Служба клиничке рехабилитације према садашњој развојној организационој шеми организована је у оквиру шест основних рехабилитационих тимова усмјерених за рану рехабилитацију пацијената основних клиничких и њима сличне клиничке патологије: ортопедскотрауматолошке, пулмолошке, кардиоваскуларне, кардиопулмоналне, неуролошке и дјечије ране рехабилитације.

Основни рехабилитациони тим чине кинезитерапеути, респираторни физиотерапеути, окупациони физиотерапеут чијим радом руководи љекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације, а своју дјелатност обављају у склопу комплетног медицинског тима одређене клинике на којој раде према принципима мултидисциплинарног и мултипрофесионалног клиничког лијечења пацијента.Рана рехабилитација пацијената проводи се у јединицама интензивне медицине, полуинтензивне медицине, собама, односно болесничким креветима клиничких одјељења.

У Служби клиничке рехабилитације тренутно је запослено:
Два љекара специјалиста физикалне медицине и рехабилитације са научним степеном магистра медицинских наука, четири љекара на специјализацији из физикалне медицине и рехабилитације, шест дипломираних физиотерапеута, пет виших физиотерапеута и 15 средњих физиотерапеута.
У задњих двадесет година бројна медицинска научна истраживања потврђују утицај физичке активности /медицинских вјежби/ на регулацију низа метаболичких процеса, те значај ране мобилизације пацијената у току акутног клиничког лијечења, како у погледу превенције тешких клиничких компликација основне болести, тако и у ублажавању симптома болести и санацији насталих компликација.

Рана рехабилитација захтијева прије свега мултидисциплинарно постављени индивидуални рехабилитациони план који се прије свега односи на егзактно процијењени капацитет пацијента на физички напор и његове респираторне резерве, преморбидни општи функционални статус, стабилност виталних параметара како би примијењене физикалне процедуре омогућиле сигурну рану мобилизацију пацијента.

Индивидуално прилагођени рехабилитациони протоколи проводе се у склопу:
• раних рехабилитационих поступака у коронарној јединици са акутним инфарктом миокарда
• пријеоперативног и раног рехабилитационог третмана пацијената након имплантације аортокоронарног бy-пасс-а
• пријеоперативног и раног рехабилитационог третмана пацијената након операција на крвним судовима
• ране рехабилитације пацијената у јединицама интензивне медицине
• пулмолошке и ране рехабилитације пацијената на торакалној хирургији
• пријеоперативног и раног рехабилитационог постоперативног третмана пацијената опште, абдоминалне, уролошке, гинеколошке хирургије
• пријеоперативног и раног рехабилитационог постоперативног третмана пацијената у Клиници за ортопедију и Клиници за трауматологију
• раног рехабилитационог третмана пацијената са акутним неуролошким и неурохируршким стањима
• пријеоперативног и раног рехабилитационог третмана пацијената пластичне и реконструктивне хирургије и Центра за дојку
• раног рехабилитационог третмана педијатријских пацијената и пацијената Клинике за дјечију хирургију

Рехабилитација пацијената са тешким и врло тешким клиничким компликацијама захтијева пријоритетно рану рехабилитацију за:
• акутна клиничка стања која захтијевају услове интензивног и полуинтензивног лијечења
• трауматске повреде кичме, кичмене мождине и мозга
• тешке политрауме
• тешки акутни цереброваскуларни и срчани поремећај
• тешки плућни метаболички поремећај
• компликације прогресије малигних обољења

Ови пацијенти по пријему на лијечење потпуно су имобилни и овисни о туђој помоћи. Њихова рана мобилизација проводи се у оквиру усвојеног алгоритма превенције декубиталних улцера и ране мобилизације пацијената. Примјењујући концепт савремене компрехензивне рехабилитације засноване на биопсихолошким принципима уз холистички приступ, у рехабилитациони тим укључујемо и чланове породице са интерактивном едукацијом по типу пацијент-терапеут-породица. Овим промовишемо самоконтролу пацијената ( „СЕЛФ-МЕНАГЕМЕНТ“) редовног и адекватног узимања лијекова, провођења прилагођеног програма физичких активности и правилно коришћење медицинских помагала, апликатора медикаментозне терапије и отропедских ортоза и помагала.
Рана рехабилитација остварује неколико бенефита који се у првом реду огледају у побољшању мишићне трофике и физичке снаге, функционалној мобилности, побољшању квалитета живота, а истовремено доприноси смањењу хоспиталних трошкова, смањењу трајања механичке вентилације, као и броја поновљених хоспитализација.
Циљеви:
• 70% пацијената по отпусту са лијечења (5-8 хоспиталних дана) након кратког конвалесцентног периода способно је да се врати у свакодневне животне активности
• 10% пацијената наставља рану рехабилитацију на нивоу кућне његе – амбулантна/патронажна рана рехабилитација/, одложена стационарна рехабилитација
• 20% пацијената наставља рану рехабилитацију у специјализованим рехабилитационим установама путем директног премјештаја.

Телефонски именик Службе

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука