Svaki krevet posjeduje najnoviju opremu za boravak i tretman pacijenta:

 • antidekubitalni dušek uz elektronsku kontrolu pozicije kreveta – uzglavlja,
 • kompletan monitoring sa modulima za kontinuirani EKG, perifernu saturaciju, broj respiracija u minuti, krvni pritisak – neinvazivno i invazivno mjerenje, temperaturu, ostale oblici invazivnog monitoringa (CVP, ICP), BIS monitoring, kontinuirani EEG, cCO2 modul
 • centralna monitoring stanica
 • mehanički ventilatori sa modulima za nebulizaciju, neinvazivnu i više modova invazivne ventilacije, NAVA module
 • pumpe za aspiraciju uz svaki krevet
 • kiseonični dozatori uz svaki krevet
 • pumpe za precizno doziranje lijekova – perfuzori i infuzomati
 • pumpe za enteralnu ishranu
 • Stropne i krevet lampe

Klinika intenzivne medicine raspolaže i najsavremenijom opremom kao jedina u RS  i BiH, kao što su:

 • defibrilator monitori sa mogućnošću ekstrernog pejsinga
 • aparati za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju – ECMO (2 aparata)
 • aparat za kontinuirane metode dijalize – CVVHDF, CVVHD, plazmafereza; mogućnost upotrebe Cytosorb filtera
 • hemoaparat za tromboelastometriju – ROTEM
 • Uređaje za HighFlow oksigenaciju
 • Aparat za invazivnu terapijsku hipotermiju
 • Blanketi za neinvazivno hlađenje i grijanje
 • Ćebe za neinvazivno grijanje
 • Grijači infuzija za zagrijavanje
 • Sistemi za brzu aplikaciju krvi i fluida
 • Pumpe za toraks-drenažu
 • Setovi za inhalaciju pacijenta
 • Mobilni lift za bolesnike
 • Auto puls uređaj za masažu srca
 • Gasni analizatori
 • Sofisticirani UZV aparat uz 5 sondi (ima i mogućnost TEE)
 • Aparat za aplikaciju inhalatornog NO
 • Edwards monitor za invazivni monitoring hemodinamike
 • Portabilni respiratori
 • Bronhoskopi
 • Video intubacioni laringoskopi
 • Moderni strečeri
 • Transportne kiseoničke boce sa raznim konektorima
 • Portabilni mini pulsni oksimetri
 • Pumpe za profilaksu duboke venske tromboze
 • Oftalmoskop, otoskop, rinoskop
 • Uređaji za registrovanje i ispis EKG
 • Rashladni uređaji za čuvanje lijekova i materijala sa posebnim zahtjevima skladištenja
 • Uređaj za brzu detekciju patogena i gena rezistencije na antibiotike