Клиника за неурологију се бави дијагностиком и лијечењем неуролошких болести.
Клиника за неурологију се састоји од пет одјељења:

1. Одјељење за неуромишићне болести са општом неурологијом
2. Одјељење за цереброваскуларне болести са општом неурологијом
3. Одјељења за неурофизиологију са општом неурологијом
4. Одјељење – Центар за мождани удар
5. Одјељење за демијализациона обољења са општом неурологијом

Јединица за мождани удар (Stroke unit) обавља третман акутног можданог удара по свим савременим постулатима дијагностике и лијечења исхемијских и хеморагијских можданих удара. Ово је прва Јединица за мождани удар која је формирана у Босни и Херцерговини (31. марта 2007. године). У овој јединици се даје тромболитичка терапија у третману инфаркта мозга, уз класичну терапију инфаркта мозга.
Цереброваскуларно одјељење обавља дијагностику и лијечење свих врста можданих удара.
Ово одјељење посједује Неуросонолошки кабинет у коме се обавља преглед крвотока крвних судова врата и главе методом транскранијалног дуплекс скенирања и екстракранијално и дуплекс скенирања интракранијално.
Опште одјељење обавља дијагностику и лијечење демијелинационих обољења, неуромишићних обољења, неуродегенеративних обољења, главобоље, полинеуропатија…
При општем одјељењу постоји дневна болница.
У саставу овог одјељења раде Кабинет за електромионеурографију (ЕМНГ).
Центар за мултиплу склерозу бави се дијагностиком и лијечењем демијелинизационих обољења централног нервног система. У саставу одјељења ради кабинет за евоциране потенцијале и кабинет за изоелектрично фокусирање ликвора и серума, једини те врсте у БИХ. У саставу одјељења налази се и дневна болница.
Неурофизиолошко одјељење обавља дијагностику и лијечење епилепсија, болести поремећаја стања свијести, деменција и Паркинсона. Ово одјељење посједује Кабинет за дигитални ЕЕГ. Ово обољење посједује и специјализовани Кабинет назива Центар за болести спавања у коме се обавља полисомнографија, видео ЕЕГ надзирање. Ово је први кабинет ове врсте у Републици Српској.
У склопу Клинике за неурологију ради и Кабинет за акупунктуру.

Телефонски именик Kлинике

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука