Осигураници ФЗО РС

Осигураници Фонда здравственог осигурања Републике Српске могу да користе услуге УКЦ РС уз овјерену упутницу љекара специјалисте породичне медицине надлежног Дома здравља. Прегледе је уз претходно заказивање могуће обавити сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова, а у одређеним амбулантама преглед је могуће обавити и у другој смјени.

Број телефона централе: 051/342-100

У хитним случајевима пацијенти се јављају у Службу хитне помоћи која ради 24 часа 365 дана у години, која их у складу са дијагнозом упућује на даље лијечење у УКЦ РС. У случају хоспитализације, обавезно је да се у року од 72 часа достави упутница надлежне филијале ФЗО РС клиници на коју је пацијент примљен.