Centar za radioterapiju

Centar za radioterapiju je počeo sa operativnim radom 2. avgusta 2010. godine. Centrom upravlja zdravstvena ustanova-bolnica „International Medical Centers“ Banja Luka (IMC Banja Luka), a osnovan je po principu „Javno-privatnog partnerstva“.

Centar za radioterapiju raspolaže sa tri linearna akceleratora, jednim brahiterapijskim aparatom i kompletnom opremom za simulaciju poznatih američkih proizvođača medicinske opreme „Varian Medical Systems“ i „General Electric“. Kapaciteti su dovoljni za oko 1850 pacijenata.

Više o Centru za radioterapiju i „International Medical Centers“ Banja Luka ćete pronaći na web stranici

www.affidea.ba

Telefonski imenik Klinike

Adresa: Ul. 12 Beba bb, Banja Luka