Odjeljenje planiranja i upravljanje medicinskim tehnologijama obavlja poslove koji  se  odnose  na  održavanje  medicinske  opreme   koja  se,  u  svrhu  utvrđivanja dijagnostičkih i terapijskih procedura pacijentima, koristi u svim organizacionim jedinicama u Kliničkom centru.