Одјељење медицинске физике и заштите од јонизујућег зрачења обавља послове заштите од зрачења и медицинске физике прописане важећим актима у наведеној области, даје стручне савјете из области заштите од зрачења и медицинске физике.