника има тенденцију даљњег напредовања и укључивања љекара у стручни и академски развој.

Стручњаци-специјалисти ове Клинике оспособљени су за обављање најсложенијих оперативних захвата из области абдоминалне хирургије, захваљујући прије свега доброј едукацији коју су стекли у властитој кући, те еминентним хируршким кућама. Љекари су активни у учествовању на бројним конгресима, симпозијумима и стручним састанцима у земљи и свијету, а повремено одлазе на циљано – стручно усавршавање из хирургије у најеминентније хируршке установе у свијету.
Посебно се напредовало у онколошкој хирургији (малигни тумор абдомена). Посљедњих година у Клиници за општу и абдоминалну хирургију у редовну радну процедуру уведена је и лапараскопска хирургија абдоминалних органа, прије свега жучне кесе и трбушног зида. Једно од најновијих технолошких достигнућа Клинике је развој телемедицине, односно, едукација студената и младих љекара којима ће бити омогућена најсавременија аудио – визуелна комуникација са најеминентнијим хируршким кућама ове врсте у свијету.

Клиника за општу и абдоминалну хирургију подијељена је на четири одјељења:

1. Oдјељење за хепатобилијарну и хирургију панкреасна са општом хирургијом,
2. Oдјељење за езофагогастричну и интенстиналну хирургију  са општом хирургијом,
3. Oдјељење за колоректалну хирургију  са општом хирургијом.

На четвртом одјељењу наше клинике ради се једнодневна и минимално инвазивна хирургија- једина у Републици Српској. Раде се операције жучне кесе и операције киле. Пацијенти долазена Клинику преоперативно обрађени и са налазом анестезиолога. Исти дан се уради оперативни захват и пацијент се сутрадан отпушта на кућно лијечење. У склопу Клинике налазе се двије операционе сале, двије амбуланте (амбуланта за абдоминалну хирургију и ендоскопска амбуланта), кабинет за ултразвучну дијагностику, два превијалишта, љекарске собе. Болнички капацитет чини 68 болничких постеља.
Заказивање прегледа

Дежуни љекари пацијентима су на располагању 24х дневно, свих седам дана у седмици. Код животно угроженог пацијента у прегледу је укључен и специјалиста за анестезију и реанимацију. Болесници који се примају на хирургију ради заказаног оперативног захвата дужни са собом донијети прописну упутницу за болничко лијечење.
По доласку на хирургију болесници треба да се јаве дежурном техничару у пријемној хируршкој амбуланти или љекару код кога је заказан опертивни захват.

Пацијент који се прима у болницу са собом треба да понесе:

  1. личну карту,
  2. овјерену здравствену књижцу;
  3. упутницу за болничко лијечење
  4. осигураник другог здравственог фонда (Приједор,Градишка,Добој,Бијељина,Брчко) мора донијети упутницу овјерену од надлежне комисије за упућивање на болничко лијечење у установу ван надлежног фонда здравственог осигурања.
  5. сву ранију медицинску документацију са РТГ-снимцима и УЗ сликама
  6. прибор за личну хигијену, папуче,пешкир

Пацијент је дужан да прије пријема у Клинику учини преоеративну обраду која подразумјева:
– РТГ снимак срца и плућа,
1. ЕКГ,
2. Лабораторијски налаз (ККС,ШУК,ВК,ВЗ,уреа,креатин)
3. мишљење интернисте
4. налаз анестезиолога
Зависно од здравственог стања пацијента у јутарњој визити љекар одређује исхрану пацијенту за вријеме лежања. Обично је то лакша храна и доставља се три пута дневно. По отпусту из болнице такође се препоручује лакша исхрана.

За осигуране пацијенте трошкове услуга сноси Фонд здравственог осигурања РС. Код отпуста неки пацијенти плаћају партиципацију. Пацијент осигуран у здравственим фондовима са територије РС мора поред овјерене књижице имати и одобрење за одлазак на лијечење у другу здравствену установу.

Неосигурани пацијенти за лијечење треба да уплате аванс од 850 КМ, при пријему у болници. У рачуну је списак укупног потрошног материјала као и све услуге трошкова боравка у Клиници. Рачун се плаћа на лицу мјеста на благајни УКЦ РС или уплатом на рачун УКЦ РС.
Након припреме рачуна и отпусног писма болесник се отпушта са клинике, најкасније до 11:00 часова.
Посјете су радним даном од 16:00-17:00х, а викендом од 12:00-13:00х. Од посјетилаца се тражи да се придржавају упустава и правила клинике о понашању (галаме, сједења на кревету, пушења, хигијена, негативног утицаја на психичко стање пацијента, не користити мобилни телефон, не помјерати медицинске уређаје…). Ако посјетилац болује од грипа треба да се суздржава од посјете. Медицинско особље, љекар или шефови одјела увијек пружају информације о здравственом стању пацијента. Безбједност пацијента је на високом нивоу, па се очекује и од посјетилаца да ничим не угрозе ту безбједност.

Телефонски именик Kлинике

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука