Одјељење за шифрирање услуга обавља послове који се односе на шифрирање услуга, контролу исправности шифрирања у складу са утврђеним стандардима шифрирања и дају смјернице за уклањање уочених недостатака у шифрирању.