Odjeljenje za unapređenje i monitoring kvaliteta obavlja poslove koji se odnose na uvođenje sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u bolnički sektor, razvoj kliničkog informacionog sistema i vrši nadzor nad provođenjem sistema menadžmenta i sistema kvaliteta i kliničkog informacionog sistema.