Obavlja sve usluge sekundarnog i tercijarnog nivoa iz urologije. Vrši dijagnostiku uroloških oboljenja svih vrsta složenosti, kao i edukaciju ljekara i medicinskih tehničara iz urologije. Vrši liječenje bolesnika sa urolitijazom (kamenci urinarnog sistema) metodom ESWL (ekstrakorp. litotripsija), primjenjuje endoskopske metode (ureterolitotripsija), kao i klasične operativne zahvate. U Klinici se liječe benigna oboljenja urotrakta svih nivoa složenosti i primjenjuju sve endoskopske dijagnostičke i operativne procedure, primjenjuju perkutane uretrostomije i punkcije bubrežnih cista.
Uskoro započinjemo sa laparoskopskim operativnim metodom niže i srednje složenosti.
Klinika se sastoji od dva odjeljenja, jedne ambulante i jednog kabineta za ESWL.
Odjeljenja:

  • Odjeljenje konzervativne urologije sa kabinetima i ambulantama
  • Odjeljenje operativne urologije sa poluintenzivnom njegom

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka