SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE | Šef službe

  • 051/342-188 lok. 2188

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE | Sekretar službe

  • 051/342-337 lok. 2337

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE | Šef odjeljenja pravnih poslova

  • 051/342-279 lok. 2279

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE | Šef odjeljenja opštih poslova i zaštite na radu

  • 051/342-310 lok. 2310

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE | Šef odjeljenja organizacije pružanja zdravstvene njege i održavanja higjene

  • 051/342-316 lok. 2316

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE | Samostalni referent za zaštitu i zdravlje na radu

  • 051/343-351 lok. 3351

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE | Samostalni referent za poslove organa upravljanja

  • 051/342-176 lok. 2176

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE | Samostalni referent zastupanja

  • 051/342-188 lok. 2188

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE | Samostalni referent za radne odnose

  • 051/342-142 lok. 2142

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE | Samostalni referent za izradu normativnih akata

  • 051/342-213 lok. 2213
Strana 1 od 3123