Naziv:

Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane – Referentni centar intenzivne medicine za nehirurške grane,  UKC RS

Odjeljenja:

Odjeljenje intenzivnog liječenja za nehirurške grane

Odjeljenje poluintenzivne njege za nehirurške grane

Odjeljenje – Centar za edukaciju i kliničke vještine iz oblasti intenzivne medicine

Adresa:

Dvanaest beba bb; 78000 Banja Luka; Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 

Načelnik: prof. dr sc. med. Peđa Kovačević

Telefon: 051/342-603

Fax: 051/342-784

E-mail: pedja.kovacevic@kc-bl.com

 

Šef Odjeljenja intenzivnog liječenja za nehirurške grane: dr Danica Momčičević

Telefon: 051/342-603

Fax: 051/342-784

E-mail: danica.momcicevic@kc-bl.com

 

Šef Odjeljenja poluintenzivne njege za nehirurške grane: doc. dr sc.med. Saša Dragić

Telefon: 051/342-603

Fax: 051/342-784

E-mail: sasa.dragic@kc-bl.com

 

Šef Odjeljenja – Centar za edukaciju i kliničke vještine iz oblsti intenzivne medicine: dr Biljana Zlojutro

Telefon: 051/342-603

Fax: 051/342-784

E-mail: biljana.zlojutro@kc-bl.com

 

Šef Odjeljenja – Odjeljenje intenzivne medicine za zaražene virusom korona: dr Milka Jandrić

Telefon: 051/342-603

Fax: 051/342-784

E-mail: milka.jandric@kc-bl.com

 

Glavna sestra: Dragana Koljančić

Telefon: 051/342-725

E-mail: dragana.koljancic@kc-bl.com

 

Pult sestara

Telefon: 051/342-507