Odjeljenje za administrativno-tehničko praćenje projekata izgradnje i rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra RS  je osnovano s ciljem da se svi projekti izgradnje i rekonstrukcije koordinišu i kontrolišu na jednom mjestu, kako bi menadžment ustanove mogao da uz pomoć izvještaja Odjeljenja u svakom trenutku ima jasnu sliku o svim aktivnostima koje se direktno ili indirektno tiču izgradnje i rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra RS. Odjeljenje je koncipirano tako da pokrije sve i jedan segment projekta od idejnog projekta preko svih administrativnih dozvola, te da vrši monitoring implementacije projekta sve do dobijanja upotrebne dozvole.

Kontakt telefon: 051/342-813