Klinika za unutrašnje bolesti se sastoji od pet odjeljenja u kojima se pacijentima nudi kompletna laboratorijska, biohemijska i imunološka dijagnostika kao i niz dijagnostičkih procedura.

Odjeljenja u okviru Klinike za unutrašnje bolesti su:

  • Odjeljenje gastroenterologije, hepatologije i toksikologije sa opštom internom medicinom
  • Odjeljenje nefrologije sa opštom internom medicinom
  • Odjeljenje hematologije sa opštom internom medicinom
  • Odjeljenje reumatologije sa opštom internom medicinom
  • Odjeljenje endokrinologije sa opštom internom medicinom

Pored odjeljenja, u okviru klinike se nalaze i četiri subspecijalističke ambulante (za gastroenterologiju, hematologiju, reumatologiju i nefrologiju), specijalistička internistička i konzilijarne internističke ambulante, te ambulanta za pripremu bolesnika za transplantaciju bubrega i vođenje posttransplantiranih pacijenata.

U odjeljenju za gastroeenterologiju i hepatologiju, pored redovne dijagnostike i usluga liječenja, vrši se i edukacija pacijenata iz higijensko-dijetetskog režima života i ishrane za pojedina oboljenja (ulcerozni kolitis i Kronova bolest, oboljenja jetre, pankreasa, žuči, te ulkusne bolesti) uz dostavljanje liste sa adekvatnim dijetnim načinom prehrane, te edukacija pacijenata po pitanju adekvatnog i pravovremenog prepoznavanja znakova krvarenja iz gornjih/donjih partija gastrointestinalnog trakta. Takođe, radi se i urgentna gastroskopija pacijenta sa znakovima akutnog krvarenja, bez prethodne pripreme pacijenta.

Kabineti:

Kabinet za osteodenzitometriju,
Kabinet za osteoporozu je pod rukovodstvom tima ljekara koji sačinjavaju dva reumatologa, dva endokrinologa, jedan ortoped i jedan fizijatar.

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka