Операциони блок Универзитетског клиничког центра Републике Српске састоји се од четрнаест операционих сала. Хируршке сале су подијељене по клиникама.
У операционом блоку се изводе најкомпликованије оперативне процедуре из свих хируршких грана.
Операционом блоку припадају и тзв. „мале операционе сале“, у којима се изводе мали оперативни захвати у локалној анестезији.
Операционом блоку припада и блок стерилизације.

Телефонски именик Службе

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука