Вијести

Захвалност Амбасаде Катара у БиХ за Универзитетски клинички центар Републике Српске

Седам држављања Катара и један држављанин Филипина су се дужи временски период лијечили у нашој установи због задобијених повреда у саобраћајној незгоди.

23/07/2021|

Универзитетски клинички центар Републике Српске придружује европским институцијама са респектабилним стручним и научним капацитетима

Недавно је објављен научни рад под називом  “Initial presenting manifestations in 16,486 patients with inborn errors of immunity include infections and noninfectious manifestations” у високо рангираном научном часопису Тхе Јоурнал оф Аллергy анд Цлиницал Иммунологy (Импакт фактор 14.110).

23/07/2021|

Представница УНИЦЕФ-а др Роунак Кан у посјети Универзитетском клиничком центру Републике Српске

Три године од завршетка процеса акредитације Клинике за гинекологију и акушерство УКЦ РС у оквиру УНИЦЕФ пројекта  „Акредитација болница – пријатеља беба”

14/07/2021|

Уведена нова процедура за најмлађе пацијенте Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Лијечење ретинопатије код пријевремено рођене дјеце интравитреалном апликацијом анти-ВЕГФ лијека

У Универзитетском клиничком центру Републике Српске уведена је нова процедура -интравитреална апликација анти-ВЕГФ лијека којом се лијечи ретинопатија код пријевремено рођене дјеце.

Наиме, код недоношчади због пријевременог рођења долази до здравствених проблема, односно компликација усљед прематуритета, међу којима су и проблеми са видом. Крвни судови ретине, задњег дијела ока, код недоношчади нису у потпуности развијени – периферни дио ретине је без крвних судова. Са пријевременим рођењем бебе, и оксигенотерапијом, прекида се уобичајени, нормални развој крвних судова ретине, а код половине недоношчади долази до развоја ретинопатије.

09/07/2021|

IN MEMORIAM

Прим.др Бoгдaн Стojaкoвић (1937-2021)

 Oбaвjeштaвaмo jaвнoст и зaпoслeнe дa je прeминуo нaш увaжeни љeкaр прим. др Бoгдaн Стojaкoвић.

Прим. др Бoгдaн Стojaкoвић рoђeн je 1937. у Бaњaлуци. Студиje мeдицинe зaпoчeo je нa Meдицинскoм фaкултeту у Сaрajeву, a зaвршиo гa 1964. гoдинe у Бeoгрaду. Нaкoн oбaвљeнoг љeкaрскoг стaжa зaпoслиo сe у Tузли кao љeкaр oпштe прaксe, дa би 1969. пoчeo дa рaди у Нeурoпсихиjaтриjскoj служби Meдицинскoг цeнтрa Tузлa, гдje je примљeн нa спeциjaлизaциjу. Toкoм 1971. гoдинe прeшao je у Бaњaлуку и зaпoслиo сe у Нeурoпсихиjaтриjскoj служби Meдицинскoг цeнтрa, гдje je нaстaвиo спeциjaлизaциjу. Истe гoдинe зaвршиo je eдукaциjу из eлeктрoeнцeфaлoгрaфиje, a 1972/73. шкoлскe гoдинe уписao je пoстдиплoмскe студиje из психoтeрaпиje у Цeнтру зa мeнтaлнo здрaвљe КБЦ Рeбрo у Зaгрeбу и из фoрeнзичкe психиjaтриje у Психиjaтриjскoj бoлници Врaпчe. Имeнoвaн je зa шeфa Oдсjeкa зa психoтeрaпиjу 1973. гoдинe, a 1977. пoстaвљeн je зa нaчeлникa Психиjaтриjскe службe, кoja je 1983. прeрaслa у Психиjaтриjску клинику. Дужнoст нaчeлникa Клиникe зa психиjaтриjу oбaвљao je дo свoг пeнзиoнисaњa 2002. гoдинe.

Биo je прeдсjeдник Кoмисиje зa психиjaтриjу, кoja je рaдилa нa aнaлизи стaњa психиjaтриjских бoлeсти, кaдрoвa, oпрeмe и рaспoлoживих прoстoрa. Имeнoвaн je 2000. гoдинe зa зaмjeникa прeдсjeдникa Удружeњa психиjaтaрa у БиХ. Учeствoвao je у тeoрeтскoj и прaктичнoj нaстaви нa Meдицинскoм фaкултeту у Бaњaлуци. Биo je члaн испитнe кoмисиje зa пoлaгaњe спeциjaлистичкoг испитa из нeурoпсихиjaтриje. Учeствoвao je у изрaди Moнoгрaфиje УКЦ РС у диjeлу кojи сe oднoси нa Клинику зa психиjaтриjу.

Кoмeмoрaтивнa сjeдницa пoвoдoм смрти прим др Бoгдaнa Стojaкoвићa oдржaћe сe дaнaс 7. jулa у 11:00 чaсoвa у Сaли бр. 2 у Цeнтрaлнoм мeдицинскoм блoку, a сaхрaнa ћe бити oбaвљeнa у 14:00 чaсoвa нa мjeснoм грoбљу у Слaтини.

07/07/2021|

Чувени свјетски грудни хирург др Диего Гонзалес Ривас у Универзитетском клиничком центру Републике Српске

Еминентни стручњак из области торакалне хирургије Дијего Гонзалез Ривас посјетио је  Универзитетски клинички центар Републике Српске, чиме је настављена посјета свјетских стручњака у нашој установи.

Ово је уједно била и прилика за сусрет грудних хирурга из региона, размјену искустава и успостављање сарадње између релативно малобројних кућа грудне хирургије у регији.

02/07/2021|

Похвале делегације Уралске регије из Руске Федерације за рад Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Делегација Уралске регије из Руске Федерације заједно са генералним директором Универзитетског клиничког центра Републике Српске проф. др Владом Ђајићем и сарадницима обишла је организационе јединице наше здравствене установе. Директор Прве болнице у Магнитогорску др Јевгениј Владимировић Шахлин рекао је да УКЦ Републике Српске и Прва болница у Русији имају исти приступ у пружању љекарске помоћи и рехабилитацији обољелих од ковида, те похвалио рад медицинског особља УКЦ РС на челу са проф. др Владом Ђајићем.

02/07/2021|

Савремени приступ у збрињавању препонске киле у Универзитетском клиничком центру Републике Српске

Тим Клинике за општу и абдоминалну хирургију Универзитетског клиничког центра Републике Српске урадио је лапароскопску операцију препонске киле.

Лапароскопска херниопластика је процедура која је комфорнија за пацијента јер је постоперативни опоравак болесника знатно бржи и боравак у болници у односу на класичну операцију је знатно краћи. Ријеч је о процедури која ће се редовно изводити у Клиници за општу и абдоминалну хирургију.

29/06/2021|

Основан Актив добровољних давалаца крви УKЦ РС

На Тргу Kрајине традиционално је обиљежен Свјетски дан добровољних давалаца крви, а акцији су се први пут организовано придружили и радници Универзитетског клиничког центра Републике Српске који су основали Актив добровољних давалаца крви УKЦ РС.

11/06/2021|

Посјета кинеске делегације Универзитетском клиничком центру Републике Српске

Најављена улагања Кине у здравствени сектор Републике Српске

Проф. др Владо Ђајић, генерални директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске одржао је данас радни састанак са почасним предсједником Агенције за техничку и економску сарадњу Кине и Европе (ЦЕАТЕЦ), Гуо Ђин Пином. На састанку је договорена сарадња Републике Српске и привредних компанија из Кине.

09/06/2021|