Klinika za bolesti uha, grla i nosa je stručna i naučna baza osposobljena za dijagnostiku i liječenje pacijenata sa tegobama iz ove oblasti. Naš tim ljekara i medicinskog osoblja pruža sve dijagnostičko-terapijske usluge iz oblasti opšte otorinolaringologije za djecu i odrasle. U mogućnosti smo da izvršimo najsavremenije dijagnostičke procedure radom obučenih ljekara i upotrebom nove, moderne opreme kroz naše specijalizovane kabinete. U Klinici za bolesti uha, grla i nosa jedini u regionu obavljamo preglede sluha novorođenčadi, endo-video-stroboskopske analize glasa, laserske operacije benignih i malignih tumora orofarinksa i larinksa. Naša Klinika je osposobljena i u redovnom programu obavlja najsloženije hirurške procedure iz oblasti otorinolaringologije i onkološke hirurgije glave i vrata , kao što su kohlearna implantacija, stapedotomija, hirurgija stenoza traheje i govornih proteza.

Klinika se sastoji od dva odjeljenja:

1. Odjeljenje za laringologiju i hirurgiju glave i vrata sa opštom otorinolaringologijom
2. Odjeljenje za otologiju i rinologiju sa opštom otorinolaringologijom

 

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka