ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Načelnik

  • 051/342-392 lok. 2392

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Glavni tehničar

  • 051/342-327 lok. 2327

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Administracija

  • 051/342-391 lok. 2391

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Ljekarska soba dr Gajanin

  • 051/342-362 lok. 2362

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Ljekarska soba dr Čampara

  • 051/342-364 lok. 2364

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Ljekarska soba dr Deura

  • 051/342-332 lok. 2332

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Ljekarska soba dr Tadić Latinović

  • 051/342-333 lok. 2333

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Ljekarska soba dr Salapura Dugonjić

  • 051/342-341 lok. 2341

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Ljekarska soba dr Babić

  • 051/342-334 lok. 2334

ZAVOD ZA KLINIČKU PATOLOGIJU | Ljekarska soba dr Gavranović Pilić

  • 051/342-232 lok. 2232
Strana 1 od 3123