Klinika za kardiologiju je vodeća klinika u zemlji koja uspješno primjenjuje najnovije invazivne i neinvazivne dijagnostičke i terapisjke metode i procedure koje moderna kardiologija poznaje.

Klinika se sastoji se od četiri odjeljenja, dva kabineta za ultrazvuk srca, kabineta za ergometriju, tri kardiološke ambulante i jedne konzilijarne ambulante.

Odjeljenja:

  • Koronarno odjeljenje
  • Odjeljenje opšte kardiologije sa funkcionalnom dijagnostikom i kardiološkim ambulantama
  • Odjeljenje interventne kardiologije
  • Odjeljenje za elektrofiziologiju srca i poremećaje srčanog ritma

Za prvi kardiološki pregled i kontrolni kardiološki pregled:

Molimo da se zakazivanje putem telefona vrši radnim danom  na tel. 051 342 614.

Za Kontrole PM i Aritmolšku ambulantu:

Molimo da se zakazivanje putem telefona vrši na tel. broj 051 342 517 u vremenu od 13-15h.

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, BanjaLuka

 

 

U sali za interventnu kardiologiju 3000. procedura