У Одјељењу техничких дјелатности обављају се послови:

• одржавање машинских постројења, опреме и инсталација
• одржавање електроенергетских постројења, опреме и инсталација
• одржавање медицинске опреме
• одржавање телекомуникационе опреме
• одржавање грађевинских објеката, опреме и инсталација
• одржавање круга и унутрашњих површина објеката

Одјељење техничких дјелатности бави се одржавањем :

• машинских постројења, опреме и инсталација
• електроенергетских постројења опреме и инсталација
• медицинске опреме
• грађевинских објеката, опреме и инсталација
• круга и унутрашњих површина објеката

Телефонски именик Одјељења

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука