Osiguranici FZO RS

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske mogu da koriste usluge UKC RS uz ovjerenu uputnicu lјekara specijaliste porodične medicine nadležnog Doma zdravlјa. Preglede je uz prethodno zakazivanje moguće obaviti svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova, a u određenim ambulantama pregled je moguće obaviti i u drugoj smjeni.

Broj telefona centrale: 051/342-100

U hitnim slučajevima pacijenti se javlјaju u Službu hitne pomoći koja radi 24 časa 365 dana u godini, koja ih u skladu sa dijagnozom upućuje na dalјe liječenje u UKC RS. U slučaju hospitalizacije, obavezno je da se u roku od 72 časa dostavi uputnica nadležne filijale FZO RS klinici na koju je pacijent primlјen.