Odjeljenje medicinske fizike i zaštite od jonizujućeg zračenja obavlja poslove zaštite od zračenja i medicinske fizike propisane važećim aktima u navedenoj oblasti, daje stručne savjete iz oblasti zaštite od zračenja i medicinske fizike.