Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke testova za dijagnostiku prsnuća plodovih ovoja za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.12.2018


Odluka o poništenju dijela nabavke radi nabavke tehničkog materijala za 2018. godinu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.12.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljenog servisiranja operacionih mikroskopa raznih proizvođača (proizvođač Zeiss).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluge preventivno-investicionog održavanja – elektroodržavanja (servisiranje agregata proizvođača „ULJANIK“).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku respiratora za mehaničku ventilaciju za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.12.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljene nabavke potrošnog matrerijala za Technogas Plus za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.12.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke za nabavku usluge – Izrada studije (projekta) za uspostavljanje modernog sistema unutrašnje organizacije u UKC RS – za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.12.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljene nabavke potrošnog matrerijala za Technogas Plus za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.12.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku respiratora, inkubatora i monitora za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.12.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluge mjesečnog održavanje liftova (proizvođač “Otis” i “Europrost”) za potrebe UKC-a RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.12.2018


Odluka o izboru najpovoljnjih ponuda br: 01-12891-12/18 od 11.12.2018, godine radi nabavke lijekova sa Osnovne bolničke liste za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.12.2018


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-12891-14/18 od 11.12.2018. godine radi nabavke lijekova sa Osnovne bolničke liste za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.12.2018


Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke urin kesa i urinarnih katetera za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.12.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke radi javne nabavke usluga servisiranja bronhoskopa Olympus LF TP.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.12.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hirurških prekrivki za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.12.2018


Odluka o poništenju dijela postupka za nabavku hirurških prekrivki za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.12.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku materijala za plazmaferezu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.12.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke radi javne nabavke usluga izrade Planova zaštite od požara za objekte CMB-a, Sjevernog i Južnog krila, Maternitea, Klinike za infektivne bolesti, Tehničko ekonomskog bloka i Klinike za psihijatriju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.12.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.11.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-4-11533-8/18 od 29.11.2018. godine radi nabavke usluge pregleda, servisa i popravke UPS-uređaja Riello MST 160 na Južnom krilu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.11.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke garderobnog ormara i vješalica za prostoriju Glavnog tehničara Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.11.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u dijelu za lot 9 radi nabavke implantacionog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.11.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke garderobnog ormara i vješalica za prostoriju Glavnog tehničara Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.11.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku bodipletizmografa za potrebe Klinike za plućne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.11.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljene nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za patologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.11.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke radi izvođenja radova na sanaciji vrelovodnog kotla fabrički broj 13410 u kotlarnici Paprikovac.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.11.2018


Odluku o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku (Lot 5).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.11.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke implantacionog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.11.2018


Odluka o poništenju postupka radi nabavke usluge preventivno-investicionog održavanja – elektroodržavanja (servisiranje agregata proizvođača „Uljanik“).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.11.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.11.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke USLUGE MODERNIZACIJE SISTEMA IP TELEFONIJE (IP TELEFON) ZA POTREBE UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA REPUBLIKE SRPSKE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.11.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke radi servisiranja operacionih mikroskopa raznih proizvođača (proizvođač Zeiss).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.11.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-12264-8/18 od 07.11.2018. godine radi nabavke nastavaka za operacione stolove i Volista operacione lampe (GETINGE-MAQUET) za potrebe operacionih sala u Sj.krilu UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.11.2018


Odluku o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe UKC-a RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.11.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke za nabavku 250 komada automatskog arterijskog katetera.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.11.2018


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-15183-5/18 od 02.11.2018.g. radi dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za izvođenje PTA procedura u Zavodu za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.11.2018


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-11788-12/18 od 02.11.2018.g. radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.11.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-11788-10/18 od 02.11.2018.g. radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.11.2018


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe UKC-a RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.11.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke transducer drške za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom i prijemnom hirurškom ambulantom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.10.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.10.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke USLUGE INTERVENTNOG ODRŽAVANJA MREŽNE I SERVERSKE OPREME SA BACKUP LOKACIJOM I REZERVNIM UREĐAJIMA ZA POTREBE UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA REPUBLIKE SRPSKE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.10.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača nabavke za lot 1 za nabavku reagenasa za određivanje NEO TSH i PKU, radiofarmaka i potrošnog materijala za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.10.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke za nabavku reagenasa za određivanje NEO TSH i PKU, radiofarmaka i potrošnog materijala za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.10.2018


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-7740-12/18 od 16.10.2018. godine radi nabavke medicinskih sredstava za Potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.10.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-7740-10/18 od 16.10.2018. godine radi nabavke medicinskih sredstava za Potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.10.2018


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.10.2018


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke Virtual Desktop infrastrukture i Windows licenci.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.10.2018


 Odlukа o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke sinusoskopske optike kompatibilne sa postojećom Karl Storz opremom za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2018


  Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-9622-8/18 od 11.10.2018. godine radi periodičnog pregleda, servisa i baždarenja vaga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2018


  Odluku o poništenju postupka nabavke za nabavku potrošnog materijala za potrebe Zavoda za patologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2018


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja izvođenja dodatnih radova na sanaciji vrelovodnog kotla broj 18167 u kotlarnici Paprikovac , te sterilnih produženih crijeva za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.10.2018


  Odluka o poništenju dijela nabavke radi nabavke potrošnog materijala za PET injektor i TechnogasPlus za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.10.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za PET injektor i TechnogasPlus za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.10.2018


  Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-10071-12/18 od 05.10.2018. godine radi nabavke rukavica za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.10.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-10071-10/18 od 05.10.2018. godine radi nabavke rukavica za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.10.2018


 Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za operacionu salu za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.10.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke uniformi i klompi za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom i prijemnom hirurškom ambulantom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.10.2018


 Odluku o poništenju dijela postupka nabavke (za LOT 162).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.10.2018


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 i 3, radi nabavke hemikalija, farmaceutskih sirovina i ambalaže za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.10.2018


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača -dio treći.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.10.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-9620-9/18 od 28.09.2018. godine radi nabavke UZV aparata i respiratora za mehaničku ventilaciju za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.10.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-9619-8/18 od 26.09.2018. godine radi nabavke opreme i pribora koji su kompatibilni sa postojećom opremom u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.09.2018


Odluku o poništenju dijela nabavke radi nabavke tehničkog materijala za 2018. godinu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.09.2018


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke tehničkog materijala za 2018. godinu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.09.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke bolničkih električnih aparata za ekstrakciju humanog mlijeka za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.09.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-9695-8/18 od 24.09.2018. godine radi nabavke pribora za nadogradnju respiratora MAQUET SERVO –I u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.09.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kompleta siringi i konektora, te sterilnih produženih crijeva za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.09.2018


Odluka o poništenju ponovljenog postupka nabavke radi izrade zaštite ravnog krova na objektu Infektivno.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.09.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi izvođenja radova na izradi vanjskog uređenja ispred CMB-a i izgradnje potpornog zida za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.09.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-10279-9/18 od 19.09.2018. god. radi nabavke hidrofilnih gaza za potrebe UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.09.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga održavanja i unapređenja laboratorijskog informacionog sistema (LIS) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.09.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke tekstila za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u dijelu za Lot 2 i Lot 3.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.09.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke rezervnih dijelova sa ugradnjom za LITHOSKOP proizvođača Siemens za potrebe Klinike za urologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.09.2018


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke hemikalija, farmaceutskih sirovina i ambalaže za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.09.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke hemikalija, farmaceutskih sirovina i ambalaže za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.09.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke volumetrijske infuzione pumpe za potrebe Klinike za ginekologije i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.09.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-8234-8/18 od 06.09.2018. godine radi popravke i održavanja motornih vozila voznog parka UKCRS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.09.2018


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi implementacije sistema za konsolidaciju poslovne štampe za potrebe UKC Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.09.2018


Odluka o iszboru najpovoljnije ponude br: 01-8620-8/18 od 04.09.2018. godine radi nabavke potrošnog materijala za elektrohirurške platforme (ERBE) za potrebe operacionih sala u Sj.krilu Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.09.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za potrebe digestivne endoskopije u Klinici za unutrašnje bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.09.2018


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za aparat Stellaris PC i Stellaris Anterior proizvođača Bausch & Lomb na Klinici za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ehosonografskog aparata za pregled gornjeg abdomena i bubrega.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Lot 1) za nabaku tekstila za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljene nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja aparata za neonatalni skrinig za kogenitalnu hipoteriozu i fenilketonuriju, kao i aparata za RIA I IRMA laboratorijske metode za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2018


Odluka o poništenju postupka ponovljene nabavke radi izrade zaštite ravnog krova na objektu Infektivno.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabaku UV fototerapijskog uređaja za parcijalnu fototerapiju za potrebe Klinike za kožne i polne bolest.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi pružanja usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi pružanja usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabaku aspiracione pumpe za potrebe operacione sale na Klinici za bolesti uha, grla i nos.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi vršenja usluga neophodnih za periodične ljekarske preglede radnika koji rade u zonama jonizujućeg zračenja u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.08.2018


Odluka o poništenju dijela postupka za predmet: Nabavka hemikalija, farmaceutskih sirovina i ambalaže za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za Nabavku hemikalija, farmaceutskih sirovina i ambalaže za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.08.2018


Odluka o poništenju dijela postupka za nabaku reagenasa, testova i ostalih materijala za mikrobiologijku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa, testova i ostalih materijala za mikrobiologijku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke ponovljenog potrošnog materijala za operacionu salu za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke sistema za infuziju za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi finansiranja i realizovanja završetka izgradnje i opremanja preostalog prostora u objektu Južno krilo – Poliklinika JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Jug I; Faza 1. (treći dio)), koji je namijenjen za kardiohirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet broj: 01-4357-1/18 Nabavka ultrazvučnog aparata za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2697-19/18 od 31.07.2018. godine radi kolektivnog osiguranja radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi rekonstrukciji grijanja na Klinici za psihijatriju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.08.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga preuzimanja i zbrinjavanja citostatskog otpada za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-7730-7/18 od 30.07.2018. godine radi nabavke defibrilatora (transportni) za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi redovnog servisa gorionika i mjerenja dimnih gasova.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za predmet Nabavka sredstava za rad u operacionim salama za potrebe Službe za maksilofacijalnu hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke radiofarmaceutika 18F-FDG (fluorodeoksiglukoza) za PET/CT.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Kliničke apoteke za lotove 26 i 27.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja aparata za neonatalni skrinig za kogenitalnu hipoteriozu i fenilketonuriju, kao i aparata za RIA I IRMA laboratorijske metode za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.07.2018


 Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi izrade i zamjene izmjenjivača bojlera za grijanje sanitarne vode – kotlarnica Paprikovac.
 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke duvaljke za vazduh (niskopritisni kompresorski agregat) za tretman otpadnih voda u kotlarnici Paprikovac za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke software-a za PET/CT skener za neurološke pretrage za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicine i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi finansiranja i realizovanja završetka izgradnje i opremanja preostalog prostora u objektu Južno krilo – Poliklinika JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Jug I; Faza 1. (treći dio)), koji je namijenjen za ambulante za specijalističke preglede, dijagnostičke i terapijske procedure, operativne jednodnevne procedure, te njegu i terapiju bolesnika kroz dnevnu bolnicu.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.07.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke tekstila za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.07.2018


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-6007-11/18 od 20.07.2018. godine radi nabavke materijala koji se koristi za izvođenje operacija u Sali za vaskularnu hirurgiju UKC RS u dijelu za lotove 7 i 13.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-6007-9/18 od 20.07.2018 radi nabavke materijala koji se koristi za izvođenje operacija u Sali za vaskularnu hirurgiju UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-5420-8/18 od 16.07.2018. godine radi izbora pet banaka za pružanje usluga vođenja platnog prometa za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i montaže centralne stanice za azotnisuboksid (N2O) i građevinsko uređenje objekta za smještaj stanica za medicinske gasove.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljenog angažovanja vanjskog saradnika za pripremu kotla- vrelovodni kotao tip “BKG 60a” fabrički broj 13410 i vrelovodni kotao tip »BKG 60a« fabrički broj 18167 u svrhu dobijanja upotrebne dozvole od strane Republičkog termo-energetskog inspektora.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke internih baterija za medicinske uređaje za potrebe Univerzitetskog  kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke aparata za evocirane potencijale (EP) za potrebe Klinike za neurologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke aparata za prikazivanje vena prilikom venepunkcije za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.07.2018


Odluka o izboru najpoboljnije ponude radi nabavke usluga osiguranja zakonske (građansko-pravne) odgovornosti osiguranika za štete nastale uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja trećih lica, koje su nastale kao posljedica profesionalne greške ljekara i/ili drugog medicinskog osoblja.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi servisiranja gama kamere Mediso DHV za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.07.2018


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluge Nadogradnje kliničkog informacionog sistema (integracija postojećeg RIS/PACS sistema u informacioni sistem, izrada i implementacija kadrovske evidencije) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.07.2018


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke u postupku nabavke aplanacionih tonometara za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.07.2018


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke aplanacionih tonometara za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.07.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke materijala za plazmaferezu (potrošni materijal za izvođenje CVVHD i CVVHDF) za potrebe Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.07.2018


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-16840-21/17 od 27.06.2018. godine radi ponovljene nabavke materijala koji se koristi za plasiranje karotidnih stentova u Zavodu za kl. radiologiju u dijelu za lot 3.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.06.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-16840-19/17 od 27.06.2018. godine radi ponovljene nabavke materijala koji se koristi za plasiranje karotidnih stentova u Zavodu za kliničku radiologiju u dijelu za lotove 1 i 2.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.06.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude-ponovljeni materijal za tekuće održavanje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.06.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke za nabavku reagenasa, testova i ostalih materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju za lotove 2, 4, 6, 7, 8 i 10.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.06.2018


Odluka o poništenju postupka radi nabavke sistema za infuziju za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.06.2018


Odluka o izboru najpoboljnije ponude radi ponovljenog izbora revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.06.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke godišnjeg servisiranja opreme za medicinske gasove u novoj podstanici u CMB-u Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.06.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku za lotove 91, 92, 93, 94 i 95.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.06.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke pružanja usluga pranja i peglanja bolničkog rublja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.06.2018


Odluka o poništenju dijela nabavke radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Kliničke apoteke.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.06.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Kliničke apoteke.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.06.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke radiofarmaceutika 18F-DOPA i 18 –FLUOROHOLIN za PET/CT za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.06.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke epiduralnih setova za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.06.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke br: 01-2697-14/18 od 15.06.2018. godine radi kolektivnog osiguranja radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.06.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.06.2018


Odluku o poništenju postupka radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku (za Lot-ove: 8 i 17).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.06.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku (za Lot-ove: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.06.2018


Odluku o poništenju postupka nabavke radi nabavke usluga servisiranja gama kamere Mediso DHV za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.06.2018


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke implantacionog materijala za potrebe Klinike za ortopediju i Klinike za traumatologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.06.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke proizvoda od soli za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.06.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke frižidera i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za kliničku patologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.06.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-2264-9/18 od 29.05.2018. godine radi nabavke koronarnih balon-katetera za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2018


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-2264-11/18 od 28.05.2018. godine radi nabavke koronarnih balon-katetera za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti(u dijelu za lot 2).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.05.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kombinovanog laserskog aparata za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2018


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluga pranja i peglanja bolničkog rublja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-2048-8/18 od 28.05.2018. godine radi popravke i nadogradnje postojećeg MR sistema Siemens magnetom Avanto 1.5 T za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2018


Odluka o poništenju dijela postupka radi ponovljene nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2018


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi ponovljene nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluga održavanja poslovno informacionog sistema u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.05.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke tekstila za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.05.2018


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za EEG, EMNG i EP kabinata za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.05.2018


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke kolimatora za SPECT/CT gama kameru GE.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.05.2018


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljene nabavke usluga dezinsekcije i deratizacije u objektima UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.05.2018


Odluku o poništenju ponude radi angažovanja vanjskog saradnika za pripremu kotla-vrelovodni kotao tip “BKG 60a” fabrički broj 13410 i vrelovodni kotao tip »BKG 60a« fabrički broj 18167 u svrhu dobijanja upotrebne dozvole od strane Republičkog termo-energetskog inspektora.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.05.2018


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-2266-11/18 (za lotove: 2, 3 i 5) radi nabavke koronarnih žica za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-2266-9/18 radi nabavke koronarnih žica za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Kliničke apoteke u dijelu za Lotove 18, 19, 25 i 32.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2018


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi ponovljene nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga angažovanja vanjskog saradnika za nabavku i montažu izmjenjivača toplote (parni izmjenjivač toplote) u kotlarnici Paprikovac za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke optika za histeroskop za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.05.2018


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke hemikalija za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2018


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih usluga radi kolektivnog osiguranja radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.05.2018


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi e nabavke specifičnog potrošnog materijala za aparate Stellaris Anterior, Stellaris PS i Millenium proizvođača »BAUSCH&LOMB« i ostalog potrošnog materijala 23 G koji se upotrebljava u vitreoretinalnim procedurama u Klinici za očne bolesti (lot 1).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.04.2018


Odluka o poništenju postupka radi izrade zaštite ravnog krova iznad klima strojarnice na objektu Infektivno.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.04.2018


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke usluga preventivnog i korektivnog održavanja automatskih injektora za kontrastna sredstva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.04.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga preventivnog i korektivnog održavanja automatskih injektora za kontrastna sredstva.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.04.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-151-8/18 od 24.04.2018. godine radi nabavke usluge periodičnog (preventivno i interventno) odžavanja čilera i rashladnih sistema za uređaje u Zavodu za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.04.2018


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih usluga radi osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.04.2018


Odluku o poništenju postupka nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja aparata za neonatalni skrinig za kogenitalnu hipoteriozu i fenilketonuriju, kao i aparata za RIA I IRMA laboratorijske metode za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.04.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke CTG aparata za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.04.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke potrošnog materijala i dijelova za uređaje proizvođača Drager.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.04.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi remonta stubova (stropnih stativa) za medicinske gasove za potrebe Operacionih sala na lokaciji Paprikovac.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.04.2018


Odluka o poništenju dijela postupka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.04.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.04.2018


Odluka o poništenju postupka radi izbora revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. i 2019. godinu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-1195-8/18 od 10.04.2018. godine radi nabavke EEG i UZ aparata za potrebe Klinike za neurologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.04.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (rezervisani ugovor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke shaver konzole za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.04.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku traka i papira za med.aparate za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.03.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljenog servisiranja i validacije laminarnih komora.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.03.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi vršenja usluga davanja na korištenje i mjesečno očitavanje ličnih i prsten-dozimetara za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.03.2018


Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga dezinsekcije i deratizacije u objektima UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.03.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 01-16840-8/17 od 21.03.2018. godine u dijelu za lot 1.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2018


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke (u dijelu za lotove 2 i 3) br: 01-16840-10/17 od 21.03.2018. godine za nabavku materijala koji se koristi za plasiranje karotidnih stentova u Zavodu za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke transportnog inkubatora i UZV aparata za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-868-10/18 od 22.03.2018. godine radi nabavke šprica i IV kanila za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2018


Odluka o poništenju postupka radi ponovljene nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.03.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke testova za dijagnostiku prsnuća plodovih ovoja za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.03.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-13669-9/17 od 15.03.2018. godine radi nabavke usluga iznajmljivanja informatičke opreme i informacionog sistema, te servisiranje iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke instrumenata za uniportal VATS lobektomiju za potrebe Službe za torakalnu hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.03.2018


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke reagensa i materijala za aparate Cobas proizvođača Roche Diagnostics (lot 9).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.03.2018


Odluka o poništenju dijela nabavke.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.03.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.03.2018


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.03.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.03.2018


Odluka o prihvatanju ponude-dodatno dougovaranje usluga-konsolidacija poslovne štampe.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.03.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke plastičnih jednokratnih crijeva za respiratore i antibakterijskih filtera za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje i Klinike intezivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2018


Odluka o stavljanju van snage  radi nabavke plastičnih jednokratnih crijeva za respiratore i antibakterijskih filtera za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje i Klinike intezivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2018


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke mobilnih aparata i jednokratnih setova za pripremanje autolognih tkivnih adheziva za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi servisiranja i validacije laminarnih komora.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2018


Odluka o poništenju djela postupka radi servisiranja i validacije laminarnih komora.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.02.2018


Odluka o poništenju dijela nabavke radi nabavke materijala za tekuće održavanje za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke materijala za tekuće održavanje za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.02.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16623-7/17 od 20.02.2018.god. radi nabavke potrošnog materijala – intraskleralni implant i konformer konjuktivalne vrećice za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.02.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke plastičnih jednokratnih crijeva za respiratore i antibakterijskih filtera za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje i Klinike intezivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke nabavke ogreva za sezonu 2017/2018 za potrebe Klinike za psihijatriju za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.02.2018


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke nesterilnih rukavica za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.02.2018


Odluka o poništenju postupka nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (rezervisani ugovor).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.02.2018


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-14336-18/18 od 12.02.2018.god.dezinfekcionh sredstava za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-14336-16/18 od 12.02.2018.g. radi nabavke dezinfekcionih sredstava za potrebe UKC RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2018


Odluka o prihvatanju ponude ponuđača “Bimed” doo B.Luka br: 01-624-2-5/18 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2018


Odluka o prihvatanju ponude ponuđača “Interpromet” doo Novi Grad br: 01-624-3-5/18 radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.02.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16534-8/17 od 06.02.2018. godine radi nabavke usluga lokalne tehničke podrške za RIS/PACS sistem za period van radnog vremena, noću i tokom praznika za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju na godišnjem nivou.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.02.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa za određivanje NEO TSH i PA (PKU) za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.02.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke reagenasa, testova i ostalih materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.02.2018


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-624-1-5/18 od 05.02.2018. godine radi dougovaranja produženja roka trajanja ugovora radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u KVB

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.02.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke dvostrukih dozatora za kiseonik sa ovlaživačem i ipsilon razvodnika za kiseonik za potrebe Klinike za plućne bolest.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.02.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluga dezinsekcije i deratizacije u objektima Univerzitetskog kliničkog centra RS.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.02.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i ugradnje rezervnog dijela za aparat Axiom Iconos MD za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2018


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke reagensa za koagulaciju za aparat BCS za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku (lot 148).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2018


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-345-5/18 od 26.01.2018. radi dougovaranja dodatnih usluga radi iznajmljivanja informatičke opreme i informacionog sistema, te servisiranje iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.01.2018


Poziv za dostavljanje ponude br: 01-624-2-4/18 od 26.01.2018. godine radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za aparat „Millennium“ proizvođača Bausch & Lomb za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke endoskopske opreme za potrebe Klinike za urolologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.01.2018


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke sočiva i oftalmoloških nožića za potrebe Klinike za očne bolesti (Lot 3).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.01.2018


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke kohezivnog viskoelastika za potrebe Klinike za očne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.01.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi preventivnog i interventnog servisiranja laboratorijskih uređaja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.01.2018


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke tvrdih intraokularnih sočiva, intraokularnih sočiva za implantaciju u prednju očnu komoru, viskoelastika i BSS-a za potrebe Klinike za očne bolesti (lot 2 i lot 7).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.01.2018


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke vještačkih intraokularnih sočiva i potrošnog materijala za operacije katarakte za potrebe Klinike za očne bolesti (Lot 11).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bol. štitne žlijezde

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.01.2018


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.01.2018


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi ponovljene nabavke zelenog hirurškog veša i uniformi za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.01.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-10634-20/17 od 08.01.2018.god. radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.01.2018


Odluku o poništenju  najpovoljnijih ponuđača  za predmet Nabavka potrošnog medicinskog materijala -RAZNO- za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.01.2018


Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača  za predmet Nabavka potrošnog medicinskog materijala -RAZNO- za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.01.2018


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke licenci za antivirus za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga sanitarnog pregleda radnika UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-13464-13/17 od 26.12.2017.god. radi nabavke potrošnog materijala za kabinet za izoelektrično fokusiranje likvora za potrebe Klinike za neurologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke trideset /30/ računara za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za aparat Fresenius Multifiltrat za potrebe  Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.12.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga kreditiranja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.12.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.12.2017


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe UKC RS sa:Reagensima, testovima i ostalim materijalom za potrebe zZavoda za kliničku mikrobiologiju (lot 277)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.12.2017


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke aparata za ekstrakorporalnu membransku oksigenciju (ECMO) i potrošnog materijala za pet procedura na Klinici intezivne medicine za nehirurške grane

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.12.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ručice sa mikromotorom za neurohiruršku bušilicu Medtronic IPC

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.12.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke IP telefona sa licencama za potrebe preseljenja lokacije Zdrave Korde i za ostatak zgrada na lokaciji Paprikovac

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.12.2017


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-15615-5/17 od 07.12.2017.g. radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke SPECIFIČNIH HIRURŠKIH KONACA za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.12.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke br: 01-13464-7/17 od 04.12.2017.g. radi nabavke potrošnog materijala za kabinet za izoelektrično fokusiranje likvora za potrebe Klinike za neurologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.12.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke medicinskih instrumenata za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.12.2017


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabaku reagenasa, testova i ostalog materijala za potrebe Zavoda za kliničku laboratoriju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.12.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude nabavke radi nabavke materijala i opreme za rad u histohemiji i imunohistohemiji za potrebe Zavoda za kliničku patologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.12.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke aparata za respiraciju i dva anesteziološka aparata za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.11.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke usluga osiguranja od profesionalne odgovornosti iz djelatnosti na sumu osiguranja od 100.000,00 KM po štetnom događaju na period osiguranja od jedne godine

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.11.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.11.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi ponovljenog servisiranja gorionika u kotlarnici paprikovac na godišnjem nivou

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.11.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke reagenasa, testova i ostalih materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.11.2017


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke reagenasa, testova i ostalih materijala za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.11.2017


Odluka o izboru ponuđača za dougovaranje dodatnih usluga pranja i peglanja bolničkog rublja za potrebe UKC-a RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.11.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga održavanja liftova (proizvođača „OTIS“) u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.11.2017


Odluka o poništenju postupka broj: 01-11532-9/17 radi nabavke IRIS retraktora za potrene Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.11.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi ponovljene izrade i zamjene izmjenjivača (grijača) vrele vode za grijanje sanitarne vode u bojlerima u kotlovnici Paprikovac

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.11.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude nabavke radi nabavke dva pacijent monitora i dva pulsna oksimetra za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.11.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe UKC RS sa:Reagensima, testovima i ostalim materijalom za potrebe zZavoda za kliničku mikrobiologiju (lot 2)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.11.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-12250-7/17 od 03.11.2017. godine radi održavanja i unapređenja laboratorijskog informacionog sistema (LIS) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.11.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljene nabavke potrošnog medicinskog materijala – karotidnih šantova, setova za drenažu i igala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Lot 1, Lot 2 i Lot 3)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.11.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke alergena za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.11.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-9255-7/17 od 02.11.2017. godine radi nabavke instrumentarijuma za izvođenje operacija laringomikroskopije koji je kompatibilan sa postojećim (KARL STORZ) instrumentima u Klinici za bolesti uha, grla i nosa

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.11.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi pružanja usluga prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.11.2017


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske sa: Reagensima, testovima i ostalim materijalom za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju (lot 273 i lot 274)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.11.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke br: 01-4901-29/17 of 30.10.2017. godine radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribucije

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.10.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke br: 01-12784-5/17 od 26.10.2017. godine radi nabavke potrošnog materijala – viskoadaptivni viskoelastik, intraskleralni implant i konformer konjuktivalne vrećice za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.10.2017


Odluka o poništenju postupka radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja parnih sterilizatora i plazma sterilizatora

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.10.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke dva računara za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.10.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluge zbrinjavanja infektivnog medicinskog otpada za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.10.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke opreme za potrebe Jedinice intenzivne njege i terapije na Klinici za dječije bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.10.2017


Odluka o poništenju postupka radi nabavke usluga održavanja liftova (proizvođača “Otis”)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.10.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi ponovljene nabavke zelenog hirurškog veša i uniformi za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.10.2017


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga dezinsekcije i deratizacije u objektima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.10.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke elektrohirurške platforme za potrebe Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.10.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi pružanja špediterskih usluga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke dva računara za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.10.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke mekih vještačkih intraokularnih sočiva, tvrdih vještačkih intraokularnih sočiva za fiksaciju za irisa i plave boje za bojenje prednje kapsule sočiva za potrebe Klinike za očne bolesti u dijelu za Lot 1: Meka vještačka intraokularna sočiva sa četiri haptika ili ekvivalent

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.09.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 01-8998-8/17 radi nabavke usluga pružanja usluga verifikacije medicinskih uređaja i opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.09.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi angažovanja vanjskog saradnika za pripremu kotla- vrelovodni kotao tip “BKG 60a” fabrički broj 13410 i vrelovodni kotao tip »BKG 60a« fabrički broj 18167 u svrhu dobijanja upotrebne dozvole od strane Republičkog termo-energetskog inspektora

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.09.2017


Odluka izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i ugradnje rezervnog dijela za plazma sterilizator STERRAD NX za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.09.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke neresorptivnih hirurških konaca sa kožnom iglom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.09.2017


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.09.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ljetnih uniformi za radnike Odjeljenja obezbjeđenja i transporta

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.09.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja parnih sterilizatora i plazma sterilizatora u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.09.2017


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja parnih sterilizatora i plazma sterilizatora u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.09.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog medicinskog materijala – karotidnih šantova, setova za drenažu i igala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.09.2017


Odluka poništenju dijela postupka radi nabavke potrošnog medicinskog materijala – karotidnih šantova, setova za drenažu i igala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.09.2017


Odluka o prihvatanju ponude radi pružanja dodatnih usluga preuzimanja i tretmana infektivnog medicinskog otpada za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.09.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (Nakon Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-02-07-1-392-7/17 od 24.08.2017.g. po žalbi žalioca „Primaprom“ d.o.o. Banja Luka) u postupku nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.09.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke opreme za potrebe Jedinice intenzivne njege i terapije na Klinici za dječije bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.09.2017


Odluku o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih usluga održavanja liftova proizvođača “OTIS” Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.09.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi ponovljenog servisiranja gorionike kotlovnici Paprikovac na godišnjem nivou

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.09.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi ponovljene izrade i zamjene izmjenjivača (grijača) vrele vode za grijanje sanitarne vode u bojlerima u kotlovnici Paprikovac

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.09.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke aktivne mrežne opreme za potrebe CMB i NW i za povezivanje GAK, INF, TEB, SW sa CMB Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.09.2017


Odluka o poništenju dijela postupka za ponovljenu nabavku dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.08.2017


Odluka o izboru  dijela postupka za ponovljenu nabavku dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.08.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke pumpe mazuta za kotlarnicu Paprikovac

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.08.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-8403-/17 od 21.08.2017. godine radi  nabavke hemikalija (“SODA LIME”) za potrebe  Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.08.2017


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga oglašavanja tekstova, oglasa i konkursa u dnevnim novinama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.08.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-8221-7/17 od 18.08.2017. godine u dijelu za Lot 1 – Disperzivni viskoelastik

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2017


Odluka o poništenju dijela postupka nabavake br: 01-8221-9/17 od 18.08.2017. godine u dijelu za lotove: 2, 3 i 4 u postupku nabavke potrošnog materijala – disperzivnog viskoelastika, viskoadaptivnog viskoelastika i intraskleralnih implanta za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2017


Odluka o poništenju postupka radi nabavke zelenog hirurškog veša i uniformi za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2017


Odluku o poništenju postupka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.08.2017


Odluka o poništenju dijela postupka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.08.2017


Odluka o poništenju ponovljenog postupka radi nabavke dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.08.2017


Odluka o poništenju ponovljenog postupka radi izrade i zamjene izmjenjivača (grijača) vrele vode za grijanje sanitarne vode u bojlerima u kotlovnici Paprikovac

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.08.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke mekih vještačkih intraokularnih sočiva, tvrdih vještačkih intraokularnih sočiva za fiksaciju za irisa i plave boje za bojenje prednje kapsule sočiva za potrebe Klinike za očne bolesti u dijelu za Lot 1: Meka vještačka intraokularna sočiva sa četiri haptika ili ekvivalent

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.08.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljene nabavke dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.08.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi ponovljenog servisiranja gorionike kotlovnici Paprikovac na godišnjem nivou

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.08.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi preuzimanja i zbrinjavanja citostatskog otpada za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.08.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (nakon Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-02-07-1-274-7/17 po žalbi žalioca „Primaprom“ d.o.o. Banja Luka) radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.07.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi ponovljene izrade i zamjene izmjenjivača (grijača) vrele vode za grijanje sanitarne vode u bojlerima u kotlovnici Paprikovac

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.07.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude – II izbor, radi nabavke UZ sonde 3.5CS za aparat Logiq 5 Pro-GE za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.07.2017


Odluka o poništenju postupku nabavke radi ponovljene nabavke potrošnog materijala za potrebe Službe tehničkih djelatnosti (vodoinstalaterski materijal) Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.07.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke filterskih uložaka za klima komore RTG dijagnostike Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.07.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi popravke i održavanja motornih vozila voznog parka UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za VAT aparat za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju i Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2017


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i ugradnje RTAC računara za Angio salu IGS 520-GE  za potrebe Sale za pejsmejkere i elektrofiziologiju, u cilju objave na web stranici

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.07.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke suksametonijum ampula za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.07.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi usluga preventivnog i interventnog servisiranja anestezioloških aparata, respiratora i neonatalnih inkubatora

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.07.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke implanta i tkivnih ekspandera za dojku za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.07.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi ponovljene nabavke radiofarmaceutika  18F-FDG (fluorodeoksiglukoza) za PET/CT gama kameru za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi angažovanja vanjskog saradnika za pripremu kotla- vrelovodni kotao tip “BKG 60a”fabrički broj 13410 i vrelovodni kotao tip »BKG 60a« fabrički broj 18167 u svrhu dobijanja upotrebne dozvole od strane Republičkog termo-energetskog inspektora

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi servisiranja gorionika u kotlarnici Paprikovac na godišnjem nivou

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2017


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih usluga dezinsekcije i deratizacije u objektima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.07.2017


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.07.2017


Odluka o izboru postupka radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.07.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi izrade i zamjene izmjenjivača (grijača) vrele vode za grijanje sanitarne vode u bojlerima u kotlovnici Paprikovac

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.07.2017


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke mekih vještačkih intraokularnih sočiva, tvrdih vještačkih intraokularnih sočiva za fiksaciju za irisa i plave boje za bojenje prednje kapsule sočiva za potrebe Klinike za očne bolesti u dijelu za Lot 2

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.07.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke mekih vještačkih intraokularnih sočiva, tvrdih vještačkih intraokularnih sočiva za fiksaciju za irisa i plave boje za bojenje prednje kapsule sočiva za potrebe Klinike za očne bolesti u dijelu za Lot 3

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.07.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi  nabavke i ugradnje rezervnog dijela za MR sistem GE Signa HDxt 3T za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.07.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za lot 6 i 8 radi ponovljene nabavke potrošnog medicinskog materijala (Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.07.2017


Odluka o poništenju dijela postupka (lotovi 1,2,3,4,5 i 7) radi ponovljene nabavke potrošnog medicinskog materijala (Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.07.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi servisiranja UZV aparata ESAOTE MYLAB TWICE za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.07.2017


Odluka o poništenju postupka radi nabavke dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.07.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke UZ sonde 3.5CS za aparat Logiq 5 Pro – GE za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.06.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke elektrohirurške platforme za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.06.2017


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.06.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-4798-9/17  radi nabavke aparata za skrining sluha kod novorođenčadi za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.06.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi ponovljene nabavke potrošnog medicinskog materijala  (Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.06.2017


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br. 01-378-109/16 od 08.06.2017. godine radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti (u dijelu za lotove: 8, 19, 26, 28 i 32)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.06.2017


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-378-110/16 od 08.06.2017.g. radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti (u dijelu za lot 40)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.06.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi godišnjeg servisiranja podstanica za medicinske gasove u UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.06.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi izvođenja radova na spajanju CMB-a i Južnog krila sa medicinskim gasovima za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.06.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke svježeg voća i povrća za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane, radi objave istog na internet stranici UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.06.2017


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke sočiva i oftalmoloških nožića za potrebe Klinike za očne bolesti (Lot 1 – Nabavka vještačkih mekih intraokularnih sočiva sa četiri haptika)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.06.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i implementacije modula za elektronsku evidenciju radnih procedura u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.05.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke medicinskih i tehničkih gasova za potrebe JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.05.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-4596-5/17 od 16.05.2017. godine radi ponovljene nabavke potrošnog materijala za aparat Stellaris PS proizvođača “Bausch & Lomb” koji se koristi u vitreoretinalnim procedurama u Klinici za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.05.2017


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-3162-5/17 od 16.05.2017. godine radi dougovaranja dodatnih usluga radi servisiranja RTG aparata Superix 1000 Ei Niš za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke materijala za amniocentezu za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.05.2017


Odluka o prihvatanju ponude ponuđača “MEDICOM” d.o.o. Bijeljina za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke  radiofarmaceutika 18F-FDG (fluorodeoksiglukoza) za PET/CT gama kameru za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2017


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi ponovljene nabavke opreme za operacije štitne žlijezde i za operativne zahvate VATS lobektomije za potrebe Službe za torakalnu hirurgiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sistema za pripremu demineralizovane vode (RO) za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.05.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kablova i potrošnog materijala za pacijent monitore za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.05.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga servisiranja aparata na godišnjem nivou u Zavodu za patologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.05.2017


Odluku o prihvatanju ponude ponuđača “STEPMED” d.o.o. Banja Luka za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (lot 11 i lot 12)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.05.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16640-12/16 radi kolektivnog osiguranja radnika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.04.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke testova za dijagnostiku prsnuća plodovih ovoja za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.04.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi ponovljene nabavke potrošnog materijala za potrebe Službe tehničkih djelatnosti (vodoinstalaterski materijal) Univcerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.04.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke Dopuna potrošnog materijala uz kompletiranje elektrofiziološke opreme za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti- odjeljenje za elektrofiziologiju srca i poremećaje srčanog ritma

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.04.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za Medrad® Intego PET Infusion System (PET injektor) za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.04.2017


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Reagensi, testovi i ostali materijal za laboratorijsku dijagnostiku) za LOT 9

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.04.2017


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-17609-10/16 od 11.04.2017. godine radi nabavke specifičnog potrošnog materijala za aparate Stellaris Anterior, Stellaris PC i Millenium proizvođača „Bausch & Lomb“ i ostalog potrošnog materijala 23G koji se upotrebljava u vitreoretinalnim procedurama u Klinici za očne bolesti u dijelu za lot 3

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17609-8/16 od 11.04.2017. godine  radi nabavke specifičnog potrošnog materijala za aparate Stellaris Anterior, Stellaris PC i Millenium proizvođača „Bausch & Lomb“ i ostalog potrošnog materijala 23G koji se upotrebljava u vitreoretinalnim procedurama u Klinici za očne bolesti u dijelu za lot 1 i 2

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2017


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja anestezioloških aparata, respiratora i neonatalnih inkubatora

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2017


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke i ugradnje udaračke glave za Lithoskop Siemens za potrebe Klinike za urologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.04.2017


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke potrošnog materijala za generator TechnogasPlus za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.04.2017


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.04.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluge osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.04.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke testova za dijagnostiku prsnuća plodovih ovoja za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke radova radi sanacije kupatila i WC-a u Klinici za ginekologiju i akušerstvo

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.04.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za EEG, EMNG i EP kabineta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.04.2017


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-378-90/16 od 31.03.2017. god.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.04.2017


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda -izbor drugorangiranih ponuđača br: 01-378-89/16 od 31.03.2017. godine

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.04.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog medicinskog materijala (Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za kliničku mikrobiologiju) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2017


Odluka o poništenju postupka javne nabavke radi nabavke opreme za operacije štitne žlijezde i za operativne zahvate VATS lobektomije za potrebe Službe za torakalnu hirurgiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2017


Odluka o poništenju postupka javne nabavke radi godišnjeg servisiranja podstanica za medicinske gasove u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke deset pacijent monitora za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.03.2017


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Reagensi, testovi i ostali materijal za laboratorijsku dijagnostiku) bez LOT-a 9

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.03.2017


Odluka o poništenju nabavke radi nabavke plastičnih jednokratnih crijeva za respiratore i aparate za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje i Klinike intezivne medicine za nehirurške grane.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.03.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (Reagensi, testovi i ostali materijal za laboratorijsku dijagnostiku) bez LOT-a 9

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.03.2017


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti (u dijelu za lotove: 1, 20, 30, 40, 42, 44 i 47).

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.03.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za plazma sterilizator CISA SPS 4270 za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.03.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi preuzimanja hemijskog i farmaceutskog otpada za potrebe JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.03.2017


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku (reagensi za aparat Cobas proizvođača Roche Diagnostics)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.02.2017


Odluka o poništenju postupka nabavke radi ponovljene nabavke potrošnog materijala za potrebe Službe tehničkih djelatnosti (vodoinstalaterski materijal) Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.02.2017


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-1860-4/17 od 24.02.2017. godine radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.02.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-14682-13/16 od 21.02.2017. godine radi nabavke i ugradnje rezervnih dijelova za CT aparat SOMATOM SENSATION 16 proizvođača “SIEMENS” u Zavodu za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.02.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kalibracionih izvora za potrebe Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.02.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-15465-9/16 od 16.02.2017. godine radi sanacije prodora vode u koridoru ispod Tehničko-ekonomskog bloka (na -1 i -2 etaži) Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.02.2017


Odluka o prihvatanju ponude ponuđača “ĐAKOVIĆ” d.o.o. Banja Luka, za dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku (Reagensi i materijal za aparat Unicap)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.02.2017


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 2 – Hemikalije

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2017


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 2 – Hemikalije

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi godišnjeg servisiranja podstanica za medicinske gasove u UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.02.2017


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 5 – Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku za lotove od 154-217 (osim lota 209)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2017


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda postupka nabavke radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 5 – Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku za lotove od 154-217 (osim lota 209)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2017


Odluka o prihvatanju ponude dobavljača „Marković  Invest RM” d.o.o. Laktaši radi dougovaranja manjkova i viškova radova na dovršetku objekta južnog krila CMB-a Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-16639-8/16 od 27.01.2017. godine radi nabavke usluga lokalne tehničke podrške za RIS/PACS sistem za period van radnog vremena, noću i tokom praznika za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju na godišnjem nivou

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.01.2017


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-16641-4/16 od 26.01.2017. godine za dougovaranje dodatnih usluga radi preuzimanja i zbrinjavanja citostatskog otpada za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske do 10.07.2017. godine

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.01.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi vršenja usluga davanja na korištenje i mjesečno očitavanje ličnih i prsten-dozimetara za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.01.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i ugradnje profesionalnih split uređaja za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2017


Odluka o poništenju postupka javne nabavke radi nabavke potrošnog materijala za potrebe Službe tehničkih djelatnosti (vodoinstalaterski materijal) Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke nove serverske opreme, back up sistema i licence za Windows platformu i virtuelizaciju  za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ogrjeva (ogrjevno drvo i drveni briket) za sezonu 2016/2017 za potrebe Klinike za psihijatriju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.01.2017


Odluka o poništenju dijela postupka  radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja anestezioloških aparata, respiratora i neonatalnih inkubatora što je bio predmet otvorenog postupka sa međunarodnom objavom

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.01.2017


Odluka o izboru  dijela postupka  radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja anestezioloških aparata, respiratora i neonatalnih inkubatora što je bio predmet otvorenog postupka sa međunarodnom objavom

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.01.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  radi održavanja endoskopske opreme proizvođača FUJINON za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.01.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga iznajmljivanja informatičke opreme i informacionog sistema, te servisiranje iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.01.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za godišnje snabdijevanje potrošnim medicinskim materijalom (Reagensi, testovi i ostali materijal za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju) za potrebe UKC-a RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.01.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke pet kohlearnih implantata za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.01.2017


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi vršenja usluga sanitarnog pregleda radnika JZU Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.12.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke br: 01-14682-8/16 od 28.12.2016. godine radi nabavke i ugradnje rezervnih dijelova za CT aparat SOMATOM SENSATION 16 proizvođača “SIEMENS” u Zavodu za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.12.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  radi periodičnog ispitivanja uslova radne sredine u UKC-u RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.12.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i ugradnje rezervni dijelova radi servisiranja aparata BenchMark GX-VENTANA proizvođača Roche za potrebe Zavoda za kliničku patologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.12.2016


Odluka o poništenju dijela postupka za Grupu 6 – Reagensi, testovi i ostali materijal za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju u dijelu koji se odnosi na lot 289

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.12.2016


Odluka o izboru stavljanju van snage  dijela postupka za Grupu 6 – Reagensi, testovi i ostali materijal za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju u dijelu koji se odnosi na lot 289

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.12.2016


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka gotovih podloga, testova i seruma za potrebe Zavoda za mikrobiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.12.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i ugradnje rezervnih dijelova za CT aparat Somatom Emotion 16 proizvođača „Siemens“ za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.12.2016


Odluka o poništenju postupka radi nabavke kamere za laparaskopski stub za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.12.2016


Odluka o stavljanju van snage radi nabavke kamere za laparaskopski stub za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.12.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i ugradnje rezervnog dijela za CT Light Speed VCT 64-slice proizvođača GE za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2016


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda (lot 218-262) radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 5 – Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.12.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga osiguranja od opšte odgovornosti iz djelatnosti na sumu osiguranja 200.000,00 KM po štetnom događaju na period osiguranja od jedne godine

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.12.2016


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-9447-I-14/16 od 09.12.2016. godine radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe UKC RS za Grupu I -Dezinfekciona sredstva u dijelu za lotove: 10, 20 i 32

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.12.2016


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-9447-I-12/16 od 09.12.2016. godine radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe UKC RS u dijelu za Grupu I -Dezinfekciona sredstva

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.12.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke radi ponovljene nabavke potrošnog materijala za plazma sterilizator CISA SPS 4270 za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.12.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kamere za laparaskopski stub za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.12.2016


Odluka o izboru (pojedinih lotova) za Grupu 6 – Reagensi, testovi i ostali materijal za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.12.2016


Odluka o poništenju dijela postupka (lot 154-217) radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 5 – Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.12.2016


Odluka o izboru (pojedinih lotova) za Grupu 6 – Reagensi, testovi i ostali materijal za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.12.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-11978-7/16 od 01.12.2016. godine radi vršenja usluga neophodnih za periodične ljekarske preglede radnika koji rade u zonama jonizujućeg zračenja u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.12.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (lot 209) radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 5 – Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku za lot 209

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.12.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za dougovaranje dodatnih isporuka reagenasa i materijala za aparate Siemens RP za određivanje ABS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.11.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke  potrošnog materijala za monitore, respiratore i aparate za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.11.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i montaže opreme za dodatno snabdijevanje komprimovanim vazduhom objekata “Maternite”, “Zarazno” i “Južno krilo” Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.11.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (lot 263) radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 5 – Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku za lot 263

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2016


Odluka o izboru (pojedinih lotova) za Grupu 6 – Reagensi, testovi i ostali materijal za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.11.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke  licenci za Antivirus i Firewall uređaj za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.11.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke pružanja usluge testiranja radnika na marker Hepatitisa B-HbS-antigen za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.11.2016


Odluka o poništenju dijela postupka (lot 146, 150 i 151) radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 5 – Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku za lotove 145, 146, 149, 150, 151, 152 i 153

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.11.2016


Odluku o izboru najpovoljnije ponude (lot 145, 149, 152 i 153)  radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 5 – Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku za lotove 145, 146, 149, 150, 151, 152 i 153

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.11.2016


Odluka o poništenju dijela postupka (lot 1, 2 i 3) radi nabavke goriva i maziva za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.11.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (lot 4) radi nabavke goriva i maziva za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.11.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  radi nabavke 10 aspiracionih pumpi

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.11.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i ugradnje rezervnog dijela za RTG aparat Discovery XR 650 proizvođača GE za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.11.2016


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke (pojedinih lotova)  za Grupu 6 – Reagensi, testovi i ostali materijal za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2016


Odluka o izboru (pojedinih lotova)  za Grupu 6 – Reagensi, testovi i ostali materijal za potrebe Zavoda za kliničku mikrobiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2016


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske  za GRUPU 5 –  lotovi 264, 265, 266, 267, 268, 269 i GRUPU 7 – lot 290

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.11.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za dihtung vrata za GETING autoklave Službe operacionih sala sa sterilizacijom

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.11.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (lot 147 i 148) radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 5 – Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.11.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (lot 141-144) radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 5 – Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.11.2016


Odluka o prihvatanju ponude grupe dobavljača „HIDRO SPLET” d.o.o. Trn, Laktaši i „GRADIS INVEST” d.o.o. Srbac za dougovaranje viškova i  utvrđivanje manjkova radova u toku rekonstrukcije hidrantske i sanitarne vodovodne mreže na lokaciji Klinike za psihijatriju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.11.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske putem otvorenog međunarodnog postupka u dijelu za grupu III – Alergeni

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.11.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za grupu 4 – Hranjive podloge za izolaciju gljivica u postupku godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.11.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za tender broj:01-10173-1/16 od 11.08.2016. godine radi izbora revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2016. i 2017. godinu za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa za potrebe Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.11.2016


Odluka broj 2 o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-378-45/16 od 31.10.2016. godine radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u KVB

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.10.2016


Odluka broj 2 o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-378-43/16 od 31.10.2016. godine radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u KVB

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.10.2016


Odluka o stavljanju van snage br: 01-378-42/16 od 31.10.2016. godine radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u KVB

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.10.2016


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-12782-4/16 od 21.10.2016. g.radi dougovaranja dodatnih usluga radi iznajmljivanja informatičke opreme i informacionog sistema, te servisiranje iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske do 30.01.2017. godine

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.10.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga pružanja špediterskih usluga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.10.2016


Odluka o prihvatanju ponude pouđača ”BROMA BEL” d.o.o Banja Luka radi dougovaranja dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.10.2016


Odluka o poništenju dijela postupka (lot 7,8,9 i 11) radi nabavke dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti UKC-a RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.10.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (lot 1,2,3,4,5,6 i 10) radi nabavke dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti UKC-a

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.10.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sanitetskih kolica za transport bolesnika za potrebe Službe obezbjeđenja i transporta

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.10.2016


Odluku o izboru najpovoljnije ponude

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.10.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga periodičnog pregleda, servisa i baždarenja vaga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2016


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-378-29/16 od 10.10.2016. godine radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2016


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-378-27/16 od 10.10.2016. godine radi nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke (lot 2) dijela postupka (lot 1,3 i 4) radi nabavke goriva i maziva za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude (lot 2)  dijela postupka (lot 1,3 i 4) radi nabavke goriva i maziva za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2016


Odluka o poništenju postupka  nabavke hemikalija i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za patologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke hemikalija i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za patologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.10.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-7892-18/16 od 05.10.2016. godine radi servisiranja i dovođenja u funkcionalno stanje aparata HD OCT CIRRUS 4000 proizvođača CARL ZEISS u Klinici za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2016


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala za aparat Fresenius Multifiltrat (Lot 1 i Lot 2)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2016


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača, za nabavku prehrambenih proizvoda za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.10.2016


Odluka o poništenju postupka  nabavke hemikalija i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za patologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.10.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude hemikalija i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za patologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.10.2016


Odluku o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke reagenasa, testova i ostalog materijala za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.09.2016


Odluka o poništenju ponovljenog postupka nabavke radi nabavke usluga za dovođenje u potpuno funkcionalno stanje MR sistema Siemens Magnetom Avanto 1.5 T

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.09.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi sanacije prostora atomskog skloništa u Centralnom medicinskom bloku UKC-a Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.09.2016


Оdluku o izboru za predmet 01-6925-11/16 angažovanje vanjskog saradnika za pripremu kotla parni-kotao OPTIMAL 600 br.070 radi dobijanja upotrebne dozvole od republičkog termo- inspektora

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2016


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke traka i papira za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.09.2016


Odluku o izboru najpovoljnije ponude za (lot 1, 4, 5 i 7) radi nabavke goriva i maziva za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.09.2016


Odluka o poništenju postupka za (lot 2, 3, 6 i 8) radi nabavke goriva i maziva za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.09.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga neophodnih za kontinuirano održavanje tekućih poslova (angažovanje sudskog vještaka koji će izvršiti stručno vještačenje o tome da li su radovi na tankovima i instalacijama u Zavodu za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde u Južnom krilu izvedeni u skladu sa projektovanom dokumentacijom)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.09.2016


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke dijelova endoskopske opreme za potrebe Službe OP sala sa sterilizacijom i Klinike za ginekologiju i akušerstvo (optike za laparoskopski stub proizvođača „WOLF“ i laparoskopski stub proizvođača „STORZ“

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.09.2016


Odluku o izboru nabavke potrošnog materijala za plazma sterilizatore za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.09.2016


Odluka o poništenju dijela nabavke radi nabavke potrošnog materijala za plazma sterilizatore za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.09.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-4008-11/16 od 09.09.2016. godine radi nabavke potrošnogmaterijala za izvođenje potkoljenih PTA procedura u Zavodu za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.09.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke tonera za štampače instalirane na medicinske aparate za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.09.2016


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke mekih intraokularnih sočiva Lot 1 (stavke 1.3 i 1.4)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.09.2016


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih isporuka roba radi nabavke mekih intraokularnih akrilatnih sočiva Lot 4 (stavke 4.1 i 4.2)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.09.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke testova i potrošnog materijala za Abbott PCR rt2000-bez HPV genotipizacije za potrebe Zavoda za mikrobiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.08.2016


Odluku o poništenju postupka nabavke radi sanacije prostora atomskog skloništa u centralnom medicinskom bloku UKC-a Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.08.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluge servisiranja i dovođenja u funkcionalno stanje aparata VISUCAM 500 proizvođača CARL ZEISS u Klinici za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.08.2016


Odluka o poništenju dijela nabavke radi servisiranja CR aparata i kamera za digitalne filmove za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.08.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi servisiranja CR aparata i kamera za digitalne filmove za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.08.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke usluga neophodnih za kontinuirano održavanje tekućih poslova (angažovanje sudskog vještaka koji će izvršiti stručno vještačenje o tome da li su radovi na tankovima i instalacijama u Zavodu za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde u Južnom krilu izvedeni u skladu sa projektovanom dokumentacijom)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.08.2016


Odluka o poništenju dijela postupka predmetne nabavke za lotove 2, 4, i 5

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.08.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke hemikalija i potrošnog materijala za potrebe histohemije i imunohistohemije u Zavodu za patologiju za lotove 1, 3, 6 i 7

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.08.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke sanitetskih kolica za transport bolesnika za potrebe Službe obezbjeđenja i transporta

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.08.2016


Odluku o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatne isporuke roba radi nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (lot 50)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.08.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sočiva i oftalmoloških nožića za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2016


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke potrošnog materijala za aparat Millennium i oftalmološkog hirurškog instrumetarija za potrebe Klinike za očne bolesti (Lot 5)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.08.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za aparat Millennium i oftalmološkog hirurškog instrumetarija za potrebe Klinike za očne bolesti (Lot 1,Lot 2,Lot 3 i Lot 4)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.08.2016


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke testova za dijagnostiku prsnuća plodovih ovoja za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo (Lot 2)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke testova za dijagnostiku prsnuća plodovih ovoja za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo (Lot 1)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke radi dovođenja u potpuno funkcionalno stanje KT aparata GE Healthcare Lightspeed VCT 64

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2016


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Broj: 01-7001-7/16 od 12.08.2016. godine radi nabavke usluge održavanje liftova (proizvođača “OTIS”) u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi popravke i održavanja motornih vozila za potrebe Odjeljenja transporta

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.08.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-1916-9/16 od 09.08.2016. godine radi nabavke sistema za endoskopsku ultrasonografiju za potrebe Klinike za plućne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi održavanja i unapređenja laboratorijskog informacionog sistema (LIS)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.08.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke br: 01-7892-8/16 od 04.08.2016. godine radi servisiranja i dovođenja u funkcionalno stanje aparata HD OCT CIRRUS 4000 proizvođača ZEISS u Klinici za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.08.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke operacionih lampi i porođajnih stolica za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.08.2016


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatne isporuke roba radi nabavke trakica za ŠUK za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.08.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-6586-7/16 radi nabavke i ugradnje rezervnih dijelova za Angio salu GE INNOVA 3100 u Klinici za kardiovaskularne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.08.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke nasadnih instrumenata i mikromotora za mašinu W&H- IMPLANTMED SI-923 za potrebe klinike za MFH

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.08.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke sanitetskih kolica za transport bolesnika za potrebe Službe obezbjeđenja i transporta

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.07.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke radova na rekonstrukciji hidrantske i sanitarne vodovodne mreže na lokaciji Klinike za psihijatriju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.07.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke usluga za dovođenje u potpuno funkcionalno stanje MR sistema Siemens Magnetom Avanto 1.5 T

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke posteljine za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2016


Odluku o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-5104-12/16 radi izbora pet banaka za pružanje usluga vođenja platnog prometa za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2016


 

Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda br: 01-5104-11/16 radi izbora pet banaka za pružanje usluga vođenja platnog prometa za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2016


 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi dovođenje u potpuno funkcionalno stanje KT aparata GE Healthspeed VCT  64

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.07.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke digitalnog tourniquet-a sa manžetnama za potrebe Klinike za ortopediju.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke respiratora za potrebe Klinike za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.07.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke linearne UZ sonde 12L za UZ aparat Logiq 5 proizvođača General Electric

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.07.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke rezervnih dijelova za Mikrotom „SLEE“ 4055 za potrebe Zavoda za patologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.07.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke jednog pacijent monitora za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.07.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga dezinsekcije i deratizacije u objektima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.07.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku mikrobiološkog inkubatora za potrebe Zavoda za mikrobiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.07.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi servisiranja gama kamere Mediso DHV za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.07.2016


Odluka o prihvatanju ponude radi dougovaranja dodatne isporuke roba za nabavku goriva i maziva za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.07.2016


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-8217-1-4/16 od 05.07.2016. godine

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.07.2016


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-8217-2-3/16 od 04.07.2016. godine

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.07.2016


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i ugradnje elektronskih ploča za aparat Philips Integris 2000 za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.07.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku rezervnih dijelova radi servisiranja aparata proizvođača Dräger Medical za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.06.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi radi nabavke opreme za operacione sale  za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.06.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za lot 4 radi nabavke reagenasa za određivanje NEO TSH i PKU, radiofarmaka i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.06.2016


Odluka o prihvatanju ponude za dougovaranje dodatnih usluga radi osiguranja imovine Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za lotove 1 i 2 za nabavku potrošnog materijala za injektore Medrad Avanta i Medrad Marc V Provis za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2016


Odluka o prihvatanju ponude br: 01-6701-4-1/16 od 23.06.2016. godine

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.06.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za lotove 1, 2 i 3  radi nabavke reagenasa za određivanje NEO TSH i PKU, radiofarmaka i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.06.2016


Odluka o ozboru najpovoljnije ponude radi pružanja usluga oglašavanja tekstova, oglasa i konkursa u dnevnim novinama za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.06.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi godišnjeg servisiranja gorionika u kotlovnici Paprikovac

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.06.2016


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dijagnostičkih testova za monitor biološke terapije za potrebe Zavoda za mikrobiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.06.2016


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđa Broj: 01-1917-11/16 od 15.06.2016. godine radi nabavke opreme za porođajni blok za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.06.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-4237-9/16 od 03.06.2016. godine radi nabavke radova na izgradnji parkinga pored heliodroma na lokaciji Paprikovac za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.06.2016


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača Broj: 01-17166-21/15 od 31.05.2016. godine radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.06.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-3446-9/16 od 23.05.2016. godine radi nabavke dva rekordera za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.05.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-3420-9/16 od 23.05.2016. godine radi nabavke dvije linearne UZ sonde 12L za ultrazvučne aparate Logiq 5 i Logiq 7 proizvođača General Electric

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.05.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2905-9/16 od 18.05.2016. godine radi angažovanja vanjskog saradnika za pripremu kotla-parni kotao tip “BKG 60a” fabrički broj 13407 i vrelovodni kotao tip »BKG 60a« fabrički broj 18167 u svrhu dobijanja upotrebne dozvole od strane Republičkog termo-energetskog inspektora

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.05.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-2476-11/16 od 17.05.2016. godine radi nabavke usluga deinstalacije i instalacije Angio sale GE Innova 3100 iz CMB-a u objekat Južno krilo

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.05.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude Broj: 01-1949-14/16 od 17.05.2016. godine radi nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.05.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-2688-8/16 od 16.05.2016. godine radi nabavke gasova za MR uređaj 1.5T AVANTO SIEMENS za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.05.2016


Odluku o poništenju postupka godišnjeg servisiranja gorionika u kotlovnici Paprikovac za potrebe Službe tehničkih djelatnosti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.05.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge Periodično (preventivno i interventno) održavanje čilera i rashladnih sistema na MRI, CT i INNOVA 3100 za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.05.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke tvrdih intraokularnih sočiva, intraokularnih sočiva za implantaciju u prednju očnu komoru, viskoelastika i BSS-a za potrebe Klinike za očne bolesti u dijelu za Lot 5

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.05.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke br: 01-15258-1/15 od 23.11.2015. godine radi nabavke mekih intraokularnih sočiva za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.04.2016


Odluka o poništenju ponovnog postupka nabavke br: 01-834-13/16 od 25.01.2016. godine radi  godišnjeg servisiranja gorionika u kotlovnici Paprikovac za potrebe Službe tehničkih djelatnosti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.04.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke rezervnih dijelova za MR Signa HDxt 3.0 T GE za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.04.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku svježeg voća i povrća za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2016


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju rezervnog dijela za respirator Vela Viasys Care Fusion za potrebe Službe intenzivne medicine

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2016


Odluka o poništenju dijela nabavke radi godišnjeg snabdijevanja potrošnim medicinskim materijalom (Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku) za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.04.2016


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača dijela nabavke radi godišnjeg snabdijevanja potrošnim medicinskim materijalom (Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku) za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.04.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke medicinskog benzina za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.04.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke materijala za amniocentezu za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.04.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke br: 01-834-12/16 od 04.04.2016. godine radi  godišnjeg servisiranja gorionika u kotlovnici Paprikovac za potrebe Službe tehničkih djelatnosti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.04.2016


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke tvrdih intraokularnih sočiva, intraokularnih sočiva za implantaciju u prednju očnu komoru, viskoelastika i BSS-a za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.04.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke tvrdih intraokularnih sočiva, intraokularnih sočiva za implantaciju u prednju očnu komoru, viskoelastika i BSS-a za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.04.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke:

Lot 1: Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova, pretakanje tečnog helijuma i puštanje u rad  MR uređaja AVANTO SIEMENS, jačine polja 1,5T;
Lot 2: Nabavka boca tečnog i gasnog helijuma, davanje informacija potencijalnim učesnicima, prikupljanje i obrada prispjelih ponuda, te davanje prijedloga za izbor najpovoljnijeg ponuđača

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagenasa za Quantiferon test za potrebe Zavoda za mikrobiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.03.2016


Odluka o otkazivanju dijela postupka nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske broj: 01-17166-13/15 od 29.03.2016. godine

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.03.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi godišnje nabavke CD-ova i DVD-ova za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.03.2016


Odluku o prihvatanju ponude

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.03.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke br: 01-834-8/16 radi servisiranja gorionika u kotlovnici Paprikovac za potrebe Službe tehničkih dijelatnosti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.03.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.03.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-17257-9/15 radi nabavke kompresora za proizvodnju komprimovanog vazduha na lokaciji Paprikovac za potrebe UKC RS putem otvorenog postupka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.03.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke proizvoda od soli za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.03.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude, u postupku nabavke dijagnostičkih i terapijskih lupa za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.03.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude-broj 2 za LOT 21, u postupku nabavke potrošnog materijala za elektrofiziologiju i RF ablaciju za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

03.03.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-13169-17/15 od 26.02.2016. god. u postupku implementacije sistema za konsolidaciju poslovne štampe za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.02.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-478-8/16 od 25.02.2016. god. u postupku nabavke implantata i tkivnih ekspandera za dojku za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.02.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku dodijele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B ZJN BiH za usluge prenoćišta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.02.2016


Odluka o poništenju postaupka javne nabavke reagenasa za Quantiferon test za potrebe Zavoda za mikrobiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.02.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga radi angažovanja vanjskog saradnika za pripremu kotla – vrelovodni kotao tip “BKG60a” u svrhu dobijanja upotrebne dozvole od strane Republičkog termo-energetskog inspektora

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.02.2016


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 01-15594-7/15 radi nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika Univerzitetskog kliničkog centra RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.02.2016


Odluku o otkazivanju postupka javne nabavke radova na adaptaciji kanalizacione mreže Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.02.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude br: 01-15991-9/15 od 04.02.2016. godine radi nabavke usluga lokalne tehničke podrške za RIS/PACS sistem za period van radnog vremena, noću i tokom praznika za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju na godišnjem nivou putem konkurentskog zahtjeva

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.02.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga preuzimanja i zbrinjavanja citostatskog otpada za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra R. Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.02.2016


Odluka o ponistenje dijela postupka u postupku nabavke sredstava za održavanje čistoće i higijene

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke i pretakanja tečnog helijuma u MRI Signa 3.0 T GE za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.01.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke potrošnog materijala za Lot 1 – Kape i potrošni materijal za EEG aparat (Medelac Valor) na Klinici za dječije bolesti; Lot 2 – Potrošni materijal za EMNG, EP i EEG kabinete na Klinici za neurologiju; Lot 3 – Kape i potrošni materijal za potrebe EEG kabineta na Klinici za psihijatriju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.01.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke ultrazvučne sonde za ultrazvučni aparat VOLUSON 730 Pro GE na Klinici za ginekologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku ponovljene nabavke boje za bojenje prednje kapsule sočiva za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2016


Odluka o poništenju postupka nabavke proizvoda od soli za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.01.2016


Odluka o poništenju ponovnog postupka radi nabavke aparata za ABI indexe za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.01.2016


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke endoskopske i laparaskopske opreme za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.01.2016


Odluka o poništenju dijela postupka  za nabavku sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.01.2016


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku sredstava za održavanje čistoće i higijene za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.01.2016


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi izmještanja i unapređenja laboratorijskog informacionog sistema (LISA) za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.01.2016


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke optike za histeroskop proizvođača “TEKNO” za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.12.2015


Odluka o otkazivanju dijela postupka nabavke potrošnog materijala za elektrofiziologiju i RF ablaciju za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.12.2015


Odluka o poništenju dijela postupka za nabavku potrošnog materijala za elektrofiziologiju i RF ablaciju za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.12.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku potrošnog materijala za elektrofiziologiju i RF ablaciju za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.12.2015


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom (dezinfekciona sredstva) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.12.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom (dezinfekciona sredstva) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.12.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

31.12.2015


Odluka o poništenju dijela postupka radi godišnjeg snabdijevanja potrošnim medicinskim materijalom (hemikalije) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku godišnjeg snabdijevanja potrošnim medicinskim materijalom (hemikalije) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.12.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke proizvoda od soli za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.12.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga preventivnog i interventnog servisiranja labaratorijskih uređaja za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.12.2015


Odluka o poništenju postupka radi godišnjeg snabdijevanja potrošnim medicinskim materijalom (Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.12.2015


Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača radi godišnjeg snabdijevanja potrošnim medicinskim materijalom (Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.12.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke boje za bojenje prednje kapsule sočiva za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.12.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke hidrofilne gaze za potrebe Zavoda za medicinsko snabdijevanje i apoteka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.12.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 2 – Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku za lotove od 53-106

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.12.2015


Odluka o poništenju dijela nabavke radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 2 – Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku za lotove od 53-106

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.12.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga osiguranja od opšte odgovornosti iz djelatnosti na sumu osiguranja 200.000,00 KM po štetnom događaju na period osiguranja od jedne godine

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.12.2015


Odlukа o poništenju dijela postupka nabavke br: 01-11903-10/15 radi nabavake specifičnih hirurških konaca za potrebe UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.12.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača br: 01-11903-9/15

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.12.2015


Odluka o poništenju postupka radi nabavke aparata za ABI indexe za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.12.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi davanja na korištenje i mjesečno očitavanje ličnih i prsten-dozimetara za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.12.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi ponovljene nabavke gela za zbrinjavanje vezikoureteralnog refluksa za potrebe Klinike za dječju hirurgiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.11.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi godišnjeg snabdijevanja potrošnim medicinskim materijalom (hemikalije) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.11.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke operacionih stolica za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.11.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga servisiranja fiberlaringoskopa R.WOLF za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke potrošnog materijala (bipolarne pincete, gajtani, omčaste elektrode i metalni kateteri) za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.11.2015


Odluka o poništenju postupka za nabavku aparata za ABI indexe za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.11.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 01-8545-18/15 od 12.11.2015. godine za nabavku rezervnog dijela za “OTIS” lift za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.11.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke fototerapijski lampi WALDMANN 7001K za potrebe Klinike za kožne i polne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.11.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku pejsmejkera, ICD i CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.11.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke i ugradnje udaračke glave za LITHOSKOP za potrebe Klinike za urologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.11.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 01-11824-8/15 od 28.10.2015. godine za nabavku dva kreveta za potrebe Službe intenzivne medicine za nehirurške grane

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke rezervnog dijela za digitalni RTG aparat GE Discovery XR 650 za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača radi nabavke licenci za Anti virus i Firewall uređaj za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za grupu 4 – REAGENSI, TESTOVI I OSTALI MATERIJAL ZA MIKROBIOLOGIJU ZA LOT 120

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za grupu 4 – REAGENSI, TESTOVI I OSTALI MATERIJAL ZA MIKROBIOLOGIJU ZA LOTOVE OD 121-134

Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.10.2015


Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača nabavke radi Godišnjeg snabdijevanja potrošnim meidcinskim materijalom Univerzitetskog kliničkog centra RS, GRUPA 2: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku (u dijelu za lotove 106-118)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.10.2015


Odluku o poništenju dijela nabavke radi Godišnjeg snabdijevanja potrošnim meidcinskim materijalom Univerzitetskog kliničkog centra RS, GRUPA 2: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku (u dijelu za lotove 106-118)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke radi Godišnjeg snabdijevanja potrošnim meidcinskim materijalom Univerzitetskog kliničkog centra RS, GRUPA 2: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku (u dijelu za lotove 33-52)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.10.2015


Odluku o poništenju dijela nabavke radi Godišnjeg snabdijevanja potrošnim meidcinskim materijalom Univerzitetskog kliničkog centra RS, GRUPA 2: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku (u dijelu za lotove 33-52)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi održavanja endoskopske opreme proizvođača FUJINON za potrebe Univerzitetskog klinickog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.10.2015


Odluka o prihvatanju ponude EKONOMSKI INSTITUT

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke sanitetskog materijala II dio za potrebe Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.10.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke gela za zbrinjavanje vezikoureteralnog refluksa za potrebe Klinike za dječju hirurgiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke sondi za aparat ACCU SCREEN PRO – MADSEN za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke fako sondi za ultrazvučnu operaciju katarakte na Klinici za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke linearnih staplera za otvorenu hirurgiju za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabake kolica za održavanje higijene, prikupljanje i transport ambalažnog i komunalnog otpada za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.10.2015


Odluku o poništenju dijela nabavke radi nabavke implantacionog materijala za potrebe Klinike za ortopediju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.10.2015


Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda radi nabavke implantacionog materijala za potrebe Klinike za ortopediju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za grupu 5 – HEMIKALIJE

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2015


Odluka o poništenju dijela postupka u postupku godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za grupu 5 – HEMIKALIJE

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.10.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke radi nabavke rezervnog dijela za “OTIS” lift za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.10.2015


Odlukа o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske , za GRUPU II- Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku za lotove od 33-52

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.10.2015


Odlukа o poništenju dijela nabavke radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske , za GRUPU II- Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku za lotove od 33-52

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.10.2015


Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke usluga iznajmljivanja informatičke opreme i informacionog sistema, te servisiranje iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu UKC RS

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača radi godišnjeg snabdijevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske , za GRUPU III-Testovi i ostali materijal za indirektnu imunofluorescenciju-LOT 119

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača radi nabavke usluge servisiranja fundus kamere VISUCAM 500 proizvođača ZEISS za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

07.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku godišnjeg snabdjevanja sa potrošnim medicinskim materijalom za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za Grupu 6 – Hranljive podloge za izolaciju gljivica

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke pneumatskog motora (pištolja)sa nastavcima za koštano zglobnu hirurgiju za potrebe Klinike za ortopediju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.10.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke mekih vještačkih intraokularnih sočiva i potrošnog materijala za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.09.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi ponovljene nabavke i montaže  izmjenjivača toplote za iskorišćenje toplote kondenzata za potrebe Službe tehničkih djelatnosti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.09.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala (za scintigrafiju pluća) za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.09.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala (za PET injektor) za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.09.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca radi nabavke potrošnog materijala za V.A.C. aparat za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju i Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.09.2015


Odluka o poništenju postupka javne nabavke radi nabavke rezervnog dijela za “OTIS” lift za potrebe Univerzitetskog klinickog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.09.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi vršenja špediterskih usluga za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.09.2015


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (lot 22)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.09.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (lot 11, lot 12, lot 16, lot 19 i lot 20)

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.09.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke reagensa i potrošnog materijala za određivanje acidobaznog statusa za aparate SIEMENS RP 405 i RP 500

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.09.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ekspanzionog modula za storidž

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.08.2015


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.08.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.08.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača radi nabavke sanitetskog materijala za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.08.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke osteosintetskog materijala (set za stabilizaciju kičme po Haringtonu i spoljni fiksatori) za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.08.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi popravke i održavanja motornih vozila za potrebe Odjeljenja transporta

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.08.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda – drugi izbor za lot 8 i lot 9 radi godišnjeg snabdijevanja hranom JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.08.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke podmetača za operacione stolove za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje i Klinike za dječiju hirurgiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.08.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda radi servisa, nabavke i ugradnje dijelova za KT aparat SIEMENS SOMATOM SENSATION 16 i servis MR aparata MAGNETOM AVANTO 1.5T za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.08.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u postupku nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe JZU  Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.08.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku nabavke usluga sanitarnog pregleda radnika JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

05.08.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku godišnjeg snabdijevanja hranom JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.07.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke zelenog hirurškog veša za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.07.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca radi nabavke ogreva za sezonu 2015/2016 za potrebe Klinike za psihijatriju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.07.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda u dijelu za lotove 1-24 (drugi dio) za tender za nabavku Specifičnih hirurških konaca za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.07.2015


Odluka o poništenju dijela postupka nabavke u dijelu za lotove 1-24 (drugi dio) za tender za nabavku Specifičnih hirurških konaca za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.07.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi mjesečnog servisiranja i interventnog održavanja liftova proizvođača “OTIS” u JZU Univerzitetskoj bolnici Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.07.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi nabavke hidrofilne gaze za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.07.2015


Odluka o poništenju dijela postupka za tender za nabavku Specifičnih hiruških konaca za potrebe  JZU Univerzitetske bolniceKlinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.06.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender za nabavku Specifičnih hiruških konaca za potrebe  JZU Univerzitetske bolniceKlinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

25.06.2015


Odluka o poništenju dijela postupka za tender za nabavku Potrošnog medicinskog materijala za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2015


Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za tender za nabavku Potrošnog medicinskog materijala za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.06.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke  ampula fluoresceina i intraokularnih sočiva i njima pripadajućih kertridža za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.06.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  radi nabavke  ampula fluoresceina i intraokularnih sočiva i njima pripadajućih kertridža za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.06.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke za ponovnu nabavku i montažu izmjenjivača toplote za iskoričćenje toplote kondenzata za potrebe Službe tehničkih djelatnosti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

19.06.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude  radi nabavke blokovskih obrazaca i tonera za potrebe JZU UBKC Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.06.2015


Odluku o izboru najpovoljnije ponude  radi ponovne nabavke ultrazvučne sonde M4S za aparat VIVID 7 proizvođača GENERAL ELEKTRIC.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.06.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke potrošnog materijala za rad u Sali za kateterizaciju srca u Klinici za kardiovaskularne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.06.2015


Odluku o izboru najpovoljnije ponude radi ponovne nabavke rezervnih dijelova serverske opreme za potrebe službe informaciono-komunikacionih tehnologija JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.06.2015


Odluka o poništenju postupka za nabavku tonera za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.06.2015


Odluka o poništenju postupka radi nabavke ekspanzionog modula za storidž za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.06.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke linearnih staplera za otvorenu hirurgiju bez noža za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

01.06.2015


Odluka o izboru najpovoljnijie ponude radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2015


Odluka o poništenju dijela postupka radi nabavke osteosintetskog materijala za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.05.2015


Odluka o izboru najpovoljnijie ponude radi nabavke šest kohlearnih implantata za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.05.2015


Odluka o izboru najpovoljnijie ponude radi nabavke pejsmejkera, ICD i CRT za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.05.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke linearnih staplera za otvorenu hirurgiju bez noža za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

26.05.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi godišnje nabavke potrošnog materijala za anesteziološki aparat MAQUET-FLOW-IC 30 za potrebe Klinike za anesteziju i intezivno liječenje.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.05.2015


Odluka o poništenju nabavke ultrazvučne sonde M4S za aparat VIVID7 proizvođača GENERAL ELECTRIC za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

21.05.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke SpO2 senzora za pacijent monitore za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.05.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke i montaže izmjenjivača toplote za iskorišćenje toplote kondenzata za potrebe Službe tehničkih djelatnosti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.05.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet: Nabavke usluga osiguranja imovine JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.05.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke za predmet:za nabavku rezervnih dijelova serverske opreme za potrebe Službe informaciono-komunikacionih tehnologija

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.05.2015


Odluku o izboru najpovoljnije ponude za predmet: “Nabavka usluga oglašavanja tekstova, oglasa i konkursa u dnevnim novinama za potrebe JZU UBKC Banja Luka”

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.05.2015


Odluku o izboru najpovoljnije ponude za predmet: “Nabavka elektrohirurške jedinice za potrebe endoskopskog kabineta na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju”

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.05.2015


Odluku o izboru najpovoljnije ponude za predmet: “Nabavka potrošnog materijala za Kabinet za izoelektrično fokusiranje likvora za potrebe Klinike za neurologiju”

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

13.05.2015


Odluku o izboru najpovoljnije ponude za predmet: Za nabavku usluga za procjenu vrijednosti imovine JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2015


Odluku o izboru najpovoljnije ponude za prdmet:Nabavke potrošnog materijala za sterilizator CISA SPS 4270 za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

12.05.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet:Za nabavku 10 aspiracionih pumpi za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.05.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet:Nabavka medicinske rashladne vitrine za čuvanje ljekova za potrebe Zavoda za medicinsko snabdijevanje i apoteka KC-a

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet: Nabavka dva gajtana za aparat ULTRACISION HARMONIC SKALPEL ETHICON ENDO-SURGERY JOHNSON-JOHNSON GENERATOR 300 za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

20.04.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet:Nabavka usluge servisa aparata CIRRUS HD-OCT proizvodjača ZEISS za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.04.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet:Nabavke usluge godišnjeg (preventivno i interventno) servisiranja čilera i rashladnih sistema na MRI, CT i INNOVA 3100 u JZU UB Kliničkom centru Banjaluka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.04.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet:“Nabavka pejsmejkera za potrebe Klinike za kardiovaskularne bolesti”

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

16.04.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke za predmet:“Preventivno servisiranje i validacija (verifikacija) laminarnih komora”

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.04.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet: “Preventivno servisiranje i validacija (verifikacija) laminarnih komora”

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

15.04.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke za predmet: Nabavke ampula fluoresceina i intraokularnih sočiva i njima pripadajućih ketridža za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.04.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke ampula fluorescina i intraokularnih sočiva i njama pripadajućih ketrdža za potrebe Klinike za očne bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

14.04.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke jednog pacijent monitora za potrebe Službe intezivne medicine za nehirurške grane UB KCBL

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.04.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke za predmet: “Nabavka potrošnog materijala za Kabinet za izoelektrično fokusiranje likvora za potrebe Klinike za neurologiju”

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

09.04.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet:Nabavka bipolarnih gajtana i pinceta za dijatermiju za aparat Martin KLS MAXIUM za potrebe Službe operacionih sala sa sterilizacijom

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.04.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za servisiranje RTG aparata Telestatix i Superix Ei Niš za potrebe UB KCBL

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

08.04.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku baterija za potrebe JZU UBKCBL

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

10.03.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku ambalaze i kesa za infektivni i citostatski otpad za potrebe JZU UBKCBL

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.03.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet : Nabavka traka i papira za medicinske aparate za potrebe JZU UBKCBL

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.03.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Preuzimanje hemijskog i farmaceutskog otpada za potrebe JZU UBKCBL

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Servisiranje gorionika u kotlovnici Paprikovac na godišnjem nivou za potrebe Službe tehničkih djelatnosti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

02.03.2015


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radi servisiranja CR aparata i kamera za digitalne filmove za potrebe Zavoda za klinički radiologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

27.02.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga zbrinjavanja patoanatomskog medicinskog otpada za potrebe UB KCBL 

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.02.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke jednokratnih neonatalnih crijeva za respirator BABYLOG 8000 PLUS za potrebe Klinike za dječije bolesti UB KCBL

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

24.02.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga lokalne tehničke podrške za RIS/PACS sistem za period van radnog vremena, noću i tokom praznika za potrebe Zavoda za kliničku radiologiju na godišnjem nivou

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

18.02.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet :Nabavka aparata za pranje i dezinfekciju noćnih posuda za potrebe Klinike za unutrašnje bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

17.02.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke usluge zbrinjavanja patoanatomskog medicinskog otpada za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.02.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke rezervnih dijelova za sterilizatore za potrebe Službe tehničkih dijelatnosti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

11.02.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet : Nabavka lijekova za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.02.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

06.02.2015


Odluka o poništenju dijela postupka za predmet :Nabavka opreme za stavljanje u funkciju neonatalnog transportnog inkubatora za potrebe Klinike za dječije bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.02.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet :Nabavka opreme za stavljanje u funkciju neonatalnog transportnog inkubatora za potrebe Klinike za dječije bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

04.02.2015


Odluka o poništenju dijela postupka za predmet : Nabavka dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

30.01.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet : Nabavka dječije hrane za potrebe mliječne kuhinje na Klinici za dječije bolesti.

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2015


Odluka o poništenju postupka nabavke radi preuzimanja hemijskog i farmaceutskog otpada za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

29.01.2015


Odluka o poništenju postupka radi nabavke aparata za doper indexe za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet : Nabavka gumenog crijeva za borericu za potrebe Klinike za bolesti uha, grla i nosa

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

Odlukа o izboru najpovoljnije ponude za predmet: Nabavka testova za dijagnostiku prsnuća plodovih ovoja za potrebe Klinike za ginekologiju i akušerstvo

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za neinvanzivni neonatalni respirator SiPAP/Viasys/ za potrebe Klinike za dječije bolesti

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi stalnog pristupa internetu za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

28.01.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za izvođenje endoskopskih operacija u Klinici za urologiju

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

23.01.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke potrošnog materijala za anesteziološki aparat MAQUET-FLOW-IC 30 za potrebe Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga za preuzimanje citostatskog otpada za potrebe JZU Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2015


Odluka o izboru najpovoljnije ponude radi nabavke usluga dezinsekcije i deratizacije

 • Odluku možete preuzeti pdf ovdje.

22.01.2015