U Zavodu za patologiju se obavljaju histološke i citološke dijagnostike i analize materijala iz oblasti ženskog genitalnog sistema, posteljice, usne duplje, ždrijela, maksilofacijalne regije, centralnog nervnog sistema, mišićnog sistema, endokrinog sistema, oka, uha, urinarnog sistema, muškog genitalnog sistema i mekih tkiva, gastrointestinalnog sistema, jetre, pankreasa, kardio-vaskularnog sistema, respiratornog sistema, dojke, kože, limfnog sistema, hematopoeznog sistema i koštanozglobnog sistema i izvode histohemijske, imunohistohemijske, imunocitohemijske, ultrastrukturne i enzimohemijske analize. Zavod za patologiju se sastoji iz dva odjeljenja:

1. Odjeljenja za patologiju i
2. Odjeljenja za imunohistohemijsku i elektronskomikroskopsku dijagnostiku.

UPUSTVO ZA OBDUКCIJU Možete preuzeti оvdје.

Telefonski brojevi Zavoda

Adresa: UL. 12 Beba bb Banja Luka