Hirurzi Klinike za plastično rekonstruktivnu hirurgiju UKC RS pružaju širok spektar usluga iz oblasti rekonstruktivne i estetske hirurgije. U klinici ordinira 11 ljekara, od toga 7 specijalista, te 4 specijalizanta, koji su specijalizovani za sljedeće oblasti:

– estetska plastična hirurgija

– rekonstruktivna hirurgija

– kraniofacijalna hirurgija

– pedijatrijska plastična hirurgija

– hirurgija šake

– opekotine

Hirurzi naše Klinike usko sarađuju sa ljekarima drugih specijalnosti kako bi pružili pacijentima sveobuhvatnu uslugu i zadovoljili  potrebe za estetskim ili rekonstruktivnim zahvatima.

Usluge koje pružamo na klinici uključuju:

Rekonstruktivna hirurgija

– Rekonstrukcija dojki nakon karcinoma

– Korekcija rascjepa nepca

– Hirurgija šake (povrede, infekcije, tumori, kongenitalne anomalije)

– Rekonstrukcija defekata nakon odstranjenja tumora

– Rekonstrukcija postoperativnih defekata

– Rekonstrukcija posttraumatskih defekata

– Ukljanjanje tumora kože i rekonstrukcija defekata

– Hirurško liječenje opekotina

Estetska hirurgija

– Abdominoplastika

– Augmentaciona mamoplastika (uvećanje, podizanje ili redukcija dojki)

– Blefaroplastika (korekcija i podmlađivanje kapaka)

– Liposukcija

– Otoplastika (korekcija uški)

– Rinoplastika (korekcija nosa)

– Revizija ožiljaka

U nastojanju da ostvarimo što bolju i sveobuhvatniju uslugu za naše pacijente, Klinika za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju je ostvarila kontakt sa prof. dr Marijanom Novakovićem, nekadašnjim načelnikom Vojnomedicinske akademije Beograd i jednim od vodećih stručnjaka ove oblasti. Prof. dr Marijan Novaković je dostupan ljekarima naše klinike za sve konsultacije, a u pojedinim slučajevima i za obavljanje složenih zahvata uz asistenciju naših ljekara.

KONTAKT

Ambulanta za plastčno-rekonstruktivnu hirurgiju se nalazi u ulici Zdrave Korde br. 1, te radi svakim radnim danom od 07:00 do 15:00h. Za pregled pacijenata nije potrebno prethodno naručivanje.

Kontakt tel: 00387 51 343 253

TIM

Dr Nikola Baroš, specijalista plastično-rekonstruktivne i estetske hirurgije

Načelnik Klinike za plastično-rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju

Kontakt tel: 00387 51 343 377

E mail: nikola.baros@kc-bl.com

www.drnikolabaros.com


Mr sci dr Branislava Pušac, specijalista plastično-rekonstruktivne i estetske hirurgije

Tel: 00387 51 373 219

E mail: branislava.pusac@kc-bl.com


Mr sci dr Nataša Zelinčević,  specijalista plastično-rekonstruktivne i estetske hirurgije

Tel: 00387 51 373 328

E mail: natasa.zelincevic@kc-bl.com


Dr Velibor Talić, specijalista plastično-rekonstruktivne i estetske hirurgije

Tel: 00387 51 373 328

E mail: velibor.talic@kc-bl.com


Dr Zvjezdana Zečević, specijalista plastično-rekonstruktivne i estetske hirurgije

Tel: 00387 51 373 328

E mail: zvjezdana.zecevic@kc-bl.com


Dr Srđan Veselinović, specijalista plastično-rekonstruktivne i estetske hirurgije

Tel: 00387 51 373 333

E mail: srdjan.veselinovic@kc-bl.com


Dr Miljan Petković, specijalizant plastično-rekonstruktivne hirurgije

Tel: 00387 51 373 219

E mail: miljan.petkovic@kc-bl.com


Dr Goran Vukadinović, specijalizant plastično-rekonstruktivne hirurgije

Tel: 00387 51 373 264

E mail: goran.vukadinovic@kc-bl.com


Dr Maja Slijepčević, specijalizant plastično-rekonstruktivne hirurgije

Tel: 00387 51 373 264

E mail: maja.slijepcevic@kc-bl.com


Dr Zlata Popović, specijalizant plastično-rekonstruktivne hirurgije

Tel: 00387 51 373 264

E mail: zlata.popovic@kc-bl.com


CV dr Nikola Baroš

http://www.drnikolabaros.com/rezime.html

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka