Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke adsorbera za sistem hemoperfuzije/dijalize koji uklanja citokine, mioglobin, metabolite (npr. bilirubin, žučne kiseline, amonijak), PAMS, DAMS za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala za ECMO za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.12.2020


Odluka o poništenju postupka nabavke br: 01-15880-6/20 od 30.12.2020. radi nabavke rukavica za potrebe UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke UZV aparata za potrebe Klinike za onkologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2020


Odluka o poništenju postupka nabavke za tender broj: 01-16523-1/20 radi nabavke skenera, memorije, HDD i patch kablova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-16192-6/20 od 28.12.2020.godine radi nabavke sanitetskih vozila i teretnog kombi furgon vozila za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi nabavke dva mobilna digitalna RTG uređaja putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke aparata za ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju (ECMO) za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa gasnim analizatorima GEM Premier 5000 i GEM Premier 3500.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi servisiranja protočnog citometra FacsCanto II, Becton Dickinson za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.12.2020


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluge servisiranja uređaja AUTOSTAINER LINK 48 u Zavodu za Kliničku patologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.12.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-14448-1/20 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-14448-1/20 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-2367-8/20 od 22.12.2020.g. radi nabavke neurohirurškog potrošnog materijala za potrebe Sl. operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.12.2020


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-2367-8/20 od 22.12.2020.g. radi nabavke neurohirurškog potrošnog materijala za potrebe Sl. operacionih sala UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-15634-1/20 radi nabavke frižidera za skladištenje citostatika i bioloških lijekova za potrebe Klinike za onkologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-15634-1/20 radi nabavke frižidera za skladištenje citostatika i bioloških lijekova za potrebe Klinike za onkologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.12.2020


Odluku o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-15104-1/20 radi nabavke DECT telefonskih aparata za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za predmet: nabavka usluge – nadogradnja kliničkog informacionog sistema „KIS“ radi implementacije modula održavanja i servisiranja medicinske opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-14179-9/20 od 17.12.2020.godine radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2020


Odluka o poništenju postupka nabavke jedinica za evakuaciju mikroorganizama u ozračenom prostoru za potrebe Klinike za očne bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-17508-1/20 radi nabavke jednokratnog posuđa za pacijente oboljele od COVID-19, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala za aparat ROTEM SIGMA za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda (u dijelu za lotove: 1, 2 i 4) za tender broj: 01-12806-1/20 radi nabavke hemikalija za opštu upotrebu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-14858-1/20 radi nabavke profesionalnih sredstava za higijenu ruku za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.12.2020


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje izvođenja dodatnih usluga mjesečnog servisiranja i interventnog održavanja liftova (proizvođač “Otis” i “Europrost”) za potrebe UKC-a RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke bronhoskopa za potrebe Klinike za plućne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-14196-1/20 radi nabavke osteosintetskog materijala, opreme i potrošnog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke automatskog sistema za ekstrakciju nukleinskih kiselina RNK i DNK za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-16015-1/20 radi nabavke licenci za Antivirus i Firewall za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke časopisa „MEDICI.COM“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke maski za neinvanzivnu mehaničku ventilaciju koje su kompatibilne sa SERVO respiratorima za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor četvrtorangiranog ponuđača), radi nabavke ogrevnog drveta i briketa za potrebe kotlarnice na lokaciji Klinike za psihijatriju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.12.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor trećerangiranog ponuđača), radi nabavke ogrevnog drveta i briketa za potrebe kotlarnice na lokaciji Klinike za psihijatriju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog hirurškog materijala za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za monitore proizvođača GENERAL ELECTRIC za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.11.2020


Odluka o otkazivanju dijela postupka radi nabavke hemikalija za opštu upotrebu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.11.2020


Odluka o izboru radi nabavke računarske opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga lokalne tehničke podrške za RIS/PACS sistem za period van radnog vremena, noću i tokom praznika za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju na godišnjem nivou.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude broj: 01-2064-14-5/20 od 25.11.2020.godine radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke CIMAVAX EGF vakcina za potrebe Klinike za plućne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2020


ODLUKA O IZBORU najpovoljnijeg ponuđača – za predmet: NABAVKA aktivne mrežne opreme za lokaciju Južno krilo za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2020


Odluka o poništenju postupka radi angažovanja vanjskog saradnika na djelimičnoj sanaciji tuševa u Klinici za ginekologiju i akušerstvo, putem ponovljenog konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2020


Odluka o poništenju postupka nabavke usluga nadogradnje uređaja za plazma sterilizaciju CISA 4270 SPS/2P.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.11.2020


Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge preventivnog i interventnog servisiranja uređaja AUTOSTAINER LINK 48 u Zavodu za Kliničku patologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi zatvaranja čekaonice za COVID pacijente u Sjevernom krilu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-2063-14-5/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-2063-12-5/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-2063-13-5/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-2063-11-5/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-2063-15-5/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-545-15-5/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-545-14-5/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-13965-1/20 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.11.2020


Odluku o izboru najpovojnije ponude radi nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2020


Odluku o izboru najpovojnije ponude radi nabavke automatizovanog instrumenta za brzu identifikaciju i testiranje osjetljivosti bakterija na antibiotike za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke klima uređaja.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude br:01-545-13-5/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude br:01-545-16-5/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude br:01-545-12-5/20 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, radi održavanja i unapređenja laboratorijskog informacionog sistema (LIS) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude broj: 01-2064_13_5/20 od 13.11.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude broj: 01-2064_17_5/20 od 13.11.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude broj: 01-2064_12_5/20 od 13.11.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude broj: 01-2064_15_5/20 od 13.11.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude broj: 01-2064_16_5/20 od 13.11.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2020


Odluka o prihvatanju ponude broj: 01-2064_18_5/20 od 13.11.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2020


Odluku o izboru najpovojnije ponude radi nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Centra za dojku, da biste objavili na sajtu na datum 16.11.2020.g.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala za dijalizni aparat Prismaflex za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke PET radiofarmaceutika [18F]-Fluoroholin i [18F]–Fluorodopa za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.11.2020


Odluka o poništenju postupka radi angažovanja vanjskog saradnika na djelimičnoj sanaciji tuševa u Klinici za ginekologiju i akušerstvo, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača), radi nabavke ogrevnog drveta i briketa za potrebe kotlarnice na lokaciji Klinike za psihijatriju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.11.2020


Odluka o izboru najpovojnije ponude radi nabavke antialergijskih rukavica za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.11.2020


Odluka o izboru najpovojnije ponude radi nabavke profesionalnih sredstava za higijenu ruku za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.11.2020


Odluka o izboru najpovojnije ponude radi nabavke elektrohirurške platforme za potrebe Centra za dojku UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.11.2020


Odluka o izboru radi nabavke mekih intraokularnih sočiva sa četiri haptika za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.11.2020


Odluka o izboru radi nabavke informatičke opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke flastera sa hlorheksidinskim gelom za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.11.2020


Odluka o poništenju dijela postupka (lot 5) postupka radi nabavke materijala i opreme za rad u histohemiji i imunohistohemiji za potrebe Zavoda za kliničku patologiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke materijala i opreme za rad u histohemiji i imunohistohemiji za potrebe Zavoda za kliničku patologiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2020


Odluka o poništenju postupka radi nabavke materijala i opreme za rad u histohemiji i imunohistohemiji za potrebe Zavoda za kliničku patologiju, putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2020


Odluka o izboru radi nabavke i ugradnje dijelova za respiratore proizvođača “DRÄGER” za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke (lotovi 3 i 6) radi nabavke potrošnog materijala za plazma sterilizatore za potrebe Službe za sterilizaciju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala za plazma sterilizatore za potrebe Službe za sterilizaciju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-14556-6/20 o 03.11.2020. g. radi nabavke usluga periodičnog pregleda, servisa i baždarenja vaga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-13600-6/20 od 03.11.2020. g. radi nabavke dva feromagnetna skenera/detektora za MR uređaje u Zavodu za kliničku radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2020


Odluka o poništenju postupka radi nabavke hirurških mantila, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.11.2020


Odluka o poništenju nabavke časopisa „MEDICI.COM“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.11.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga usluga legalizacije i obaveznog zakonskog pregleda posuda pod pritiskom i sigurnosnih ventila instaliranim u postrojenjima UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.10.2020


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga periodičnog (preventivnog i interventnog)servisiranja rashladnih komora za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – za predmet: nabavka potrošnog materijala za potrebe Odjeljenja za planiranje, razvoj i održavanje informacionih tehnologija.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.10.2020


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (lot 6).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.10.2020


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke hirurških konaca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (lot 8).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.10.2020


Odluka o izboru radi nabavke kombinovanog aparata za vitreoretinalne operacije i hirurgiju katarakte za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-12496-1/20 radi nabavke ogrevnog drveta i briketa za potrebe kotlarnice na lokaciji Klinike za psihijatriju, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.10.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog hirurškog materijala za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.10.2020


Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora br: 01-12170-7/20 od 21.10.2020.g. radi nabavke rezervnih dijelova i potrošnog materijala za aparate proizvođača AESCULAP za potrebe Službe operacionih sala UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.10.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke broj: 01-7674-10/20 od 15.10.2020.g. radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Angio-sale u Zavodu za kliničku radiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda broj: 01-7674-8/20 od 15.10.2020.g. radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Angio-sale u Zavodu za kliničku radiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.10.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke laringoskopa za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje i Klinike za intenzivnu medicinu za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.10.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-8784-1/20 radi nabavke materijala za pakovanje i kontrolu sterilizacije za potrebe službe za sterilizaciju u dijelu za lot 3, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-8784-1/20 radi nabavke materijala za pakovanje i kontrolu sterilizacije za potrebe službe za sterilizaciju u dijelu za lotove 1 i 2, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za potrebe centralne kompresorske stanice u objektu CMB-a, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.10.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi izrade PVC poda na II spratu Klinike za infektivne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.10.2020


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2020


Odluku o izboru najpovojnije ponude radi izrade tehničke dokumentacije, obuke, implementacije i sertifikacije prema zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001: 2015 za potrebe Klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.10.2020


Odluka o prihvatanju ponude dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke medicinskih i tehničkih gasova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke elektrohirurške platforme sa kompletnom opremom za potrebe Službe za maksilofacijalnu hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.09.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke reagenasa za određivanje NEO TSH i PKU, radiofarmaka i potrošnog materijala za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa za određivanje NEO TSH i PKU, radiofarmaka i potrošnog materijala za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke mobilnih stanica za dezinfekciju za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2020


ODLUKA O IZBORU najpovoljnije ponude – za predmet: NABAVKA usluge zbrinjavanja infektivnog medicinskog otpada za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-5745-24/19 od 18.09.2020.god. radi nabavke analizatora za toksikološku analizu i pratećeg materijala za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (ponovljeni dio nabavke).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke usluga održavanja poslovno – informacionog sistema u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.09.2020


Odluka o poništenju postupka radi nabavke nitrilnih rukavica za potrebe UKC-a RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.09.2020


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke profesionalnih bolničkih inhalatora za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-8570-1/20 radi nabavke štampača za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-10778-1/20 radi nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom Radiometar ABL90 FLEX za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2020


Odluka o izboru najpovojnije ponude radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe MFH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-5829-1/20 radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lot 2, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5829-1/20 radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lot 3, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi pružanja usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke fleksibilnog bronhoskopa i seta za rigidnu bronhoskopiju za potrebe Klinike za plućne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala za gasne analizatore proizvođača „Eschweiler modular pro“ za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti i Klinike za infektivne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke zaštitnih maski FFP3 sa valvulom za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju i Kliniku intenzivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i instalacije softvera za kontrolu telefonskih troškova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.09.2020


Odluka o poništenju postupka radi ponovljene nabavke medicinskih preglednih i zaštitnih rukavica za potrebe UKC – a RS putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.09.2020


Odluka o izbor najpovoljnije ponude radi nabavke transportnih kreveta i terapijskih kolica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.09.2020


Odluka o izbor najpovoljnije ponude radi nabavke profesionalnih bolničkih inhalatora za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.09.2020


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke hemikalija za opštu upotrebu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Lot 3) putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke trakica za ŠUK za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke jedinica za evakuaciju mikroorganizama u ozračenom prostoru za potrebe Klinike za infektivne bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.09.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku aparata za transkranijalnu magnetnu stimulaciju za potrebe Klinike za psihijatriju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke EKG elektroda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi sanacije i djelimične adaptacije Stare hirurgije za privremenu COVID-19 bolnicu JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske po principu „KLJUČ U RUKE“.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi implementacije sistema za konsolidaciju poslovne štampe za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za tender broj: 01-8751-1/20 radi nabavke kapa i kaljača za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke pacijent monitora za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.08.2020


Odluka o prihvatanju ponude dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.08.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke laboratorijske opreme za kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke laboratorijske opreme za kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2020


Odluka o stavljanju van snage u dijelu za lotove 2 i 3 radi nabavke sredstava za odžavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-8648-6/20 od 14.08.2020.godine radi nabavke hirurških instrumenata i potrošnog materijala za UZ-generator (SÖRING) za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi popravke i održavanja motornih vozila voznog parka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju UKC RS putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke hirurških mantila putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-3238-7/20 od 11.08.2020.g. radi nabavke operaciong mikroskopa za potrebe Klinike za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.08.2020


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke potrošnog materijala za proizvodnju i kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za proizvodnju i kontrolu kvaliteta 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-5996-6/20 od 07.08.2020.g. radi nabavke ŠEST kohlearnih implantata za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga mjesečnog servisiranja i interventnog održavanja liftova.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.08.2020


Odluka o izboru najpovojnije ponude radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Lot 1), da biste objavili na sajtu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.08.2020


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke rukavica za potrebe UKC – a RS za lot 2 putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke rukavica za potrebe UKC – a RS za lot 1 putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.08.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-4259-1/20 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku u dijelu za lotove: 170, 179 i 180, putem otvorenog međunarodnog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.08.2020


Odluka o izboru najpovojnijih ponuda radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku za lotove: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192 i 194.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-9911-6/20 od 04.08.2020. radi izvođenja radova na sanaciji i adaptaciji objekta Pulmologije na lokaciji stare hirurgije za potrebe Covid-19 bolnice u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.08.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke specifičnih oftalmoloških konaca za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.07.2020


Odluka o stavljanju van snage u dijelu za lot 1 radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-8409-7/20 od 28.07.2020.g.radi izbora pet banaka za pružanje usluga vođenja platnog prometa za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.07.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-8409-9/20 od 28.07.2020.g.radi izbora pet banaka za pružanje usluga vođenja platnog prometa za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
30.07.2020

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA – za predmet NABAVKA medicinskih sredstava za intenzivnu njegu i anesteziju za potrebe Kliničke apoteke.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.07.2020


ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA POSTUPKA NABAVKE – za predmet NABAVKA medicinskih sredstava za intenzivnu njegu i anesteziju za potrebe Kliničke apoteke.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku godišnjeg održavanja telefonske centrale za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2020


Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđa radi nabavke dva fleksibilna video laringoskopa za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagensa i potrošnog materijala za aparat BD BACTEC 9120 za potrebe Zavoda za Kliničku mikrobiologiju putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke mikromanipulatora sa dodatnom opremom za aparat CO2 LASER MCO 50 PLUS proizvođača “KLSMARTIN” za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke materijala za izoelektrično fokusiranje likvora za potrebe Klinike za neurologiju putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za proširenje postojećih respiratora Servo-i i aparata za anesteziju Flow-i proizvođača “MAQUET CRITICAL CARE AB” i dodatnog potrošnog materijala za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor trećerangiranog ponuđača) u postupku nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.07.2020


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih usluga preventivnog ispitivanja i održavanja aparata za početno gašenje požara, hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske  putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-3541_6_20 radi nabavke aparata za asistiranu drenažu sekreta i EKG-aparata za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.07.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku u dijelu za lotove: 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 70, 78, 88 i 119.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
09.07.2020

Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku za lotove: 22, 24, 31, 37, 42, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129 i 130.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke mobilnih motornih uređaja (prskalica) za dezinfekciju prostora u UKC RS putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na lot 11.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.07.2020


Odluka o stavljanju van snage u postupku nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na lot 11.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
08.07.2020

Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke testova za serološku dijagnostiku infekcije SARS-CoV-2 kompatibilnih sa platformom Architect, monotest, za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.07.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.07.2020


Odluka o otkazivanju postupka radi kalibracije aparata za tranzijentnu elastografiju (FibroScan) za potrebe Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
24.06.2020

Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za lot 2 radi nabavke testova za serološku dijagnostiku infekcije SARS-CoV-2 za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
22.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke testova za serološku dijagnostiku infekcije SARS-CoV-2 za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke nabavku aspiracione pumpe za potrebe operacione sale na Klinici za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.06.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-3352-8/20 od 18.06.2020.g. radi nabavke hirurških staplera za potrebe Sl. operacionih sala UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
18.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-3352-6/20 od 18.06.2020.g. radi nabavke hirurških staplera za potrebe Sl. operacionih sala UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke defibrilatora za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke polovnih vozila za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.06.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za tender broj: 01-4259-1/20 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku u dijelu za lotove: 23, 71 i 72, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
10.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-4259-1/20 radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku u dijelu za lotove: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 53, 54, 55, 66, 71, 72, 75, 76, 79, 80, 81, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 126, 154, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 188, 193, 195, 196 i 197, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala (za PET injektor) za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi servisiranja protočne citometrije putem ponovljenog konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2020


Odluka i poništenju dijela postupka nabavke: 01-2064-10/20 od 08.06.2020.g. radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
08.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br.01-2064-8/20 od 08.06.2020.g. radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke samostalnih automatskih jedinica za prevenciju zaraznih bolesti i širenja infekcije za potrebe UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.06.2020


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE – za predmet NABAVKA lož ulja srednjeg »S« (LUS) – MAZUTA za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke videoendoskopskog sistema sa HD videogastroskopom, HD videokolonoskopom i video bronhoskopijom za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.06.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-545-8/20 radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.06.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-545-10-20 radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
02.06.2020

Odluka o poništenju postupka nabavke za tender broj: 01-5724-1/20 radi nabavke rukavica za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
02.06.2020

Odluka o poništenju postupka javne nabavke maski, kapa i kaljača za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
01.06.2020

Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke hidrofilne gaze za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
29.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-3903-1/20 radi nabavke radiofarmaceutika 18FDG (fluorodeoksiglukoza) za PET/CT, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (izbor drugorangirane ponude) radi nabavke hidrofilne gaze za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke uređaja za dezinfekciju prostora za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-5272-1/20 radi nabavke remonta čilera za objekat Južno krilo, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lotove: 3, 4 i 5 – „GLAS SRPSKI TRGOVINA“ AD Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za lotove: 1 i 2 – „NOVO – TEKS“ d.o.o. Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke mikrosenzora za određivanje modulacije hemoglobina u krvi za potrebe UKC RS , putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-3217_6_20 radi nabavke potrošnog materijala za respiratore i anesteziološke aparate (GETINGE-MAQUET) za potrebe UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke hidrofilne gaze za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2020


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE – za predmet Nabavka aktivne mrežne opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ginekoloških stolica za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.05.2020


Odluka o poništenju dijela postupka za tender broj: 01-18947-1/19 radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
22.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender broj: 01-18947-1/19 radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju, putem otvorenog međunarodnog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, za predmet RASHLADNE KOMORE ZA ČUVANJE STUDIJSKIH LIJEKOVA (lijekovi za potrebe kliničkih istraživanja) sa mapiranjem, validacijom i INOX ormarima ZA POTREBE KLINIČKE APOTEKE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.05.2020


Odluka o poništenju postupka radi servisiranja protočne citometrije, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
20.05.2020

Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke opreme za potrebe kardiohirurgije.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.05.2020


ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA ZA LOTOVE OD 1 DO 10 za predmet – Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2020


Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke instrumentarija za dva interventna kabineta polikliničkog dijela Maksilofacijalne hirurgije.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br:01-3326-6/20 radi nabavke i instalacije monitora i nosača monitora za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br:01-11079-19/19 radi nabavke opreme za potrebe vazdušnog medicinskog transporta i Kliniku intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke laparoskopskih instrumenata za laparoskopski stub proizvođača Karl Storz za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke gasnih analizatora za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-726-7/20 radi nabavke usluge servisiranja opreme proizvođača “GETINGE” za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi rekonstrukcije hemijske pripreme vode za objekat TEB i Južno krilo (kotlovska voda i sanitarna voda), putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za invanzivni hemodinamski monitoring za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2020


Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke radnih uniformi za potrebe radnika Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.05.2020


Оdlukа o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke elektrohirurške platforme za potrebe ORL, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet – Nabavka usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „SIEMENS“ za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.05.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke CTG aparata za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga hitnog pranja, čišćenja i dezinfekcije prostora objekata UKC RS na lokaciji Zdrave Korde 1, namijenjenih za smještaj pacijenata zaraženih virusom COVID-19.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj: 01-1475-1/20 radi nabavke abdominalnog retraktora za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.04.2020


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, molekularna dijagnostika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
30.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, molekularna dijagnostika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.04.2020


Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke rezane gaze.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi izvođenja radova na poslovima revitalizacije kompresorske stanice na lokalitetu Poliklinika (stara lokacija) i poslovima opremanja i puštanja u rad stanice medicinskih gasova (kiseonik i komprimovani vazduh), i operacionih sala, na lokalitetu Hirurgija (stara lokacija) sa nabavkom opreme za medicinske gasove putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Klinike untenzivne medicine UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke mobilne mikroprocesorske jedinice za zaštitu pacijenata od hipotermije za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti UKC RS , putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za Lot 5, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2020


Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke pacijent monitora za potrebe Klinike intenzivne medicine UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke modula i neophodne opreme za praćenje oboljelih od COVID-19.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.04.2020


Odluka o poništenju postupka nabavke medicinskih nitrilnih nesterilnih rukavica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
22.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke histeroskopskog sistema za identifikaciju, odstranjivanje i evakuaciju intrauterinih abnormalnosti za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.04.2020


Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke zaštitne opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.04.2020


Odluka o poništenju radi nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe Klinike za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
16.04.2020

Odlukа o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke aparata za dekontaminaciju površina i prostora visokog rizika za nastanak infekcija u bolničkoj sredini za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-15497-8/19 radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.04.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za lot 7 radi nabavke specifičnih oftalmoloških konaca za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
15.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke specifičnih oftalmoloških konaca za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-11216-7/19 od 14.04.2020.g. radi nabavke endoskopske opreme za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radinabavke medicinskog potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječije bolesti za lot 7.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku patologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke jedinica za evakuaciju mikroorganizama u ozračenom prostoru za potrebe UKC RS, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.04.2020


Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi nabavke straka i papira za medicinske uređaje za potrebe UKC RS za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.04.2020


Odluka o poništenju postupka radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
10.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke sterilnih setova za pokrivanje mikroskopa i kamera za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.04.2020


Odluka o otkazivanju postupka nabavke zaštitnih odijela za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
10.04.2020

Odluka o otkazivanju postupka nabavke hirurških maski putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
09.04.2020

Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-2063-9/20 od 09.04.2020. godine radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju u klinici za kardiologiju UKCRS (u dijelu za lot 14).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
09.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-2063-7/20 od 09.04.2020. godine radi nabavke koronarnih balon-katetera za potrebe Sale za kateterizaciju u klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.04.2020


Odluka o prihvatanju ponude br. 01-7740-15-4/18 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke endoskopskog materijala za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti UKC RS , putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi postavljanja instalacija medicinskih gasova, u prostorije predviđene za smještaj pacijenata zaraženih virusom COVID-19 u Klinici za infektivne bolesti putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke lijekova za potrebe Kardiohirurgije, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.04.2020


Odluka o poništenju dijela postupka u postupku nabavke lijekova za potrebe Kardiohirurgije, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
06.04.2020

Odluka o poništenju postupka nabavke maski, kapa i kaljača za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
06.04.2020

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u dijelu za lot 27 radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.04.2020


Informacije o pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.04.2020


Odluka o izboru najpovonjije ponude u postupku javne nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.04.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke automatskog ELISA analizatora za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u dijelu za lotove 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32 i 33 radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.03.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za lotove 1, 5, 7, 9, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 26 i 31 radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
27.03.2020

Odluka o poništenju dijela nabavke radi nabavke tehničkog materijala za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
27.03.2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke tehničkog materijala za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke artikala za reprezentaciju za potrebe kabineta generalnog direktora UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke vakuum aspiracionih pumpi i potrošnog materijala za aspiracione pumpe za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke jednokratnog operativnog veša za potrebe UKC RS, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke LOOP omčica za LOOP exciziju za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.03.2020


Odluka o izboru najpovonjije ponude (drugorangiranog ponuđača) u postupku javne nabavke materijala za Zavod za kliničku radiologiju (za izvođenje biopsije dojke).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-960-8/20 radi nabavke pacijent kablova, senzora i ostalog pribora za pacijent monitore ekg uređaja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove: 5, 7 i 28).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke testova za testiranje pacijenata na COVID-19 za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke pacijent monitora vitalnih funkcija za potrebe Klinike za plućne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (za lotove: 8, 10 i 29).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke za lot 1 u postupku nabavke vodiča za iglu i igala za potrebe Klinike za plućne bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
23.03.2020

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke vodiča za iglu i igala za potrebe Klinike za plućne bolesti u dijelu za lot 2, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom GEM Premier 5000, gasni analizator, za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.03.2020


Odluka o izboru najpovonjije ponude u postupku javne nabavke materijala za Zavod za kliničku radiologiju (za izvođenje biopsije dojke).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.03.2020


Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke generatora, rastvora, modula i prekursora za proizvodnju 68Ga i 177Lu radiofarmaceutika za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za fonijatrijski kabinet za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.03.2020


Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača radi preuzimanja hemijskog i farmaceutskog otpada za potrebe JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke sistema za isporuku infuzionih tečnosti pod pritiskom za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.03.2020


Odluka o izboru najpovonjije ponude (izbor drugorangiranog ponuđača) u postupku javne nabavke maski, kapa i kaljača za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za predmet – Nabavka DVA MOBILNA KUPATILA ZA POTREBE UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA REPUBLIKE SRPSKE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-2-17-5/19 od 04.03.2020.godine radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa za biohemijski analizator Beckman Coulter DxC700 za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-2248-6/20 od 03.03.2020.g. radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju srca u Klinici za kardiologiju UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.03.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom Radiometar ABL90 FLEX, gasni analizator, za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-1-18-5/19 od 27.02.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-1-16-5/19 od 27.02.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-1-19-5/19 od 02.03.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-1-15-5/19 od 02.03.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke koronarnih stentova za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-2-11-5/19 od 26.02.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-2-14-5/19 od 26.02.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2020


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-9352-2-12-5/19 od 27.02.2020.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Sale za kateterizaciju u Klinici za kardiologiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala (sistemi za davanje transfuzije) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.02.2020


Odluka o poništenju dijela posupka nabavke u postupku javne nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.
26.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.02.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke (lot 10 i 20) za tender broj: 01-18434-1/19 radi nabavke urološkog potrošnog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za Mindray respiratore za potrebe Klinike za dječije bolesti, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-15799-9/19 od 19.02.2020. god. radi nabavke hirurških implantacionih mrežica i lokalnih hemostiptika za potrebe Službe operacionih sala Univerzitetskog kliničkog centra Republike putem otovorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke motornog sistema- pila za otvaranje laringsa, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke laringoskopa za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke maski, kapa i kaljača za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (rezervisani ugovor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet – Nabavka usluge REVIZIJA AKTA O PROCJENI RIZIKA NA RADNOM MJESTU I RADNOJ SREDINI I KONTROLNO ISPITIVANJE HEMIJSKIH I BIOLOŠKIH ŠTETNOSTI po organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke elektrohirurške platforme za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala za potrebe digestivnog sistema endoskopiju za potrebe UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2020


Odluka o poništenju dijela postupka JN br: 01-17200_12_19 od 12.02.2020. g. u postupku nabavke jednokratnog op. veša za UKCRS (za lotove 1, 3 i 4).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2020


Odluka o stavljanju van snage akata br: 01-17200_11_19 od 12.02.2020. g.u dijelu postupka nabavke jednokratnog op. veša za UKCRS (za lotove 1, 3 i 4).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za astrup aparat za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke EKG aparata za potrebe Klinike za infektivne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke medicinske opreme za torakoskopiju za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br. 2,  br: 01-5745-14/19 od 07.02.2020.g. radi nabavke analizatora za kliničku toksikologiju (sa pratećim materijalom) za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku UKCR RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 2, br: 01-5745-14/19 od 07.02.2020.g. radi nabavke analizatora za kliničku toksikologiju (sa pratećim materijalom) za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku UKCR RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2020


Odluka o stavljanju van snage dio akata br: 01-5745-14/19 od 07.02.2020.g. radi nabavke analizatora za kliničku toksikologiju (sa pratećim materijalom) za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku UKCR RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke i ugradnje rezervnih dijelova za LITHOSKOP proizvođača SIEMENS za potrebe Klinike za urologiju, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke urološkog potrošnog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za LOT-ove: 6, 7, 11, 16, 17, 21, 23 i 26, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke urološkog potrošnog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke hvataljki za laringomikroskopiju za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.02.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke OSTEODENZITOMETRA ZA POTREBE KLINIKE ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI UKC RS , putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2020


Odluka o poništenju postupka javne nabavke potrošnog materijala kompatibilnog sa aparatom Radiometar ABL90 FLEX, gasni analizator, za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.01.2020


Odluka o otkazivanju postupka nabavke hirurških konaca za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke reagenasa i potrošnog materijala za Real Time PCR aparat za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku i Zavoda za kliničku mikrobiologiiju u dijelu za LOT 2 i LOT 3, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke usluga osiguranja zakonske (građansko-pravne) odgovornosti osiguranika za štete nastale uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja trećih lica, koje su nastale kao posljedica profesionalne greške ljekara i/ili drugog medicinskog osoblja, putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17200-8/19 od 24.01.2020. g. radi nabavke jednokratnog operativnog veša za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke reagenasa i potrošnog materijala za Real Time PCR aparat za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku i Zavoda za kliničku mikrobiologiiju u dijelu za LOT 1 putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-11079-8-19 od 24.01.2020. g. radi nabavke opreme za potrebe vazdušnog medicinskog transporta i Kliniku intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-11079-10/19 od 24.01.2020. g. radi nabavke opreme za potrebe vazdušnog medicinskog transporta i Kliniku intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke setova za aparat za plazmaferezu (Multifiltrate) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke setova za aparat za plazmaferezu (Multifiltrate) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2020


Odluka o poništenju postupka javne nabavke u dijelu za lotove 1, 2 i 3 u postupku javne nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke medicinskih sredstava za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti – Lot 4.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-10166-25/19 od 21.01.2020. g. radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (ponovljeni dio nabavke).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2020


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-5745-11/19 od 20.01.2020. g. radi nabavke analizatora za kliničku toksikologiju (sa pratećim materijalom) za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-5745-9-19 od 20.01.2020. g. radi nabavke analizatora za kliničku toksikologiju (sa pratećim materijalom) za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke preskontejnera za odlaganje komunalnog otpada za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke linearne sonde za UZV aparat Esaote seven za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi osiguranja imovine za potrebe UKC-a RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2020


Odluka o poništenju postupka javne nabavke materijala za Zavod za kliničku radiologiju (za izvođenje biopsije dojke).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.01.2019


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke testova za dijagnostiku prsnuća plodovih ovoja za potrebe GAK-a putem konkurentskog zahtjeva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke monitora za monitoring pacijenata za potrebe UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke potrošnog materijala (boreri, pile, granule i blokovi) za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke jedinica za evakuaciju mikroorganizama u ozračenom prostoru za potrebe transplantacijske ambulante UKC RS, putem konkurentskog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke „Curetis Unyvero” dijagnostičkog sistema sa potrošnim materijalom za potrebe Klinike za anestezije i intenzivno liječenje putem otvorenog postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.01.2020


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe transplantacijske ambulante UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.01.2020