U Službi za torakalnu hirurgiju se operativno tretira oboljenja grudnog koša i štitaste žlijezde. Procedure: VATS, medijastinoskopija, pleuroskopija (endoskopske metode), otvorena hirurgija grudnog koša (pulmektomije, lobektomije, atipične resekcije i sl.), otvorena dijagnostika grudnog koša (biopsija po Danielsu, biopsije po Massenu i Klassenu), te palijativni tretman štitne i paraštitne žlijezde (lobektomije, loboistkomentomije, totalne tireidektomije), Sleev lobectomia, VATS thimectomia, Dorsalna sympatectomia, Uniportal VATS lobectomia.

Telefonski imenik Službe

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka