Udruženje intenzivista za nehirurške grane je nevladina i nestranačka organizacija osnovana u decembru 2016. godine radi stručnog, profesionalnog i dobrovoljnog okupljanja doktora i medicinskih sestara koji učestvuju u liječenju kritično oboljelih nehirurških bolesnika, a sa ciljem kontinuiranog razvoja intenzivne medicine (terapije) za nehirurške grane kao interdisciplinarne struke, unapređenja i promocije naučnih dostignuća iz intenzivne medicine (terapije) i njihove primjene u praksi, a sve u cilju poboljšanja zbrinjavanja kritično oboljelih nehirurških bolesnika i njihovih porodica.

Udruženje okuplja zdravstvene radnike koji zbrinjavaju nehirurške kritično oboljele kroz dvije sekcije i to sekcija doktora medicine i sekcija medicinskih sestara/tehničara koja je i zvanična članica Svjetske organizacije medicinskih sestara.

Sjedište Udruženja je u Banjoj Luci, adresa Dvanaest beba bb, 78000, Banja Luka, RS, BiH.

Aktuelni predsjednik udruženja je Prof. dr Peđa Kovačević.