Pruža sve vrste hirurških i konzervativnih usluga  iz oblasti dječije hirurgije. Osoblje Klinike za dječiju hirurgiju je obučeno za rad sa djecom i adolescentima gdje se vodi briga kako o fizičkom tako i psihičkom i emocionalnom integritetu prilikom pružanja najbolje moguće zdravstvene zaštite za najmlađe pacijente.

U okviru dječije hirurške klinike obavljaju se sledeće procedure:

 • Hospitalni tretman  novorođenčadi ,djece predškolskog,školskog uzrasta do adolescenata
 • Obavljanje specijalističkih pregleda
 • Sprovođenje dijagnostičkih  procedura
 • Izvodi se  širok spektar operativnih zahvata
 • Ultrazvuk  abdomena i urogenitalnog trakta
 • Ultrazvučni skrining razvojnog poremećaja kukova kod beba
 • Obavlja konzilijarno konsultativne preglede na tercijarnom nivou na  klinici za dječije bolesti
 • Dolasci ljekara spoljnih saradnika radi edukacije i sprovođenja složenijih operativnih zahvata
 • Stručno mišljenje za liječenje pacijenata u inostranstvu putem konzilija
 • Izvođenje praktično-teorijske  nastave  za sudente medicine i stomatologije
 • Edukacija i odrađivanje pripravničkog staža za studente zdravstvene njege i đake nakon završene srednje medicinske škole
 • Teorijsko-praktična nastava u okviru specijalističkih studija

Operativni zahvati koji se izvode  na Klinici za dječiju hirurgiju  iz  oblasti Ortopedije:

 • Kongenitalne anomalije šake(sindaktilija,polidaktilija) kongenitalne deformiteti stopala
 • Stečeni deformiteti stopala
 • Biopsija kosti
 • Korektivne osteotomije karlice
 • Korektivne osteotomije dugih kostiju
 • Hirurško liječenje razvojnog poremećaja kuka
 • Hirurško liječenje benignih koštanih tumora i cisti
 • Minimalno invazivni hirurški tretman preloma  dugih kostiju ekstremiteta ESIN (Elastic  stable intramedullary nailing) metodom
 • Operativno liječenje preloma kostiju sa spoljašnjom i unutrašnjom fiksacijom

Neonatologije hirurgije :

 • Operativno liječenje komplikacija  nekrotizirajućeg enterokolitisa
 • Operativno liječenje ileusa
 • Kreiranje intestinalnih stoma
 • Rekonstrukcija intestinalnih stoma
 • Liječenje kongenitalnih anomalija prednjeg  trbušnog zida
 • Operativno liječenje hipertrofične stenoze pilorusa
 • Urođene anomalije digestivnog trakta(atrezije,stenoze i malrotacije crijeva).

Urologije:

 • Liječenje urođenih anomalija gornjeg I donjeg urinarnog trakta kao i rekonstruktivne operacije genitalija
 • Correctio curvature penis(korekcija urođenog krivljenja penisa)
 • Uretroplastica cum dartos flap(operacije svih oblika hipospadija kreiranjem lokalnih režnjeva )
 • Plastica cutis penis(plastično-rekonstruktivne operacije prepucijuma)
 • Cystofix cystostomia(suprapubična derivacija urina-cistostomija)
 • Hydronephrosis obstructive ureteropelvica(operacije hidronefroze –pijeloplastika)
 • Catheterisatio v. urinariae(kateterizacija mokraćne bešike-plasiranje katetera)
 • Operacija nespuštenih testisa-ingvinalna pozicija
 • Laparoskopska operacija abdominalnih testisa-orhidopeksija)
 • Operativno liječenje vodene kile -hidrocela
 • Reimplantacija uretera kod vezikoureteralnog refluksa ili megauretera
 • Implantacija testikularne proteze
 • Hitna ili elektivna orhiektomija
 • Operacija proširenih vena testisa (varicocelectomia laparoscopica)
 • Endoskopsko liječenje veziko-ureteralnog refluksa
 • Crkumcizija

Plastične i rekonstruktivne hirurgije :

 • Obrada i previjanje opekotinskih rana  do 60% opečene površine
 • Autotransplantacija  kože
 • Ekscizija/ekstirpacija tumorskih promjena u nivou kože,potkože I dubljih tkivnih struktura
 • Konzervativno I hirurško liječenje  vaskularnih I limfatičnih malformacija
 • Korekcija ožiljaka nakon opekotina ili povreda
 • Rekonstrukcija  povrede tetive
 • Operacija uraslog nokta na stopalima

 Abdominalne hirurgije

 • Operativno liječenje upale apendiksa klasičnim I laparoskopskim pristupom
 • Operativno liječenje ileusa tankog I debelog crijeva
 • Operativno liječenje ileusa crijeva kreiranjem intestinalnih stoma
 • Hirurško liječenje preponske kile,umbilikalne kile ,reponibilne ili  uklještene kile
 • Operativno liječenje ciste I torzije  janika klasičnim ili laparoskopskim pristupom
 • Odstranjenje slezine kod hematološkog oboljenja ili  kod traume
 • Hirurški zbrinjavanje  povrede jetre
 • Odstranjenje ehinokokne ciste na jetri
 • Resekcija I rekonstrukcija crijeva
 • Ekstirpacija intraabdominalnih cističnih formacija-mezenterijalne ciste
 • Plasiranje PEG-a,
 • Balon dilatacija jednjaka
 • Drenaža i punkcija pleuralnog prostora
 • Plasiranje Hickman katetera
 • Operativno liječenje žučne kese laparoskopskim pristupom

Organizaciona struktura Klinike za dječiju hirurgiju

Prijemna  ambulanta

 • Trijaža ,pregled,dijagnostika tokom 24 sata/7 dana
 • Prijem djeteta za elektivni operativni zahvat
 • Prijem djeteta u hitnom stanju i pružanje adekvatne stručne pomoći
 • Uspostavljanje komunikacije i saradnje sa roditeljima,odnosno starateljima bolesnog djeteta
 • U sklopu prijemne ambulante je sala gdje se izvode manje složeni operativni zahvati u lokalnoj Anesteziji

Specijalistička ambulanta

 • Pruža usluge  specijalističko-kosultativne zdravstvene zaštite
 • Kontrolni pregledi
 • Dijagnostičke pretrage
 • Specijalistička ambulanta radi svakim radnim danom od 9-14 h
 • Ultrazvučni skrining razvojnog poremećaja kukova kod beba se obavljaju prema narućivanju ( ponedeljak, četvrtak)
 • Ultrazvučni pregledi  abdomena i urogenitalnog trakta se obavljaju  prema naručivanju (utorak)
 • Zakazivanje termina za prvi pregled ,kontrolni pregled i ultrazvučni pregled je na brojeve telefona     051 342-313 ili 051 342 -314 svakim radnim danom od 12-13 h

Gipsaona

Postavljanje i mjenjanje  imobilizacijskih udlaga kroz zakazane i hitne preglede

Operaciona sala

 • Dio Klinike za dječiju hirurgiju  u kom se uz odgovarajuće uslove  i  pridražavanje svih mjera antisepse i asepse , dgovarajuće  opreme,organizacije i timskog rada  izvode  složeni operativni zahvati kod djece i adolescenata
 • Prema programu operativnih zahvata operišu se elektivni pacijenti koji su unaprijed  određeni za operativni    zahvat  i hitni pacijenti koji podliježu  hirurškom zbrinjavanju u što kraćem vremenu

Odjel

 • Prijem djeteta na kliniku
 • Uspostavljanje komunikacije i ostvarivanje saradnje sa hospitalizovanim djetetom i njegovom   pratnjom
 • Sprovođenje svih dijagnostičko- terapijskih postupaka kod hospitalizovanog djeteta
 • Preoperativna priprema i postoperativna njega djece predviđene za operativni zahvat
 • Otpust djeteta uz savjete nakon  liječenja i oporavka na klinici

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka