Послови Службе: обавља опште, правне и кадровске послове за потребе Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
Служба за опште и правне послове састоји се из два одјељења:

  1. Одјељење правних послова: обављање свих правних послова у оквиру дјелатности Универзитетског клиничког центра Републике Српске, послови заступања Универзитетског клиничког центра РС на судовима и другим органима по овлаштењу генералног директора, обављање свих послова у вези са статусним промјенама Универзитетског клиничког центра РС, израда свих врста уговора, израда општих аката, персонални послови (заснивање и престанак радног односа, све евиденције у вези са радним односом и квалификационом структуром радника), послови око додјеле станова, евиденције и промјене у стамбеном фонду Универзитетског Клиничког центра Републике Српске, послови опслуживања Управног одбора и других органа Универзитетског Клиничког центра Републике Српске.
  2. Одјељење општих послова: обављање послова социјалног рада и заштите на раду, послова инвентарисања и умножавања, послова писарнице, архивских послова, дактилографских, курирских, обезбјеђење имовине и лица, послови заштите од пожара, информативно рецепцијски послови, послови преношења болесника – пренос покретних и непокретних болесника, превоз радника, превоз хране за исхрану болесника, обезбеђење превоза пословодног органа, обезбеђење превоза за консултативне прегледе те неопходан превоз за потребе Клиника, Завода и Службе, превоз свих врста роба, утовар и истовар робе, одржавање хигијене просторија административног дијела УКЦ РС, одржавање хигијене објеката, одржавање и уређење круга и зелених површина, уређење и одржавање парковског растиња и хортикултуре по објектима, те послови бријања и шишања.

 

          Телефонски именик Службе 

Адреса: Ул. 12 Беба бб, Бања Лука