Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku

U Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku vrši se medicinsko – laboratorijska dijagnostika iz područja medicinske biohemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, te citogenetske dijagnostike. Laboratorijski program osigurava više od 200 raznovrsnih pretraga krvi, likvora, mokraće, sekreta, ekstreta i stolice koje se izrađuju savremenim metodama, savremenom tehnologijom na modernim instrumentima kako bi se zadovoljili svi zahtjevi dobre laboratorijske prakse.

U odjeljenju za medicinsku genetiku citogenetske analize se izvode na kulturi ćelija iz periferne krvi i amnionske tečnosti. Laboratorija je trenutno u mogućnosti pružati dijagnostičke usluge određivanje kariotipa iz periferne krvi, kariotipa iz ćelija amnionske tečnosti i horionskih resica (prenatalna dijagnostika).

Zavod se sastoji od dva odjeljenja

1. Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku
2. Odjeljenje za medicinsku genetiku

 

Načelnik Zavoda : Sanja Avram, specijalista medicinske biohemije

 

Kontakti:

Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku:

Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku

Lokacija  Južno krilo, zgrada- Poliklinika – 1 sprat

Tel: 051 342 257

Za sve telefonske informacije zvati radnim danom 11-14h

E-pošta: laboratorija@kc-bl.com

 

Odjeljenje za medicinsku genetiku

Lokacija,  zgrada Maternitea suteren,

Tel: 051 342 164

E-pošta: medicinska.genetika@kc-bl.com).