Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane – Referentni centar intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske je jedina organizaciona jedinica u UKC RS koja je certifikovana po tipu ISO 9001-2015 i to od juna 2018. godine.

Ovaj certifikat predstavlja i svojevrsno priznanje Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane za uspostavljanje kako opštih tako i specifičnih procedura i postupaka, a sve u cilju kontinuiranog unapređenja funkcionisanja Klinike.

Prvi opseg certifikacije se odnosio na liječenje kritično oboljeih nehirurških pacijenata, a u  junu 2019. godine je izvršena prva reocjena u sklopu ISO 9001-2015 certifikacije, gdje je ne samo zadržan prethodni status nego je i u rekordnom roku od godinu dana postignut niz poboljšanja i postiguća, te je opseg certiikacije proširen za još jednu stavku koja se odnosi na edukaciju iz oblasti intenzivne terapije.

Osoblje Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane i dalje u kontinuitetu unapređuje sve sfere svoga funkcionisanja a sve u cilju pružanja bolje usluge krajnjim korisnicima – našim pacijentima. ISO 9001-2015 paket i sam proces certifikacije i održavanja statusa certifikovane organizacione jedinice je svakako alat kojim nastojimo da ostanemo centar izvrsnosti i referentna ustanova, ali i da idemo ukorak sa pozitivnim razvojnim svjetskim trendovima iz ove oblasti.