Збрињава пацијенте свих узраста у конзервативном и оперативном сегменту лијечења. Свакодневно се раде пријеми, отпусти, амбулантни рад (од 08:00 до 15:00 часова), конзилијарни рад, те рад за хитне случајеве од 00:00 до 24:00 часа.

Клиника се састоји од два одјељења:

1. Одјељење за конзервативно лијечење са кабинетима и амбулантама са општом офтамологијом
2. Одјељење оперативне и опште офтамологије.

Збрињавање пацијената из конзервативних болести је свакодневно и нема чекања. Збрињавање хируршких пацијената је свакодневно, међутим за поједине операције постоје и листе чекања. У Клиници су усвојени савремени оперативни захвати из области окулопластике и хирургије катаракте. У циљу је даље унапређење и осавремењивање Клинике у области свих активности.

Телефонски именик Kлинике

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука