Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke EKG monitora i EKG holtera za potrebe Klinike za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdfovdje.
 22.04.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatima „Unyvero“ i „Render bc 32“.
 • Odluku možete preuzeti pdfovdje.
 18.04.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-1492-7/24 od 18.04.2024. godine, za nabavku neurohirurških vatica za potrebe Kliničke apoteke.
 • Odluku možete preuzeti pdfovdje.
 18.04.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude zadi nabavke aparata za hemodinamski monitoring za potrebe Kl. za anesteziju i intenzivno liječenje.
 • Odluku možete preuzeti pdfovdje.
 18.04.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2013-6-24 radi nabavke potrošnog materijala i rezervnih dijelova za aspiracione pumpe proizvođača „ÜZÜMCÜ” – model NOVELA za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
 • Odluku možete preuzeti pdfovdje.
 17.04.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke softvera za nadogradnju Carto sistema za potrebe sale za elektrofiziologiju srca Klinike za kardiologiju.
 • Odluku možete preuzeti pdfovdje.
 17.04.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke defibrilatora za potrebe Klinike za dječije bolesti.
 • Odluku možete preuzeti pdfovdje.
 17.04.2024

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala za aparat Multifiltrate proizvođača Fresenius medical care.
 • Odluku možete preuzeti pdfovdje.
 15.04.2024

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-11340-27/23 od 12.04.2024. godine, vezano za postupak zajedničke nabavke neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice (NIPT).
 • Odluku možete preuzeti pdfovdje.
 15.04.2024

 Odluku o poništenju nabavke usluga syber security.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.04.2024


Odluka o izboru najpovoljinije ponude za nabavku htz opreme za radnike Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdfovdje.
 10.04.2024

  Odluka o izboru najpovoljinije ponude za nabavku htz opreme za radnike Univerzitetskog kliničkog centra RS.
 • Odluku možete preuzeti pdfovdje.
 10.04.2024

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke nabavke sondi za diodni oftalmološki laser (ciklo procedure) Vitra 810 proizvođača Quantel Medical za potrebe Klinike za očne bolesti.
 • Odluku možete preuzeti pdfovdje.
 10.04.2024

Odluka o poništenju postupka nabavke u postupku nabavke usluga servisiranja respiratora i servoventilatora raznih proizvođača za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.04.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-540-6/24 od 08.04.2024. godine u postupku nabavke radi izvođenja radova separata za sistem hlađenja objekta za pružanje zdravstvene zaštite oboljelim od malignih bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdfovdje.
 09.04.2024

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke medicinskog časopisa za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.
 • Odluku možete preuzeti pdfovdje.

05.04.2024


 Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sonde kompatibilne sa ultrazvučnim aparatom Acuson Sequoia.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2024


 Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke mikrohirurškog instrumentarija za potrebe MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2024


Odluka o poništenju postupka nabavke u postupku nabavke usluga servisiranja respiratora i servoventilatora raznih proizvođača za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.04.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke video stuba sa dva fleksibilna bronhoskopa za potrebe Klinike za plućne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.04.2024


 Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa gasnim analizatorom GEM Premier 5000 (point of care gasni analizator sa integrisanim oksimetrom) za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.04.2024


 Odluka o poništenju postupka nabavke signatura/etiketa za signiranje lijekova za potrebe Kliničke apoteke.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.04.2024


Odluka o izboru najpovoljinije ponude za nabavku potrošnog materijala za aparat za gasne analize krvi COBAS b221 za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.03.2024


 Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za transpedikularnu fiksaciju kičme za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2024


 Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke radi izvođenja radova  na adaptaciji površine za parking prostora.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-19480-1/23 radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi održavanja LIS-a za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke medicinskog časopisa za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke jednokratnog posuđa za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke laboratorijskog frižidera i zamrzivača.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.03.2024


Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge angažovanja vanjskog saradnika na izradi zaštite prostora od jonizirajućeg zračenja u centru urgentne medicine, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.03.2024


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke (za lotove od 1 do 100) za tender broj: 01-16914-1/23 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda (za lotove od 1 do 100) za tender broj: 01-16914-1/23 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.03.2024


Odluka o poništenju dijela postupka vezano za nabavku materijala za biopsije za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda vezano za nabavku materijala za biopsije za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke transportnog kontejnera sa tečnim azotom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke video endoskopskog sistema za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga servisiranja UZV aparata Philips – Epiq Elite za potrebe Klinike za torakalnu hirurgiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga servisiranja ultrazvučnih aparata proizvođača „ESAOTE“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske .

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke EKG elektroda za odrasle za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.03.2024


Odluka o izboru.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke software-a za prozivanje pacijenata u ambulantama za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke vatrogasne opreme.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.03.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke intraokularnih prednjekomornih PMMA sočiva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (drugi izbor) radi nabavke zamrzivača za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga održavanja higijene od strane vanjskog izvođača prostora objekata UKC RS na lokaciji Zdrave Korde 1.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: o1-19540-1/23 radi nabavke usluga servisiranja transportnih respiratora proizvođača HAMILTON.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  za tender broj: 01-19394-1/23 radi nabavke materijala za krio ablaciju za potrebe Klinike za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  radi nabavke kanti pepeljara i kanti za otpatke za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke tableta za elektronske temperaturne liste, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke hidroksipropilmetilceluloza 2% gela za ekstraokularnu upotrebu za potrebe Klinike za očne bolest.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke mrežne opreme.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-15772-1/23 radi nabavke testova za dijagnostiku prsnuća plodovih ovoja za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i montaža sistema za hlađenje i klima uređaja za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  radi nabavke potrošnog medicinskog materijala za multifunkcionalni elektro-vazdušni motorni sistem Velocity Alpha.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za ENDOSAFE® aparat za određivanje bakterijskih endotoksina za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-8299-9/23 od 19.02.2024.g. radi nabavke linearnih zakrivljenih staplera za potrebe Službe op. sala UKCRS putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke hemikalija za potrebe Zavoda za kliničku patologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2024


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke u postupku nabavke hemikalija za potrebe Zavoda za kliničku patologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-19103-5/23 od 19.02.2024.g.  radi nabavke oftalmoloških prekrivki sa incizijskom folijom i integrisanom kesicom za skupljanje tečnosti za potrebe Klinike za očne bolesti putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke Acunav swiftlink cable kompatibilnog sa ultrazvučnim aparatom GE VIVIDiq.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  za tender broj: 01-12869-1/23 radi nabavke radiotalasnog aparata za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.02.2024


Odluka o izboru- nabavke jednokomorne suhe torakalne drenaze za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme i instrumenata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2024


Odluka o poništenju postupka nabavke u ponovljenom postupku nabavke instrumenata za laringomikroskopiju za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.02.2024


Odluka o poništenju postupka nabavke u postupku održavanja LIS-a za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17389-5/23 od 12.02.2024. godine radi nabavke Pudenc-sistema za neurohirurgiju za potrebe Službe operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-14931-5/23 od 7.2.2024.godine u postupku nabavke jednokratnih univerzalnih op. setova i sterilnih hirurških mantila za potrebe Službe op. sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16127-6-23 od 06.02.2024. godine radi nabavke televizora za potrebe video nadzora hirurških sala.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke hemikalija, farmaceutskih sirovina, ambalaže i pribora za potrebe Kliničke apoteke, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.02.2024


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke u postupku nabavke hemikalija, farmaceutskih sirovina, ambalaže i pribora za potrebe Kliničke apoteke, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16769-6/23 od 06.02.2024. godine u postupku nabavke opreme za dijagnostiku autoimunih bolesti metodom indirektne imunofluorescencije za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-14108-6/23 od 06.02.2024. godine u postupku nabavke doplih dušeka sa navlakom i grijačem i vodenih dušeka (za već postojeće krevete) za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke termalnog papira za EKG, CTG i printere na UZ aparatima za potrebe UKC-RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke tekstila, deka, jastuka i pamučnih tetra pelena za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke vodenog kupatila za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke IP telefona za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke lož ulja srednjeg „S“ (LUS) – MAZUTA  za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-18721-1/23 radi nabavke fluida za vitreoretinalne operacije za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.02.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 16129-5/23 od 26.01.2024.god. radi nabavke usluga održavanja, servisiranja i potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja za planiranje, razvoj i održavanje informacionih tehnologija.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke serverske infrastrukture.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-15080-9/23 od 25.01.2024. godine RADI NABAVKE USLUGA PRANJA, SUŠENJA I PEGLANJA BOLNIČKOG RUBLJA ZA POTREBE UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke formalina za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-12692-1/23 radi nabavke medicinskih radioloških monitora i radnih stanica za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2024


Odluka o izboru br: 01-9639-5/23 od 22.01.2024.g. radi nabavke CO2 za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2024


Odlukа o poništenju postupka nabavke u postupku nabavke instrumenata za laringomikroskopiju za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sterilnog lubrikantnog gela za potrebe Kliničke apoteke, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj:  01-14557-1/23 radi nabavke aparata za spirometriju, bodipletizmografiju i impulsnu oscilometriju za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2024


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-13748-1/23 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-13748-1/23 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Klinike za plastično – rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi sanacije odvodne fekalne instalacije u podrumu Klinike za infektivne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-15662-1/23 radi izvođenja radova na instalacijama medicinskih gasova (medicinski komprimovani vazduh) za potrebe Dječije intenzivne njege.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj:  01-13177-1/23 radi nabavke generatora, rastvora, prekursora i referentnih standarda za obilježavanje ⁶⁸Ga i ¹⁷⁷Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke midrijatika za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke ultrazvučnih aparata za potrebe UKC-a.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2024


Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke setova za intraoperativno spašavanje krvi za aparat Fresenius Kabi.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja analizatora raznih proizvođača.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.01.2024


Odluka o poništenju postupka JN radi nabavke sondi za diodni oftalmološki laser (ciklo procedure) Vitra 810 proizvođača Quantel Medical za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke implantata za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke licenci za laboratorijski sistem Bionet.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke disperzivnog viskoelastika za intraokularnu primjenu za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnijije ponude radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke  potrošnog materijala za potrebe Angio-sale u Zavodu za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16287-5/23 od 12.01.2024. godine radi nabavke potrošnog materijala za izvođenje HIPEC-procedura za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi preuzimanja citostatskog otpada, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke automatskog analizatora za PCR dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u ponovljenom postupku zbrinjavanja otpadnog mazuta, čišćenja mazutnog cjevovoda i sanacije izmjenjivača toplote, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2024


Odluka o poništenju postupka ponovljene nabavke filtera za ekstrakorporalno uklanjanje patogena.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2024


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke usluga oglašavanja tekstova, oglasa i konkursa u dnevnim novinama za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2024


Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-17162-7/23 od dana 03.01.2024. godine, vezano za postupak nabavke potrošnog materijala  za ekstrakorporalnu cirkulaciju za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane i Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.01.2024