Odjeljenje za šifriranje usluga obavlja poslove koji se odnose na šifriranje usluga, kontrolu ispravnosti šifriranja u skladu sa utvrđenim standardima šifriranja i daju smjernice za uklanjanje uočenih nedostataka u šifriranju.