Основни елементи закључених уговора путем директног споразума на дан 15.03.2023. године.

Документ можете преузети ovdje.

15.03.2023.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.03.2023. године.

Документ можете преузети ovdje.

15.03.2023.


Приједлог измјена и допуна плана јавних набавки за 2022.годину.

Документ можете преузети ovdje.

01.03.2023.


Основни елементи закључених уговора путем директног споразума на дан 15.12.2022. године.

Документ можете преузети ovdje.

15.12.2022.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.12.2022. године.

Документ можете преузети ovdje.

15.12.2022.


Основни елементи закључених уговора путем директног споразума на дан 15.09.2022. године.

Документ можете преузети ovdje.

15.09.2022.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.09.2022. године.

Документ можете преузети ovdje.

15.09.2022.


Основни елементи закључених уговора путем директног споразума на дан 15.06.2022. године.

Документ можете преузети ovdje.

15.06.2022.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.06.2022. године.

Документ можете преузети ovdje.

15.06.2022.


Основни елементи закључених уговора путем директног споразума на дан 15.03.2022. године.

Документ можете преузети ovdje.

15.03.2022.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.03.2022. године.

Документ можете преузети ovdje.

15.03.2021.


Основне елементе закључених уговора путем директног споразума на дан 15.12.2021. године.

Документ можете преузети ovdje.

15.12.2021.


Основне елементе закључених уговора на дан 15.12.2021. године.

Документ можете преузети ovdje.

15.12.2021.


Основне елементе закључених уговора путем директног споразума на дан 15.09.2021. године.

Документ можете преузети oвдje.

19.06.2021.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.09.2021. године.

Документ можете преузети oвдje.

19.06.2021.


Основни елементи закључених уговора путем директног споразума на дан 15.06.2021. године.

Документ можете преузети oвдje.

15.06.2020.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.06.2021. године.

Документ можете преузети oвдje.

15.06.2020.


Основни елементи закључених уговора путем директног споразума на дан 15.03.2021. године.

Документ можете преузети oвдje.

15.12.2020.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.03.2021. године.

Документ можете преузети oвдje.

15.12.2020.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.12.2020. године.

Документ можете преузети oвдje.

15.12.2020.


Основни елементи заључених уговора проведених путем директиних споразума на дан 15.12.2020. године.

Документ можете преузети oвдje.

15.12.2020.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.09.2020. године.

Документ можете преузети oвдje.

15.09.2020.


Основни елементи заључених уговора проведених путем директиних споразума на дан 15.09.2020. године.

Документ можете преузети oвдje.

15.09.2020.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.06.2020. године.

Документ можете преузети oвдje.

15.06.2020.


Основни елементи заључених уговора проведених путем директиних споразума на дан 15.06.2020. године.

Документ можете преузети oвдje.

15.06.2020.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.03.2020. године.

Документ можете преузети oвдje.

15.03.2020.


Основни елементи заључених уговора проведених путем директиних споразума на дан 15.03.2020. године.

Документ можете преузети oвдje.

15.03.2020.


Основни елементи заључених уговора проведених путем директиних споразума на дан 15.12.2019. г.

Документ можете преузети oвдje.

15.12.2019.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.12.2019.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.12.2019.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.09.2019.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.09.2019.


Основни елементи закључених уговора путем директних споразума на дан 15.09.2019.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.09.2019.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.06.2019.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.06.2019.


Основни елементи закључених уговора путем директних споразума на дан 15.06.2019.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.06.2019.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.03.2019.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.03.2019.


Основни елементи закључених уговора путем директних споразума на дан 15.03.2019.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.03.2019.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.12.2018.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.12.2018.


Основни елементи закључених уговора путем директних споразума на дан 15.12.2018.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.12.2018.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.09.2018.г.

Документ можете преузети oвдje.

17.09.2018.


Основни елементи закључених уговора путем директних споразума на дан 15.09.2018.г.

Документ можете преузети oвдje.

17.09.2018.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.06.2018.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.06.2018.


Основни елементи закључених уговора путем директних споразума на дан 15.06.2018.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.06.2018.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.03.2018.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.03.2018.


Основни елементи закључених уговора путем директних споразума на дан 15.03.2018.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.03.2018.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.12.2017.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.12.2017.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.09.2017.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.09.2017.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.06.2017.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.06.2017.


Основни елементи закључених уговора на дан 15.03.2017.г.

Документ можете преузети oвдje.

15.03.2017.


Основни елементи закључених уговора за 15.12.2016.годину

Документ можете преузети oвдje.

15.12.2016.


Основни елементи закључених уговора за 2015 и 2016 годину

Документ можете преузети oвдje.

15.09.2016.


Основни елементи закључених уговора за 2015 и 2016 годину

Документ можете преузети овдје.

15.06.2016.


Основни елементи закључених уговора за 2015 годину

Документ можете преузети овдје.

15.03.2016.


Основни елементи закључених уговора

Документ можете преузети овдје.