Odjeljenje za pripremu i distribuciju hrane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske nalazi se u Odjeljenju uslužnih djelatnosti zajedno sa Odjeljenjem tehničkih djelatnosti, Odjeljenjem obezbjeđenja i transporta i Odjeljenjem za informaciono – komunikacione tehnologije.

U Odjeljenju za pripremu i distribuciju hrane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske svakodnevno se priprema od 2700 – 3000 obroka (za sva tri obroka pojedinačno – doručak, ručak, večera), što predstavlja veoma zahtjevno i organizovano Odjeljenje u tehničkom – tehnološkom, organizacionom, kadrovskom i stručnom smislu.

Savremena medicinska praksa zasnovana na naučnim dokazima pokazuje da ishrana više nije samo prateći dio, već predstavlja komponetu procesa liječenja pacijenta. Ishrana u medicinskim uslovima Univerzitetskog klinčkog centra Republike Srpske bazira se na stalnom praćenju dostignuća u savremenoj nauci o ishrani, dijetetici i dijetoterapiji kao i srodnim disciplinama iz oblasti biomedicinskih i biotehničkih nauka.

Dijetetika danas znači traženje puteva da se pronađe optimalna ishrana i zdravom i bolesnom čovjeku. Kao i u drugim aspektima liječenja oboljelih i ishrana zahtijeva praćenja stanja bolesnika, planiranje ishrane, edukaciju bolesnika i okoline te evaluaciju rezultata.

DOSTIGNUTI NIVO ORGANIZACIJE:

Broj zaposlenih radnika u ovom Odjeljenju je 95, što znači da bi broj proizvedenih obroka po jednom radniku trebao i morao da zadovolji ne samo sadašnje potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, već i potrebe u budućnosti.

Kadrovska struktura predviđena normativnim aktima zadovoljava sadašnje potrebe iz opisa poslova za pojedina radna mjesta. Struktura se kreće od mr sc. tehničko-tehnoloških nauka, dipl. ing. tehnologije – prehrambenog smjera, strukovnih – dijetetičara nutricionista, oragnizatora bolesničke ishrane, VK i KV radnika prehrambene struke, PK radnika za manje složene poslove, dostavljača robe i servirki koje obavljaju poslove transporta i distribucije bolesničke hrane do svih klinika Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

 

Telefonski imenik Odjeljenja