Centar za dojku formiran je 1. juna 2008. godine.

Osnovna namjena i razlog formiranja Centra je unapređenje i poboljšanje rezultata dijagnostike i liječenja karcinoma dojke, kao i primjena savremenih principa onkoplastične hirurgije u liječenju karcinoma dojke, koja podrazumijeva poštednu hirurgiju dojke uz određivanje sentinel limfnog nodusa, ROLL markaciju nepalpabilnih lezija dojke, te primarnu i sekundarnu rekonstrukciju dojke nakon ablacije.

Rekonstrukcija dojke je, pogotovo sa psihološkog aspekta, veoma bitan postupak, jer dojka nije samo običan parni organ koji se, u slučaju bolesti može odstraniti, ona je izraz ženstvenosti i materinstva i ima veliku ulogu u psihološkom životu žena.

U Centru za dojku se primjenjuje multidisciplinarni pristup, odnosno pacijentkinje zajednički tretiraju radiolozi, patolozi, onkolozi, opšti hirurzi.

Konzilijum za tumore dojki se održava svakog utorka i petka sa početkom u 12.00 časova u specijalističkoj ambulanti Centra za dojku koja se nalazi u suterenu zgrade Maternitea.

Pacijenti se zakazuju za konzilijum na broj telefona 051/342-242.

Prvi i kontrolni pregled se obavlja u specijalističkoj ambulanti koja radi od 07.00 do 15.00 časova. Za svaki pregled je neophodno imati uputnicu izdatu od strane porodičnog ljekara.
Centar za dojku u ovom trenutku raspolaže sa dvije bolesničke sobe sa po tri kreveta i previjalištem za potrebe hospitalizovanih pacijenata.

Telefonski imenik Centra za dojku

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka