У Заводу за микробиологију врши се бактериолошка дијагностика аеробних и анаеробних бактерија, дијагностика цријевних инфекција, дијагностика урогениталних инфекција, бактериолошка дијагностика туберкулозе, дијагностика паразитарних инфекција, серолошка дијагностика, санитарна микробиологија и дијагностика миколошких обољења.
Завод има тринаест лабораторија:

– Лабораторију за урогениталне инфекције,
– Лабораторију за пиокултуре,
– Лабораторију за анаеробне бактерије,
– Лабораторију за хемокултуре («Бацт/Алерт»),
– Лабораторију за копрокултуре,
– Лабораторију за микобактерије,
– Лабораторију за микологију,
– Лабораторију за паразитологију,
– Лабораторију за аутоматску идентификацију и тестирање осјетљивости («ВИТЕК»),
– Лабораторију за имунологију и серологију,
– Лабораторију за ПЦР дијагностику,
– Лабораторију за санитарну микробиологију и
– Лабораторију за прављење хранљивих подлога са стерилизацијом.

Телефонски бројеви Завода

Адреса: УЛ. 12 Беба бб Бања Лука