Klinika za dječiju hirurgiju zbrinjava hiruršku problematiku kod djece uzrasta do 15 godina. Zbrinjava se problematika iz torakalne, abdominalne hirurgije, urologije, ortopedije i traumatologije te plastične hirurgije. Hitna hirurška problematika rješava se u ambulanti za dječiju hirurgiju koja radi 24 časa. Specijalističke ambulante rade svaki dan od 09:00 do 14:00 časova.

U Klinici radi šest ljekara specijalista.

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka