У Клиници за плућне болести се лијече неспецифичне упалне болести плућа и плеуре, дренажа плеуралних изљева и пнеумоторакса, туберклуоза и друге грануломатозе, опструктивне плућне болести, плућна тромбоемболија и малигне болести плућа и плеуре (ХТ, плеуродеза, термокаутеризација). У Клиници се спроводи физикални третман, инхалациона терапија, континуирана оксигенотерапија и неинвазивна вентилација плућа.

Развијајући се, Клиника је постала референтна установа за лијечење широког спектра плућних обољења.Технички је савремено опремљена што омогућује квалитетно дијагностиковање и лијечење плућних обољења уз савремени информативни систем.У Клиници се између осталог ради радиографија и дијаскопија плућа, ултразвучна дијагностика периферних сјена, плеуралних изљева и абдомена, бронхоскопија у локалној или општој анестезији са узимањем биоптичког материјала и бронхолавата, плеурална пункција (слијепа и под контролом ултразвука, дијагностичка и евакуациона), плеуроскопија, транторакална пункција, цитолошка дијагностика, спирометрија, бодyплетисмографија, алерголошко тестирање на инхалаторне и нутритивне алергене, гасна анализа крви у миру и под оптерећењем, неспецифични бронхопровокативни тест, бронходилататорни тест, ППД и ЕКГ.

Поред лијечења, Клиника је наставна база из пулмологије Медицинског факултета у Бања Луци.Упоредо са предавањима и вјежбама за студенте медицине и стоматологије у Клиници за плућне болести се обавља специјализантски стаж у оквиру специјализације из пулмологије, интерне медицине, опште и породичне медицине и других сродних грана. Клиника се састоји од три одјељења међусобно повезана у цјелину и кабинета за бронхологију и цитологију, функционалну дијагностику, физикалну терапију, ултразвук и ртг кабинета.
Одјељења :

1. Одјељење пулмологије са кабинетима, пријемно-поликлиничким трактом и полуинтензивном његом
2. Одјељење онкологије са општом пулмологијом
3. Одјељење за специфична плућна обољења и грануломатозне болести

Телефонски именик Kлинике

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука